Témata
Reklama

Inovace v průmyslovém podniku

Inovace - pojem, který je skloňován ve všech oblastech odborného i politického života. Je však vysvětlována a chápána různě. Někdo se cítí jako ryba ve vodě při teoretizování, někdo ho používá a ani neví, co tento pojem znamená, někdo mlčí a skutečně inovuje. Tento příspěvek je nutné chápat jako další názor a podělení se o zkušenosti s inovacemi ve firmě Kuličkové šrouby Kuřim.

Prof. Jiří Marek

Je profesorem na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. Zastával manažerské pozice ve výrobních společnostech Toshulin, KŠ Kuřim a TOS Kuřim. V praktické a pedagogické činnosti je zaměřen především na konstrukci obráběcích strojů a obráběcích center pro rotační i nerotační obrobky, teorii konstrukčního procesu a životního cyklu produktu a v neposlední řadě na systémovou metodologii. Jeho dlouholetou snahou je spojovat teorii s praxí do vzájemně se respektujícího celku. Je členem řady odborných organizací, členem redakční rady MM Průmyslového spektra a spoluzakladatelem MM Science Journal. Je autorem celé řady monografií, mj. i legendární knižní edice Konstrukce CNC obráběcích strojů (MM publishing).

Za prosperující průmyslový podnik lze považovat takový, který dociluje zisků a má silné postavení na trhu, a to i v dobách, kdy se ostatním podnikům nedaří. To je možné pouze tehdy, probíhá-li ve firmě důsledný a řízený inovační proces. Cílem inovačních aktivit byl, je a vždy bude zákazník, který je ochoten za inovovaný produkt zaplatit. K čemu je geniální vynález, který nikdo nekoupí a který bude v šuplíku? Při inovacích je třeba se rychle a správně rozhodovat. To platí zejména u velkých a středních firem, kde je klasická organizační struktura. Než se odpovědní pracovníci sejdou a rozhodnou, je konkurence již o „deset“ kroků dále. Je žádoucí namísto workshopů a meetingů zvýšit úroveň strategického myšlení představitelů firmy, která spočívá v tom, že z inovačního procesu se stane zvyk a trvalá schopnost vedoucí posléze ke konkurenční výhodě.

Reklama
Reklama

Co rozumíme inovací

Inovace velmi zjednodušeně znamená novotu (změnu), kterou musí jednotliví aktéři vynalézt a prosadit ji jak v podniku samém, tak i navenek podniku. Inovace neznamená jenom nový produkt (výrobek nebo službu), ale i novost procesu v podniku a změnu strategie firmy v prodeji. Není možné úspěšně zavést inovaci produktu, aniž by v podniku nebyla současně s tím provedena inovace procesů a změna strategie. Jedno bez druhého nemůže existovat. Pokud vytvoří skupina nadšenců v podniku nový produkt, neprosadí jej, pokud se nepřipraví i inovace, např. výroby a montáže a následně prodeje. Stává se často, že geniální produkty nespatří světlo trhu, protože dojde k nepochopení a nepřipravení návazných procesů uvnitř firmy. Dobrých nápadů jsou ve firmách plné šuplíky. Teprve zaplacený nápad uvedený v život za přijatelný výrobní náklad, v dostatečné kvalitě a hlavně včas za efektivního využití podnikových znalostí ‒ to je ta pravá inovace.

Inovační kavárna je v nice na chodbě a podle potřeby zde diskutují též samotní vývojoví pracovníci, případně kdokoliv z firmy. (Foto: autor)

Těžkosti při inovacích

Inovace se nedá nařídit ani okopírovat, ta se musí žít celou bytostí, celým srdcem a prolínat firmou. Velkou chybou některých manažerů snažících se aplikovat úspěšné metody používané například v Toyotě je jejich bezhlavé kopírování. Vše není jenom o systému a způsobu inovování, je to hlavně o pracovníkovi, jeho loajálnosti k firmě a postojům k ní. Do duše Japonců v Toyotě mnoho lidí nevidí, a proto nelze bezhlavě kopírovat jejich některé postupy. Inovátoři jsou v dobrém slova smyslu devianti – tzv. „inovační devianti“. Prosazují svoje, i když část firmy mnohdy jde proti nim. S inovací souvisí také množství otázek, které se okamžitě vynoří:

• Kdo určí, jak má vypadat inovovaný produkt?
• Komu a kdy budeme inovovaný produkt prodávat?
• Jakými cestami a kanály produkt uplatníme na trhu?
• Má naše firma potřebný inovační potenciál?
• Je inovace vůbec potřeba?
• Je marketing ten správný nástroj pro zjištění potřeb zákazníka?
• Je inovací jenom superdílo?
• Jak je to s úspěšností inovací?
• Kdy se vložené prostředky vrátí?

Finanční kapitál uvolněný do inovací se nemusí vrátit vůbec. Počet neúspěchů při inovacích často převyšuje úspěchy. Nicméně toto je skvělou příležitostí pro poučení a pro odstartování nových inovačních procesů.

Kdo jsou podnikoví inovátoři?

Inovátoři jsou talenti, které je nutné rozvíjet a dát jim svobodu v jejich činnosti i za cenu, že někdy mají zdánlivou výhodu nad ostatními. Jak je odhalit? Jak je najít? Mnohdy kolem nich chodíme ve svém vlastním podniku a ani je nevidíme. To, zda takové lidi najdeme, je otázkou náhody anebo systematického testování. Člověk jako jediný na rozdíl od různé techniky (CAx technologie apod.) se dokáže poučit ze své činnosti a může na základě toho přijmout opatření pro svoje další činnosti.
Podnik není výkonný podle toho, jaké má prostředky, ale jaké má lidi. Lidé pracující v podniku a za zájmy podniku jsou jeho nejcennějším kapitálem. Je proto velkou chybou v dobách krizí pod pláštíkem zeštíhlování a šetření zbavovat se lidského kapitálu. Při řízení inovací je nutné změnit postoj managementu spočívající v tom, že se nechává ukolébávat momentálním úspěchem. I přesto, že se firmě daří, je nutné neustále modelovat situace ohrožení podniku, zvažovat rizika a v neposlední řadě hlavně inovovat a zamýšlet se nad hledáním nového produktu a inovací všeho ve všem. Umět odhalit mnohdy slabé, někdy skryté signály, které zákazník vysílá ve svých potřebách, a umět je vyhledávat je to, co umí málokdo. Jenom taková inovační činnost má smysl, za kterou je zaplaceno. Správný obchodník (spíše marketingový mág) je ten, kdo umí tyto mnohdy neslyšitelné náznaky trhu odhalit, pochopit a hlavně pak uvést v život tím, že v podniku domluví realizaci nového anebo zcela customizovaného produktu.

Inovační strategie

Soustavnou a trvalou inovací rozumíme nejenom inovaci produktů a procesů, ale také rozvoj lidských talentů, managementu a podnikatelského systému. Strategie firem, jak ji mnohdy někteří chápou, jsou činnosti napsané na papíře s cílem něčeho dosáhnout, něco udělat. Strategie není to, co je napsáno, strategie je to, co se dělá. Při inovační činnosti je třeba dívat se také jinam a netradičním pohledem – třeba do boku. Pak se mnohdy záhy ukáže, že je nutné strategii změnit. Velká loď je těžko manévrovatelná. Často ji připomínají některé firemní strategie. Tato strategie má velkou setrvačnost a než firma změní směr, může dojít ke katastrofálním následkům. Při působení dodatečného bočního tahu (inovace) však může dojít ke zvětšení manévrovací schopnosti tohoto mnohdy těžkého kolosu (firmy). K tomu, aby se dala realizovat inovace, je třeba také kapitál.

Firma s inovací má lepší manévrovatelnost

V inovačním procesu se mnohdy dostáváme do rozporů způsobených zákazníkovým požadavkem na produkt, představou o ceně a technickými možnostmi realizace. Při inovování se používá někdy informací z jiného odvětví (průmyslu), které může dávat signály o tom, kterým směrem se vydat – jakou zvolit strategii, kterou spoluvytváříme se zákazníkem. Někdy postačí k velkým a komerčně úspěšným inovacím netradiční vztah se zákazníkem, náhoda anebo jenom štěstí. A jak je známo, štěstí přeje připraveným a náhoda také.

Firma s inovací má lepší manévrovatelnost

Inovační proces v KSK Kuřim

Majitel KSK Kuřim spolu s vedením si uvědomují komplexní důležitost inovačního procesu pro přežití a rozvoj firmy. Proto není rozvíjen jenom produkt, ale i výrobní a montážní proces. Do rozvoje výrobní základny byly investovány nemalé finanční prostředky, čímž bylo umožněno aplikovat moderní přístupy při třískovém obrábění. Ruku v ruce s tím bylo nutné provést inovaci všech předvýrobních podnikových procesů, a to zejména:

• obchodněnabídkový proces;
• vývojový proces;
• konstrukčně-technologickou přípravu výroby.

Ve vývojovém procesu jsou zavedeny dva velmi inovativní prvky. Tou první „inovací“ je filozofie statutárního ředitele Ing. Miroslava Ostrého, který říká, že je nutné, aby vývojáři nebyli zbytečně zatěžováni operativou, a proto musí dojít k tzv. „odbřemenění vývoje“. K tomu je mimo jiné využíváno měsíční vnitropodnikové přefakturování nákladů na činnosti, kterou si jiné útvary objednají u vývojářů a která nesouvisí přímo s jejich prací. Druhou jeho „inovací“ je zřízení tzv. Inovační kavárny. Zde jsou spolu s technickým ředitelem v pravidelném týdenním rytmu při šálku dobré kávy realizovány schůzky, kde se diskutují inovace napříč celou firmou. Pro dokumentaci významných návštěv a osobností v Inovační kavárně, které jsou spjaty s inovacemi, je zřízena kniha návštěv. V tuto chvíli máme dva zápisy, a sice od R. Dvořáka (MM Průmyslové spektrum) a prof. J. Košturiaka (IPA).

Závěrem

Je více než zřejmé, že inovační proces je nesmírně náročný, komplikovaný a citlivý na realizaci. Nesmí se s ním otálet, jinak firma „zahyne“ a nebude přinášet užitek nejenom majiteli a zákazníkům při plnění jejich potřeb, ale i okolí, kde se nachází. Inovativní a úspěšná firma tak přinese zaměstnanost, bude odvádět daně a tím bude i celospolečensky přínosná. Cílem tohoto textu bylo přispět do diskuse o inovacích, které lze nyní opět v rozšířené míře zaregistrovat v časopisech a médiích.

prof. dr. ing. Jiří Marek

Kuličkové šrouby Kuřim

jiri.marek@ks-kurim.cz

www.ks-kurim.cz

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 150133
Datum: 11. 02. 2015
Rubrika: Servis / Inovace
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit