Témata
Reklama

EMO Hannover 2011 - Part 2. MM Award - ocenění pro nejlepší exponáty

MM Award, udělovaná časopisem MM MaschinenMarkt, je již mnoho let doprovodnou akcí řady veletrhů pořádaných na území Německa. Protože MM je značka s celosvětovou působností, jsou obdobná ocenění udělována na veletrzích i v dalších zemích, kde si časopis vydávaný s tímto logem vydobil renomé. V domovském Německu, mezi místními strojírenství znalými lidmi, MM Award udělovaná na EMO má rozhodně velkou prestiž, stejně jako EMO samotné.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Všechny obory a oblasti lidské činnosti jsou při pohledu zpovzdálí pestré a rozsáhlé. Při bližším pohledu se vyjevuje jejich šíře, provázanost, komplikovanost, zajímavost a také přínosy, různá specifika i komunikační jazyk, který si vytváří. Samozřejmě je tomu tak i v oblasti vymezené pomyslnými mantinely technična – ve strojírenství.

Zatímco u oborů, které jsou obdařeny a vládnou pouze slovem a písmem a slovo a písmo je jediné, co je omezuje, je strojírenství multifyzikální, multiprofesní a multioborová oblast lidské činnosti, kde slova i čísla (tedy prostředky komunikace, popisu a kvantifikace světa, ať už jsou myšlena seriózně či ne) „dílenský mikrometr“ ihned potvrdí, nebo vyvrátí.

Udělování ocenění je obvykle posuzováno vícero aktéry, aby se negativa pramenící z nedokonalosti a z podstaty nemožné objektivnosti subjektů minimalizovala. Rozhodně platí, že hledat a nalézt během několika dní „perly“ v  množství exponátů přítomných na EMO je nemyslitelné. A tak samotní výrobci znající silné stránky svých produktů musí udělat ten první krok, kterým veřejnosti a komisi o sobě dají vědět – musí se do EMO Award přihlásit.

V letošním roce bylo uděleno 12 ocenění. Jedenáct produktových a jedno zcela netradiční. Pomyslné poslední místo získala firma Wittenstein Alpha, známý výrobce stejnojmenných převodovek. Ale protože ocenění je vázáno na danou kategorii, v níž probíhalo hodnocení, je pořadí nepodstatné – v dané kategorii je komisí vybraný výrobek považován za nejlepší.

Firma Wittenstein Alpha (Německo) získala cenu za integrované řešení pohonu určeného pro lineární posuvové soustavy v kategorii konstrukční prvky. Konkrétně se jedná o pohonnou jednotku – motor spojený s převodovkou s obchodním označením RPM+. Výstupem z převodové skříně je pastorek zapadající do ozubeného hřebenu. Pastorek a hřeben s výhodou využívají profil ozubení se zvýšenou únosností. Výrobce se chlubí vysokými parametry tuhosti, přesnosti polohování a velkým instalovaným měrným výkonem (udává se W.m-3), jež demonstruje na příkladu: stůl o hmotnosti 300 kg jednotka RPM+ zrychlí na 360 m.min-1 za 0,3 sekundy a polohuje s přesností 5 μm. Toto řešení má směle konkurovat kuličkovým šroubům i lineárním direct-drive pohonům.

Reklama
Reklama
Reklama

Čisté linie výkonného lineárního pohonu RPM+ (zdroj: Wittenstein)

Cenu v kategorii software obdržela diagnostika vřeten od firmy Step-Tec (Švýcarsko). Softwarové řešení pod obchodním názvem IntelliSTEP slouží pro realtimové monitorování chodu vřetena. Software sám o sobě nemůže fungovat, pokud nebude mít k dispozici potřebná data. K tomu slouží senzory VibroSet V3D, jež jsou typickými představiteli MEMS technologií. Samozřejmostí je komunikace s řídicími systémy. Přenos dat je realizován pomocí rychlé sběrnice Profibus do CNS a RS 485 do stolního počítače (notebooku). Sledovat lze axiální posuvy, teplotu i vibrace, přičemž data lze samozřejmě zaznamenávat, transformovat do spektrální oblasti, vizualizovat atd.

EMO-Award-IntelliSTEP – Firma Step-Tec získala cenu za software pro monitorování chodu vřeten (zdroj: Step-Tec)

V oblastí pohonů si cenu odnesla firma Okuma (Japonsko) za nové pohony označované Prex. Prex-motors byly vystavovány jako součást multifunkčních strojů Multus B200II a Multus B300II, jež měly na EMO 2011 premiéru. Synchronní motory Prex mají nové konstrukční řešení statoru a rotoru, které vede k tomu, že se zvýšila jejich účinnost na deklarovaných 95 % a vzrostla hustota instalovaného výkonu do jednotky objemu. Motory se méně zahřívají. Menší vývin tepla má vliv na přesnost a zvýšila se jejich životnost o 40 procent. Motory jsou bezúdržbové a pro aplikace firma Okuma přináší možnost lepších konstrukčních řešení skupin spojených s rotorem motoru, protože středový otvor procházející rotorem má větší průměr.

Kategorie nazvaná Messe pokrývá oblast měření, měřicí techniky a měřidel v souvislosti s obráběcími stroji. Na EMO 2011 získala firma m&h Inprocess Messtechnik (Německo) cenu za software PC-DMIS NC Gage V2.0. Porotu zaujal i přesto, že je určen zatím pouze pro neněmecké řídicí systémy Fanuc a Okuma. Nelze se ani zde pozastavovat nad tím, že i tento produkt měl na veletrhu premiéru. Výrobky m&h jsou rozhodně známé jako fyzické objekty – sondy pro dotykové měření a kontrolu obrobků a například bezdotykovou kontrolu nástrojů. To, že je potřeba připravit programy pro měření i na víceosých strojích, je jaksi považováno za samozřejmost. Úskalí zná samozřejmě nejlépe jejich tvůrce. Oceněný program nabízí intuitivní a názorné a uživatelsky přívětivé ovládání – je vidět, že i „klikací“ technologie se stále více uplatňují už i u obráběcích strojů.

KTDH_3302 – Uživatelské prostředí programu PC-DMIS NC Gage firmy m&h (zdroj: m&h)

V kategorii příslušenství cenu obdržela firma Ott-Jakob (Německo). Kontrola upnutí nástrojů se dlouhá léta realizovala pomocí vzduchových obvodů. Ott-Jakob nabízí řešení pro kontrolu upnutí – dosednutí čela nástroje na vřeteno pomocí elektrických snímačů pracujících na principu vířivých proudů. Spolehlivost měření zajišťuje to, že jde o měření vícebodé, avšak zda a jak velká nečistota dokáže soustavu čidel ošálit, prameny neuvádějí. Rozhodně se jedná o pokrokové řešení minimálně proto, že není potřeba pracně přivádět do (nejen) rotujícího vřetena obvody vzduchové kontroly nebo spoléhat na přesnost upnutí nástroje, které dosud nešlo kontrolovat, a čištění – ofukování kontaktních ploch stlačeným vzduchem během cyklu upínání nástroje – bylo jediné technické opatření pro zajištění korektního upnutí nástroje. Kontrola upnutí HSK či stále více se rozšiřujícího HSK-T jsou typické příklady uplatnění novinky firmy Ott-Jakob.

Ott-Jakob – Senzory pro kontrolu upnutí nástroje od firmy Ott-Jakob (zdroj: Ott-Jakob)

Další firmou, která získala ocenění MM Award, je MPC Automation Systems (Švédsko). Oceněn byl výrobek s obchodním názvem Rindex. Jde o „rozšíření“ možností konvenčního sklíčidla o čelisti s až dvanácti upínacími polohami. Uplatnění nalezne v automatizaci a v automatizační technice spojené s velkosériovou a hromadnou výrobou, kde se měkké čelisti častým užitím rychle omačkají.

Vítězný exponát firmy MPC Automation Systems (zdroj: MPC Automation Systems)

SpeedCore je nový řezný materiál firmy LMT (Německo) zabývající se vývojem a výrobou nástrojů. SpeedCore je primárně určen pro nástroje na výrobu ozubení (s malým i velkým modulem zubu) odvalováním. Nástroje se pro tyto účely vyrábějí jako kovové monolity (zuby nástroje v těchto rozměrech se nerealizují jako břitové destičky). SpeedCore se chlubí zvýšením řezných podmínek o 50 procent a redukcí výrobních časů proti PM-HSS. Maximální řezné rychlosti jsou okolo 270 m.min-1, životnost (udávaná v metrech) je při těchto vysokých rychlostech se starším PM-HSS naprosto srovnatelná. SpeedCore získal ocenění MM Awards v kategorii nástroje.

Nástroj vyrobený ze SpeedCore (zdroj: LMT Tool Systems)

Druhým oceněným v oblasti nástrojů je nástroj pro obrábění klikových hřídelí. Nástroj a celou technologii vyvinula firma Ceratizit (Rakousko) společně s Heller Maschinenfabrik (Německo). R.H. Cutter je osazen břitovými destičkami umístěnými na speciálních držácích. Jejich konstrukce umožňuje rychlou a přesnou výměnu, přitom nosný rotující kroužek zůstává nedotčen.

Firma Ceratizit představila modulární nástroj pro výrobu klikových hřídelí (zdroj: Ceratizit)

V kategorii broušeni a brousicí stroje se o cenu MM Award podělily firmy J. G. Weisser Söhne Werkzeugmaschinenfabrik a Kapp. Společně vyvinuly stroj – výrobní buňku, která je typickým příkladem rostoucí multiprofesnosti obráběcích strojů a zároveň ukazuje, že mnohdy nelze výrobnost zvyšovat vícevřetenovým obráběním v jednom pracovním prostoru. Došlo k integraci řešení firmy Weisser stroje UNIVERTOR AC-1 a broušení firmy Knapp KX 100 DYNAMIC. Stroj nazvaný MultiCELL dokáže opracovávat ozubená kola do průměru 125 mm. Polotovary i kola v různém stavu rozpracovanosti se v buňce pohybují volně (bez nosné desky). Mezi pracovními prostory je propojení realizováno pomocí manipulátorů a dopravníku, který je vybaven odkládacími místy přizpůsobenými produkci.

Pohled na vítězný exponát v kategorii broušení (zdroj: Weisser-Knapp)

V oblasti frézování zaznamenala úspěch firma GROB (Německo) s obráběcím centrem, které neobsahuje žádné hydraulicky řízené funkce, obvody, agregát atd. Jedná se o řešení stroje, jak výrobce vyzdvihuje, které je spolehlivější, funkčně rychlejší a ekologičtější. V této kategorii je to unikátní výrobní zařízení, protože hydraulické obvody obvykle vykonávají činnosti a plní funkce, kde je potřeba velkých akčních sil. Eliminace hydrauliky je od firmy GROB velkým konstruktérským počinem.

Stroj bez hydraulických obvodů a prvků – novinka firmy GROB (zdroj: MM Maschinenmarkt)

Pomyslnou hlavní cenu si z EMO 2011 odnesla firma MAG (nadnárodní) za technologii kryogenního chlazení. Kryogenní chlazení je módním technologickým trendem, který se využívá pro obrábění těžce obrobitelných materiálů. Způsobů, jak dosáhnout velmi nízkých teplot média pro chlazení nástroje, je vícero. Typickými těžce obrobitelnými materiály jsou titan, inconel a další. Firma MAG vystavovala stroje VDM 1000 a NBV 700 5X a další. Kryogenním chlazením bylo vybaveno rovněž „robotické“ obráběcí centrum pro obrábění kompozitních materiálů. Ty například nezatěžují nástroje velmi těžkou obrobitelností materiálu, ale například malým odvodem tepla do třísky. Kryogenní chlazení řeší nejen tyto uvedené technologické problémy.

Pohled na podchlazený nástroj – kryogenní chlazení MAG IAS GmbH (zdroj: MAG)
Poslední, v pořadí dvanácté a tak trochu speciální ocenění MM Award obdržel kolega novinář Bernhard Kuttkat, zástupce šéfredaktora, který se dlouhá léta v MM MaschinenMarkt specializoval na oblast obrábění a příslušenství. Přejeme panu Kuttkatovi mnoho příjemného odpočinku, který ho po nástupu do důchodu zaslouženě čeká.

Lubomír W. Novotný

lubomir.novotny@toshulin.cz

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 111133
Datum: 22. 11. 2011
Rubrika: Výroba / Obrábění
Seriál
Firmy
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Související články
Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Veletržní kaleidoskop

Strojírenské veletrhy jsou přehlídkou novinek a inovací v široké paletě oborů. Nejinak tomu bylo i letos v Brně, kdy akce opět poskytla návštěvníkům ucelený pohled na současnou úroveň strojírenství. Přesto, že od konání veletrhu již určitá doba uběhla, na aktuálnosti prezentovaného to bezesporu nemá žádný vliv. Nabízíme výběr zajímavostí z výrobní a měřicí techniky.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Na cestě k nulové chybě upínání

I ta nejmenší cizí tělíska (prach, třísky apod.) mezi dutinou vřetena a stopkou nástroje mohou zapříčinit nepřesnost upnutí vrtáku nebo frézy, což má za následek výrobu zmetků nebo poškození nástroje a tím přerušení výroby. Toto mohou odstranit měřicí systémy se senzory.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit