Témata
Reklama

Pneumatický motor s certifikací ATEX pro hlubotiskový stroj

14. 11. 2012

Společnost H. C. Moog GmbH vyvíjí a vyrábí inovativní kotoučové hlubotiskové stroje, pomocí kterých se vyrábějí kvalitní obaly. I přes globální nadvládu offsetového tisku se povedlo rodinné firmě z Hessenska zaplnit mezeru na trhu v obloukovém hlubotisku.

Hlubotisk je tisková technika pracující na principu tisku z hloubky. Základní části hlubotiskových strojů se od těch laserových příliš neliší (válec nebo polymerové desky). Rozdíl je v konstrukci tiskové jednotky. Ta se skládá z tlakového, volně zavěšeného kovového válce, formového válce, barevníku a stěrače – tzv. rakle, která stírá přebytečnou barvu z netisknoucích prvků. Rakle má velký vliv na kvalitu tisku. Tisková místa se zaplní barvou, při tisku dochází k převzetí barvy potiskovaným materiálem (papír, kartonáž, fólie). Přítlak a přilnavost způsobí přenos barvy, hloubka a rastr mřížek určují její intenzitu. Tištěný obraz je ve vynikající kvalitě a rozlišení. Kotoučový hlubotisk tak představuje ideální možností tisku pro výrobu exkluzivních obalů, které dnešní trh vyžaduje.

Reklama
Reklama
Hlubotiskový stroj Moog1 TBR Compact 740/1040

Pohon pro zásobníky barev

Nové multifunkční zařízení Moog1 TBR Compact 740/1040 je určeno pro maximální formáty papíru 740 x 1 040 mm a maximální výkon 12 000 archů za hodinu. Zařízení umožňuje hlubotisk jak klasickými válci, tak i digitálními fotopolymerovými deskami. Pro přenos barev na tiskový válec nebo polymerové destičky byly sestrojeny nové zásobníky barev, které jsou k dispozici pro tři různá množství barvy. Pro nastavení výšky zásobníků barev potřeboval výrobce pohon, který by mohl být použit v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Pneumatické motory řady Basic LineVolba padla na pneumatický motor firmy Deprag Schulz GmbH u. Co. z Ambergu. Lamelový motor Basic Line o výkonu 400 W byl nainstalován do hlavní části zařízení u zásobníku barev, kde při otáčkách 60 min-1 a jmenovitém krouticím momentu 63,6 Nm reguluje výšku zásobníku barvy.

Vlastnosti pneumatického motoru

Pneumatické lamelové motory fungují na základě jednoduchého principu. V excentrickém válci se otáčí rotor s radiálními drážkami, ve kterých jsou umístěny lamely, jež jsou vlivem odstředivé síly tlačeny proti vnitřnímu povrchu válce. Tím se vytvoří pracovní prostor pro rozpínající se stlačený vzduch, jehož tlaková energie se mění na kinetickou. Vzhledem k expanzi vzduchu se lamelový motor při zátěži ochlazuje, a tak je jeho přehřátí vyloučeno. Tím odpadají veškerá rizika typická pro elektrická zařízení. Díky tomu mohou být pneumatické lamelové motory používány v prostředí s nebezpečím výbuchu. Všechny pneumatické motory řady Basic Line s robustním tělesem ze šedé litiny jsou standardně dodávány s certifikací ATEX pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Další výhody

Pro použití pneumatického motoru hovoří i další výhody. Tou hlavní je jeho vysoký výkon. Podle provedení potřebuje motor pouze 1/5 hmotnosti nebo 1/3 zástavbové velikosti elektromotoru. Výkon pneumatických motorů je konstantní v širokém rozsahu otáček, proto je lze optimálně využívat v široké škále měnící se zátěže. Výkon motoru je možné plynule řídit přiškrcením vzduchu. Nedochází k přetížení motoru. Pneumatický motor může být zatížen až do klidového stavu a znovu se rozběhnout mnohokrát za sebou. Díky různým variantám provedení, jednoduché, osvědčené zástavbě, nízké hmotnosti, vysokému rozsahu otáček a možností použití v prostředí s nebezpečím výbuchu mohou být pneumatické motory využity v mnoha oblastech.

Výška zásobníku barev je regulována pneumatickými motory certifikovanými pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Pneumatické motory Basic Line jsou robustní a nenáročné na údržbu, ale je nutné měnit v určitých intervalech lamely. Díky patentovanému systému lze však provést výměnu lamel pomocí pinzety během několika minut, aniž by bylo třeba pneumatický motor demontovat.

Dagmar Dübbelde

Deprag Schulz

d.duebbelde@deprag.de
www.deprag.com
www.hcmoog.de

Reklama
Vydání #11
Firmy
Související články
Jak na stlačený vzduch chytře, bezpečně a úsporně

Ať se podíváme kamkoli, všude se mluví o úsporách energií, bezpečném a spolehlivém provozu a co nejvyšší produktivitě. Stlačený vzduch je cennou formou energie, to si jistě uvědomujeme všichni. Méně už ale bývá známo, že ztráty způsobené úniky běžně činí 30 až 70 %. Přitom převážná většina ztrát je způsobena chybami, nedostatky a závadami v rozvodné síti, tedy nikoliv v pohybující se části strojů a zařízení.

Malé velké změny - čidla pro pneumatické válce

Historicky prošla magnetická čidla pro snímání poloh pneumatických válců zajímavým vývojem. Jsou stále menší, výkonnější, levnější a ještě déle vydrží.

Moderní jednotky pro úpravu vzduchu

Účinná úprava vzduchu vytváří ideální provozní podmínky pro nepřetržitě pracující pneumatické pohony – válce a kyvné pohony – a zlepšuje produktivitu stroje.

Související články
Efektivní řešení i pro extrémní aplikace

Elektrické a pneumatické prvky společnosti Festo využívá více než 300 000 zákazníků na celém světě. Z širokého portfolia výrobků v následujícím článku představíme trojici komponent z oblasti pneumatických pohonů a automatizace..

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Technologie pro sušení a filtraci stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch je bezpečný a spolehlivý zdroj energie, který je široce používán v celém průmyslu. Toto médium, označované také jako čtvrtá energie, používá v některém aspektu své činnosti přibližně 90 procent všech výrobců. Na rozdíl od jiných energií je však stlačený vzduch generován na místě a jeho kvalita a cena jsou tak odpovědností uživatele. e.

Úsporná filtrace stlačeného vzduchu

Kdo potřebuje stlačený vzduch vyšší kvality, nevyhne se jeho odpovídající úpravě filtrací. Právě takové provozy mohou nyní využít nové energeticky úsporné filtry firmy Kaeser.

Olejové vývěvy pro chemické aplikace

Firma Ilmvac je výrobcem vývěv a vakuové techniky již od roku 1947. Její vývěvy pokrývají kompletní rozsah vakua od hrubého až po ultravysoké.

Výroba stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch tvoří neoddělitelnou součást technologického vybavení každé provozovny. Používá se snad ve všech oblastech výroby. S tím souvisí otázka správného výběru a navržení optimální kompresorové stanice pro jednotlivé provozy, případně pracoviště.

Modulární příprava vzduchu pro průmyslové aplikace

Stlačený vzduch je bezpečný a spolehlivý zdroj energie za předpokladu, že se správně používá a upravuje. Často je mylně pokládán za levný nebo dokonce "bezplatný" zdroj energie, avšak v místě použití má přibližně stejnou cenu jako zemní plyn. Proto je velmi důležité instalovat správné vybavení pro úpravu a regulaci přívodu vzduchu.

Bílá kniha - zónová bezpečnost

Výrobci jsou povinni předcházet pracovním úrazům prevencí bezpečnostních rizik. Dosažení požadované úrovně bezpečnosti může být náročné, jelikož může dojít ke zvýšení složitosti a snížení produktivity. Tato bílá kniha představuje unikátní řešení zónové bezpečnosti, která snižuje složitost konstrukce redundantních pneumatických bezpečnostních okruhů a zvyšuje produktivitu stroje. Jsou zde vysvětleny výhody tohoto konceptu oproti tradičním metodám pneumatických bezpečnostních okruhů, využívajících vypouštěcí ventily a zároveň jsou zmíněny jeho přínosy jak pro výrobce strojů a zařízení (OEM), tak pro koncové uživatele.

Nové pneumatické válce dle ISO 15552

Nové pneumatické pohony Parker řady P1F s certifikací podle ISO 15552 řeší širokou škálu průmyslových aplikací pro všeobecné použití v různých provozních podmínkách. Nová série nahrazuje stávající série P1D a AZ. Válce jsou k dispozici ve velikostech pístu od 32 do 125 mm.

Přichází doba zmenšování

Stále menší jsou nejen naše mobilní telefony, počítače a všechna elektronika obecně. I výrobky pro automatizaci se viditelně zmenšují. Však také tato dvě témata spolu silně souvisejí. Výroba elektroniky je dnes tahounem automatizace. Technologie se odehrává na malém prostoru, velmi často ve formě tzv. stolních aplikací. Koncentrace do malých rozměrů se objevuje u v jiných oblastech - představte si moderní světlomet do automobilu. Jeho výroba vyžaduje značně komplikované přípravky a prostoru také není nazbyt.

Pneumatika a komunikace

Jak souvisí stlačený vzduch s komunikací? Komunikace je jedním z nejpoužívanějších výrazů současnosti. Svět je plný informací, které je nutné přenášet. Jak se tento fenomén projevuje v pneumatice?

Nové šroubové kompresory a pneumatické nářadí

Používání stlačeného vzduchu jako moderní pohonné energie nachází uplatnění téměř ve všech oborech lidské činnosti. Společnost Schneider Bohemia nabízí kompletní řešení v této oblasti.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit