Témata
Reklama

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Pentalogie (3. část Strategická komunikace)

Třetí svazek Pentalogie Podnik a podnikanie prof. Štefana Kassaye má podtitul Strategická komunikace a je členěn do čtyř částí, které jsou rozloženy na 802 stranách. V první části je autorem řešena teorie komunikace a její použití v podnikové praxi. Za přínosnou považuji skutečnost, že se prof. Kassay zabývá podnikovou komunikací jako systémovým celkem, který v jeho pojetí vznikl spojením psychologických aspektů a techniky. Autor vše dokládá podloženým tvrzením, že ten, kdo komunikuje, a ten, kdo poslouchá, se v dnešní době výrazně změnil, což demonstruje svým komplexním modelem této komunikace. Štefan Kassay poukazuje na další aspekt dnešní doby, a sice že názory na marketing se vyvíjejí. Ve své diskuzi jde ještě dále a nebojí se říci, že je marketing dokonce v krizi. Toto dokladuje rozborem změn nákupního chování a formováním nových trhů, přičemž popisuje jejich odlišnosti.

V druhé části tohoto svazku rozebírá autor nutné komponenty komunikace v podniku a jejího uplatnění v něm. Zkoumá synergické efekty public relations, značky, reklamy, tvorby a prezentace ceny produktu a také jeho prodej a distribuci. Vše završuje názornou případovou studií v I.D.C Holdingu. Taktéž se nebojí popsat podstatu tzv. produktového kanibalizmu.

V třetí části knihy jsou naznačeny metody výzkumu trhu demonstrované na konkrétních metodách (GfK, TNS, Ipsos, Synovate). Tyto zveřejněné nové metody výzkumu komunikace se zákazníkem realizované předními světovými agenturami mohou být inspirací pro nejeden průmyslový podnik. Autor tím dokládá svoji dlouholetou tezi, že bez vědy a výzkumu nemůže být podnikatel úspěšný.

Celou knihu uzavírá jako třešnička na dortu poslední čtvrtá kapitola pojednávající o péči o zákazníka. Je nasnadě, proč prof. Kassay věnuje takovou péči této kapitole. Zákazník totiž vše ve firmě platí opakovanou koupí produktu. A proto poukazuje na to, že je nutné ho pochopit, uspokojovat jeho přání v předstihu a umět měřit jeho zkušenosti. Sám autor tvrdí, že podnik bez zákazníka nemůže existovat – a toto tvrzení je uhelným kamenem třetího svazku.

Proto tak důsledně na závěr rozebírá řízení zákaznických procesů a nastiňuje budoucnost CRM. V souladu s autorem tvrdím, že uspějí jenom ti podnikatelé, kteří budou zvyšovat výkonnost podniku ve prospěch nejenom zákazníka, ale i podniku samého.

Prof. Dr. Ing. Jiří Marek, VUT v Brně
(Příště nahlédneme do čtvrtého svazku)

Nakladatel: VEDA
Rok vydání: 2010
Vazba: vázaná
Počet stran: 802
Doporučená cena: 2 665 Kč

Reklama
Reklama

Flexibilní výroba

Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit. Tímto citátem Charlese Darwina je uvozena kniha Maurizio Porty, spolumajitele italské rodinné firmy Porta Solutions, výrobce revolučního obráběcího stroje Multicenter, který se svým pojetím a konstrukcí řadí mezi speciální transferové stroje a běžná obráběcí centra. Kniha je rozdělena celkem do 32 kapitol. Autorovou snahou je poskytnout čtenářovi čelícímu novým výzvám podporu vzniku a rozvíjení jeho myšlenek. Firmy musejí přicházet s novými nápady, aby se udržely na trhu. Existuje celá řada příkladů, kdy majitelé tento boj s aktuální situací na trhu vzdali. Asijské firmy, především čínské, zaútočily na trh podprahovými cenami, kterých dosáhly kombinací levné pracovní síly a jejich státní pomoci na boj proti italským etablovaným firmám, které dlouhá léta fungovaly v sektoru zakázkové výroby komponentů. Aby se na trhu udržely, musely rychle reagovat riskantními kroky snižováním cen, což mělo za důsledek katastrofální dopady uvnitř firmy na jejich finanční situaci. To podle slov autora obnášelo kompletně změnit myšlení o vyráběném produktu jako takovém. Rok 2008 byl v tomto přelomovým. V případě firmy Porta Solutions to byl stroj Multicenter, který se v té době projevil jako ideální na flexibilní výrobu umožňující rapidní změny výroby. Klíčem již nebyla rychlost výroby jednotlivých komponent, ale flexibilita stroje v jeho schopnosti se rychle a efektivně přizpůsobit novým požadavkům trhu. Stroj si tak získal důvěru zákazníků, kteří dříve preferovali speciální transferové stroje a obráběcí centra.

Autor Maurizio Porta, spolumajitel firmy Porta Solutions, ve své knize čtenáře poutavým způsobem provádí na cestě inovací v ukázce na konkrétním produktu – stroje Multicenter, který se stal nosným produktem jejich firmy. Deklaruje realizaci potřebných změn uvnitř společnosti a komunikace se zákazníky při vyslyšení jejich potřeb.

Kniha na sklonku loňského roku vyšla i ve slovenském jazyce díky skutečnosti, že italská společnost je zde zastupována firmou Bost - stroje.

Roman Dvořák

Nakladatel: Porta Solutions
Rok vydání: 2016 (originál)
Vazba: lepená
Počet stran: 220
Doporučená cena: neprodejné, určeno pro partnery firmy Porta Solutions

Stavební podnikání napříč Evropou

Kniha profesorky Jany Geršlové přináší v historickém svědectví více než jednoho a půl století činnosti firmy Pittel+Brausewetter obraz vývoje stavitelství v českých zemích na pozadí hospodářského vývoje a vývoje stavebnictví všeobecně. Podrobně sleduje vývojové linie betonového stavitelství až do konce 30. let minulého století, ale také vývoj a rozvoj metod řízení (managementu) ve stavebnictví, především v českých zemích, které se staly vzorem pro ostatní země při zavádění betonu a železobetonu jako základního směru ve stavebnictví. Knihu doprovází bohatý obrazový dokumentační materiál. Autorka se velkou část svého profesního života zabývá historií podnikání.

-dvo-

Nakladatel: Professional Publishing
Rok vydání: 2017
Vazba: vázaná
Počet stran: 248
Doporučená cena: 486 Kč

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 180452
Datum: 11. 04. 2018
Rubrika: Servis / Zajímavosti
Autor:
Firmy
Související články
Jízdní kola z vesmírného inkubátoru

V České republice existuje celá řada firem, které se svými produkty prosadily po celém světě. Často nejsou ani tak známé doma jako spíš za hranicemi naší země, kde v ojedinělých případech vytvořily dokonce nový segment trhu. Seriál formou stručného příběhu představuje čtenářům cestu, po které se podnikatel se svojí firmou vydal, jaké milníky jej provázely a jakých úspěchů a uznání na světovém trhu dosáhl.

Budoucnost výroby tkví v inovacích, Část 3. Inovační workshop

Jsme zemí s průmyslovou tradicí, díky níž jsme se z provincie stali jednou ze předních ekonomik světa. Dnes ale nedokážeme plně využít inovační potenciál a zaostáváme za vyspělou Evropou. Co nás brzdí? Seriál, který připravují odborníci společnosti Autodesk, se na příkladech dobré praxe snaží nastínit možné cesty, jak by firmy a jedinci mohli zvýšit svůj potenciál a tížený efekt.

Umělá inteligence - příležitost, nebo hrozba?

UInženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat technický rozvoj, výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých technických oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro čtenáře MM Průmyslového spektra zvlášť zajímavé.

Související články
TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Spolu (nejen) pro informační bezpečnost

Jedním z komerčních subjektů, které dlouhodobě spolupracují s českými univerzitami, je společnost Gordic. Tento tvůrce softwaru, především pro veřejnou správu a bankovnictví, se dlouhodobě zabývá dnes tak žhavou problematikou kybernetické bezpečnosti. Jedním z jeho důležitých partnerů na poli akademickém je Fakulta podnikatelská brněnského VUT. Ohledně názorů na tuto spolupráci tentokrát proběhla diskuze ve třech. Zúčastnila se doc. Ing. Zdeňka Konečná, proděkanka fakulty, Ing. Viktor Ondrák, Ph.D., pracovník Ústavu informatiky, a Ing. Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti Gordic.

Technologie, roboti a profese budoucnosti

Zavádění robotické automatizace, technologií strojového učení a umělé inteligence, stejně jako preference mladých lidí vyžadujících pokud možno co největší flexibilitu dávají v nejrůznějších oborech, včetně výroby, vzniknout zcela novým profesím.

Sázejme olivovníky, ať mají naši potomci co sklízet

Profesor Stanislav Hosnedl se celý svůj odborný život věnuje oboru konstruování výrobních strojů a zařízení. Značným podílem přispěl k rozvoji konstrukční vědní disciplíny Engineering Design Science and Methodology, ve které se stal uznávaným odborníkem nejen u nás, ale i v zahraničí. K jeho pedagogické a vědecké činnosti jej přivedly kroky z výrobní praxe. Tak by tomu mělo být. Stanislav Hosnedl je Plzeňák tělem i duší s aktivními kontakty po celém světě. Bylo nám ctí, že jsme mu mohli na letošním MSV v Brně předat Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Revoluce v designu zdravotnického zařízení

Linet, český výrobce zdravotnického vybavení, slaví v letošním roce 20 let od vzniku svého průlomového vynálezu, kterým radikálně změnil pohled na design a užitné vlastnosti zdravotnického lůžka. Sloupová jednotka dokázala velmi nevzhledné a složité mechanismy zakomponovat do jediného tubusu. „Sloup je typickým příkladem toho, jak obrovskou má design hodnotu. Podařilo se nám vytvořit ergonomicky a designérsky čistý produkt, který nemá na světě obdoby. Zásadní pro tento výrobek bylo revoluční myšlení a odvaha vyzkoušet si to,“ říká o zkušenostech spolupráce s designéry generální ředitel Linetu Ing. Tomáš Kolář.

Baťa znovu ožívá, tentokrát v knize

Někdy se historie vrací oklikou. Tentokrát alespoň v románu „Baťa v džungli“, který úspěšně uvedla na trh v Knihovně Václava Havla spisovatelka Markéta Pilátová. Pojednává totiž o Janu Antonínu Baťovi, podnikateli a dlouholetém předválečném šéfovi obuvnického gigantu, kterému naše republika hodně dluží. Byl nevlastním bratrem zakladatele zlínské obuvnické firmy Tomáše Bati. Po jeho smrti v roce 1932 se ujal řízení tehdy již nadnárodního koncernu.

Mysleme globálně, jednejme lokálně, Téma na červenec: Samoobsluha a sítě sdílení

Profesor systémů řízení a jeden z nejrespektovanějších českých ekonomů Milan Zelený se svými spolupracovníky zřídil Nadaci ZET za účelem rozvoje podnikatelství národního, regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti jak českých podniků, tak podniků v USA, Číně a v dalších transformujících se ekonomikách.

Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Štěstí přeje připraveným!

Cesta antivirového řešení Avast od prvních nápadů ve Výzkumném ústavu matematických strojů k firmě o 1 700 zaměstnancích Avast Software obývající několik pater nové budovy na Pankráci, byla dlouhá a někdy trnitá. Zakladateli a tvůrci myšlenky na vytvoření vlastního antivirového programu, ze kterého se postupem doby stal ochranný systém bránící napadením, jsou Pavel Baudiš a Eduard Kučera.

Stroje v pohybu – Vrtulník na Marsu

Vědci a technici z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) právě řídí jednu z nejnáročnějších operací v dějinách kosmonautiky. Expedice Mars 2020 hledá známky bývalého života na sousední planetě. Kromě pojízdné laboratoře je na Marsu také první stroj, který létá vlastní silou na jiné planetě, než je Země.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit