Témata
Reklama

Na konci loňského roku se ve městě Las Vegas uskutečnil již dvacátý druhý ročník konference Autodek University. Co říci na úvod? Snad jen, že během konference firma Autodesk představila řadu nových produktů a služeb a to i v oblastech, ve kterých softwarové firmy běžně nepůsobí. Zastavíme se pouze u dvou přednášek, které korelují s obsahem časopisu MM Průmyslové spektrum. Zbylých více než 600 hodin ponechme bez zájmu.

Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Autodesk University standardně otevírá tzv. AU Opening Keynote, která v proběhnuvším ročníku byla výrazně kratší než v předchozích letech a vystřídali se na ní pouze tři řečníci. Jeff Kowalski, ředitel zodpovědný za technickou stránku produktů Autodesku a jejich vývoj, se soustředil na přechod od „mrtvých“ technických objektů na ty, jejichž vývoj a „životaschopnost“ jsou motivovány přírodou. Content and Context (obsah a vztah) – jednotlivé součástky do sebe zapadají a mohou fungovat, když budou dodržena pravidla. Nic nového. Věnoval se však hlavně změnám, které nastávají v technologiích a technice při vývoje produktů. Přechod od užití počítače způsobem, že tento dělá to, co chceme, do stavu, kdy počítač vytváří to, čeho chceme dosáhnout – požadované výstupy jsou pro něj zadáním. Jedná se o inovační proces a samotnou technologii Autodesk nazývá Generative Design. Jeff Kowalski jej představil ve dvou formách – jako variantní řešení formy (obálky a tvaru budovy) a vedle toho variantní a optimalizované řešení struktury – konzola na kosmické sondě, vidlice motocyklu, umělá kyčelní jamka, část lebky – vše na míru navržené s tím, že materiálu, jeho rozložení a množství je tam jen tolik, kolik je vzhledem k zatížení a funkci potřeba (v numerických metodách mechaniky těles známé jako topologická optimalizace).

Reklama
Reklama

Bring Life to the Design

Druhá fáze vývoje produktů, která za pomoci těchto metod nastává, je vývoj produktů, jež se dokážou přizpůsobovat prostředí, podmínkám a proměnlivým požadavkům (část karoserie F1 měnící tvar za deště, čímž se mění přítlak vozu k dráze). Třetí je schopnost zařízení komunikovat mezi sebou. Sbírat data a z nich vyvozovat závěry. Příkladem výstupu autonomně fungující technologie Generative Design, kterou Jeff Kowalski představil, byl funkční most vytvořený bez zásahu člověka. Rovněž narazil na to, že některé procesy a pro vývoj produktů používané nástroje jsou překonány, nemohou vést ke vzniku lepších produktů. Příklady, které na přednášce zazněly – bakterie, které dokážou likvidovat radioaktivní částice, mikroskopický tisk na úrovni atomů a molekul či vývoj materiálů s „neskutečnými“ vlastnostmi a nestandardním chováním při zatížení. Tolik ke vstupu Jeffa Kowalského majícímu podtitul Bring Life to the Design.

Z mračna do cloudu

Ředitel pro R&D se věnoval technice, CEO firmy Autodesk Carl Bass u technologií zůstal v první polovině vystoupení. Město zachycené na malířském plátně lze nyní mnohem věrněji zachytit pomoci mračna bodů. Představena byla technologie, kdy laserem naskenovaný objekt lze upravovat, jako kdyby od nuly vznikl v CAD programu, nebo 3D sken výrobní haly, rovněž tvořený mračnem bodů, byl k nerozeznání od barevné fotografie. V další části vystoupení přešel ke cloudovým technologiím (tentokrát s mračny bodů nemajícími nic společného). Jako hlavní platformu uvedl Autodesk A360, jehož součástí je cloudový CAD Autodesk Fusion. Ten umožňuje díky vestavěným nástrojům spolupráci více členů týmu na jednom projektu a Fusion práci více lidí na jednom modelu. To vše mimo jiné díky Infinite Computingu – neomezenému výpočetnímu výkonu dostupnému kdykoli, kdekoli nezávisle na jakékoli softwarové a hardwarové platformě, na jaké k němu přistupováno.

Za nejdůležitější lze považovat tu část jeho přednášky, ve které připomněl projekt Spark (zjednodušeně řečeno, otevřená platforma pro přenos digitálních dat do 3D tiskáren) a představil vlastní hardware – 3D tiskárnu Ember s přesností tisku 10 mikrometrů. I Autodesk na přednášce potvrdil, že „plast umí tisknout každý“. Nyní je věnována pozornost hlavně tisku kovů. Celá přednáška se tedy nesla v duchu, jak co nejrychleji dostat data z digitálního světa do reálného světa.

Nejenom brát, ale i dávat

Za posledních 25 let nás dokázaly některé země dohnat a předehnat (jmenovitě Čína) a my jsme „opustili věc“, která byla ve světě veskrze unikátní – Svazarm (myslím jeho odbornou a technickou stránku). A zatím co v naší kotlině nic nenasvědčuje tomu, že by něco podobného a zároveň moderního mohlo vzniknout, za mořem existuje celá řada neziskových projektů, které slouží ke vzdělávání dětí a mladých lidí v praktických dovednostech, zručnosti a umu. AfFAB, Instructables, Make 3D, SparkTruck a další, o některých jsem se na stránkách MM Průmyslového spektra již v minulosti zmiňoval.

Emily Pilloton, zakladatelka vzdělávacího programu Project H, umocnila optimistické vize předchozích dvou řečníků tím, jak dokáže vtáhnout děti do tvořivého a tvůrčího procesu. Desetileté holky vybavené patřičnými ochrannými pomůckami řežou na pile, vrtají, svařují, pěstují rostliny, … Vysloužila si aplaus větší než ředitel Autodesku. Nezbývá tedy než zpřesnit slova inspektora ze hry Vyšetřování ztráty třídní knihy:

„Velice často se setkávám s tím, že se v České republice práce v kůlně a na pozemku na školách podceňuje.“ Naštěstí nás „zachraňuje“ skutečnost, jak říká průvodce Lonely Planet: „Česká republika se vyznačuje tím, že je v ní co 6 km vesnice“. Máme tedy pořád kůlen ještě dost.

Carl Bass ve svém závěrečném slově konstatoval, že naše budoucnost je v mladých lidech, a oznámil, že všechny programy firmy Autodesk jsou pro studenty a pedagogy nyní po celém světě dostupné zdarma. Že z toho softwarová společnost bude v budoucnu profitovat, není pochyb. Avšak jaký je to kontrast vůči lidským společnostem a komunitám na světě, které by chtěly jen brát či dostávat, ale neumějí, nemohou či nejsou schopny, popř. ochotny současnému světu nic pozitivního nabídnout.

Odklon od masovosti

V organizačním schématu konference, hned vedle úvodní keynote, mají největší význam oborově zaměřené přednášky, na kterých jsou prezentovány zajímavé, technologie, myšlenky či projekty a samozřejmě je prezentují zajímaví lidé. Bloky krátkých vstupů pod jednotným názvem Inovation Forum jsou směřované do hlavních segmentů, na kterých Autodesk působí – stavebnictví, strojírenství, infrastruktura, vizualizace a řízení projektů. Jejich obsahová stránka navazovala a doplňovala to, pro co nebyl prostor při zahájení konference.

Do oblasti strojírenství náležel blok přednášek s názvem Innovation Forum: The Future of How Products Are Made: No Product Is an Island. V ní zazněla řada informací, jež jsou v souladu s tím, co již bylo řečeno. A nešlo jen o konkrétní produkty. Jednotlivá vystoupení se týkala procesů, řízení, přínosů i toho, jak na projekty sehnat peníze.
Již před řadou let Rowan Gibson ve své knize Nový obraz budoucnosti hovořil o změnách, které čekají výrobce a spotřebitele. Zákazníci budou mít neomezený přístup k produktům, službám a informacím, „sítě“ budou důležitější než národy, firmy musejí podnikat v reálném čase nebo nepřežijí, a například je nutno opustit stará paradigmata, kterými jsou levná pracovní síla a hromadná výroba. Navíc je třeba, aby se podniky naučily vytlačovat své vlastní produkty vlastními konkurenčními produkty, dříve než to udělá konkurence.
Existuje příklad z praxe? Například zatím co firma Apple v půlce září loňského roku ukázala své nové chytré hodinky, čínská firma Synergy technologies nabízela v půlce letošního ledna na veletrhu CES reálné „kopie“ Apple Watch. Tři měsíce před začátkem prodeje originálu. Méně kontroverzním příkladem je firma Quirky, kterou na Manufacturing Innovation Forum představila Nikki Kaufman. Firma uvádí na trh týdně tři nové spotřební produkty, které jsou podrobeny výběru na poradě zaměstnanců a členů komunity každé úterý v 19 hodin.
Hlavním tématem jejího vstupu byla výroba sluchátek na míru zákazníkova ucha – útok na paradigma hromadné výroby. Základ sluchátek (měnič) je unifikovaný, naopak část, která zajišťuje přesnou polohu sluchátek z hlediska ozvučení a konformní z hlediska nošení je vyrobena na míru zákazníkova ucha. Stačí jen udělat snímky podle instrukcí, na nichž jsou zachyceny uši a kalibrační objekt a zaslat je výrobci. Dodání je garantováno do 48 hodin.
Další z vystupujících byla například Renee DiResta, ředitelka společnosti O’Reilly AlphaTech Ventures, která se zabývá podporou startup projektů, zejména v oblasti hardwaru (není myšleno počítačů). Mimo jiné na základě studií, které provádí, ukázala, jak se během dvou let změnila struktura uživatelů 3D tiskáren – jak je koncoví uživatelé rychle přijali. A velmi přesně předpověděla, jaké výrobky budou o měsíc později dominovat již zmíněnému veletrhu CES. Wereables – vše elektronické, co se dá na člověka navěsit. Co elektronické se dá do člověka připojit, přijde záhy. Několikrát se vrátila k robotice, kterou považuje za jednu z nejvíce rozvíjejících se oblastí techniky. Velkou poptávku právě po robotizaci a automatizaci v Americe potvrdil zářijový veletrh IMTS 2014 ve městě Chicago. Poslední, na co upozornila – od roku 2010 do roku 2014 se investice do vývoje dronů zečtyřnásobily. Pozn.: Rok 2014 musel trhat rekordy (rovněž pohledem na lednový CES 2015, který navíc neukazoval průmyslové aplikace těchto vznášedel).

Matthew Stanton byl jedním z vystupujících, kteří představili konkrétní produkt ‒ dobíjení elektronických zařízení pomocí elektromechanických měničů umístěných v obuvi chodce (typický wereables produkt). Většina aktivně vystupujících lidí byla z malých nebo v Evropě neznámých firem. Naopak Jon Kirschhoffer reprezentoval technologický gigant – firmu 3M, která v současnosti vlastní na 12 značek, u nás známé jsou napřiklad Post-It či Scotch. Celý vstup byl o tom, jak i velká firma dokáže nabudit inovativní atmosféru, že zpět investuje 6 procent zisku, anebo jak odměňuje a oceňuje vlastní inovátory. Novinku, kterou představil, je výroba LED svítidel. Pro simulaci osvětlení 3M používá program firmy Autodesk VRED.

Autodesk University opět potvrdila pozici největší konference, setkání techniků a uživatelů CAx technologií na světě. Zejména úvodní přednáška a přednášky zvané Innovation Forum ukázaly, že je na svět nutno pohlížet stále více v souvislostech a v mnoha případech „nově“. Pro prof. Janíčka a jeho žáky nic nového – systémový přístup ke světu jako životní styl.

Ing. Lubomír W. Novotný, Ph.D.
Lubomir.Novotny@toshulin.cz

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 150136
Datum: 11. 02. 2015
Rubrika: Servis / Reportáž
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit