Témata
Reklama

Česká škola 21. století

V paláci Rytířská České spořitelny v Praze se konal třetí ročník konference Česká škola 21. století, tentokráte na téma Mozky odcházejí, firmy pláčou... Dopolední část byla věnována přednáškám a diskusnímu panelu, odpolední pak samostatným čtyřem sekcím.

Podporuje český vzdělávací systém ekonomiku tak, aby byla konkurenceschopná prostřednictvím inovací? Umějí školy vést děti k objevitelskému myšlení a rozvíjejí jejich tvořivost? Potřebují firmy přemýšlivé lidi s technickým vzděláním? Jak mohou pomoci zřizovatelé škol? To byly jen některé z otázek, na které účastníci letošního ročníku konference hledali odpovědi. Zástupci státní správy, firem, vzdělávacích institucí, škol a jejich zřizovatelů představili současnou situaci ve školství, snažili se identifikovat důvody, proč existuje pomyslný strop nízkopříjmové ekonomiky a proč naše republika zatím není konkurenceschopná v oblasti inovací.

Reklama
Reklama

Ekonomika, školy, region, příklady

Odpolední paralelní semináře pak probíhaly ve čtyřech panelových sekcích. V první, nazvané Rozbijme skleněný strop nízkopříjmové ekonomiky inovacemi a vzděláváním, došli účastníci k závěrům, že je třeba mít stále na zřeteli úzké souvislosti mezi vzděláváním a ekonomikou. Do dalších let je potřeba začít vymýšlet a inovovat, ne pouze montovat. Je nutné predikovat potřeby trhu a zaměřit se na celoživotní vzdělávání. Konkurenceschopnosti naší ekonomiky je třeba dosahovat kvalitou, nikoliv kvantitou produkce.

Druhý blok – Role vysokých škol v rozvoji inovativního myšlení –, který moderoval Ing. Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy a jehož se aktivně účastnila i redakce MM Průmyslového spektra, definoval potřebu zabývat se kreativitou a inovativností již od mateřských škol. Bohužel však pro to neexistuje dostatek kvalitních učitelů a ti, kteří jsou k dispozici, nemají dostatečnou podporu. Je nutné propojovat reálný a virtuální svět, podpořit spolupráci škol a firem. Kapitolou samou pro sebe je masovost vysokých škol, což v důsledku snižuje motivaci studentů.

Účastníci třetí sekce, Mikro/region ve vzdělávání: zřizovatel – škola – firma – věda, se shodli na tom, že je třeba vytvořit vzájemné podmínky pro inovace v regionu mezi zainteresovanými. Pokud tomu tak nebude, sám jedinec obtížně dosáhne definovaných cílů.

Poslední sekce byla věnována příkladům dobré praxe v rozvoji objevitelského myšlení ve školách. Bylo demonstrováno, že jich u nás existuje celá řada – rozvíjejí objevitelské myšlení a kreativitu ve všech stupních vzdělávání. Vše však klade vysoké nároky na učitele, a proto je třeba je podporovat. Je nutné pěstovat svobodu volby pro učitele i žáky a vycházet ze skutečnosti, že objevovat nepoznané je radostí především pro děti.

Třetí ročník konference Česká škola 21. století se zaměřil na téma rozvoje tvořivého myšlení a objevitelského vzdělávání z pohledu českých škol, možností jejich zřizovatelů a potřeb inovativních firem v kontextu celé ekonomiky ČR.

Pořadatel konference Nadace Depositum Bonum (z latiny dobrý vklad) byla před třemi lety založena Českou spořitelnou, aby hospodařila s mimořádným výnosem z anonymních vkladních knížek, jejichž další existenci zakázala EU. Jak využít tyto prostředky, aby co nejvíce prospívaly české společnosti? O tom se zástupci České spořitelny radili s předními osobnostmi a konsensus z těchto diskusí byl jednoznačný: pokud nám něco opravdu dlouhodobě prospěje, pak je to zlepšení úrovně vzdělání, a to zejména v technických a přírodních vědách. Nadace byla zřízena za účelem podpory české společnosti v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělání a s vkladem 1,45 miliardy Kč se stala největší nadací v České republice. V závislosti na výši výnosů z nadačního jmění je předpokládaný rozpočet nadace přibližně 20 až 30 milionů korun ročně.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Semináře - platforma předávání zkušeností

Celoživotní systém profesního vzdělávání – nikdy nekončící proces, přinášející jeho aktérům benefity v podobě získaných zkušeností, vzájemně sdílených v dané komunitě. V tom se nachází jeho největší hodnota.

Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

Novotného lávka v centru Prahy bude ve dnech 8.–9. června 2022 hostit již 25. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika, jejímž cílem je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

Související články
Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Firmy oceňují studentskou mezioborovou spolupráci

Už po patnácté se na Západočeské univerzitě v Plzni uskutečnil ojedinělý výukový projekt DESING, v němž studenti z několika zdejších fakult pracují v multioborových týmech na tématech zadaných průmyslovými podniky. Vyvrcholením jeho, již 15. ročníku, byl jubilejní 10. mezinárodní workshop, který proběhl začátkem dubna ve Vědeckotechnickém parku Plzeň. Čtyři nejúspěšnější plzeňské a dva bavorské studentské týmy tu v anglicky vedených prezentacích představily návrhy svých technických produktů.

Fórum děkanů strojních fakult

Na základě čeho definujete kompetenční znalosti absolventů příslušných studijních programů vaší fakulty? Spolupracujete při tom např. se zástupci výrobní praxe v kontextu konkrétních požadavků uplatnění v daných oborech profesích? 

Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Fórum děkanů strojních fakult

Jaký počet úspěšných absolventů bakalářského stupně ročně opouští vaši fakultu a jakými praktickými znalostmi disponují? Jaký osobně spatřujete rozdíl v uplatnitelnosti v praxi mezi bakalářem a absolventem strojní průmyslovky?

Budoucnost české výroby tkví v inovacích, Část 1. Změna konstrukčního přístupu

Česká republika je zemí s dlouhou vědeckotechnickou, průmyslovou a inovační tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí?
Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe bude snažit nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj inovační potenciál a tížený efekt.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit