Témata
Reklama

Optimalizace v praxi

Česká firma SIDAT (Systémová Integrace a Dodávky Automatizační Techniky) působí v oboru komplexní automatizace výrobních a technologických procesů, výrobní informatiky a vzdělávání. V jubilejním roce 2015, kdy si připomíná 25 let své existence, má více než 80 zaměstnanců. V roce 2014 dosáhla obratu téměř čtvrt miliardy korun.

Jedna z oblastí, které se firma věnuje, jsou dodávky a služby zaměřené zejména na řešení úloh sledování využití strojů a technologických zařízení, na řešení úloh sledování a optimalizace spotřeb energií a technických médií ve výrobních provozech, na virtualizaci řídicích architektur a na integraci modernizovaných řídicích architektur do podnikových prostředí.

Reklama
Reklama

Zvyšování efektivity výroby

Zvyšování efektivity výrobních procesů bylo vždy velkou výzvou. Historicky bylo toto téma v popředí zájmu především u kusových výrob. Zde bylo sledování výkonnosti jednotlivých montážních uzlů nebo center poměrně snadno řešitelnou úlohou. V současné době se ale tato problematika dostává do popředí zájmu nejen u již zmiňované kusové výroby, ale i u vysoce automatizovaných a složitých výrobních linek. Situaci do značné míry komplikuje skutečnost, že dnešní linky bývají většinou sestaveny ze strojů a technologických zařízení širokého spektra výrobců a mají nejrůznější typy řídicích systémů.


Architektura systému
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Nároky na optimalizaci

Současným trendem jsou požadavky na kompletní sledování využitého provozního času ve vazbě na plán produkce, nezbytnost monitorování počtu vyráběných kusů na velkoplošných panelech včetně možnosti manuální kategorizace kvality výrobků nebo prostojů a generování velmi komplikovaných reportů, které vyhovují globálním standardům jednotlivých firem. Typickým příkladem takové technologie jsou například nápojové plnicí linky, které obsahují velký počet relativně komplikovaných strojů (myčka, plnič, etiketovačka apod.) a jejichž hodinový výkon dosahuje mimořádně vysokých hodnot (zde např. desítky tisíc lahví). Je zřejmé, že každá porucha nebo zastavení jednotlivého stroje představuje značné ztráty. Stav linky je proto nutné monitorovat, zaznamenávat a prezentovat pomocí různých forem reportů, a to včetně příčiny poruchy/zastavení.

SIDAS OEE (Overall Equipment Efficiency)

Společnost SIDAT zahájila již před zhruba 10 lety vývoj vlastního produktu s názvem SIDAS® OEE (Overall Equipment Efficiency). Byla vytvořena platforma, která umožňuje:
- integraci maximálního možného portfolia řídicích systémů (PLC, PC) pro automatický sběr dat;
- on-line sledování produkce na PC, na velkoplošných obrazovkách a tabletech;
- manuální vstup údajů týkajících se kategorizace poruch a kvality prostřednictvím operátorských panelů, PC stanic a tabletů;
- on-line přenos dat z/do standardních vizualizačních a realtimeových databázových systémů (Siemens, Wonderware, AspenTech, ProLeiT, Rockwell atp.);
- obousměrnou vazbu na výrobní plán jakožto součást celopodnikového informačního systému (SAP apod.).


Vizualizační obrazovka pro linku

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Technická specifikace

Systém SIDAS OEE, který dnes poskytuje veškeré funkce očekávané od moderního systému sběru a vyhodnocení výrobních dat (tzv. systémy pro monitoring OEE), je založen na platformě MS SQL server a na přístupu klientů k serveru prostřednictvím WWW rozhraní standardním WWW prohlížečem, a to jak pro zadávání dat a reporting, tak pro on-line zobrazení. Integrace procesní úrovně pro vstup dat je realizována prostřednictvím OPC rozhraní a umožňuje tedy připojení kompletního spektra všech typů datových vstupů od jednoduchých binárních signálů až po úplnou integraci výrobních řídicích systémů typu PLC. Archiv provozních hodnot je standardně dodáván na platformě MS SQL s možností využít již existující archivační subsystémy v instalovaných vizualizačních (HMI/ SCADA) nebo realtimeových DB systémech. V současné době systém SIDAS® podporuje platformy SIEMENS WinCC, Wonderware InTouch a InSQL, SIMATIC IT, AspenTech IP21, ProLeiT a nově i platformu iHistorian společnosti GE.

Práce se systémem OEE

Vstup dat je realizován několika způsoby. Automatický sběr dat je řešen prostřednictvím OPC rozhraní, a to buď přímou integrací již instalovaných PLC, kde součástí dodávky bývá i úprava vlastních PLC pro přenos relevantních dat definujících stav stroje, nebo instalací nových malých PLC v případech, kdy stávající řídicí systém nelze z různých důvodů připojit. Pro manuální zadávání dat slouží přímo stránky WWW prohlížeče nebo speciálně vyvinutá aplikace pro mobilní tablety s operačním systémem Android. Specifickou úlohou je dodefinování přesného typu poruch v případech, kdy stroj neposkytuje automatické informace. Pro tyto účely byla vyvinuta speciální aplikace, která umožňuje operátorovi vybrat a označit typ poruchy, jež v daném čase nastala. Výstupy dat ze systému SIDAS® OEE jsou dvou základních typů: on-line zobrazení, kde je možné monitorovat přímo provoz technologie v reálném čase, a reporty umožňující zobrazování základních ukazatelů OEE efektivity ve vybraných časových intervalech (den, týden, měsíc, rok).

Referenční projekty

Systém SIDAS OEE včetně kompletních integrací řídicích systémů a infrastruktur lze nalézt např. v mlékárně DANONE, výrobně obalů VISCOFAN, u výrobců automobilových komponentů firmy JTEKT a Autoneum nebo u renomovaného českého výrobce bojlerů – firmy DZD Dražice.

Jan Petřík

jan.petrik@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Automatická přeprava hliníkových desek s milimetrovou přesností

Dopravu těžkých hliníkových desek zajišťují ve společnosti Austria Metall AG (AMAG) autonomní transportní platformy a přispívají tak významným způsobem k flexibilitě interní logistiky. Tyto všesměrové plošiny se pohybují zcela autonomně a provádějí tak samostatně poslední výrobní krok.

Praktický návod, jak zavést robotizaci

V posledních letech jsou výrobní firmy doslova bombardovány tématy o robotizaci a automatizaci. Z praxe ale víme, že problém nastává v momentě, kdy se firmy rozhoupou udělat první krok. Jednoduše neví, kde začít. A není se čemu divit. Tak výraznou změnou často procházejí vůbec poprvé a nemůžou se opřít o předchozí vlastní zkušenost.

3D strojové vidění pro průmyslové roboty

Průmyslové roboty existují již několik desetiletí a své místo si našly nejprve v automobilovém průmyslu. S úkoly vyžadujícími vysokou míru opakovatelnosti, velkými sériemi a nevysokými rychlostmi byly automobilky ideálním místem pro využití prvních typů průmyslových robotů. Dnes jsou roboty v rostoucích počtech rozmisťovány do dalších průmyslových odvětví včetně potravinářského, farmaceutického a leteckého. Mnoho průmyslových robotů je dnes vybavováno systémem 3D strojového vidění.

Související články
Roboty a bavorské klobásy

Robot KUKA paletizuje plechovky bavorských klobás u výrobce potravin v Bavorsku. Systém urychluje proces balení a tím uvolňuje pracovníky firmy z namáhavé práce.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Multispojky zrychlují odlévání statorů elektromotorů

Mohelnický závod společnosti Siemens je největším evropským závodem na výrobu nízkonapěťových asynchronních elektromotorů. Založen byl v roce 1904. Siemens vyrábí elektromotory také v závodech v Drásově a Frenštátu pod Radhoštěm, kde se vyrábějí elektromotory s vyššími osovými výškami (nad 200 mm), zatímco v Mohelnici se vyrábějí asynchronní elektromotory s osovými výškami od 63 do 200 mm. Mohelnický závod denně vyrobí více než čtyři tisíce elektromotorů, které většinou slouží k pohonu průmyslových zařízení, jako jsou například ventilátory, čerpadla, kompresory či obráběcí stroje.

Propojené procesy a inteligentní výroba

Světové potravinářské společnosti se povedlo sloučením informačních a provozních technologií propojit procesy, lidi a technologie. Přineslo to zvýšení produktivity, méně papírování i úspory energií. S transformací pomohla společnost Rockwell Automation svým konceptem Connected Enterprise.

Mobilní roboty pro štíhlou výrobu

Flex je technologická společnost s více než 200 000 zaměstnanci ve 30 zemích, která vyrábí inteligentní produkty s mottem Live Smarter. V rámci svého provozu využívá štíhlých, efektivních a flexibilních výrobních procesů. Inovativní výrobní technologie zahrnují aplikace postavené na Průmyslu 4.0, internetu věcí (IoT) a robotické automatizaci.

Použití RCD s frekvenčními měniči

Jak vybrat správný RCD pro použití s frekvenčními měniči a vyhnout se tak nežádoucímu vypínání a dosáhnout maximální doby nepřetržitého provozu?

Pokrytí výroby materiálem

Řadíte se ke skeptikům, nebo k optimistům v zavádění Průmyslu 4.0 v českých podnicích? V době, kdy plným proudem běží kampaň na podporu Průmyslu 4.0 a kdy se jednotliví výrobci zařízení předhánějí v nabídce, jak podpořit automatizaci, se název článku může zdát už jako z minulého století.

Výroba založená na cloudových řešeních

Navzdory ekonomickým propadům a neustále se měnícímu pracovnímu prostředí zůstává výroba dlouhodobě a v celosvětovém měřítku hlavním zdrojem pracovních míst a zásadní oblastí tvorby hodnot. Přesto, že se postupně podařilo do značné míry vylepšit kvalitu vyráběných součástí a zvýšit efektivitu celého výrobního procesu, existují i nadále významné zdroje plýtvání, které se doposud nepodařilo efektivně vyřešit. V důsledku toho se provozní náklady v oblasti výroby vytrvale drží na vysoké úrovni. Existují však významné příležitosti umožňující tento trend zvrátit pomocí digitálních a cloudových řešení.

Technická řešení zítřka se rodí v týmu

Díky simultánnímu inženýrství mohou společnosti ve strategickém partnerství se zákazníkem vytvářet a realizovat systémy průmyslové automatizace, které optimálně splňují nejrůznější požadavky.

Roboty pro automobilový sektor

Kompletní obnova automatizovaných robotických linek iniciovaná vrcholovým managementem společnosti Magneti Marelli vedla v závodě nacházejícím se v Crevalcore (územně správní celek města Bologna) ke zvyšování počtu zaměstnanců i efektivity těchto automatizovaných výrobních linek. Jak vysvětluje Marco Calabrese, ředitel údržby výrobního závodu, mnoho úkolů, které byly manuálního charakteru, je nyní zautomatizováno. „V těchto případech potřebujeme dosáhnout vyšší přesnosti, opakovatelnosti, výkonnosti a výrobní kvality a v zájmu vyšší efektivity samozřejmě i snížit dobu trvání cyklu. Integrací robotické automatizace zvýšila kvalitu a produktivitu práce a vedla i ke zvýšení počtu zaměstnanců pracujících v našem závodě.“

Automatizace ve výrobním podniku Maserati

S pomocí článkových robotů a vyspělých softwarových aplikací, které jsou schopny simulovat každou výrobní fázi, využívá firma Maserati inovativní robotická řešení od společnosti Comau pro konstruování dvou nejluxusnějších vozů této společnosti – Quattroporte a Ghibli.

Výrobní linka pro karoserie Vespa

Vyrobit karoserii skútru Vespa je velmi náročné. Je tvarovaná a má různá zakřivení, která velmi komplikují realizaci a navrhování svařovacích bodů. Je nutné se do ní dostat, a kvůli tomu je třeba překonávat různé překážky nebo pracovat na velice malých vymezených plochách. Karoserie je koneckonců srdcem Vespy a z technologického hlediska je tedy třeba věnovat jí maximální pozornost.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit