Témata
Vydání #1,2
Únor 2015Téma měsíce

Technologie tváření a dělení materiálů (za studena).

Monotematická příloha: Spojování a dělení materiálů.

Články

Servis

ATRAKTIVNÍ PROJEKTY: Las Vegas: Dálnice, nebo slepé uličky?

Začátek ledna patřil ve světovém centru hazardu a zábavy (čili v Las Vegas v Nevadské poušti) už tradičně k nejdůležitějšímu veletrhu spotřební elektroniky ‒ Consumer Electronics Show (CES).

Hrdí technici

MM Průmyslové spektrum se hlásí ke kampani Svazu průmyslu a dopravy, kterou pro letošní rok vyhlásil. Rok průmyslu a technického vzdělávání je potřebnou iniciativou, jelikož je nutné změnit pohled nezainteresované veřejnosti a ukázat jí, že průmysl je moderním oborem součastnosti a garantuje perspektivní pracovní uplatnění i do budoucna.

Inovace v průmyslovém podniku

Inovace - pojem, který je skloňován ve všech oblastech odborného i politického života. Je však vysvětlována a chápána různě. Někdo se cítí jako ryba ve vodě při teoretizování, někdo ho používá a ani neví, co tento pojem znamená, někdo mlčí a skutečně inovuje. Tento příspěvek je nutné chápat jako další názor a podělení se o zkušenosti s inovacemi ve firmě Kuličkové šrouby Kuřim.

Inovace 2015, Téma 1. Proč inovovat?

Má-li firma udržet svoji pozici na trhu a zvyšovat na něm svůj podíl, musí pružně reagovat na nové požadavky zákazníků, či v ideálním případě přicházet s nápady ještě dříve, než o ně trh projeví zájem. S postupnou globalizací dochází k nárůstu konkurenceschopnosti.

Od inovací ke komerčímu úspěchu

V prostorech Inovačního centra společnosti 3M na pražském Chodově se konal seminář jehož smyslem byla především diskuze o tom, jak rychle a účinně přeměnit nápady a příležitosti, které trh nabízí na úspěšně realizované obchodní případy. Prezentující se podělili o osobní zkušenosti s realizovanými inovacemi.

O pomáhání s Dobrým andělem

Stalo se již tradicí, že v našem časopise věnujeme prostor na třetí straně každého vydání vybranému charitativnímu projektu, jehož činnost se tak snažíme podpořit, představit a přilákat další zájemce nejen z řad strojařů, kteří by chtěli potřebným pomoci.

Matrjoška zahnala strach kosmonautů z radiace

Ústav SNIIP, jeden z podniků strojírenské skupiny Atomenergomaš (dceřiné společnosti ruské korporace pro atomovou energii Rosatom), vyrobil kulovitý měřicí přístroj, který je chemickým složením shodný s lidským tělem a který získal od kosmonautů přezdívku Matrjoška. Deset let měřil, jak velkou dávku radiace z kosmického záření dostávají konkrétní orgány kosmonautů na Mezinárodní vesmírné stanici, a přinesl překvapivé výsledky. Tento experiment má význam nejen pro kosmonauty na této stanici, ale i pro posádku budoucích letů na Mars a k vnějším planetám Sluneční soustavy.

Jak mohou trendy z IT světa obohatit strojírenství

Řada trendů je pro svět IT a svět strojírenství podobná. Zvyšuje se tlak na rychlou dodávku a minimalizaci nákladů, rychlé řešení změn a navrhování řešení v podmínkách nejistoty. Tento článek je ukázkou toho, jak některé trendy z IT prostředí lze aplikovat v praxi strojírenských podniků.

Kovový 3D tisk v průmyslové praxi

Výroba složitějších dílů technologií slévání či tváření a následným obráběním lze zvlášť ve fázi prototypování úspěšně nahradit technologií kovového 3D tisku. Šetří se čas, finance a v neposlední řadě lze získat konstrukčně složité díly, které by konvenčním způsobem nebylo prakticky možné vyrobit.

Výkon bez kompromisů

Mercedes-Benz má dlouhou a úspěšnou historii v oblasti motoristických soutěží. Od šedesátých let minulého stroletí pocházejí přesně seřízené motory vítězných vozů Mercedes od AMG - kdysi nezávislé firmy, kterou založili dva inženýři ze společnosti Mercedes, dnes už vlastní výkonové divize společnosti.

Autodesk University 2014

Na konci loňského roku se ve městě Las Vegas uskutečnil již dvacátý druhý ročník konference Autodek University. Co říci na úvod? Snad jen, že během konference firma Autodesk představila řadu nových produktů a služeb a to i v oblastech, ve kterých softwarové firmy běžně nepůsobí. Zastavíme se pouze u dvou přednášek, které korelují s obsahem časopisu MM Průmyslové spektrum. Zbylých více než 600 hodin ponechme bez zájmu.

Komerční příloha

Vybrané aspekty svařování vysokopevnostních ocelí

Společnost Strojírny Prostějov, a. s. se specializuje na výrobu technologicky náročných svařovaných ocelových konstrukcí a svařovaných dílců pro obráběcí, stavební a dopravní stroje a zařízení pro těžbu surovin. Více jak 95% zdejší produkce představují zakázky pro německý, švýcarský a švédský trh.

PR článek

Nejlepší inovátoři jižní Moravy

Cílem prvního ročníku soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014, která odstartovala v polovině loňského roku, bylo najít organizaci s nejlepším řízením inovací. Zúčastnit se soutěže mohly všechny malé a střední inovativní společnosti se sídlem či významnými aktivitami na území Jihomoravského kraje s libovolným oborem podnikání.

Trendy

Technologie přesného střihu

Výrobou přesných dílců technologií přesného střihu se zabývá zlínská společnost ANC Components. V současnosti disponuje zařízeními poskytujícími maximální lisovací sílu 4000 kN (? 400 t). Problematika přesného střihu se neustále rozvíjí. Proto v rámci čtyřletého dotovaného projektu Eureka společnosti ANC Components a Comtes FHT řeší zefektivnění a zproduktivnění výrobního procesu spojením zkušeností praxe a výzkumných prostředků. Řešení projektu bylo již dříve prezentováno ve vydání MM 10/2012 a dále v Hutnických listech č. 4/2013.

Materiálově a energeticky nenáročné spojování

Na veletrhu Blechexpo/Schweisstec ve Stuttgartu seznámil Fraunhoferův institut tvářecích strojů a technologií (Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik) odbornou veřejnost s novinkami z oblasti výzkumu materiálově a energeticky nenáročného zpracování plechů. Stěžejním tématem bylo přitom spojování silnostěnných plechů za studena. Tato technologie otevírá firmám zabývajícím se zpracováním plechů zcela nové možnosti jak v oblasti vhodného dimenzování a konstrukčního řešení, tak i samotné výroby dílů, podsestav nebo kompletace plechových dílů.

Jít s dobou

Společnost Aquadem byla založena v roce 1996, kdy jako jedna z prvních firem na Brněnsku začala používat technologii Flow pro řezání vodním paprskem.

Pokročilé slitiny mědi a vysoce odolné mosazi

Společnost FRW Carobronze, která se specializuje na dodávky slitin mědi s pokročilými technickými vlastnostmi výrobcům v různých oborech, doplnila svoji řadu vysoce specializovaných slitin mědi o kované nebo vytlačované polotovary ze slitiny CuNi14Al2 (UN14A2) a kované nebo vytlačované polotovary z vysoce odolných mosazí CuZn19Al6 (UZ19A6) a CuZn23Al4 (UZ23A4).

Inteligentní mechatronické nástroje a zařízení

Stálé tlaky na snižování cen výlisků, tedy na zvyšování jejich konkurenceschopnosti, souvisí s řadou prioritních ukazatelů. Je nutné se zaměřit na efektivní technologie a zařízení. Základem je redukce nákladů za drahý materiál a energie. Dalšími faktory ovlivňujícími tvářecí technologie a jejich rozvoj jsou změna klimatu (snižování CO2 a vlivu skleníkových efektů), snižování nákladů na stlačený vzduch, vodu a celkové životní prostředí. V hromadné a malosériové výrobě je požadováno stálé zlepšování kvality výroby, snižování zmetkovitosti – požadavky až na nulovou zmetkovitost, zvyšování možností recyklace materiálu. V této souvislosti se nabízí jako možná varianta integrace a optimalizace výrobních procesů.

Výroba

Nové inovace ve frézování

Na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení navazuje v krátkém horizontu nová řada Dragonskin pokrývající oblast frézování s vyměnitelnými břitovými destičkami. Společnost WNT přináší zcela inovativní změny týkající se nových sort ze slinutých karbidů a především nových povlaků generující nové dimenze v oblasti frézování.

Novinky pro zapichování, upichování a frézování drážek

Firma Paul Horn GmbH, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, přichází na trh s rozšířením nabídky svých produktů v oblastech zapichování, upichování a frézování drážek.

Povlaky, povlaky… bez nich to už prostě nepůjde!

V technologických procesech, které zahrnují zejména soustružení, frézování, frézování odvalováním, vrtání, řezání závitů, ale také operace dělení materiálů a stříhání, dochází k vysokým kontaktním tlakům, střižným napětím a působení vysokých teplot na rozhraní břit-obrobek-tříska. Moderní nástroje tyto podmínky dnes dokážou vydržet, dokonce i bez aplikací procesních kapalin a navíc i při vysokorychlostním obrábění zušlechtěných materiálů. Základní podmínkou je účinná ochrana funkčních ploch břitů pomocí tzv. povlaků.

Nekonvenční technologie v českém pojetí

Modré logo tvaru vyhloubené korunky společně s nápisem První housle v elektroerozi, to vše orámováno tóny filharmonika Karla Šelmeczi ‒ taková je na první pohled firma Penta Trading. Úsudek si však nedělejme jen z grafického vizuálu a vjemu, ale podívejme se, co za tímto marketingovým tvrzením stojí.

Malé, leč výkonné oboustranné pozitivní destičky

Se začátkem nového roku představil TaeguTec novou frézovací řadu ChaseMill Power, která je určena pro vysoce produktivní obrábění při využití nízkých řezných sil a při nestabilních podmínkách.

Unikátní metoda výroby závitů tvářením

Článek představuje originální technologii výroby vnitřních závitů, která je určená především pro velkosériovou výrobu. Přináší významné zkrácení výrobních časů a úspory energie.

Nová řada vrtáků pro efektivní vrtání

Společnost Walter obohatila svůj program vrtáků o novou řadu výrobků DC150, které se vyznačují přesností, spolehlivostí a příznivými náklady. DC150 nabízí špičkovou kvalitu i těm uživatelům, kteří z důvodu hospodárnosti museli doposud využívat jiná řešení.

Řezné nástroje pro náročné obráběcí operace

Vysoké investice do výzkumu a vývoje umožňují společnosti Seco sledovat trendy a nabízet moderní produkty splňující nejvyšší požadavky jak na obrábění současných materiálů, tak i odpovídajících obráběcích procesů.

Kvalitnější data, lepší myšlení a správnější rozhodnutí

Inteligentní informace o nástrojích v podobě digitálních dat uložených v cloudu pro systémy řízení výroby, zásobování, elektronický obchod a další systémy umožňují zvyšovat produktivitu strojírenských provozů. NOVOsphere je služba určená pro provozy, které se snaží o skutečné zlepšení výrobních procesů.

Ochrana rukou v odvětví obnovitelných energií

Bezpečnost a ochrana zdraví hraje důležitou roli i při ekologických zakázkách, neboť trh obnovitelných energií obnáší mnoho rizikových situací v oblasti výroby potřebých zařízení, což se týká obzvláště rukou. Při dynamickém preventivním přístupu je však možné tato rizika podstatně snížit.

Speciální syntetický diamant určený pro obrábění

Syntetický diamant je možné vyrobit ve speciálním zařízení při vysokém tlaku a vysoké teplotě nebo procesem CVD. Řízením velikosti a pevnosti, tepelné stability a vnějšího tvaru zrn diamantů je možné zlepšit výkon obrábění.

Obaly pro strojírenství a elektrotechniku

Průmyslové firmy jednoznačně patří k největším odběratelům obalů vůbec. Tvoří více než třetinu poptávky po obalových řešeních. A právě strojírenské a elektrotechnické společnosti skloňují slova, jako je obal, přepravní obaly či exportní obalová řešení, nejčastěji. Obaly jsou základním prvkem pro primární ochranu zboží v každé fázi operačního procesu?

Kontrola nad robotizací

"Robot je stroj pracující s určitou mírou samostatnosti, vykonávající určené úkoly, a to předepsaným způsobem a při různých mírách potřeby interakce s okolním světem a se zadavatelem: Robot je schopen své okolí vnímat pomocí senzorů, zasahovat do něj, případně si o něm vytvářet vlastní představu, model." Takto zní definice z Wikipedie. Aby byl robot schopen všechny tyto úkony vykonávat, je k tomu zapotřebí celé řady podpůrných softwarových programů.

Monotematická příloha

Tvorba obrázků svarových, pájených a lepených spojů

Schematické obrázky jsou nedílnou součástí specifikací výrobních procesů v mnoha odvětvích průmyslu. Pomocí CAD programů se dají kreslit konstrukční výkresy, ale když je třeba nakreslit jednoduchý obrázek, ať už jako součást WPS, NDT protokolu nebo pracovní instrukce, jsou tyto programy zbytečně složité.

Revoluční lahev na technické plyny

V životě se setkáváme s předměty, o nichž jsme přesvědčeni, že se na nich už nedá nic změnit, natož vylepšit. Dodavatelé s inovativním přístupem nám ale občas připraví překvapení – jako například společnost Linde Gas se svou řadou mobilních lahví na technické plyny Genie.

Obrábění laserem pro všechna odvětví

Od doby, kdy byl objeven a vyroben první laser roku 1960, se uplatnění laserů rozšířilo téměř do všech oborů lidské činnosti. Dnes se s lasery setkáváme téměř všude ? ve zdravotnictví, potravinářství, stavebnictví a logicky i ve strojírenství. Velice často se lasery uplatňují v procesech zpracování a obrábění materiálů jako výrobní nástroje. Oblibu si získaly díky svým schopnostem rychlého procesu obrábění, minimální hlučnosti, vysoké flexibilitě, minimálnímu tepelnému ovlivnění okolního materiálu a dalším.

Navařování plazmatem - ochranné povlaky ve výrobě i výzkumu

Využití plazmatu v technické praxi zasahuje do nejrůznějších oborů. Jednou z nejdůležitějších aplikací je lokální ohřev materiálu nad bod tání umožňující svařování, navařování, ale i tepelné ovlivnění povrchu. Právě zlepšování povrchových vlastností strojních součástí je intenzivně studováno v laboratoři navařování, která je společným pracovištěm Ústavu strojírenské technologie FS ČVUT a společnosti KSKa je vybavena moderním plazmovým navařovacím automatem PPC 250 R6 (KSK).

Laserové svařování s přídavným drátem

Pod svařováním laserovým paprskem si většinou představujeme svařování bez přídavného drátu. V současnosti již existují technické možnosti drát do svaru doplnit. Můžeme jmenovat dva základní příklady, kdy přídavný drát použít. Prvním je případ svařování silnostěnných dílů, kdy sesazení není přesné a do spoje je nutné doplnit materiál, aby svar nebyl propadlý. Druhým důvodem může být potřeba modifikovat složení v místě svaru, třeba kvůli nutnosti snížení tvrdosti. Dále ukažme možnost s přídavným drátem navařovat vrstvy na povrchu.

Laserové technologie v průmyslové praxi

Technologie svařování a  3D dělení materiálů laserem lze bezesporu považovat za velice moderní a vysoce produktivní prostředek v dnešní strojírenské výrobě. Mnoho firem by rádo tyto technologie využilo pro zlepšení technické úrovně a také ekonomiky výroby u svých výrobků, ale zvláště malé a střední firmy, které s nimi nemají žádné zkušenosti, mají obavy z vysokých investic a z  rizika nenaplnění očekávání vkládaných do těchto technologií. Nejde ovšem jenom o zakoupení nejvhodnějšího laseru, ale naprosto nezbytné jsou i teoretické znalosti a praktické zkušenosti s těmito technologiemi.

Nová éra svařovací techniky ve výrobě vozidel

Jakkoliv dochází k rozšiřování nových spojovacích technologií, jako je lepení nebo nýtování dutými nýty, zůstává i do budoucnosti klíčovou technologií pro výrobu speciálních vozidel svařování. To v plné míře platí u společnosti Rosenbauer International KG, která je globálním hráčem v oblasti výbavy pro požární stanice.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit