Témata
Reklama

Doživotní přesnost servopohonů s dutou hřídelí

Požadavky, se kterými se obor pohonné techniky dlouhodobě setkává, jsou velmi různorodé. Kompaktnost a velký výkon se jako klíčové atributy staly standardem v mnoha aplikacích. Zástavbový prostor, který je k dispozici, je stále zmenšován, avšak požadavky na výkon zůstávají buď stejné, nebo se zvyšují. Stále rostoucí globální konkurence vyžaduje trvalou optimalizaci výkonu.

Nově vyvinutými servopohony CanisDrive dosáhla společnost Harmonic Drive AG propojení extrémní kompaktnosti a výkonu. S prvním použitím generace převodovek CobaltLine v servopohonech se řada CanisDrive dostává do nových dimenzí, pokud jde o točivý moment, trvanlivost a spolehlivost. Nabízí optimální kombinační možnosti sestávající z vysoce dynamického, kompaktního AC motoru s dutou hřídelí a převodovky s technologií CobaltLine s množstvím alternativ zpětnovazebního systému. Nově vyvinutá předepnutá přesná výstupní ložiska bez vůle umožňují přímou montáž vnějšího kroužku přírubového ložiska ke konstrukci stroje.

Vysoce zatížitelná výstupní ložiska, odolná vůči vysokým klopným momentům, nabízejí přenos velkých letmých zatížení bez nutnosti další podpory, a tím zjednodušují a zlevňují konstrukční řešení a umožňují prostorově úspornou integraci. Další výhodou je, že přesnost ložiska není ovlivněna dalšími konstrukčními prvky, což zaručuje dosažení vysoké přesnosti rovnoběžnosti, kolmosti a souososti výstupu převodovky se skříní stroje.

Reklama
Reklama
Servopohony řady CanisDrive

Ještě větší průměry dutých hřídelí

Dutá hřídel jako hlavní atribut řady CanisDrive stojí v popředí nového vývoje konstrukčních řad CanisDrive-50 a CanisDrive-58. Obě tyto řady se opírají o novou technologii motorů a převodovek, které dovolují realizaci ještě větších průměrů dutých hřídelí.

Zavedením servopohonů CanisDrive 50 a 58 byly vytvořeny další aplikační možnosti. Základní stavební kámen nových pohonů tvoří segmentová technologie statoru. Ve spojení s novou technikou vinutí se podařilo výrazně zvýšit součinitel plnění měděné drážky, a tím i hustotu výkonu. Vycházeje z optimalizovaného plechového výřezu až po sofistikovaný izolační systém, který mimochodem splňuje i všechny požadavky týkající se certifikace bezpečnosti výrobků UL, byl vývoj aktivních dílů zaměřen na maximální výkon. Tímto způsobem mohl být zvýšen statický moment T0 v porovnání s předchozím modelem CHA až o 58 %.

Spolu s výrazným zvýšením výkonu nabízejí servopohony řady CanisDrive 50 a 58 ještě výrazně větší dutou hřídel. Tím otevírají nové aplikační využití a umožňují dříve neproveditelná konstrukční řešení. Například u CanisDrive 58 byl průměr duté hřídele zvětšen o cca 45 % v porovnání s předchozím modelem CHA, takže nyní dosahuje 65,5 mm.

Rozměry a momentové charakteristiky CanisDrive-58A-160

Nové servopohony řady CanisDrive v konstrukčních velikostech 50/58 jsou výsledkem trvalého vývoje pohonů s dutou hřídelí a představují optimální řešení u aplikací, ve kterých je vyžadován velký výkon, trvanlivost a robustnost. Tyto nové servopohony s tak výrazným nárůstem výkonu a zvětšením duté hřídele však mají zachovány připojovací rozhraní spolu s velmi podobnými zástavbovými rozměry, což umožňuje jejich bezproblémovou zaměnitelnost s předchozími servopohony bez nutnosti provádění jakýchkoli úprav ze strany uživatelů.

Zobrazení servopohonu řady CanisDrive v řezu

Odměřovací systémy

V návaznosti na řízení strojů jsou k dispozici následující odměřovací systémy: Jedno- nebo víceotáčkový absolutní enkodér s digitálním rozhraním EnDat-2.2 nebo víceotáčkový absolutní enkodér s rozhraním SSI.

Víceotáčkové absolutní odměřování je zajištěno prostřednictvím externí záložní baterie. K tomu účelu společnost Harmonic Drive nabízí zvláštní bateriový box, který je připraven ke snadné montáži na lištu. Kotouče enkodéru jsou tvarovým stykem spojeny s motorovou hřídelí. Bezpečnost proti odstřihnutí je větší než 4, čímž splňuje požadavky uvedené v normě EN 61800-5-2 (11/2017). Na požádání je rovněž k dispozici jednootáčkový absolutní enkodér s rozhraním Drive-CLiQ pro řízení se systémy Sinamics.

U CanisDrive 58 byl průměr duté hřídele zvětšen o cca 45 % v porovnání s předchozím modelem CHA, takže nyní dosahuje 65,5 mm.

K přizpůsobení konkrétním aplikacím nabízí řada CanisDrive rozsáhlé kombinační možnosti při výběru vinutí motoru, zpětnovazebních systémů, brzdy i různých snímačů, kabelů a konektorů. Flexibilita konfigurace umožňuje kompatibilitu s téměř všemi servoregulátory na trhu. Díky servoregulátoru řady YukonDrive, který je speciálně přizpůsoben požadavkům servopohonů Harmonic Drive, je k dispozici předkonfigurovaný pohonný systém ve specifickém provedení, na míru uzpůsobený příslušné aplikaci. Tím je zajištěn snadný přechod na servopohony řady CanisDrive.

Harmonic Drive

Ing. Jiří Lichtág, Ph.D.

Jiri.Lichtag@harmonicdrive.de

https://harmonicdrive.de/en/home/


Reklama
Vydání #3
Firmy
Související články
Originální řešení osy Z pro manipulátory

Osa Z lineárního systému Hiwin HD4 představuje originální řešení, které rozšiřuje možnosti automatizace a robotizace. Je určena pro kompaktní manipulátory, zakladače a pro aplikace typu pick-and-place.

Řešení pro logistiku letecké nákladní dopravy

Když byl na jaře roku 2018 uveden do provozu nový nákladní terminál na letišti Helsinki-Vantaa, posílila největší finská letecká společnost - jedna z předních, které zajišťují leteckou dopravu mezi Evropou a Asií - své vedoucí postavení leteckého přepravce v severském regionu. Zásadním rozhodnutím pro budoucí rozvoj bylo rozšíření flotily o 19 nových Airbusů A350, z nichž 11 již bylo dodáno. Investice do pozemní infrastruktury i do letadel vytvářejí základnu pro posílení objemu přepravy pasažérů a nákladu v rámci evropských a mezikontinentálních destinací. Řešení pro kompletní tok materiálu pochází od společnosti Lödige Systems z Warburgu a pohonná technika od firmy Lenze.

Textilní tkanina zajímavá v mnoha ohledech

Zušlechtěné textilie – nepatří mezi ně pouze pestrobarevně potištěná košile, impregnovaná větrová bunda či obzvláště měkké ložní prádlo. Také při létání a cestování do vesmíru se používají moderními postupy zušlechtěné materiály. Například vnější plášť Airbusu A380 tvoří ze 70 procent textilie. Dnes už proto nehovoříme o látkách, ale o plošných textiliích. Výrobou příslušných textilních strojů se zabývá společnost Monforts, která společně s firmou Lenze realizovala pokrokový projekt, jenž svými vlastnostmi odpovídá nárokům na špičkovou technologii. K jeho vlastnostem patří propracovaná automatizace, detailně seřízené procesy a vizualizace stroje, jaká aktuálně nemá obdoby.

Související články
Když jde o prostor…

Současné trendy směřují k mnohem větší míře využití elektroniky než doposud. To je hlavní, nikoliv však jediný důvod, proč se množí automatizace výroby menších zařízení, jakými jsou například mobilní telefony, tablety i ostatní elektronika. Ale nejde jen o ni, ale i o laboratoře, farmacii apod.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vše je uvnitř!

Pokud potřebujete elektrický pohon a uvažujete o tom, zda máte dostatečné kapacity a čas na řešení své aplikace, je na místě uvažovat o elektrickém pohonu EMCA od firmy Festo.

Novinky reagují na vývoj průmyslové výroby

„Korporace Hiwin Technologies reaguje na změny v průmyslovém odvětví a vstupuje do období Industry 4.0. Základním projevem nového období je nástup robotizace,“ vysvětluje Ing. Pavel Cach, výkonný ředitel společnosti Hiwin, s. r. o.

Rychlá a přesná lineární jednotka

Uplatnění a význam lineárních jednotek v domácím průmyslu neustále roste. Proto se dodavatelé snaží neustále přicházet s inovacemi, které jsou zároveň ekonomicky úsporné. S takovým řešením přichází i odštěpný závod Lin-Tech litoměřické společnosti Hennlich.

Downsizing v elektrických pohonech? Proč ne!

V oblasti automobilů je tento pojem jistě jedním z nejvíce diskutovaných. Proč se vlastně pohony zmenšují? Jednoznačně kvůli úspoře nákladů. Je možné podobný jev vypozorovat v elektrických pohonech pro automatizaci? Odpověď zní: ano! I když se to na první pohled nezdá, je tomu tak.

Novinky na veletrhu Amper 2013

Společnost Siemens se zúčastní 21. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper, který se uskuteční od 19. do 22. března letošního roku na veletržním výstavišti v Brně.

Použití RCD s frekvenčními měniči

Jak vybrat správný RCD pro použití s frekvenčními měniči a vyhnout se tak nežádoucímu vypínání a dosáhnout maximální doby nepřetržitého provozu?

Šetřete svoje síly!

Jednou ze zásadních myšlenek vedoucích k pokroku a zvyšování produktivity je dělba práce. Specializace na různé technologie umožňuje posouvat jejich hranice.

Nová generace pojezdových drah

Společnost Hiwin, tradiční účastník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, představí v nové expozici na více než 150 m2 výstavní plochy ucelenou nabídku polohovací lineární techniky, které dominuje nová generace pojezdových drah pro průmyslové roboty

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Ready made lineární osy s ozubeným řemenem

Pomocí lineární osy je realizován pohyb v přímém směru a jedná se tak o výborný výchozí konstrukční prvek pro stavbu strojů, automatizačních linek a polohovacích zařízení s potřebou přesného lineárního pohybu ve více osách (typicky například CNC stroje). V posledních letech došlo navíc k výraznému snížení cen a lineární osy se tak stávají dostupné i pro dosud zapovězené oblasti. V neposlední řadě je podstatnou výhodou u tzv. ready made produktů dodávka již smontovaného dílu připraveného k okamžitému použití v zákaznické aplikaci.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit