Témata

Technická univerzita v Liberci

Liberecká univerzita vznikla v roce 1953 jako Vysoká škola strojní v Liberci. Instituce byla založena průkopníky v tradičním průmyslovém regionu a již od počátku bylo snahou vzdělávat kvalifikované inženýry pro odbornou práci. O sedm let později ke strojní fakultě přibyla fakulta textilní, která je dodnes jedinou svého druhu v Evropě a škola byla přejmenována na Vysokou školu strojní a textilní v Liberci.
Technická univerzita v Liberci vznikla k 1. lednu 1995.
Dnes má univerzita sedm fakult a jeden odborný ústav. Spolupracuje s přibližně 200 podobně zaměřenými institucemi po celém světě.

Kontakty

Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
Tel: +420 485 351 111

Sociální sítě

Facebook: @TUL.cz
Instagram: @tuliberec
Twitter: @TULiberec
YouTube: @TULiberec

Články Technická univerzita v Liberci

Ochrana ocelových konstrukcí před roztavením

Inženýři na Technické univerzitě v Liberci vyvinuli žáruvzdorný geopolymerní kompozit, který dokáže v případě požáru ochránit ocelové konstrukce a o desítky minut tak oddálit okamžik tavení kovu a následnou destrukci konsktrukce. Ochrana usnadní evakuaci osob. Nový geopolymerní kompozit nyní testují krajští profesionální hasiči ve svém výcvikovém polygonu v Raspenavě.

Role technické univerzity v udržitelné společnosti, Doc. Jaromír Moravec, TU v Liberci

Smyslem této série podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult o jejich denní operativě, o realizaci dlouhodobé strategie, jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti a dalších tématech. Tentokráte jsme o rozhovor požádali docenta Jaromíra Moravce, děkana Fakulty strojní TU v Liberci.

Laser hlídá rozchod tramvajových kolejí

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) má díky spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci (TUL) nového pomocníka. Jde o prototyp zařízení pro automatickou kontrolu profilu a rozchodu tramvajových kolejí, vyvinutého a zkonstruovaného týmem vědců z TUL. Měřicí zařízení je připevněno k podvozku tramvaje T3 a k měření za jízdy využívá lasery, kamery a satelitní polohovací systém GPS.

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V tomto vydání jsme zástupcům vysokých škol a firem položili následující otázku:

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V tomto vydání jsme zástupcům vysokých škol a firem položili následující otázku:

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V dubnovém vydání jsme zástupcům vysokých škol a firem položili následující otázku:

Konkurenci ve vývoji vítáme

Současné elektrické pohony představují velmi kvalitní prvek pro řízení pohybu. V posledním desetiletí se staly téměř univerzálním prostředkem pro regulaci točivého momentu, síly, zrychlení, rychlosti a polohy a rozšířily se do všech myslitelných oborů. Objevila se také řada novinek, které někdy i zásadním způsobem mění konstrukci poháněných zařízení. Elektrické regulační pohony procházejí dalším, poměrně bouřlivým vývojem, který umožňují výkonné mikroprocesory, tvořící jádro regulačních obvodů. Zlepšují se dynamické vlastnosti, ve vývoji jsou nelineární regulátory, připravuje se integrace řídicí elektroniky do motoru atd.

Přidejte vaši firmu

Máte-li zájem o vytvoření katalogového zápisu i pro vaší společnost, kontaktujte obchodní ředitelku Gabrielu Jedličkovou, gabriela.jedlickova@mmspektrum.com, 606 826 295.

Nabídka inzerce