Témata
Reklama

Přední výzkumné organizace, vysoké školy, inovativní firmy, poskytovatelé dotací, investoři i státní správa zaplnily ve dnech 28. února až 2. března pavilon B brněnského výstaviště. Druhý ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace byl jedinečnou příležitostí podpořit znalostní transfer od výzkumníků do praxe.

Veletrh zahájil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje, prezidenta Hospodářské komory ČR, předsedy Akademie věd ČR a také zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, rektorů Vysokého učení technického v Brně, Masarykovy univerzity, vedení Technologické agentury ČR a CzechInvestu.

První den veletrhu byl určen vystavovatelům, jejich partnerům a významným hostům. Druhý a třetí den patřily odborné i široké veřejnosti. Pro studenty byl připraven také speciální program ve VIDA! science centru, které popularizuje přírodní a technické vědy.

Reklama
Reklama

Více než dvojnásobný počet vystavovatelů

V průběhu letošního ročníku se představilo téměř 150 vystavovatelů a navštívily jej čtyři tisícovky návštěvníků. Uskutečnilo se pět stěžejních tematických konferencí, na kterých vystoupilo přes šedesát odborníků z výzkumné, podnikatelské a veřejné sféry, bylo uspořádáno téměř čtyřicet seminářů a workshopů.

„Veletrh Věda Výzkum Inovace má velkou přidanou hodnotu a je vidět, že druhý ročník je co počtu vystavovatelů více než dvojnásobný oproti prvnímu. Budu velmi rád, když dalším ročníkům budou přibývat vystavovatelé a návštěvníci takovým tempem jako letošnímu ročníku,“ uvedl ve svém zahajovacím vystoupení místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.

Veletrh zahájil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. (Foto: Michaela Blšťáková, TC AV ČR)

Při příležitosti zahájení veletrhu byla autorskému kolektivu prof. Mičiety a dr. Biňasové z Katedry průmyslového inženýrství Žilinské univerzity v Žilině a Ing. Lieskovského ze společnosti Emerson Network Power z Nového Města nad Váhom slavnostně předána cena za nejlépe hodnocený příspěvek publikovaný ve vědeckém titulu MM Science Journal v roce 2016 s názvem Design of product segmentation in Assembly Line.

Ocenění za nejlépe hodnocený příspěvek publikovaný ve vědeckém titulu MM Science Journal v roce 2016

Odborné konference

Velkému zájmu návštěvníků se těšily konference Rozvoj vědy, výzkumu a inovací 2017–2020, Startup – cesta k úspěchu, Smart Region – Smart City a Spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou. Poslední jmenovaná konference nabídla také možnost nahlédnout na fenomén Průmyslu 4.0 v samostatně zařazeném diskuzním panelu.

Na potřebu vytváření profesně orientovaných studijních oborů ve spolupráci s průmyslovou praxí se zaměřila ředitelka Institutu pro sociální a ekonomické analýzy PhDr. Simona Weidnerová.

PhDr. Simona Weidnerová, prof. Jiří Marek a Ing. Roman Dvořák

Prof. Ing. Jiří Marek z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně upozornil na nedostatky v propojení akademické a privátní sféry. „Na jednom břehu je fakulta, na druhém fabrika, snažím se spojovat tyto dva břehy. Chci diskutovat, co mají společného. Vytrácí se selský rozum, jak z akademické, tak z firemní sféry. Znalost nejsou informace. Snažíme se o aplikaci Průmyslu 4.0. Hledáme nové metody konstruování pomocí virtuální reality, specifika akademického světa,“ uvedl.

Na příklady ze zahraniční praxe se ve svém vystoupení zaměřil spoluzakladatel Jihomoravského inovačního centra Ing. Milan Venclík. Problémy spatřuje v nedostatku kvalifikované pracovní síly a legislativě. „Věda a výzkum musejí být excelentní. To, co chybí v České republice, je vážit si schopných lidí a autorit,“ zdůraznil.

Ředitel Ústavu výrobních systémů environmentální techniky a managementu kvality STU v Bratislavě prof. Ing. Ĺubomír Šooš, Ph.D., spatřuje dlouhodobý problém především v hodnocení kvality slovenských technických vysokých škol.

Prof. Ĺubomír Šooš

Diskuzní panel

Diskuzní panel „Vazba a spolupráce akademické a průmyslové sféry v připravenosti pro Průmysl 4.0“ nabídl firemní i akademická témata.

Účastníci panelové diskuze doc. Petr Blecha, doc. Milan Edl, Ing. Martin Belza, Ing. Karel Kouřil a moderátor Ing. Roman Dvořák

Ing. Karel Kouřil, Ph.D., senior konzultant z Podnikatelského a inovačního centra BIC Brno, vyzdvihl možnost bonifikace výzkumných projektů za spolupráci s vysokými školami.

Generální ředitel a místopředseda představenstva Strojíren Prostějov Ing. Martin Belza, MBA, považuje za primární celospolečenský problém získat nové zaměstnance. „Je obtížné zavést nový studijní obor, o který má průmysl zájem. Specifikovat profil, který průmysl potřebuje,“ podotkl.

Efektivní spolupráci mezi vysokými školami a privátní sférou považuje za klíčovou děkan Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Milan Edl, Ph.D. Prezentoval také tzv. „průmysl plzeňského typu“, který je orientován zejména na kusovou výrobu.

Ředitel Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D., upozornil na nedostatky studentské praxe. „Není moc firem, které by byly schopny přijmout studenty v takovém množství, jak bychom potřebovali. Máme negativní zkušenost například s pojištěním studentů v praxi. Firmy, které nejsou na trhu aktivní, na studenty často již nedosáhnou, protože studenti jsou již zaměstnaní,“ podotkl.

Mezi vystavovateli bylo také Vysoké učení technické v Brně

Odborníci se v diskuzi shodli na potřebě překonávání překážek v myšlení akademické sféry a praxe, pochopení odlišných hodnot a prioritě zaměstnanosti v Průmyslu 4.0.

Jsem rád, že Veletrh Věda Výzkum Inovace prokazuje růstový progres. Je to důkaz jeho potřebnosti,“ konstatoval v závěrečné řeči Ing. Martin Janča, Ph.D., otec myšlenky veletrhu.

Zbyněk Koukolík, Brno

zbynek.koukolik@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Štěstí přeje připraveným!

Cesta antivirového řešení Avast od prvních nápadů ve Výzkumném ústavu matematických strojů k firmě o 1 700 zaměstnancích Avast Software obývající několik pater nové budovy na Pankráci, byla dlouhá a někdy trnitá. Zakladateli a tvůrci myšlenky na vytvoření vlastního antivirového programu, ze kterého se postupem doby stal ochranný systém bránící napadením, jsou Pavel Baudiš a Eduard Kučera.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Co naznačila největší továrna na světě

Záruka dobrých obchodů, výkladní skříň pro mezinárodní trh, ukázka budoucnosti ve strojírenství – tak hodnotí vystavovatelé veletrh EMO Hannover 2017. Pod heslem Connecting systems for intelligent production představilo své novinky více než 2 200 vystavovatelů z 43 zemí. Tematické těžiště spočívalo v digitalizaci a propojení výrobních procesů. V centru pozornosti byly především výrobní postupy, stroje a zařízení pro zpracování a opracování kovů.

Roztažená křídla čínského draka

Opět po dvou letech se v Pekingu konal jeden z největších světových veletrhů obráběcích a tvářecích strojů a technologií CIMT (China International Machine Tool), který lze velikostně přirovnat k hannoverskému EMO a který rozlohou a počtem návštěvníků zdaleka předčí jeho milánské zastavení, tokijský Jimtof či chicagský IMTS. Celá světová liga (i ti, kteří třeba na EMO nevystavují) se zde prezentuje po boku domácích producentů oboru obráběcí stroje, nástroje a příslušenství. Letos se termín konání kryl s velikonočním týdnem a křesťanský svět musel tento fakt přijmout.

Kyocera - kolébka Améb

Díky šťastné shodě náhod jsem měl jedinečnou možnost stát se účastníkem studijní cesty, jejímž cílem v listopadu loňského roku byla japonská firma Kyocera. Tato korporace je firmou, která má nejenom velké produktové portfolio, ale také je některým známa svým originálním, světově proslulým a velice úspěšným způsobem řízení a motivace pracovních týmů a každého člověka ve firmě pomocí tzv. améb. Firma totiž pracovníky k práci nenutí, ale motivuje a zapojuje v rámci týmu s cílem osobní snahy k úspěchu. Seznámíme vás s ní.

Strojírenské fórum ukazuje firmám, jak uspět

Na třetí ročník Strojírenského fóra do Obecního domu v Praze přišlo na dvě stě odborníků, zástupců strojírenských firem i státních institucí. Hlavním tématem dvoudenní akce bylo best practice v oblasti získávání nových zahraničních trhů, inovacích či průmyslovém designu nebo odborném školství.

Autodesk University 2014

Na konci loňského roku se ve městě Las Vegas uskutečnil již dvacátý druhý ročník konference Autodek University. Co říci na úvod? Snad jen, že během konference firma Autodesk představila řadu nových produktů a služeb a to i v oblastech, ve kterých softwarové firmy běžně nepůsobí. Zastavíme se pouze u dvou přednášek, které korelují s obsahem časopisu MM Průmyslové spektrum. Zbylých více než 600 hodin ponechme bez zájmu.

Výzkumníkem smysluplně a zodpovědně

Vyslovíte-li mezi textiláky na celém světě pojem „tryskové tkaní“, bude více než pravděpodobné, že všichni budou vědět, o jakou technologii se jedná. Pokud se jich však optáte, zda vědí, kde a kým byla tato revoluční metoda tkaní vynalezena, kdy je nit namísto hlučného člunku unášena miniaturním proudem vody či vzduchu, se znalostí odpovědi se již tak často nesetkáte. Vám nezasvěceným prozradím, že tato převratná metoda, která zvýšila produktivitu výroby tkanin o minimálně sto procent, se zrodila ve Výzkumném ústavu textilních strojů v Liberci začátkem šedesátých let minulého století v hlavě Vladimíra Svatého, po jehož boku později stál Miroslav Václavík.

Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vyda-vatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Více propojujme vysoké školy s praxí

Profesor Jaroslav Kopáček patří zcela bez pochyb mezi nestory oboru hydrauliky a pneumatiky v naší zemi ve druhé polovině 20. století, a proto mu byla na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2019 v Brně udělena po zásluze Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činy. Při příležitosti ocenění práce pana profesora jsme připravili malý medailonek tohoto skromného a entuziastického člověka. Pan profesor nám při této příležitosti sdělil i několik svých zajímavých postřehů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit