Témata
Zdroj: Walter

Produktivnější vytváření otvorů a závitování

Vytváření otvorů a závitování - ačkoli tyto dva procesy nejdou vždy ruku v ruce, jeden z nich často navazuje na druhý. Při společném pohledu tvoří tyto dva procesy velkou část obráběcích operací v průmyslovém sektoru. Společnost Walter pro tyto operace nabízí řešení v podobě nových nástrojů. Jde o VHM - vrták X treme Evo DC160 Advance a o závitníky Paradur Eco Plus a Prototex Eco Plus.

Reklama

Ne vždy je snadné zharmonizovat typické požadavky, které je zapotřebí splnit pro vytváření otvorů a pro závitování: Ve strojním inženýrství, automobilovém průmyslu nebo leteckém a vesmírném či energetickém průmyslu patří k standardním požadavkům zejména maximální přesnost a dodržení těsných rozměrových tolerancí až v řádu mikrometrů. Řezání otvorů a závitů je však současně považováno za jistý typ „hromadné výroby“, a proto je předmětem odpovídajících cenových tlaků. Z tohoto důvodu musí společnosti zabývající se obráběním kombinovat maximální spolehlivost a efektivitu procesu. Ústřední úlohu ve snaze o dosažení těchto cílů hrají používané nástroje. Nástroje vhodné k univerzálnímu použití mají přímý dopad na náklady na provoz strojů, jelikož s sebou nesou menší počet výměn nástrojů – ale pouze tehdy, pokud lze zachovat požadovanou spolehlivost procesu. Společnost Walter dosahuje z tohoto hlediska vynikajících výsledků: Tato specializovaná společnost se sídlem v německém Tübingenu nabízí ucelenou řadu řešení na vytváření otvorů a závitů, která využívají vrtáky uzpůsobené tak, aby odpovídaly příslušným rozměrům závitů. Společnost Walter nabízí rovněž různé digitální nástroje, jako je například webová aplikace Walter GPS, které jejich uživatelům poskytují podporu v procesech výběru, objednávání a logistiky nástrojů a rovněž při plánování a programování jejich strategií obrábění.

Walter X treme Evo DC160 Advance se vyznačuje vysokou výkonností, spolehlivostí a dlouhou životností. (Zdroj: Walter)

Nový univerzální vrták a závitníky

Walter klade zvláštní důraz na požadavky sériové a hromadné výroby. Dobrý příklad tohoto náhledu představují VHM – vrták X treme Evo DC160 Advance a závitníky Paradur Eco Plus a Prototex Eco Plus. Lze je používat univerzálně v téměř všech skupinách materiálů ISO, pokrývají široký rozsah aplikací řezání závitů a otvorů a jsou kompatibilní s různorodými typy strojů a obráběcích center.

VHM – vrták Walter X treme Evo DC160 Advance je opatřen vícevrstvým povlakem z materiálu TiSiAlCrN/AlTiN vyvinutým interně u společnosti Walter. (Zdroj: Walter)

Maximální spolehlivost procesu po celou dobu životnosti nástroje

Dokonce i natolik zavedená technologie, jako je řezání otvorů v kovových materiálech, zahrnuje široké spektrum oblastí, které skýtají možnost optimalizace za účelem dosažení významných zlepšení výkonnosti. Ústředními kritérii kvality otvorů jsou rozměrová správnost a přesnost – udržované konzistentně v rámci velkého počtu jednotlivých operací podílejících se na vytváření otvorů. Maximální přesnost je zvlášť důležitá u otvorů, v nichž se mají následně vytvářet závity. Přesnější otvor umožňuje vyšší spolehlivost procesu a vyšší kvalitu z hlediska následující operace závitování. Experti na řezání otvorů ze společnosti Walter vyvinuli VHM – vrták X treme Evo DC160 Advance speciálně pro sériovou a hromadnou výrobu. Tento nástroj nabízí bezpečné a spolehlivé použití v typických materiálech ISO, jako například v nelegovaných až vysokolegovaných ocelích, nerezových ocelích, litině a neželezných slitinách. Speciální geometrie vrtáku zaručuje vynikající přesnost a kruhovitost otvoru – strmý úhel nastavení snižuje sílu vyvíjenou při posuvu a zvyšuje polohovou přesnost. Čtvrtá fazetka je umístěna v hlubší pozici, a zaručuje proto rychlejší záběr do obráběného materiálu. Tím se významně zvyšuje kontrola nad nástrojem, a vrtáky X treme Evo jsou díky tomu rovněž velice vhodné i pro šikmé vstupní a výstupní úhly. Velká geometrie čela vytváří také velký prostor pro třísky v prostřední části a dále zlepšuje odvod třísek v měkkých materiálech, zvláště například v konstrukční oceli. Zajištění nejlepšího možného odvodu třísek je důležitým faktorem z hlediska spolehlivosti procesu a kvality výsledného otvoru – speciální geometrie vrtáku Walter X treme Evo minimalizuje riziko zachytávání třísek uvnitř vrtaného otvoru. Spolehlivé, přesné řízení postupu vrtáku a nízká síla posuvu zaručují nejen dodržování rozměrových a kvalitativních specifikací, dokonce i v náročných podmínkách záběru v materiálu, ale zaručují rovněž udržování kontroly nad opotřebením vrtáku. Tato kontrola hraje důležitou úlohu při zachovávání trvalé kvality až k poslednímu otvoru v aplikacích sériového vrtání otvorů. Vrták Walter X treme Evo dosáhl například podstatně delší životnosti než konkurenční výrobky při stejných řezných parametrech při zkušebním nasazení v podobě obrábění ventilového pístu (průměr otvoru 7,3 mm, vstupní úhel 120°, slepý otvor) s výsledkem 6 000 otvorů na jeden vrták. Řezný materiál WJ30ET tvořený jemnozrnným karbidem s vícevrstvým povlakem vyrobeným z TiSiAlCrN/AlTiN a vyvinutým interně u společnosti Walter dále zvyšuje odolnost vrtáků proti opotřebení a propůjčuje jim mimořádnou houževnatost, která významně přispívá k vyšší spolehlivosti a výkonnosti procesu.

Vrták Walter X treme Evo DC160 Advance zaručuje spolehlivý odvod třísek dokonce i se strmým úhlem nastavení. (Zdroj: Walter)
Reklama

Odolnost proti opotřebení s maximální produktivitou

Nejdůležitějším kritériem pro spolehlivost aplikací závitování je odvod třísek během obrábění slepých otvorů. Pro obrábění průchozích otvorů je nejdůležitějším faktorem běžné opotřebení, jelikož třísky propadávají ven z otvoru směrem vpřed, a proto nezasahují do procesu závitování. Při závitování mají specifické vlastnosti materiálu – zvláště pevnost v tahu a tvrdost – výraznější vliv na nástroj, a tím také na kvalitu vytvořeného závitu. Z toho vyplývá, že není snadné vyvinout „univerzální“ závitník. To znamená, že ne všechny komerčně dostupné závitníky, které jsou uváděny jako univerzálně použitelné, jsou schopné poskytovat uživatelům příslušnou spolehlivost procesu v reálných aplikacích závitování. Zlomený závitník, který je nutné složitě odstranit z vyvrtaného otvoru, nebo součást, kterou je zapotřebí kvůli vadám vyřadit – to je přesně ten typ nepříjemných překvapení, kterým se provozovatelé strojních zařízení chtějí pokud možno zcela vyhnout, zvláště v sériové výrobě.

Univerzální závitník Paradur Eco Plus s vysokou výkonností minimalizuje nános na řezné hraně a zaručuje dlouhou životnost díky svému povlaku THL. (Zdroj: Walter)

Vysoká procesní spolehlivost závitníků Walter Paradur Eco Plus a Prototex Eco Plus byla ověřena v bezpočtu aplikací v reálném prostředí u zákazníků: Jeden výrobce držáků kol z tažné železné litiny (pevnost v tahu 1 000 N.mm-2) například ohlásil 42% prodloužení životnosti nástrojů při výrobě závitů M16 se shodnými řeznými parametry po přechodu na závitníky Paradur Eco Plus v porovnání s dříve používanými nástroji. K zásadním faktorům, které zaručují vysokou spolehlivost závitníků Walter, náleží speciální mikrogeometrie, snížení efektu vyhlubování drážek v profilu závitu a rovněž univerzální povlak. Tyto vlastnosti zaručují ideální utváření třísek a zachování pevnosti nástroje.

Závitník pro průchozí otvory Prototex Eco Plus. (Zdroj: Walter)

Podobných zvýšení produktivity lze dosáhnout se závitníkem Prototex Eco Plus: Přechod na závitník Walter pro vytváření závitů M16 v korozivzdorné konstrukční oceli na výrobu forem umožnil zvýšení řezné rychlosti z 149 min-1 na 199 min-1. Současně významně prodloužil životnost nástrojů: Jediný závitník Prototex dokáže stabilně vytvořit 406 závitů při zachování stálé kvality. Povlak THL závitníku a geometrie lamače s náběhem, optimalizovaná pro zvlášť vysokou odolnost proti opotřebení, udržují nános na řezné hraně na minimální úrovni a zaručují dlouhou životnost.

Závitování se závitníkem Paradur Eco Plus M12 v materiálu 1.4301.
(Zdroj: Walter)


Řešení pro náročné frézování

Společnost Walter nabízí výkonné, spolehlivé a všestranně použitelné frézy s vyměnitelnými břitovými destičkami. ​​​Spektrum jejich použití je široké, stejně jako výzvy, kterým čelí uživatelé. Jaké parametry se musí používat a jaké překážky se musí překonat? Čím lze zlepšit produktivitu, čím procesní spolehlivost? Při online události „Mastering Milling Indexable“, připravované na 7. října 2022, firma Walter odpoví na tyto a podobné otázky. Navíc účastníci budou mít možnost nahlédnout na frézování s vyměnitelnými břitovými destičkami na základě konkrétních příkladů použití – přímo u zákazníka. Odborníci se podělí o své vědomosti, odpoví na otázky týkající se frézování a poskytnou cenné tipy a triky.

Na seminář se lze přihlásit prostřednictvím internetových stránek firmy.
Související články
Jedna fréza (téměř) na všechno

Univerzální použití a vysoká procesní stabilita jsou pro obráběcí nástroje ideální kombinací - z technického hlediska se jí však velmi těžko dosahuje, zejména v případech, kdy mluvíme o univerzálním použití s ohledem na materiály a na obráběcí strategie. Uživatelé v současné době najdou v nabídce fréz mnoho různých nástrojů, které jsou určeny na univerzální použití. Odborník na obrábění, společnost Walter, nyní uvádí na trh řešení s frézou Xill tec, vyrobenou ze slinutého karbidu a pocházející z rodiny produktů MC230 Advance.

Průvodce výběrem břitových destiček

Kdo chce obrábět kov a být přitom konkurenceschopný, potřebuje kombinaci nářadí a řešení nástrojů, která je optimálně uzpůsobená pro příslušnou součást a materiál. Klíčovou roli hraje součást, která je v přímém kontaktu s obrobkem: břit – respektive vyměnitelná břitová destička, tedy jeho vyměnitelná součást.

Udržitelná výroba obráběcích nástrojů

U společnosti Walter, odborníka na obráběcí nástroje, je udržitelnost důležitou součástí firemní strategie. Již od roku 2013 firma nabízí pod značkou Walter Green obráběcí nástroje s plnou kompenzací CO2. Prostřednictvím svého renovačního servisu Walter již několik let rovněž poskytuje službu, která může až ztrojnásobit životnost vysoce kvalitních obráběcích nástrojů. Firma si stanovila i ambiciózní cíle pro tuto dekádu: Do roku 2030 se emise CO2 celé společnosti mají snížit na polovinu a produkty i obaly se budou vyrábět z 90 % z recyklovaných materiálů.

Související články
O polovinu delší
životnost nástroje

Výrobce nástrojů Walter každých šest až sedm let přichází s novou generací řezných materiálů s výrazně vylepšenými vlastnostmi. Nové vlastnosti poslední novinky – materiálu Tiger∙tec Gold pro soustružení – vysvětlují v rozhovoru Jörg Drobniewski, vedoucí oddělení pro řezné materiály, a Gerd Kußmaul, vedoucí produktový manažer pro soustružení. Rozhovor vedl Frederick Rindle.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Obrábění dílů pro kolejová vozidla

Pokud byste se někdy chtěli vydat do Žlebů, osobně doporučuji cestu vlakem. Z Prahy dnes přibližně za hodinu dojedete rychlíkem do Čáslavi. Zde vystoupíte a po letitém příhradovém mostě přejdete přes celé kolejiště na místní nádraží. Očekávat vás tady bude malý motoráček, který vás poveze po unikátní místní dráze.

Pořádná špona je dnes věda

S obráběním, vrtáním pomocí nástroje začali pravděpodobně jako první už staří Egypťané cca 4 000 let před naším letopočtem, přičemž využívali tětivu luku – základ smyčcového soustruhu. Potom přišel středověk, dále Leonardo da Vinci a návrh prvního soustruhu… Technologie třískového obrábění ale v porovnání s dnešní dynamikou vývoje postupovala jen pomalu.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Souhra strojařů

Snad každého strojaře potěší pohled na kus poctivě odvedeného řemesla. Pokud je taková práce spojená ještě s radostí, houževnatostí při překonávání nástrah podnikání a to vše v domácké atmosféře, je to skutečně silný zážitek. Přesně takové pocity jsme měli při naší návštěvě Šterclovy strojírny. Tato rodinná firma s desetiletou tradicí vyrábí díly na bývalém statku v Domašově nedaleko Šternberku.

Inovativní produkce a produkce s efektivním využíváním zdrojů

Na přelomu února až března 2013 se v lipských veletržních halách opět setkají vystavovatelé veletržní kombinace strojírenského veletrhu intec a subdodavatelského veletrhu Zuliefermesse z branže kovozpracujícího, zpracovatelského a subdodavatelského průmyslu.

O polovinu delší životnost při soustružení

Společnost Walter představila vyměnitelné břitové destičky Tiger·tec Gold, určené speciálně pro soustružení. K dispozici jsou v jakostech WPP10G, WPP20G, WPP30G s vícevrstvým, silně texturovaným povlakem MT-TiCN.

Ekonomicky výhodné obrábění hliníkových dílů

Před několika lety byly hliníkové části podvozku vyhrazeny pouze pro prémiový segment automobilového průmyslu. Čepy náprav, závěsná ramena a držáky kol pro střední a malá vozidla se vyráběly převážně z litiny nebo z kované oceli. To se za posledních několik let změnilo. Nejvyšší priorita při konstrukci vozidel je nyní co nejvyšší míra snižování emisí CO2. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je redukovat hmotnost vozidla. Snížení hmotnosti o 100 kilogramů představuje nižší spotřebu paliva o 0,3 až 0,4 litru. Také u elektromobilů, které jsou alternativou ke spalovacím motorům, je hmotnost vozidla klíčový faktor – čím je vozidlo lehčí, tím vyšší řadu akumulátorů lze použít. Materiály jako tvářené slitiny hliníku s nízkým obsahem křemíku nyní nacházíme ve vozidlech všech komerčních tříd stále častěji.

Trendy ve vývoji nástrojů

Snižování emisí skleníkových plynů CO2 se stalo cílem pro celý svět. Na mnoha místech se hovoří o uvalení daně na emise CO2. Německá vláda si stanovila cíl snížit emise oxidu uhličitého v Německu do roku 2030 o 55 procent. To značným způsobem ovlivnilo i vývoj obráběcích strojů, vznikají nové oblasti použití a stávající je třeba adaptovat.

Od specialisty k dodavateli systému

Světový trh a koncepce "dodavatele systému" nepředstavovaly při založení společnosti Walter AG v roce 1919 pro začínajícího podnikatele Richarda Waltera ještě žádné téma. Ale už tenkrát byla pro úspěch společnosti centrálním prvkem filozofie založená na myšlence pracovat inovativně a v úzké souvislosti s potřebami zákazníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit