Témata
Reklama

Briketování třísek má stále větší význam

Po dlouhé roky bylo zpracování kovových třísek opomíjenou činností kovoobráběcích podniků, které produkují tento specifický odpad. Třískové hospodářství se však stále častěji stává součástí celkové ekonomiky výroby. Potenciál kovových třísek jako suroviny, či jako prostředek k významným úsporám si uvědomují v mnohých společnostech. Takové závěry vyvozuje jeden z nejvýznamnějších výrobců briketovacích lisů v Evropě, česká společnost Briklis. Zajímavostí je i to, že zájem o briketování nemají pouze producenti kovových, ale také plastových třísek z obrábění, či jiných způsobů zpracování různých materiálů.

Důvodů změn chování k třískám je více. Nejsilnějším je však vývoj cen komodit. Dalšími významnými důvody jsou snahy o úspory recyklací řezných a chladicích kapalin, nižší nároky na skladování, náklady na dopravu, manipulace a podobně. Firmy tedy přirozeně hledají možnosti úspor na samotném materiálu a briketovací technologie dokáže celou tuto problematiku řešit.

Reklama
Reklama
Vystupující hliníkové brikety z lisu Briklis iSwarf 440-4

Během procesu briketování dochází ke slisování materiálu do kompaktních briket, které se snadněji taví oproti volným třískám, výrazně snižují propal a mohou tak nahradit základní surovinu. Snadnějšímu tavení napomáhá i fakt, že během lisování dojde k vytlačení kapalin, které mohou třísky obsahovat.

Hliníkové ingoty s lisem Briklis iSwarf 440-4 v pozadí

Nejmarkantnější je tato změna v úvahách u kovů s vyšší cenou, jako je například hliník. Jeho cena za posledních deset let prakticky nepřetržitě stoupá. Ale i ostatní kovy jsou zajímavé. Společnost Briklis uvádí několik zajímavých a inspirativních příkladů, ve kterých popisuje jednotlivé důvody investice do jejich briketovacích lisů s několika užitnými vzory a patentem. Někteří zákazníci nejsou ochotni veřejně své technologické vybavení prezentovat a nepřáli si zveřejnit jména svých společností, proto u některých příkladů nejsou uvedena. Vzhledem k přínosům, které briketování má, a vzhledem k budování konkurenční výhody je tento postoj pochopitelný.

Vytlačené kapaliny při lisování u lisu Briklis BrikStar M

Hliníkové třísky do vlastní slitiny

Společnost Top Alulit, která se zabývá vysokotlakým litím pro automobilový průmysl a své odlitky si současně sama obrábí, nahradila zavedením briketovacího lisu do procesu zpracování třísek původní surovinu a dosáhla úspory 50 % ceny základní hliníkové slitiny. V době nákupu briketovacího lisu společnost Top Alulit nakupovala hliník za 80 Kč za kilogram, hodnota hliníkových třísek prodávaných do kovošrotu byla 25 Kč. Náklady na výrobu briket a zvýšené náklady na úpravu roztaveného kovu jsou 40 Kč za kilogram (v těchto nákladech je zahrnuta i výkupní cena třísek). Společnost ušetřila za rok přibližně čtyři miliony korun, což znamenalo návratnost investice v řádu jednotek měsíců. Konkrétní lis, na kterém je uveden tento příklad, nese označení iSwarf 440-4.

Brikety zaberou méně místa

Magelan Aerospace je irská společnost vyrábějící hliníkové součásti dopravních letadel. Náklady na skladování a dopravu společnost snížila na minimum prostým zmenšením objemu vyprodukovaných třísek. Situace před pořízením briketovacího lisu Briklis znamenala odvoz třísek dvěma nákladními auty za den. Po pořízení lisu se začal odvážet materiál jedenkrát týdně. Společnost nakupovala stroj s označením iSwarf 550-15-TWIN.

Odpich. Rotační pec na litinu +Obr. 5. Materiál s briketami z litiny dopravované do pece

Materiál s briketami z litiny dopravované do pece

Recyklace řezného oleje z třísek

Společnost, která se zabývá obráběním menších ocelových dílů, zatím nechce uvádět jméno. Při výrobě používá řezný olej, který v jemných třískách snadno ulpívá a je bez dalšího užitku likvidován. Po pořízení briketovacího lisu s označením BrikStar M, který vysokým tlakem vytlačí z každých 2,65 kg odpadu litr řezného oleje, může tento olej dále recyklovat a použít znovu ve výrobě. Potenciál u této konkrétní realizace je úspora přibližně 300 l oleje denně. Při tomto množství je plánovaná návratnost investice přibližně jeden rok.

Litinové brikety jako část vsázky

Ani společnost v následujícím příkladu si nepřeje zmínit svoje jméno. Zabývá se výrobou litinových odlitků. Pro svoji slitinu materiál nakupuje ve formě šrotu, ale i litinových třísek, které na vlastních briketovacích lisech Briklis zpracovává a používá jako vsázku do tavby. Po zvládnutí technologie tavby briket se společnost rozhodla zdvojnásobit svoji produkci briket, tedy i zdvojnásobit podíl briket na celém objemu vsázky.

Briketování je vhodné i pro další nekovové materiály

Posledním příkladem je společnost zabývající se obráběním plastů, přesněji řečeno plastových desek určených pro stavebnictví. Plastové desky jsou složeny ze dvou polyamidů a hliníku, který zlepšuje některé mechanické vlastnosti. Při obrábění vzniká směsná tříska o velkém objemu. Lisováním se zmenší dramaticky objem, a tedy i přepravní náklady. Takovéto brikety jsou určeny k likvidaci, případně k další tavbě.

Z několika málo uvedených příkladů je zřejmé, že briketovací technologie je způsob zpracování odpadu, který se významně podílí na úsporách nákladů. Současně se jedná o technologii, která napomáhá ekologickému zacházení s materiály a surovinami. A je to technologie aplikovatelná do mnoha odvětví průmyslu.

Briketovatelný plast
Reklama
Vydání #12
Firmy
Související články
Jak na hliník?

Recyklace jedné tuny hliníkového materiálu ušetří přibližně čtyři tuny bauxitu, 95 % energie potřebné pro výrobu primárního hliníku a devět tun emisí CO2. V současné době ušetří více než 80 milionů tun emisí skleníkových plynů ročně. To odpovídá přibližně 15 milionům automobilů.

Dokonalé pedály

Jak cyklističtí nadšenci a osoby zasvěcené tomuto sportu jistě vědí, minulé desetiletí nejslavnějšího švýcarského výrobce jízdních kol, firmy BMC, by se dalo přirovnat k zajímavé, ale místy krkolomné jízdě. Firmu, kterou původně založil anglický emigrant vyrábějící jízdní kola pro britskou značku Raleigh, koupil v roce 2001 švýcarský podnikatel Andy Rihs, který postavil impozantní nový výrobní závod ve městě Grenchen, nedaleko Bernu, s prostým, jednoznačným cílem sestavit zde jízdní kolo a tým schopný vyhrát závod Tour de France.

Kontinuální omílací systém do stávající periferie

Pokud jde o sériovou výrobu složitých tlakových odlitků z hliníkových slitin, je Kovolis Hedvikov preferovaným partnerem automobilových výrobců a dodavatelů. S cílem rozšířit kapacitu i možnosti zpracování investovala společnost do nového omílacího systému, přizpůsobeného široké škále dílů a místním podmínkám.

Související články
Ani vývoj briketovacích lisů nespí…

Fakt, že vývoj vlastních výrobků je důležitou činností každého výrobce, a to v jakémkoli oboru, je neoddiskutovatelný. Bez této drahé a náročné činnosti každý výrobce riskuje propad a nečinností dává náskok konkurenci. To jsou obecná pravidla, která každý zná, ale ne každý z řad středních podniků toto dokáže realizovat samostatně a ve vysokém tempu. Společnost Briklis taková je. Na svém stánku na MSV 2017 v Brně svůj vlastní vývoj představí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Virtuálně na veletrh

Svět se nám doslova před očima přelévá do online prostoru. To, že se na internet přesune mnoho služeb a komodit bylo jasné už od rozšíření a zvýšení dostupnosti internetu široké veřejnosti. Letošní pandemická situace však tento přerod ještě více umocnila. Ostatně i v průmyslu nás již několik posledních let doprovázejí hesla jako Internet věcí, digitalizace, big data, cloud apod. Oblíbené semináře a konference dostaly virtuální podobu a koncem listopadu si také 17 vystavovatelů a okolo 300 návštěvníků vyzkoušelo první virtuální odborné B2B setkání s názvem Výroba forem 2020.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

V centru evropské formařiny

Ve dnech 30. května až 2. června 2017 se na novém výstavišti ve Stuttgartu uskuteční specializovaný veletrh Moulding Expo, zaměřený na konstrukci nástrojů, texturování a výrobu forem.

Obrobek, tříska, briketa

Každá obrobna zná ten pohled na kontejnery zaolejovaných třísek, které často zabírají místo, na jejich transport vycházejí relativně vysoké náklady, a ještě mohou řeznými kapalinami znečistit okolí. Třísky z obrábění kovů jsou však cennou surovinou pro výrobu nových polotovarů. Jejich recyklace je proto velmi perspektivní.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

LASCAM - Seriál o průmyslových laserech, díl IV.

LASTIC – Laserové řešení pro plasty

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Stroj na středění klikových hřídelí

Je všeobecně známo, že kliková hřídel je jednou z nejkritičtějších součástek motoru s vnitřním spalováním a jedním z nejsložitějších a nejkomplexnějších dílů z hlediska obrábění. Potřeba přesného vyvážení klikové hřídele, která je rozhodujícím faktorem pro celkovou účinnost motoru, se stala ještě důležitější, jelikož výrobci automobilů usilují o snižování emisí CO2 prostřednictvím lepšího výkonu motoru a strategií spočívajících v odlehčování. Díky různým vylepšením, kterých se v průběhu let dosáhlo v procesech kování a odlévání, už mají neopracované komponenty klikové hřídele téměř požadovaný tvar s mnohem menším množstvím přebývajícího materiálu. To znamená, že na konečné klikové hřídeli je třeba obrábět méně částí. Přináší to s sebou také zvýšenou potřebu přesného vyvážení se zmenšenou velikostí protizávaží, které se při vytváření těžiště často provádí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit