Témata
Reklama

Matrjoška zahnala strach kosmonautů z radiace

Ústav SNIIP, jeden z podniků strojírenské skupiny Atomenergomaš (dceřiné společnosti ruské korporace pro atomovou energii Rosatom), vyrobil kulovitý měřicí přístroj, který je chemickým složením shodný s lidským tělem a který získal od kosmonautů přezdívku Matrjoška. Deset let měřil, jak velkou dávku radiace z kosmického záření dostávají konkrétní orgány kosmonautů na Mezinárodní vesmírné stanici, a přinesl překvapivé výsledky. Tento experiment má význam nejen pro kosmonauty na této stanici, ale i pro posádku budoucích letů na Mars a k vnějším planetám Sluneční soustavy.

K měření radiační zátěže kosmonautů je obvykle používán dozimetr umístěný v náprsní kapse, z jehož údajů lze vyvodit, jakou dávku dostaly vnitřní orgány. Nejde ale o příliš přesný odhad, protože na různé orgány působí radiace různě a také se liší míra odstínění pokožkou, svaly a kostmi. Umístit do lidského těla čidla, z nichž bychom získali přesné údaje, není pochopitelně možné. Proto byl vyhlášen mezinárodní projekt na výrobu tkáňově ekvivalentního modelu lidského těla.

Reklama
Reklama
Přesouvání kulového modelu uvnitř Mezinárodní vesmírné stanice. (Zdroj: Roskosmos)

Původně vznikly dva polyuretanové modely ‒- jeden měl tvar koule a druhý lidského těla. Nacházelo se v nich přes 500 výměnných čidel. Zatímco u humanoidního modelu odpovídalo rozmístění čidel skutečné poloze orgánů, u kulového modelu byla zachována jen tloušťka vrstvy pokožky, svalstva a kostí, které je chrání. Experiment trval celkově 10 let, přičemž schránky s čidly byly měněny po jednom až šesti měsících a odesílány k analýze zpět na Zemi.

Oba modely byly nejprve umístěny do kontejneru, který měl shodné parametry pohlcování ionizujícího záření jako skafandry kosmonautů, a byly přichyceny k vnějšímu plášti Mezinárodní vesmírné stanice. Humanoidní model nemohl být kvůli velkým rozměrům umístěn uvnitř vesmírné stanice, takže byl po první fázi experimentu stažen zpět na Zemi. Kulový model byl vyjmut z kontejneru a postupně přemisťován po vnitřních prostorách stanice, aby mohli vědci porovnat intenzitu kosmického záření v jednotlivých kabinách včetně obytných.

Umístění čidel uvnitř humanoidního modelu. (Zdroj: Roskosmos)

Z výsledků měření vyplývá, že dávka, kterou obdrží dostanou kosmonautovy vnitřní orgány během pobytu mimo stanici, je přibližně o 15 % nižší, než ukazuje dozimetr v náprsní kapse. V případě pobytu uvnitř stanice jsou hodnoty dokonce dvakrát nižší. Na základě tohoto experimentu byla také vypracována doporučení, v jakých částech stanice se mají kosmonauti zdržovat během období sluneční aktivity a kterým bokem se mají natočit, aby co nejvíce snížili radiační zátěž svých vnitřních orgánů.

Experiment měl také význam pro plánování letů k ostatním planetám sluneční soustavy, pro jejichž uskutečnění je jednou z hlavních překážek dlouhodobé působení kosmického záření na člověka. Výsledky se sice nedají použít přímo pro tyto výpočty, protože Mezinárodní vesmírná stanice se pohybuje pod vrstvou magnetosféry, která kosmické záření částečně odklání kosmické záření, avšak je z nich patrné, že radiační stínění budoucích plavidel pro daleké vesmírné cesty s lidskou posádkou nebude muset být tak robustní, jak se očekávalo.

Oblékání humanoidního modelu do skafandru před měřením vně vesmírné stanice. (Zdroj: Roskosmos)

Výroba Matrjošky probíhala dva roky v podniku SNIIP, který se zabývá návrhem a projektováním přístrojů podporujících radiační bezpečnost jaderných zařízení. Zaměřuje se především na zařízení pro jaderné elektrárny a tento projekt byl první z oboru výzkumu vesmíru. Matrjoška musela být zkonstruována tak, aby vydržela drsné podmínky panující při přepravě na Mezinárodní vesmírnou stanici, zejména velmi silné vibrace při vzletu. Zároveň však šlo o velmi citlivý přístroj. Materiál musel být volen tak, aby neuvolňoval plyny, s nimiž by v omezeném prostoru vesmírné stanice mohly být problémy, aby zachovával teplotu a aby i za extrémních podmínek zůstal nepoškozen.

Vladislav Větrovec

zuzana.sommerova@essential-com.cz

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 150115
Datum: 11. 02. 2015
Rubrika: Servis / Zajímavosti
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit