Témata
Reklama

Nejlepší inovátoři jižní Moravy

Cílem prvního ročníku soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014, která odstartovala v polovině loňského roku, bylo najít organizaci s nejlepším řízením inovací. Zúčastnit se soutěže mohly všechny malé a střední inovativní společnosti se sídlem či významnými aktivitami na území Jihomoravského kraje s libovolným oborem podnikání.

Během prvního kola soutěže odborná porota hodnotila například význam inovačních aktivit firem pro jihomoravský region, úroveň spolupráce s akademickou sférou a výzkumnou infrastrukturou v Jihomoravském kraji i úroveň reprezentace regionu firmou v zahraničí. Ve druhém kole byl účastníkům soutěže nabídnut inovační audit, v rámci kterého specializovaní inovační poradci hodnotili proces, jakým společnosti k inovacím přistupují, jak s nimi umí pracovat, jak je uvádějí do praxe a jak je dokáží zpeněžit.

Reklama
Reklama
„Malé a střední podniky jsou základem každé fungující ekonomiky. Otevřený přístup k inovačním řešením mezi účastníky soutěže jasně dokládá, že jihomoravští podnikatelé se nebojí nových výzev a příležitostí,“ uvedl předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich, která byla vyhlašovatelem soutěže.
Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v Kompetenčním centru INTEMAC v Kuřimi.


Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek předává cenu zástupci firmy Asio (1. místo).


P
ředseda Unie malých a středních podniků David Šeich předává cenu zástupci firmy INVEAInvea-TECH Tech a.s. (2. místo).


Vedoucí kanceláře strategie města Brna Marie Zezůlková předává cenu zástupci společnosti Kuličkové šrouby Kuřim a.s. (3. místo).

Zástupci TOP 10 soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014

Seznam oceněných firem v soutěži NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014

1. ASIO
2. INVEA-TECH
3. KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM

4. FRENTECH AEROSPACE
5. ZEBR
6. MSR ENGINES
7. CAMEA
8. NEPA
9. MERCI
10. NAVERTICA

V rámci mediálního partnerství MM Průmyslového spektra této akce vám přinášíme rozhovor s vítězem.

Rozhovor s vítězem

Vítězem prvního ročníku soutěže NEJiInovátor Jihomoravského kraje se stala brněnská společnost ASIO, jenž se zabývá technologiemi čištění a úpravy vod. Firmě gratulujeme a přinášíme vám rozhovor s jejím zakladatelem a jednatelem. iIng. Karlem Plotěným.

MM: Vážený pane řediteli, úvodem našeho rozhovoru prosím představte firmu ASIO.

Ing. Plotěný: ASIO, spol. s r.o. je česká firmaspolečnost, působící na trhu vice než 20 roků. Za tuto dobu se z firmy vzniklé na zelené louce stal jeden z největších dodavatelů vodohospodářských výrobků a technologií v ČR. ASIO je internacionální (zastoupenáé v 24 zemích), inovativní (má vlastni výzkum) a odlišující odlišuje se od ostatních firem vizí založenou na snaze o maximální recyklaci nutrietů, vody a energie. Činnost je pak postavena na třech základních pilířích ‒- důvěře, odbornosti a odpovědnosti.

MM: Zabýváte se oblastí úpravy a čištění vody. Jak důležitá je produktová inovace v této komoditě?

Ing. Plotěný: Produktová inovace je stejně důležitá jako v jiných oborech ‒, kdo neinovuje, ten se propadá. Jen je škoda, že v poslední době se celá produktová inovace díky vazbě na stavebnictví omezila hlavně na snižování ceny, a to někdy i na úkor provozních nákladů a kvality. Na druhou stranu vzniká nový proud, který se snaží o nový přístup, ‒- ušetřit tím, že se bude maximálně recyklovat, a to jak voda, tak nutrienty a tak i energie. A to je přístup, kterým jako firma jdeme i my. Například využitím šedých vod nebo tepla z odpadních vod.

MM: Jakou roli ve vašem inovačním procesu hrají vysoké školy? V případě, že s VŠ spolupracujete, uveďte prosím příklad.

Ing. Plotěný: Ano, to je samozřejmostí. Z českých vysokoškolských pracovišť spolupracujeme s VŠCHT v Praze na modelu procesu čišstění, s VUT v Brně na recyklaci šedých vod, s Univerzitou Pardubice na filtračních procesech, s Univerzitou Palackého v Olomouci na využití různých forem nanoželeza na čištění odpadních vod a s celou řadou dalších vysokých škol.

MM: Jakou podporu podnikání pociťujete ze strany státu, kraje.? Uveďte prosím konkrétní ukázku.

Ing. Plotěný: Dotace. Naučili jsme se je využívat a získávat, což nás podporuje v rozvoji. Díky dotacím jsme uspořili při rekonstrukci nového sídla, máme proškolenou firmu po stránce odborné i po stránce měkkých dovedností a také řada výzkumných projektuů je podpořena dotacemi.

MM: Co pro vás ocenění NEJinovátor znamená? Jaký vidíte jeho přínos do dalšího období vašeho podnikání?

Ing. Plotěný: NEJinovátor je jednak pro nás jednak zpětná vazba, k tomu, že jsme nastoupili cestu dobrým směrem, určitě jednak je to nepřímo i podpora našemu směru udržitelného rozvoje po stránce jeho zviditelnění a pak i příležitost vylepšit si vlastni firemní image.

MM: Děkujeme vám za rozhovor a přejeme i nadále řadu profesních úspěchů a dalších ocenění.

-mm-

Následují medailonky 3.tří nejúspěšnějších firem:
1. místo
ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD OD ASIO

ASIO, spol. s r. o., je česká inženýrsko-dodavatelská společnost s mezinárodní působností založená v roce 1993. Společnost pracuje v oboru vývoje, výroby a dodávek technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu. Široké spektrum dodávaných vodohospodářských produktů nachází uplatnění při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových odvětvích.

Druhy odpadních vod ve strojírenském průmyslu:
- oplachy po odmašťování kovových dílců;
- odpadní vody z antikorozních testů;
- odpadní vody z povrchové úpravy, pasivace;
- oplachy obsahující řezné emulze;
- odpadní vody z lakovacích kabin (přestřiky);
- oplachy výrobků po aplikaci pájecí pasty ‒- fluoridové odpadní vody;
- odpadní vody s obsahem zbytkového množství lepidel;
- odpadní vody s obsahem těžkých kovů.

Firma ASIO dokáže řešit specifická znečištění, jako například zvýšený obsah fluoridových iontů, zejména v odpadních vodách z procesů používající pájecí pasty, zvýšený obsah fosforu, zvýšený obsah těžkých kovů a toxických látek a nepolárních extrahovatelných látek, lepidlové odpadní vody, zdroj zápachu a další. Dále nabízí úpravu vod pro pitné i  technologické účely, čištění zápachu a využití energie (využití odpadního tepla z různých druhů procesů).

2. místo
Software a hardware v oblasti bezpečnosti informačních sítí od firmy Invea-Tech

Invea-Tech pomáhá firmám po celém světě čelit novým typům bezpečnostních hrozeb, které ohrožují jejich sítě. Společnost je se svojí technologiií průkopníkem moderního monitoringu počítačových sítí, boje proti pokročilým kybernetickým útokům a hardwarové akcelerace aplikací. Její historie je spjata s univerzitním výzkumem, jehož výsledky se Invea-Tech podařilo úspěšně uplatnit v komerční sféře. V  roce 2007 společnost začínala jako startup Masarykovy univerzity a VUT v  Jihomoravském inovačním centru. Dnes je partnerem nejvýznamnějších světových IT firem a její řešení FlowMon nasazují jak zákazníci z  enterprise segmentu, tak malé a střední podniky, které chtějí zlepšit provoz, správu a bezpečnost svých sítí. Invea-Tech významně investuje do dalšího vývoje, díky čemuž byla mnohokrát oceněna prestižními nezávislými cenami. Analytici Deloitte o ní opakovaně hovoří jako o  jedné z nejrychleji rostoucích tuzemských společností zaměřených na informační technologie. V roce 2014 Invea-Tech uvedla jako první na světě na trh 100 Gbs síťovou kartu. Mezi její zákazníky patří například Seznam.cz, Raiffeisenbank, Siemens nebo T-Mobile.

3. místo
Tradice strojírenství v Kuřimi – Kuličkové šrouby Kuřim

Společnost Kuličkové šrouby Kuřim (KSK) je výrobcem kuličkových šroubů, trapézových šroubů a dalších komponent lineárního pohybu. Navrhovaná řešení, vysoká odbornost pracovníků, kteří jsou vždy připraveni poskytnout všem obchodním partnerům další informace důležité pro jejich rozhodování, moderní výrobní technologie a procesy, flexibilní termíny dodání, kvalitní výrobky a služby, spolehlivá spolupráce ‒, to jsou jen některé ze silných stránek ryze české strojírenské společnosti.
Ing. Filip Kreif, obchodní ředitel firmy KSK
Technologickou aplikací, která doslova drží krok s inovacemi v oblasti informačních technologií, je v KSK vývojové pracoviště povrchových úprav laserem. Je vybavenoé moderní scanovací skenovací technologií, která umožňující umožňuje přesné řízení jeho výkonu. Hlavním účelem laserového robotizovaného pracoviště je laserové kalení, navařování a svařování.

Cílem snažení všech pracovníků v KSK je komplexní a trvalá spokojenost zákazníků.

Zuzana Židlická

zuzana.zidlicka@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 150118
Datum: 11. 02. 2015
Rubrika: PR článek / Inovace
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit