Témata
Reklama

Aktuálním tématem současné doby jsou diskuze o lokálních ekonomikách, jejich vlivu na inovační potenciál, vytváření firemní kultury a rozvoj podnikatelského prostředí. Jejím velkým zastáncem a propagátorem je profesor Milan Zelený. Učíme se od Baťů a jejich metody bychom měli s potřebnou modifikací upravovat pro naši dobu. Nedávno jsem měl možnost navštívit německého výrobce obráběcích strojů, společnost Hermle, která mojí optikou pohledu splňuje znaky lokální výroby s globální působností. Na každém kroku to bylo znát.

Kořeny firmy se datují do roku 1938, do samého centra německého hospodářství jižního Baden-Württembergu, kde Berthold Hermle položil základy soustružnické dílny. Nikdo tehdy samozřejmě netušil, jak úspěšně se tato manufaktura v horském městečku Gosheim bude nadále vyvíjet. Další vývoj byl samozřejmě ovlivněn druhou světovou válkou. Situace se postupně konsoliduje a rok 1957 je milníkem v historii firmy – je zahájena výroba frézovacích strojů. Začátkem devadesátých let dochází k přerodu firmy z národní na mezinárodní s postupnou expanzí do celého světa.

Vznikají světové pobočky, posilují zde obchodní a servisní oddělení, otevírají se nové showroomy. Výroba je i nadále koncentrována na jednom místě švábských Alb a každým rokem zde díky know-how a investicím do nových technologií posiluje soběstačnost ve výrobě jak klíčových komponent, tak i vedlejších konstrukčních skupin potřebných ke stavbě obráběcích strojů. Regionu nedaleko Stuttgartu se oprávnění říká regionem přesného obrábění, zdejší ekonomika patří k nejsilnějším v celém Německu.

Reklama
Reklama
Pohled na montáž obráběcích strojů Hermle. Téměř veškeré díly si u Hermle vyrábějí sami a na svých strojích (foto: Hermle)

Společenská odpovědnost

I přes světovou expanzi si firma stále zachovává svůj rodinný duch. Důvod hledejme například právě v tomto regionu, ve faktu, že se výroba stále drží na jednom místě, pracují zde generace zdejších rodin, což vytváří minimální fluktuaci, firma zodpovědně přistupuje k výchově mladé generace, podporuje zdejší region. Nazvěme to vyspělou úrovní společenské odpovědnosti.

Při procházení výrobními a montážními prostory na vás dýchne duch klidu a pohody. Má průvodkyně paní Barbara Hermannová mi to vysvětluje tím, že výkonnost zdejších výrobních pracovníků je ovlivněna pracovním prostředím a atmosférou, která zde panuje. Právě proto se dosahuje vysoké produktivity. Ročně je zde vyrobeno a smontováno na 850 strojů. V Gosheimu pracuje na 750 zaměstnanců, dalších 250 je po celém světě.

I v dodávkách plechových dílů je Hermle soběstačný (foto: Hermle)

Korálek ke korálku

Úspěch firmy jako takový je založen na dílčích nuancí, které se jako tenká červená nit táhnou celou firmou. Pojďme se na některé z nich podívat.

Na montážních pracovištích je zaručena vzájemná zastupitelnost díky komplexním znalostem personálu. Díky kompletní znalosti sestavy celého stroje se z těchto osob následně mohou rekrurovat kvalitní servisní pracovníci a poté případně i prodejci. Což je i příklad Pavla Němečka, našeho druhého průvodce, který je společně se svým kolegou zodpovědným za prodej strojů Hermle v ČR a na Slovensku. Pro úplnost pak dodejme, že česká organizační složka Hermle dále představuje jednoho aplikačního technika a šest servisních techniků.

Firma má navázanou úzkou spolupráci se středními odbornými školami v nedalekém Tuttlingenu a Spaichingenu. (Pozn. na stránce www.ausbildung-bei-hermle.de zájemce nalezne detailnější informace k učňovským a studijním oborům v návaznosti na uplatnění absolventů ve zdejší firmě). Zajímavostí je, že učňové jsou zaměstnanci Hermle a dostávají učňovský plat. Poměr pobytu ve škole a ve firmě se liší dle oboru, ve kterém se učí. V průměru to bývá cca 50:50, v některých oborech jsou dokonce týden ve škole a tři týdny ve firmě.

V areálu Hermle je pro tyto účely praktické výuky zřízena samostatná část budovy. I když nejsou povinováni do firmy nastoupit, všichni zde po vyučení zůstávají. Hermle má nastavenou kvótu 10 % nových lidí ze svých učňů. Zajímavostí je zdejší oddělení nazvané Lernort Montage . Je určen jak pro učně, tak nově přijímané servisní pracovníky z celého světa, kteří po pětiměsíčním zaškolení jsou kompetentní v oblasti mechanické a elektrické a mj. dokáží i postavit celý stroj.

Na 10 % nových pracovníků přichází do firmy z vychovaných učňů (foto: Hermle)

Technická vyspělost

Ve společnosti Hermle se nesetkáte v žádném oddělení s plochým systémem řízení. Je zde nastavena forma projektových týmů vázaných na jednotlivé zákaznické projekty. V současné době firma vyrábí devět typů strojů pro tří a pětiosé obrábění. Jejich konstrukce je napříč velikostmistejná, což umožňuje vysoký stupeň unifikace jednotlivých konstrukčních skupin, což se zásadně projevuje na ekonomice firmy. Stroje Hermle jsou známy celou řadou technických inovací v konstrukci, které se následně staly standardem u ostatních výrobců strojů, jako například otočný stůl tzv. kolébka, který v sobě nese výhody odděleného pohybu vřetene ve třech osách a natáčení obrobku ve dvou osách. Způsob uložení rotačně naklápěcího stolu je patentově chráněn. Mnoho řešení však doposud nebylo překonáno a zůstalo doménou standardní konstrukce strojů Hermle. Jako například kolizní ochrana vřetene a minimlaizace následků, pokud již k „nabourání dojde“ pomocí specializovaných pouzder pohlcujících energii a zamezujících její šíření do dalších částí stroje. Dále pak stojí za zmínku originální uložení vřeteníku ve třech nebo čtyřich bodech se zadním trojúhelníkovým tvarem vedení pro vyšší stabilitu celé soustavy. Pravděpodobně největší povědomí technické veřejnosti o originálním řešení zdejších inženýrů představuje sériové použití polymerbetonu. Rámy z tohoto materiálu jsou osazovány do strojů všech velikostních řad, kromě dvou největší typů strojů a to C 52 a C 62, které jsou ze šedé litiny, ale z jednoho kusu odlitku (!). S polymerbetonem mají zdejší konstruktéři zkušenosti přes 25 let. Vyniká svými termostabilními vlastnostmi, zaručuje vyšší pevnost, díky damping faktoru rám pohlcuje lépe vibrace z procesu obrábění, než šedá litina. Postupně finišuje stavba nové slévárny pro polymerbeton v nedalekém, dvacet kilometrů vzdáleném městě Zimmern ob Rottweil. Tímto Hermle posiluje nezávislost na externích dodavatelích.

Absolutní novinkou ve výrobním portfoliu je pětiosé obráběcí centrum C 650, které mělo svoji premiéru na EMO Hannover 2017 (foto: Hermle)

Přelomovým obdobím v produktové inovaci byl rok 2012, kdy bylo vyvinuto první multifunkční soustružnicko-frézovací centrum s velikostí stolu 1 000 mm a nosností 2 tuny. Během následujících dvou let bylo mj. vyrobeno 50 těchto strojů pro RollRoyce s garancí absolutně shodných vlastností a parametrů v celé dodávce.

Převážnou část komponentů strojů si vyrábějí sami na svých strojích značky Hermle. Obrábění největších odlitků je prováděno na strojích Waldrich Coborg –zajímavostí je, že každý je umístěný v samostatné hale pro eliminace případných výpadků výroby v důsledku seismických otřesů, které zde nejsou vyloučeny. Montáž vřeteníků a vřeten se nachází v nejvyšším patře jedné z budov. Do velikosti strojů C 42 si vřetena vyrábějí sami, pro dva největší typy strojů C 52 a C 62 kooperují s partnerem.

Logistika patří ke klíčovým místům zdejší výroby. Shodné prostory pro expedici nových strojů i navážení materiálu a komponent. Řidiči zde mají možnost pro relaxaci během nakládky zboží využít separátní komfortní zázemí na úrovni slušně vybaveného apartmánu.

Závěrem

Za dvacet let jsem navštívil velké množství firem jak v tuzemsku, tak po celém světě – napříč celou zeměkoulí. Na cestě z Gosheimu autem zpět domů přes celé Německo jsem měl dostatek času vstřebat veškeré podněty, které mi jednodenní návštěva firmy nabídla. To, co jsem zde měl možnost spatřit po stránce technické, patří bezesporu k tomu nejlepšímu, čímž světový leadeři v komoditě machine tools disponují. Z Hermle jsem si odvážel avšak ještě něco navíc. Dobrý lidský pocit, který ve mně zdejší komunita zanechala, rodinný duch, který zde panoval. Můj pocit mi potvrdil i ředitel divize společnosti Wienerberger pan Šilhavý, že i tento fakt stál za jejich finálním rozhodnutím pořízení strojů od firmy Hermle do jejich výroby. Vedle renomé značky, technické úrovně strojů, jejich parametrů, obchodního a servisního přístupu se dostává mezi aspekty i místní firemní kultura a podnikatelský duch, o kterém jsem se zmínil v úvodu této reportáže. Přeji firmě Hermle, ať je tomu tak i nadále.

Firma Hermle na žádost společnosti Wienerberger uspořádalo pro jejich vybrané pracovníky v rámci projektu Talenmanagement exkurzi po firmě s následným diskuzním panelem (foto: autor).

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Firemní a produktová odpovědnost firmy Hermle v sedmi heslech
Preciznost – Spolehlivost - Dlouhodobá přesnost - Kompetence v pětiosém obrábění - Kompetentní servis - Čestnost, férovost a slušnost - Sepjetí s regionem.

Video které dává nahlédnout do filosofie firmy Hermle:

Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Z garáže až na vrchol v PVD technologii povlakování

Pavel Holubář je ředitelem průmyslové společnosti SHM. Tato zkratka značí Super Hard Materials, a to je přesně to, o co tu jde. Zjednodušeně řečeno jde principiálně o fyzikální metody nanášení tenkých vrstev na nástroje, kdy nanesená několikamikronová vrstva dává materiálu zcela jiné mechanické vlastnosti. Především podstatně prodlužuje jeho životnost. Jaká byla 25 let trvající cesta až na samotný vrchol, kdy technologie firmy SHM jsou v současné době rozesety ve 35 zemích světa? O tom – a nejen o tom – jsme si s Pavlem Holubářem povídali.

Související články
Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Dvacet let ve výrobě ocelových konstrukcí

Moravská firma Motor Lučina je předním exportérem ocelových konstrukcí ve střední Evropě. Svůj úspěch majitelé postavili na zkušenostech z krize. „Rok 2010 byl pro nás nejhorší v historii firmy. V době celosvětové krize, kdy jsme bojovali o zachování firmy, jsme zjistili, že nás okrádá náš vlastní generální ředitel. Ztráty byly ohromné. Dnes, po letech, nám to paradoxně několik desítek milionů zase přineslo, jelikož jsme se poučili. Pro firmu není nic horšího, než když se ji dvacet let daří. Dokud nepoznáte dno, tak se od něho nemůžete odrazit,“ říká jeden z majitelů společnosti Motor Lučina Tomáš Polach, který se s redakcí MM Průmyslového spektra podělil o své zkušenosti s podnikáním.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Co naznačila největší továrna na světě

Záruka dobrých obchodů, výkladní skříň pro mezinárodní trh, ukázka budoucnosti ve strojírenství – tak hodnotí vystavovatelé veletrh EMO Hannover 2017. Pod heslem Connecting systems for intelligent production představilo své novinky více než 2 200 vystavovatelů z 43 zemí. Tematické těžiště spočívalo v digitalizaci a propojení výrobních procesů. V centru pozornosti byly především výrobní postupy, stroje a zařízení pro zpracování a opracování kovů.

Moderní technologie v mechanice

Vyškovský výrobce teleskopických krytů, kapotáží a jiných výrobků z plechu firma Hestego společně se svojí sesterskou společností KSK Precise Motion, kuřimským výrobcem kuličkových šroubů, uspořádali pro své zákazníky a dealery z tuzemska i zahraničí Technický open house. Během třech dní se této akce zúčastnila celá řada návštěvníků z Německa, Rakouska, Švýcarska, Itálie, Turecka, Ruska, Polska a dalších zemí, kteří využili pozvání a nahlédli tzv. pod pokličku technického rozvoje a výroby samotné. Naše redakce byla též přítomna, a tak vám přinášíme malé poohlédnutí.

Perspektivy asijských trhů

Čína se v roce 2009 stala největším výrobcem obráběcích a tvářecích strojů na světě a o dva roky později dosáhla své dosavadní největší produkce v historii v hodnotě 29,5 mld. dolarů. Od té doby tři roky po sobě dochází k postupnému poklesu až na loňský objem 23,8 miliardy dolarů v poměru 6:4 ve prospěch obráběcích strojů. Vzhledem k povaze čínského trhu obráběcích strojů a ochazování jeho hospodářství lze očekávat další pokles v produkci a spotřebě i v letošním roce 2015.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit