Témata
Reklama

Nové nástroje na EMO v Hannoveru

Precizní obráběcí nástroje již tradičně tvořily druhou největší vystavovatelskou skupinu na letošním mezinárodním strojírenském veletrhu EMO 2017 v německém Hannoveru. Firma Gühring v této oblasti patří k hlavním inovátorům a její stánek již tradičně patřil k největším a nejnavštěvovanějším.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly

Technická veřejnost se přitom v současnosti čím dál více zajímá nejen o samotný nástroj, ale o celý komplexní technologický proces. Výrobci hledají hospodárné řešení svých úkolů při obrábění celých konkrétních dílů s vysokým výkonem při snižování nákladů. Na stánku Gühring to však není žádný problém. Široký sortiment precizních rotačních nástrojů, ucelené nástrojové programy do různých druhů materiálů a přítomnost kompetentních aplikačních techniků zaručují, že reálné náročné požadavky zákazníků mohou být splněny.

Reklama
Reklama
Reklama

Novinky představené na EMO

Jako novinky a top produkty byly na veletrhu EMO představeny:

 • hrubovací frézy RF100 s plochým kosoúhlým vroubkováním;
 • vrtací frézy RF100 Diver, které byly nově opatřeny vnitřními radiálními i axiálními chladicími kanály pro ještě větší výkony;
 • komplexní program ultraprecizních mikronástrojů;
 • vrtací nástroje pro ocelové konstrukce v systému HT800 a také v provedení z HSS s vnitřními chladicími kanály;
 • rozšíření zapichovacího programu;
 • uvedení zcela nového programu tvářecích závitníků Pionex;
 • CNC programovací software pro frézování závitů;
 • výdejové systémy TM ve zcela novém inovativním designu, jež jsou softwarově připraveny pro snadnou implementaci do Průmyslu 4.0.

Hrubovací frézy RF100 s plochým kosoúhlým vroubkováním

Speciálně optimalizovaný tvar hrubovacího profilu s asymetrickým vroubkováním snižuje řezné síly až k parametrům fréz načisto. Rozměrné profilové drážky garantují ideální odchod třísek. Výsledkem obrábění jsou hladké povrchy. Díky menším řezným silám je zde možnost frézovat celou řeznou částí najednou a tím ušetřit i značný čas pro obrábění. Frézy jsou také předurčeny pro práci na méně tuhých strojích a při nestabilních upnutí obrobků. Trvanlivost nástroje může být zvýšena až o 60 %.

Hrubovací frézy RF100 s plochým kosoúhlým vroubkováním

Vrtací frézy RF100 Diver

Tento frézovací program byl rozšířen o frézy pro práci na méně stabilních strojích a při nestabilních upnutích obrobků a také pro soustruhy a jejich poháněné nástroje. Další skupinu tvoří výkonné frézy, které umožňují zvýšení posuvu až o 25 % a jsou méně náchylné na odtlačení. Třetí inovovanou skupinu představují frézy s extrémními řeznými parametry. Tyto nástroje jsou však vybaveny velice důležitou technickou novinkou – vnitřním chlazením jak pro vrtání, tak i pro frézování. Vrtací nástroje všeobecně vyžadují axiální vyústění chladicích kanálů, zatímco frézovací naopak radiální. Nové nástroje mají vyústění obojí, které je provedeno tak, že zatížené čelní i obvodové řezné části při vrtání nebo frézování po rampě jsou optimálně rovnoměrně chlazeny. Toto opatření navíc umožňuje zvýšení trvanlivosti až o 40 %.

Vrtací frézy RF100 Diver mají radiální i axiální vnitřní chladicí kanály.

Ultraprecizní mikronástroje

Miniaturizace v určitých klasických i moderních odvětvích průmyslu nabývá stále více na významu. Tento trend je nejpatrnější v elektrotechnice, automobilovém i medicínském průmyslu, hodinářství, mikromechanice a ve vysokofrekvenční technice. Čím menší jsou obráběné díly, tím větší jsou požadavky na přesnost, opakovatelnost a ekonomiku výrobního procesu. Požadavky na mikroobrábění jsou extrémně vysoké. U těchto specifických miniaturních nástrojů je nutné zajistit vysokou kvalitu substrátu, precizní geometrie i aplikace povlaků.

Mikrovrtáky jsou dodávány v provedení z HSS od průměru 0,05 mm, ze slinutých karbidů od 0,2 mm a s vnitřním chlazením od průměru 1,4 mm. Mikrovýstružníky jsou k dispozici od průměru 0,98 mm (SK) a od 0,95 mm (HSS). Mikrofrézy od průměru 0,3 mm a závitníky od M1,4 (SK) a od M1 (HSS).

Celkově program obsahuje 75 různých typů nástrojů ve 2 400 rozměrech. Mikrovrtáky a mikrovýstružníky jsou vyráběny v českém závodě v Sulkově.

Ultraprecizní mikronástroje a inovované chlazení

Rozšíření zapichovacího programu

Novému oboru zapichovacích nástrojů je věnována velká pozornost a program je neustále inovován i rozšiřován. V současné době již obnáší 8 000 položek. Systém 104 pro vnitřní soustružení byl rozšířen o další varianty držáků, které jsou dostupné i v palcových rozměrech. Ve standardním programu jsou také specifické držáky pro stroje Star, Tornos a Citizen. K dispozici je rovněž provedení s tvarem polygonu, HSK-T a s kvadratickým průřezem.

Rozměrnější systém 106 pro vnitřní soustružení zahrnuje obdobné inovace jako menší 104. Navíc umožňuje obrábění již od průměru 5 mm. Jsou zde řezné sady k plnému profilování při soustružení vnitřního závitu až do velikosti M12. Pro vnitřní soustružení je k dispozici 7 různých délek a 5 různých rohových rádiusů.

Systém 305 pro vnější operace nyní zahrnuje i menší držák s průřezem 10 x 10 mm či provedení v palcových rozměrech, jakož i nový standardní držák pro až 12 mm širokou řeznou destičku s rozšířeným lůžkem s vnitřním chlazením nebo bez něj. Nově jsou k dispozici řezné destičky pro soustružení závitu se třemi břity. V portfoliu jsou nyní i řezné destičky se speciálně navrženými předslinovanými utvařeči třísek.

Nový program tvářecích závitníků Pionex

Tvářecím závitníkům Pionex postačuje pro práci až o 30 % nižší krouticí moment a tím představují zcela novou generaci ve svém oboru. Nový optimalizovaný tvářecí polygon zcela zásadně mění kontaktní plochu mezi nástrojem a materiálem. Speciální úprava povrchu v kombinaci s deponovaným TiCN povlakem zaručují vysokou otěruvzdornost při samotném tvářecím procesu. Pro zvýšení účinnosti mazání na náběhu slouží specificky navržená geometrie tvaru profilových drážek. Všechny tyto úpravy se odrážejí ve zvýšení trvanlivosti a v konečném důsledku i v markantním zlepšení jakosti povrchu tvářeného závitu.

Tvářecím závitníkům Pionex postačuje až o 30 % nižší krouticí moment.

CNC programovací software pro frézování závitů

Program s názvem Gühro ThreadMill představuje bezplatný software pro snadné programování frézování závitů. Každý CNC programátor, který již realizoval frézování závitu, si jistě vzpomene na perné začátky při snaze pochopit kinematiku vzniku kontury frézovaného závitu. Uživatelsky příjemný a intuitivní program pomáhá snadno a rychle při volbě nástroje a řezných parametrů i s generováním příslušných programovacích kódů pro všechny nejčastější druhy CNC řídicích systémů. Program bere v úvahu jak klasickou strategii frézování závitu, tak i vrtací/frézovací strategii pro kombinované nástroje. Tvorba výsledného programu probíhá v pěti jednoduchých krocích:

 1. stanovení závitu – hloubka, průchozí/neprůchozí, sražení atd.;
 2. zadání obráběného materiálu – program určí řezné parametry;
 3. vyhledání nástroje – generování technických dat, výkresu, stanovení času obrábění, pro názornost a rozhodování je zde k dispozici filmová sekvence;
 4. zadání dat – zvolená frézovací strategie, zadání parametrů;
 5. vygenerování datového listu včetně programových kódů pro většinu řídicích systémů – Sinumerik, Heidenhain, Fanuc, Philips, Mazatrol, Hurco aj.

Výdejové systémy TM ve zcela novém inovativním designu

V oboru péče o nástroje – toolmanagementu – je zúročeno již 15 let zkušeností. Výdejové systémy TM byly opatřeny novým funkčním inovativním designem i s LED signalizací stavu jednotlivých zásuvek. Komplexní paket služeb Gühring Tool Management Service (GTMS) díky své jednoduché modulové hierarchii může sloužit v každém podniku, ať malém, či velkém. Na základě dlouholetých zkušeností celý tým odborníků nabízí podnikům optimalizaci hospodaření s nástroji ve výrobě. Na základě důsledných analýz je nejprve proveden rozbor stávajícího stavu. Celý systém se převede na zcela transparentní platformu a provede se jeho optimalizace. Výsledky jsou vždy překvapivé. Dochází k markantní redukci nákladů na nástroje, jsou sníženy prostoje výrobních strojů a zvětšuje se podíl přeostřovaných nástrojů. Tato služba představuje obrovský potenciál k úsporám ve výrobě. Software systému GTMS je připraven pro snadnou implementaci do Průmyslu 4.0 a uživatelské přístupy na obrazovce byly vylepšeny za účelem zjednodušení a další zlepšení komfortu ovládání.

Jinak byl na veletrhu samozřejmě představen celý standardní výrobní program zahrnující nástroje z moderních řezných materiálů PKD a CBN, kombinované modulární nástrojové koncepty či různá specifická řešení podle přání konečných uživatelů.

Výdejové systémy TM v novém inovativním designu jsou připraveny pro implementaci do Průmyslu 4.0.

Systémy pro inteligentní výrobu

Firmy s výrobními technologiemi předváděly na veletrhu EMO v Hannoveru 2017 propojené systémy pro inteligentní výrobu – Connecting systems for intelligent production. Koncern Gühring samozřejmě nezůstává s inovacemi pozadu a na veletrhu prezentoval svou připravenost na současnou moderní dobu. Software pro inteligentní hospodaření s nástroji byl výrazně inovován a je připraven pro snadnou implementaci do Průmyslu 4.0.

Zeštíhlený hydraulický upínač pro malé průměry se vyrábí technologií 3D tisku

Nástroje vyrobené 3D tiskem

Dalším významným trendem v oboru jsou nástroje vyráběné pomocí 3D tisku. Z této branže byly na veletrhu představeny PKD nástroje. Také byl prezentován zeštíhlený hydraulický upínač pro malé průměry. Upínání stopky nástroje je v tomto případě řešeno patentovaným dvoukomorovým hydraulickým systémem. Upínač má vynikající tlumicí vlastnosti nežádoucích kmitů, které vznikají při obrábění touto štíhlou nástrojovou soustavou.

Výrobci precizních řezných nástrojů jsou na trhu jako stěžejní dodavatelé produktivity v oblasti obrábění velice žádaným partnerem. Inovace v této oblasti umožňují stabilní výkonné procesy při snižování výrobních nákladů. Letošní veletrh EMO 2017 tento trend potvrdil.

Gühring, umístění na MSV: pavilon F, stánek 25

Dr.-Ing. František Plánička

sekretariat@guehring.de

www.guehring.cz

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 171023
Datum: 03. 10. 2017
Rubrika: Trendy / MSV 2017
Autor:
Seriál
Firmy
Související články
S novými produkty na EMO i MSV

Po čtyřleté přestávce znovu otevřel své brány přední světový veletrh EMO zaměřený na obrábění kovů v Hannoveru. Společnost WNT zde prezentovala nejnovější a nejmodernější nástrojová řešení a nyní s nimi míří také na MSV do Brna.

900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Čištění upínacích kuželů nástrojů

Při obrábění je zpravidla věnována značná pozornost kvalitě řezných nástrojů a také způsobu jejich upnutí. Již menší pozornost ale bývá věnována rozhraní upínací kužel - vřeteno stroje. Přitom právě upnutí nástrojové sestavy ve vřetenu obráběcího stroje výrazným způsobem ovlivňuje jak celý proces obrábění, tak i trvanlivost ostří, bezpečnost a v neposlední řadě také životnost upínačů i drahých vřeten strojů.

Související články
Doplňkový katalog nástrojů

Specialista na třískové obrábění, společnost Ceratizit, vydává svůj nový doplňkový katalog Up2date, v němž opět představuje inovované nástroje, produktové doplňky i zcela nová nástrojová řešení - mezi nimi i čtyřbřitý vrták WTX HFDS.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Kompaktní horizontální seřizovací přístroj pro Průmysl 4.0

Systémový dodavatel Kelch představil na veletrhu EMO v Hannoveru inovativní výsledky vývoje pro optimalizaci procesů, mezi nimi poprvé nově koncipovanou konstrukční řadu H3 z úspěšné série seřizovacích přístrojů Kenova set line.

Nové rozšíření řady WTX vrtáků

TK vrtáky typu WTX jsou již dlouhá léta stálicí na trhu. Pod produktovou značkou WNT nabízí Ceratizit Group prémiovou řadu vrtáků WTX z produktové kategorie Perfomance. Díky realizovaným inovacím se v nedávné době podařilo výrazně zvýšit výkonnost a životnost u řady vrtáků WTX Feed a WTX Speed. Do rodiny WTX vrtáků od ledna přibude další výjimečný a jedinečný nástroj, a to TK vrták se čtyřmi břity.

Novinky v sortimentu nástrojů pro obrábění

Firma Paul Horn, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, přichází na trh s novinkami a inovacemi svých produktů v oblastech zapichování, soustružení otvorů, frézování drážek, vrtání a vystružování. Nabízí také nové možnosti aplikací, vylepšení a zvýšení produktivity výroby.

Zásadní pokrok ve vyvrtávání válců motorů

Vyvrtávání válců je v automobilovém průmyslu všeobecně považováno za jednu z nejdůležitějších obráběcích úloh. Tradiční způsob výroby válců bloku motoru zahrnoval celou řadu hrubovacích, polodokončovacích a dokončovacích operací. Díky využití nejnovějších technologií obráběcích nástrojů však lze nyní hrubovací a polodokončovací nástroje zkombinovat do jediného řešení, kterým je vyvrtávací tyč určená pro obrábění na jediný průchod, což umožňuje úsporu drahocenného času cyklu bez jakýchkoli kompromisů z hlediska kvality. Dokonce i nepatrná úspora délky času cyklu může při výrobě válců znamenat významné snížení nákladů, protože objem výroby je velmi vysoký, takže dojde-li k zásadnímu pokroku z hlediska tohoto celkového objemu, lze s jistotou tvrdit, že u této kritické obráběcí operace bylo dosaženo skokové změny.

Ve znamení produktivity i dlouhé životnosti

Firmy z různých průmyslových oblastí, mezi jinými výrobci velkých valivých ložisek, výrobci automobilů a jejich dodavatelé patří mezi zákazníky německého výrobce transferových obráběcích center a speciálních obráběcích strojů Elha-Maschinenbau Liemke KG.

Československá stopa u nového rekordu

Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

Nová generace tangenciálních rohových fréz

Nové tangenciální rohové frézy se vyznačují inovativním trojúhelníkovým tvarem okraje břitové destičky, který poskytuje řezným hranám výjimečnou pevnost.

Pro větší efektivitu ve výrobě

Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

Automatický systém hlídání použitého adaptéru

Společnost Kelch, která se specializuje na periferie a služby pro výrobce a uživatele strojů pro třískové obrábění, představuje plně automatické monitorování modulů MoDeTec. Tento patentovaný systém zabraňuje výběru nesprávných adaptérů ve výrobě, čímž se předchází vysokým následným škodám v podobě poklesu kvality, poškození stroje a zastavení výroby.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit