Témata
Reklama

Od inovací ke komerčímu úspěchu

V prostorech Inovačního centra společnosti 3M na pražském Chodově se konal seminář jehož smyslem byla především diskuze o tom, jak rychle a účinně přeměnit nápady a příležitosti, které trh nabízí na úspěšně realizované obchodní případy. Prezentující se podělili o osobní zkušenosti s realizovanými inovacemi.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

S myšlenkou pořádat inovační workshopy přišli pánové Jan Mašek z 3M Česko a prof. Ján Košturiak z IPA Slovakia. Již delší dobu tyto dvě organizace spolupracují na inovačních projektech a nejen z této platformy, ale i z předchozích aktivit získávají mnoho praktických zkušeností, o které se chtějí každy čtvrtek – jak je zatím frekvence nastavena – na Innovation Day s přítomnými podělit.

Reklama
Reklama
prof. Ján Košturiak
Jan Mašek
Martin Tvaružek
a Tomáš Michálek (foto: autor)
Cílem semináře Innovation Day pořádaného IPA Slovakia a 3M Česko byla interaktivni diskuse mezi účastníky a přednášejícími a sdílení vzájemných zkušeností na poli inovací.

Dobře míněné rady

Během celého dne zde zazněly velmi zajímavé poznatky. Vstupní přednášky se ujal zakladatel IPA Slovakia, inovátor na slovo vzatý, profesor Ján Košturiak, kterého čtenáři MM Průmyslového spektra mimo jiné znají z publikovaných rozhovorů a odborných článků. Podle něho je inovace o tom přijít ve správný čas s něčím, co ani nemusí být dokonalé, ale musí zákazníky oslovit. Obecně prý ve firmách není problémem nedostatek nápadů, ale schopnost dotáhnout je do konce. Tvrzení, aby se inovátoři nebáli veřejně představit prototyp ještě ve fázi zrodu, vyvolá pravděpodobně v celé řadě čtenářů pochybnosti. Profesor Košturiak však argumentuje výhodami. „Jednak získáme zpětný feedback s kritikou toho, co jsme udělali, a dále v případě, že vyvíjený produkt osloví naše potenciální zákazníky, budeme jejich poptávkami motivováni ke zrychlení vývojového procesu,“ uvádí.

Je nutné vytvářet týmy, které mají podnikatelské schopnosti. Není dobré mít desítky projektů, ale pouze tři a ty dotahovat do zdárného konce. Dobré inovační zadání je třeba hledat tam, kde se na první pohled zdá, že řešení není. Je třeba poznat svého zákazníka, jak používá náš produkt, jaké s ním má pozitivní i negativní zkušenosti a to pak promítnout do následných produktových inovací.

Ján Košturiak dále nabádá k heterogenitě v názorech ‒ oprostit se od unifikace, používat svůj rozum a necitovat to, co již někdo někde napsal či řekl. „Sice dokážeme vymyslet skvělý produkt, ale nedokážeme jej prodat, neznáme a neumíme popsat jeho skutečnou hodnotu,“ říká. Namísto minimalizace rizika se prý snažme maximalizovat výkon. Nastavení strategie firmy je potřebná věc, ale v době, kdy ji definujeme, je prý často již zastaralá. Profesor Košturiak si myslí, že manažeři dělají zásadní chyby v tom, že nejschopnějšího a nejaktivnějšího člověka povýší a udělají z něj šéfa. Ten je pak zahlcen celou řadou povinností vyplývajících z vedoucí funkce a jeho schopnosti přijdou vniveč. Vystoupení Jána Košturiaka bylo plné praktických rad a návodů doložených vlastními zkušenostmi, jak vytvořit stabilní inovační strategii firemních procesů.

Minnesota Mining Manufacture

Následující rozsáhlejší vystoupení patřilo manažeru inovací 3M Česko Janu Maškovi. Historie nadnárodní společnosti 3M spadá do roku 1902, kdy pět investorů v americké Minnesotě koupilo důl s korundem. Bohužel jediné, co s touto nerostnou surovinou tehdy bylo možné udělat, bylo ji rozdrtit. Učinili tak, nalepili na papír a vznikl brusný papír. Následující inovace na sebe nenechaly dlouho čekat a firma prosperovala a i nadále prosperuje ze sdílených synergií napříč všemi obory – od lekařství přes ochranné pomůcky či kancelářské prostředí až po automobilový průmysl. Jak nám historie ukazuje, často k převratným objevům napomůže náhoda. Nutné je pak definovat a nastavit potřebný systém tak, aby výsledný efekt neskončil po krátkém čase, ale měl dlouhodobý efekt.

V současné době patří 3M ke třem celosvětovým nejvíce inovačním společnostem. Počet 3 100 patentů v roce 2012 hovoří za své (pro srovnání, v České republice se průměrně na patentovém úřadě předkládá na 300 až 400 patentových přihlášek ročně). Společnost 3M investuje rozsáhlé finanční prostředky do výzkumu a vývoje a podporuje tak neustálý proud inovací. Zdejší česká lokace, která vznikla z iniciativy generálního ředitele Davida Vrby, nyní zaměstnává na 140 lidí a vytváří obrat 1,5 mld. Kč. Společnost 3M Česko není klasickou pobočkou obchodního charakteru, ale realizuje řadu aktivit v oblasti inovací. Pět let inovací na lokální úrovni, z toho čtyři roky pod vedením Jana Maška. Při výběru partnera pro spolupráci si firma 3M Česko vybírá partnery s lokální působností a místním kompetentním managementem, samozřejmostí je zdejší výzkum, vývoj a výroba a vybudovaná lokální distribuční síť. „Avšak především musejí firmy chtít změny, být na ně připraveny a udělat pro to maximum. Pak je teprve předpoklad realizace úspěšné inovační spolupráce,“ říká Jan Mašek, manažer inovací 3M.

Design a prototypování

V inovativních firmách hrají důležitou roli průmysloví designéři. S rozmachem 3D tisku je nejenom ve fázi prototypování spolupráce těchto dvou profesí velmi synergická a přináší firmám konkurenční výhodu. To ostatně plynulo i z přednášek průmyslového designéra Martina Tvarůžka a odborného konzultanta na oblasti technologií 3D tisku Tomáše Michálka. Je nutné si uvědomit, že design není čistě umělecká discíplína, ale je kladen velký důraz na naplnění ergonomických, funkčních a uživatelských aspektů a samozřejmě i realizovatelnost v rámci současných ekonomických a technologických možností. S ohledem na specifika českého průmyslu ve srovnání s vyspělejšími trhy je podle slov Martina Tvarůžka důležité, aby designér vnímal formou vlastních disciplinárních přesahů celý proces vývoje i jeho následné využití v marketingu a v obchodní činnosti. Domnívá se, že designéři by měli být ve vztahu k firmám podstatně aktivnější a také by měli s ohledem na dnešní nároky zákazníků výrazně zvyšovat kvalitu služby, kterou nabízejí. Jedná se především o schopnost vnímání šíršího kontextu výrobku, než je konstrukce a technologické parametry, což je ve vyspělých společnostech považováno za dávno překonaný přístup. Martin Tvarůžek spatřuje těžiště disciplinárních přesahů designérů především v důsledném studiu koncového zákazníka, aplikaci inovačních principů a podpoře marketingové a obchodní činnosti výrobce, odrazu konstrukčních, technologických a ekonomických souvislostí produktu. Cestu vidí v důsledné definici zákazníka, určení povahy výrobku a shrnutí požadavků výrobce a jeho zákazníka na nově vznikající výrobek či zařízení jeho formálním zpracováním. Designér by prý měl dokázat potlačit své ego a stát se takto skutečnou podpůrnou službou opakované výroby. Toto tvrzení úspěšný designér doložil na výsledcích své práce – kolekci kotlů Viadrus, regulátorů vzduchotechniky Protronix, výdejních stojanů Adast a v současné době realizovaném designu velkých obráběcích strojů Škoda Machine Tool, kde značnou pozornost mj. věnuje hledání možností zvýšení uživatelského komfortu obsluhy strojů a reflexi teritoriálních specifik zařízení.

Jak již bylo řečeno úvodem, technologie 3D tisku má v současné době největší uplatnění v procesu prototypování (38 %), dále pak ve výrobě produkčních dílů (29 %), kde je i největší potenciál růstu, a nakonec i v oblasti výroby nástrojů, kde představuje podíl 27 %. Jak je známo, tato již 25letá technologie se nyní z důvodu vypršení patentové ochrany a možnosti masové výroby zařízení dostává díky cenové dostupnosti do popředí zájmu. Podle slov Tomáše Michálka aditivní technologie 3D tisku umožňuje zrychlení procesu inovací ve fázi prototypování. Například přes den konstruktéři navrhnou tvar výrobku a jeho prototyp se následně přes noc vytiskne. Velkou část svého vystoupení věnoval Tomáš Michálek různým metodám tisku a používaným materiálům. Ale jelikož jsme se těmto záležitostem na stránkách MM Průmyslového spektra v minulosti opakovaně věnovali, nebudeme tyto informace znovu zmiňovat.

Seminář Innovation Day ve své formě poskytl posluchačům ucelený pohled na problematiku inovací a aspektů s ní spojených. Ukázal jim, jak systematicky vyhledávat příležitosti na trhu a ty měnit na úspěšné obchodní případy. Snahou pořadatelů 3M Česko a IPA Slovakia je v rámci workshopů vytvářet určitý ekosystém, jenž bude základnou pro úspěšné partnerství, ze kterého může vzejít zajímavá spolupráce. Pozitivní ohlasy posluchačů utvrdily organizátory ve vhodnosti zvoleného modelu semináře a další zájemci se tak mohou těšit na příští Innovation Day.

Roman Dvořák, foto autor

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 150113
Datum: 11. 02. 2015
Rubrika: Servis / Reportáž
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit