Témata
Reklama

Tvorba obrázků svarových, pájených a lepených spojů

Schematické obrázky jsou nedílnou součástí specifikací výrobních procesů v mnoha odvětvích průmyslu. Pomocí CAD programů se dají kreslit konstrukční výkresy, ale když je třeba nakreslit jednoduchý obrázek, ať už jako součást WPS, NDT protokolu nebo pracovní instrukce, jsou tyto programy zbytečně složité.

V tu chvíli se ke slovu dostává Word, Excel, Malování nebo jiné vektorové programy. Někde se kreslí obrázky i ručně. Nyní existuje alternativa? webová aplikace Weld designer.

Reklama
Reklama
Vytvořeno v nástroji Weld designer

Zobrazení spojení dvou polotovarů

V technické praxi je běžnou součástí výrobního procesu výkresová dokumentace, na základě které se dorozumívá oddělení konstrukce, technologie, výroby a v konečné fázi i kontroly. Výrobní výkresy se připravují v 3D konstrukčních programech, které jsou však zaměřeny na to, aby se pomocí nich dalo nakreslit a vymodelovat takřka vše a postrádají dostatečný cit pro určitý segment, a to zejména pro tvorbu jednoduchých schematických obrázků, např. svarových spojení. Na jejich příkladu si ukážeme možnosti jejich tvorby, dostupné nástroje a představíme jejich novou alternativu, webovou aplikaci Weld designer.

K čemu tedy takový obrázek je? Základem celého systému kvality ve svářečské výrobě je svarový spoj. Ten má obrovský význam z hlediska výrobního a kontrolního procesu. Každá svařovaná součást nebo konstrukce, která je jako sestava spojena z různých polotovarů, obsahuje svarové spoje, které musejí být provedeny v takové kvalitě, aby byla zaručena požadovaná životnost výrobku. Zobrazení svarového spojení v rámci prováděcí dokumentace je ve výrobním procesu neodmyslitelnou součástí nejrůznějších technologických postupů (WPS, BPS), pracovních instrukcí, protokolů pro NDT či DT, svařovacích a řezných plánů, inspekčních zpráv, veřejných publikací, učebnic aj.

Nástroje pro tvorbu obrázků svarových spojení

Je obvyklé, že postupy, protokoly a jiné technické dokumenty jsou často vytvořeny v aplikacích Microsoft Office. Logickým postupem pro výrobu obrázků, které jsou jejich součástí, pak zůstává využití funkce malování, které tyto aplikace nabízejí. Obrázky nevypadají špatně, ale musíme se vypořádat se značnými omezeními danými tím, že obrázek skládáme z prvků v textovém editoru. Jednotlivé obrázky se velice špatně kopírují a přesné sestavení je náročné a zdlouhavé. Nejsou k dispozici žádné předem definované polotovary a vše se kreslí pouze ze základních tvarů a křivek. Pracnost ručního kótování při tomto způsobu kreslení ani není třeba zmiňovat.

Nakreslení jednoduchého obrázku v MS Word trvalo přibližně 9 minut.
Vytvoření obrázku v CAD programu trvalo zhruba 7 minut.

Další nástroje, pomocí kterých lze vytvořit obrázek svarového spojení, jsou spíše obecného zaměření. Patří mezi ně zejména CAD programy nebo jiný software pro vektorové malování. V moderním 3D konstrukčním systému jsou generovány výkresy na základě 3D modelu. Abychom mohli vytvořit obrázek svarového spojení, musíme vyrobit 3D model a poté ho převést do výkresového formátu v daném pohledu. Pokud se tomu chceme vyhnout, můžeme vytvořit výkres přímo ve 2D aplikaci. Toto je mnohdy časově náročné. Výsledek je sice graficky uspokojivý, ale ceny licencí za CAD software se pohybují v řádech stovek tisíc.

Webová aplikace Weld designer

Weld designer vznikl jako reakce na poptávku po snadném a dostupném programu pro tvorbu výše zmíněných obrázků. Jeho cílem je doplnit stávající postupy tvorby dokumentace zejména tam, kde bylo doposud nutné používat komplikovaná řešení.

Jedná se o webovou aplikaci, ke které se lze přihlásit na stránkách firmy. Pracuje se tedy přímo v internetovém prohlížeči. Díky rychlému vývoji v oblasti internetových prohlížečů bylo dosaženo pohodlného ovládání, které je srovnatelné s ovládáním klasických programů. Velikou výhodou oproti nim je však to, že není třeba nic instalovat, lze se přihlásit odkudkoliv a veškeré dokumenty jsou ihned k dispozici. Weld designer funguje pohodlně i na tabletu.


Nástroj Weld designer – katalog vytvořených obrázků i s vyhledáváním

I přes svoji zdánlivou přímočarost a jednoduchost jde o profesionální nástroj plně specializovaný na tvorbu obrázků z různých oblastí průmyslové praxe. Obsahuje mnoho předdefinovaných polotovarů a také šablon dokumentů, ze kterých je možné při tvorbě vycházet. K dispozici jsou plechy, trubky, tyče, podložky, normalizované polotovary v různých pohledech, řezech a detailech. Každý polotovar lze rozměrově měnit včetně způsobu jeho zakončení. Pracovní okno ukazuje vždy rozměry, úhel natočení a parametry svarové plochy. Následuje snadné okótování jednotlivých rozměrů, úhlů, průměrů a poloměrů. Kóty jsou přepisovatelné a přizpůsobují se požadavkům uživatele s ohledem na zvyklosti technického kreslení.

Svary všech typů

V případě svařování jsou na výběr svarové plochy typu I, V, Y, U, K, X, speciální provedení aj. Je tedy možné vytvářet jednovrstvé i vícevrstvé svary, jejich tvar libovolně upravit tak, aby odpovídal reálným požadavkům. Označení čísla svaru nebo doplnění dalších textů je samozřejmostí.

Nástroj Weld designer – manipulace s tvarem svaru

Další přidanou hodnotu přináší katalog všech vámi vytvořených obrázků, který také obsahuje automaticky sbíraná metadata. Tedy data o tom, jaké polotovary se v obrázku vyskytují, jaké druhy svarů atd. Na jejich základě je možné obrázky filtrovat a při tvorbě nového obrázku tak snadno zjistit, jestli už neexistuje nějaký podobný, ze kterého by bylo možné vyjít.

Weld designer mohou používat jednotlivci, ale také celé firmy. Díky uložení dat v cloudu umožňuje firemní licence spolupráci zaměstnanců v rámci jediného účtu a sdílení všech obrázků mezi sebou. Výstupem jsou kvalitní obrázky v běžném formátu (v tiskové kvalitě), které můžete vložit do svých dokumentů.

Takto složitý obrázek vytvoříte ve Weld designeru bez použití šablony do 5 minut.

Existuje hned několik možností, jak kreslit obrázky svarových, pájených a lepených spojů. Weld designer představuje moderní alternativu k existujícím nástrojům. Plně nahrazuje tvorbu obrázků ve Wordu, Excelu a Malování a svým zacílením dovede být šikovným specializovaným doplňkem ke CAD programům, které již ve své praxi používáte. Weld designer je možné si zdarma vyzkoušet na www.weldia.com.

Výhodou programu je budoucí těsné propojení se systémem Weldia, který bude zaměřen na kompletní tvorbu a správu výrobní dokumentace, WPS, WPQR, svářečů, výrobního zařízení, protokolů atd. Tento systém je nyní ve vývoji.

Weldia Czech

Ing. Michal Michajlec

michal@weldia.com

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 150129
Datum: 11. 02. 2015
Rubrika: Monotematická příloha / Spojování a dělení
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit