Témata
Reklama

Nová éra svařovací techniky ve výrobě vozidel

Jakkoliv dochází k rozšiřování nových spojovacích technologií, jako je lepení nebo nýtování dutými nýty, zůstává i do budoucnosti klíčovou technologií pro výrobu speciálních vozidel svařování. To v plné míře platí u společnosti Rosenbauer International KG, která je globálním hráčem v oblasti výbavy pro požární stanice.

Omezené prostorové poměry, stále složitější díly, rozšiřující se používání hliníku a nerezové oceli spolu s neustálým tlakem na snižování nákladů vedou k používání stále výkonnějších systémů svařovací techniky, než jsou ty dosavadní. Tyto nároky splňuje platforma přístrojů pro MIG/MAG svařování typové řady TPS/i, která tak pomáhá zvládat současné i budoucí požadavky. O tom se také po několikaměsíčním testování v provozní praxi přesvědčili technici ve společnosti Rosenbauer.

Reklama
Reklama

První zkoušky

Již při první zkoušce musel zcela nový svařovací zdroj MIG/MAG od firmy Fronius ukázat, co v sobě skrývá. V testech podle normy EN 287-1, příp. EN 9606-1 (ocelový plech 10 mm, a7, stoupavá poloha) byl vystaven přímému srovnání s aktuálními systémy různých jiných výrobců.

Firma Rosenbauer má v plánu po ukončení všech zkoušek nasadit přístroj TPS/i jako mobilní a univerzálně použitelný svařovací zdroj. Walter Wolfesberger došel ke zjištění, že častou změnu místa, kde bude přístroj nasazen, bude i změnu svařovacích úkolů a obsluhy, která s tím bude spojena, možné díky jeho příkladné ovladatelnosti snadno zvládnout. To souvisí i s novým grafickým ovládacím rozhraním. „Vyrovnání odporu svařovacího okruhu se dá s tímto rozhraním provést v krátkém čase a  svářeč zde už nemůže provést nic chybně,“ uvádí kolega pana Wolfesbergera. Svářeči tak mohli s TPS/i začít pracovat již po několika minutách zapracování.

Jednoduchost ovládání dotažená až do detailu

Nový ovládací panel a řada dalších detailů usnadňují ovladatelnost. K  tomu patří také průběžné barevné kódování spotřebních dílů, které napomáhá tomu, aby se při výměně daly bez problémů identifikovat odpovídající, případně s výměnou související díly. „Vyskytuje se značně menší počet dotazů,“ potvrzuje Michael Jungwirth. Nadchnul ho také chladicí výkon nového systému: „Tam, kde dříve hrozilo nebezpečí popálení, je dnes možné dotknout se bez nebezpečí po velmi krátké době hořáku bez rukavic.“ Dalším příkladem vynikající ovladatelnosti je zjednodušení servisu a  aktualizace softwaru svařovacích zdrojů díky možnosti propojení nových přístrojů do sítě, protože to umožňuje tyto přístroje centrálně spravovat a aktualizovat. „Právě se zabýváme přesným vyhodnocováním značného potenciálu pro zjednodušení dokumentace a zajištění kvality, který je v této možnosti ukrytý,“ prozrazuje Walter Wolfesberger.

Nový MIG/MAG svařovací zdroj TPS/i společnosti Fronius
Pohledové svarové spoje u čerpacích zařízení vyráběných firmou Rosenberger (ocel S235, 3 až 4 mm, svařovací polohy PA a PF, tupé svary, přídavný materiál: Carbofil 1A) je možné optimálním způsobem svařovat pomocí nové LSC charakteristiky.

Přestože firma Rosenbauer ani zdaleka nevyzkoušela všechny funkce a  nevyčerpala všechny možné oblasti nasazení nového svařovacího zdroje, došli odpovědní pracovníci již teď k jednoznačnému závěru: „S  přístrojem TPS/i pronikla společnost Fronius ovladatelností, stabilitou a  kontrolou oblouku do nové, dosud nedosažitelné dimenze.“

Svařování konzoly monitoru z nerezu (ocel 1.457.1, 4 mm, svařovací polohy PA a PB, koutové a tupé svary, přídavný materiál: 1.4430)

„Přístroj TPS/i od společnosti Fronius hodnotili naši kolegové jako nejlepší s odstupem před ostatními,“ říká Michael Jungwirth, současný specialista pro svařování ve společnosti Rosenbauer International KG. „Už samotný zvukový projev oblouku spolu s několika metry svaru ukázal všem, že svařování se zde dostalo na zcela novou úroveň.“ Díky tomu padlo rozhodnutí obstarat si první TPS/i přístroj. Ten je od té doby důkladně testován a používán v nejrůznějších oborech předvýroby. Přitom se pracuje ve všech svařovacích polohách s ocelí a rovněž s hliníkem a nerezem.

Náhrada svařovacího postupu TIG svařováním MIG/MAG

U svarových spojů prováděných ve společnosti Rosenbauer se jedná převážně o pohledové svary, u nichž jsou kladeny obzvláště velké nároky na jejich vzhled. Z toho důvodu svářeči v minulosti sahali ke svařovacímu postupu TIG, který je sice vhodný pro velmi čisté svary, ale předpokládá určitý cvik a umožňuje pouze nízké svařovací rychlosti.

Zvláště namáhané svarové spoje na nosnících navíječe lana (ocel S355M, 12 mm, svařovací polohy PA a PB, koutový svar) lze přístrojem TPS/i svařovat díky stejnoměrnému a hlubokému závaru spolehlivě a ve vysokém stupni kvality.

„Přístroj TPS/i nám umožní provádět tyto pohledové svary rychle a čistě. Tím odpadá práci komplikující výměna svařovacího zdroje, případně jeho přestrojování,“ uvádí Walter Wolfesberger, vedoucí pracovník předvýroby ve společnosti Rosenbauer International KG. Rozhodující roli přitom hraje charakteristika LSC (Low Spatter Control) předvedená poprvé na přístroji TPS/i. Algoritmus, který je základem charakteristiky, přitom využívá mimořádně vysoký výkon spolu s přesností regulace a nabízí svářečovi ještě stabilnější oblouk s minimálním rozstřikem.

Změna svařovací polohy bez újmy na kvalitě

„S tímto zařízením můžeme nejen realizovat opticky bezchybné svarové spoje, ale také bezproblémově zvládnout změnu svařovací polohy,“ vysvětluje Michael Jungwirth. „Například přechod ze svařování nad hlavou do polohy v úžlabí už nepředstavuje při použití krátkého oblouku a charakteristiky LSC Universal žádný problém.“ Tato vlastnost je potřebná v případě, kdy je třeba prodloužit vozidlový rám tvořený C-profilem z 9 mm silné konstrukční oceli QSTA500 a provádět přitom svar nejprve nad hlavou, poté stoupavě a nakonec v úžlabí. „Zde nelze opomenout cílený přísun tepla potřebný k tomu, abychom materiál dostatečně spojili a docílili tak požadovanou stabilitu celé konstrukce,“ zdůrazňuje svářečský specialista společnosti Rosenbauer. „Přístroj TPS/i splňuje i tuto výzvu, aniž by se u něj, byť jen náznakem, projevila jakákoliv nepravidelnost.“

Stabilizátor průvaru zvyšuje provozní spolehlivost

Zvýšenou spolehlivost při takovýchto náročných svářečských pracích nabízí stabilizátor průvaru, který je vůbec poprvé k dispozici u přístroje TPS/i. Při aktivaci zajistí tato funkce konstantní průvar i v případě vnějších rušivých vlivů, jako je kolísání volného konce drátu. Tento příznivý efekt se uplatní zejména u koutových svarů, které je zapotřebí svařovat ve stoupavé poloze s rozkyvem, ale také u špatně přístupných obrobků.

Při svařování konzoly pro čelní nástavbu šasi (ocel S235M, 15 mm, svařovací poloha PB, koutové svary, přídavný materiál: Carbofil 1A) přesvědčuje TPS/i optimálním zapalováním a vysokou kvalitou svarového spoje.

Svářeči firmy Rosenbauer musejí svařovat většinou velmi krátké svary. Do jejich pracovního repertoáru patří mj. výroba ochranných mřížek pro okna motorových vozidel, pro které se používá nerezový 8mm drát. V místech křížení je přitom třeba dráty sestehovat. „Pro tyto filigránské svářečské operace jsme nakonec nasadili výlučně svařovací zdroj TPS/i, protože se jedná o přístroj s nejlepšími zapalovacími vlastnostmi,“ hodnotí situaci vedoucí předvýroby.

Vysoká kvalita svaru už od prvního milimetru

Také při svařování tenkých hliníkových plechů, které se ve společnosti Rosenbauer pravidelně zpracovávají, jsou pro dodržení požadovaných vysokých kvalitativních standardů nezbytné optimální zapalovací vlastnosti, stejně tak jako kontrolovatelný a stabilní oblouk. „První zkoušky ukázaly, že nová PMC charakteristika impulzního oblouku nabízí již při standardním nastavení významné přednosti pro svařování hliníkových plechů tloušťky jeden až tři milimetry, které jsou právě u nás v masové míře používány,“ říká Michael Jungwirth. „Při vybavenosti PullMig hořákem můžeme proto svařovat jedním přístrojem a bez velkého přestrojování nízkolegované plechy, hliník i nerezovou ocel.“

Dipl.-Ing. Franz Rossman

Fronius
Motloch.Jan@fronius.com
www.fronius.cz

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 150104
Datum: 11. 02. 2015
Rubrika: Monotematická příloha / Spojování a dělení
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit