Témata
Reklama

Čínská pětka na CIMT

V současné době existuje v Číně na 400 výrobců obráběcích a tvářecích strojů. Nejvýznačnější z nich jsou pak sdruženi do profesního svazu CMTBA - China Machine Tool and Tool Builders´Association. Dle této asociace byla v roce 2012 celková spotřeba obráběcích a tvářecích strojů na čínském trhu přes 38 mld. USD, z toho 27 mld. (18 mld. obráběcí a 9 mld. tvářecí stroje) si jí pokryli číňani sami svoji výrobou. Na 90 % jejich produkce zůstává doma, vyvážejí pouhých 10 %. Americká statistika Gardner pak uvádí výrobu hlavních 28 světových zemí za rok 2012 v hodnotě 93,2 mld. USD. kde čínské firmy s 30% produkcí představují jednoznačně první příčku. Na 45% celkové světové výroby strojů pak nachází své zákazníky právě na čínském trhu.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

K nejvýznačnějším výrobcům obráběcích a tvářecích strojů celé čínské ekonomiky patří tzv. velká pětka a představují ji tyto podniky: Dalian Machine Tool Group (DMTG), Shenyang Machine Tool (SMTCL), Beijing No. 1 Machine Tool Plant (BYJC), Jier a Shaanxi Qinchuan Machine Tool&Tool Group Co.

Nejen tyto firmy, ale obecně čínští výrobci pokrývají v rámci jedné společnosti, byť v podobě různých divizí, široké portfolio strojů od obráběcích přes tvářecí stroje a jsou v rámci jednoho koncernu soběstační i co se týče slévárenských provozů či výroby celé škály komponent. Pojďme zevrubně nahlédnout do historického vývoje a současného výrobního programu, jehož zlomek byl prostřednictvím exponátů vystavených na CIMT k vidění.

Reklama
Reklama
Reklama

No. 1

Expozice Dalian Machine Tool Group (DMTG) patřila bezesporu k tomu nej, co bylo možné na CIMT zhlédnout, a to jak co do velikosti expozice, tak i do počtu prezentovaných strojů. Historie vzniku této firmy, která již od roku 2000 patří k největším čínským výrobcům výrobních strojů, se datuje k roku 1948. Za tu dobu se vyprofilovala v etablovanou společnost – se svým vývojem, výrobou, vlastními slévárnami a výrobou komponent vyrostla v neskutečného obra, který má jenom v Číně jeden milion metrů čtverečních a další dva a půl milionu představují globální partneři po celém světě ve 100 zemích. Vlastní totiž celou řadu světových firem, mj. např. Ingersoll či F. Zimmermann a řadu dalších. Vyrábí od horizontálních a vertikálních center přes frézovací a soustružnické CNC stroje, portálové stroje, vyvrtávačky. Toto vše dodávají v moderních výrobních systémech a linkách. Dále produkují klíčové komponenty a zařízení nejen pro své stroje, ale i automobilové a transmisní linky. Na veletrhu CIMT prezentovali zastoupené modely v průřezu své produkce v celkovém počtu 20 exponátů.

Pohled do expozice největšího čínského výrobce – společnosti DMTG

České kořeny

Skupina SMTCL neboli Shenyang Machine Tool je relativně mladou společností vzniklou až v roce 1995 konsolidací však již o několik generací starších firem Shenyang No. 1 Machine Tool Works, China Czechoslovakia Friendship Works a Shenyang No. 3 Machine Tool Works. Ano, druhou zmíněnou je onen věhlasný Závod Československo-čínského přátelství, který zde vznikl z licenční výroby nesoucí erb koníku TOS. Dle slov přítele čínského novináře je až doposud koncern stále ve vlastnictví státu a jeho aktivity jsou tudíž silně podporovány místní vládou. Na historické kořeny navázal i Jiří Ferenc, jehož firma Fermat po roce 2 000 určitou dobu úzce s tímto koncernem spolupracovala na dodávkách strojů pro český a slovenský trh. Současný sortiment Shenyang Machine Tool je velmi rozsáhlý, zaměřuje se však na vertikální soustruhy, horizontální vyvrtávačky a portálové stroje. Hlavní komoditou produktů je soustružení, frézováni, vrtání a vyvrtávání. Za dobu své existence se SMTCL vypracoval k velice modernímu a světově uznávanému výrobci. Taktéž realizuje celou řadu zahraničních akvizic, zmiňme například rok 2004, kdy koupili německého výrobce těžkých obráběcích strojů Schiess, jenž se svými 150 lety historie patřil k německým klenotům. Za poslední dekádu skupina Shenyang Machine Tool učinila velký skok ve své produkci a v roce 2011 v závodech v čínském Shenyangu a  Kunmingu a v německém Ascherslebenu vyrobili stroje v hodnotě 3 mld. USD a předpokládají další masivní nárůst, jenž by měl v roce 2015 představovat obrat až 10 miliard USD, což je devítina současné světové spotřeby (!).

Společnost Schenyang Machine Tool Group je historicky úzce spjata s naší republikou. Na jejím počátku totiž byla licenční výroba založená na tradičních československých výrobcích nesoucích značku TOS. Výrobní závod dokonce používal jméno Závod Československo-čínského přátelství.

Pekingská jednička

Beijing No. 1 Machine Tool Plant (BYJC) neboli „Pekingská jednička“. Při procházení veletržními expozicemi zjišťuji, jak tyto firmy neskutečným způsobem expandují či fúzují a vznikají „dvojky“ či „trojky“ – samostatně fungující jednotky např. na výroby odlitků či hi-tech komponent. Historie této společnosti BYJC je 50 let, což je též bezesporu dostatečně dlouhý čas k získání know-how a postavení na trhu. Během té doby se etabloval výrobní program na následující typy strojů: frézovací stroje, CNC frézovací stroje, obráběcí centra, CNC soustruhy, CNC honovací stroje, strojní komponenty, jako např. vřetena, upínací systémy atd. Specializují se dále na stavbu výrobních linek, ale i na konstrukci a výrobu geologických vrtných strojů. Není překvapením, že i „Pekingská jednička“ za dobu své nedávné historie realizovala celou řadu akvizic světových firem – konkrétně jde o devět případů. Za všechny jmenujme rok 2005, kdy koupila německou společnost Waldrich Coburg. Další společná aktivita je s firmou Okuma, v jejíž licenci pro zdejší trh vyrábí stroje ozn. BYJC-Okuma.

Expozice „Pekingské jedničky“ se pyšnila obrovským portálem nesoucím know-how německých inženýrů Waldrich Coburgu, který jí již osm let říká pane, či horizontálními a vertikálními centry Okuma v licenční výrobě.

Jier

Další společnost s dlouhou tradicí. Její založení se datuje k toku 1937, zaměstnává nyní na 5 000 lidí, celková plocha jejích výrobních a administrativních prostor v Číně činí na 1,2 milionu čtverečních metrů. Svoji produkcí se zaměřuje jak na stroje technologie tváření (objemové, plošné), tak na technologie slévání, obrábění a dělení materiálu laserem a plazmatem. Jde o neskutečně široký záběr. Toto vše samozřejmě staví do výrobních linek a nabízí kompletní technologie řešení na klíč, což bylo velice názorně v expozici prezentováno formou rozsáhlého kinematického modelu.

Portfolio firmy Jier sahá od strojů na technologie obrábění přes tváření, slévání až po dělení materiálu laserem či plazmatem.

Last but not least

QCMT&T Group neboli Shaanxi Qinchuan Machine Tool&Tool Group Co uzavírá exkurzi k největším čínským výrobcům. Jak vidíte sami, Číňané si libují v dlouhých názvech firem a v následném používání zkratek. Tato firma je představitelem výroby přesných strojů, především ozubárenských, hydraulických prvků a slévárenských technologií. Byla založena v roce 1965 v Šanghaji a následně se přesídlila do provincie Shaanxi. V roce 1995 byla společnost restrukturalizována a stala se plně státem vlastněnou firmou.

V současné době se její výrobní program skládá z CNC obráběcích strojů – od ozubárenských přes frézky, soustruhy, brusky až po velké portály. Dále se specializují na plastikářské stroje větších velikostí a odlévání odlitků celé škály tvarů a velikostí. Jako doplňkový program pak mají různé komponenty z „eko“ materiálů na přírodní bázi pro funkční i dekorativní účely.

Na veletrhu CIMT firma QCMT&T Group mj. vystavovala v plném provozu velkou výrobní linku na produkci ozubených kol v kompletních technologiích.

Tímto náš výčet velké čínské pětky končí. Na veletrhu byla celá řada dalších společností, jež svým neskutečným produktovým záběrem, rozsáhlou velikostí strojů s nadprůměrnými dosahovanými parametry, jejich vybaveností a osazení komponenty světových značek a v neposlední řadě pak v celé řadě případů účelným krytováním s moderním designem nenechávají nikoho na pochybách, že se toto teritorium mílovými kroky stává soběstačným a ve velmi krátké době již nebude potřebovat žádných dovozů.

Pravděpodobně největší exponát veletrhu CIMT. Plně funkční karusel firmy s průměrem stolu 5 metru s možností nahlédnout až do samého nitra stroje včetně jeho zázemí.

Strategie úspěchu

Jednou z možností, jak se zde etablovat a získat tak do budoucna výhodu být „na domácím trhu“, je založení společného joint venture. Tento fakt si již před mnoha lety uvědomil i Jan Rýdl, majitel společnosti TOS Varnsdorf, a v roce 2005 zde založil s Shenji Group Kunming společný podnik 50/50 nazvaný TOS Kunming na výrobu horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a frézovacích hlav podle výkresové dokumentace českých konstruktérů. Současná zdejší roční produkce činí 40 strojů. Za dobu své existence se společnost dobře etablovala na čínském trhu a stává se rovnocenným partnerem zdejším firmám. Její nesporná konkurenční výhoda spočívá v českém know-how přetaveném do produktů s vysokou technickou úrovní vyráběných v čínském prostředí. To jsou devizy, které zdejší zákazníci velmi často berou v potaz ve vypisovaných tendrech.

Expozici společnosti TOS Kunming dominovala velká horizontka WRD 160, která se nyní nově v kunminském závodě vyrábí.

Celá řada představitelů navštívených čínských firem mi potvrdila jejich strategii. Především vyrábět pro domácí trh a zbytek v objemu do 10 % exportovat. Vydělané peníze pak investovat do nákupu světových firem v podílu lehce přes 50 % (tím pak za jedny peníze získat podíl ve dvou firmách), ale mít zde rozhodující pravomoce. Majitelé neprosperujících firem na to většinou kývnou, nic jiného jim nezbyde, neboť jsou si vědomi, že jejich firma měsíc co měsíc ztrácí na své hodnotě. Taková je taktika Made in China.

I takovéto „drobky“ v přívětivém designu bylo možné na letošním CIMT vidět.

Roman Dvořák
Peking, Čína

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 130657
Datum: 04. 06. 2013
Rubrika: Servis / Zajímavosti
Seriál
Firmy
Související články
MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Související články
Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

AMB lámalo rekordy

V září proběhl ve Stuttgartu letošní nejprestižnější evropský veletrh zaměřený na obrábění kovů – AMB 2018. Letos již byla otevřena nová hala číslo 10, která nese jméno Paul Horn. Výstavní plocha se tím rozšířila na více než 120 tisíc metrů čtverečních a byla také beze zbytku zaplněna. Rekordní rovněž byla nejen účast 1 553 vystavovatelů, ale i 91 016 návštěvníků, z nichž 18 % přicestovalo ze zahraničí – z celkem 83 zemí světa.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Srdce obrábění kovů bije ve Stuttgartu

Na AMB se od 18. do 22. září již po devatenácté sejdou odborníci na třískové obrábění kovů. Více než 1 500 vystavovatelů představí výsledky svého vývoje a inovace na hrubé výstavní ploše více než 120 000 m2. Vypadá to dobře, AMB 2018 bude největší veletrh AMB všech dob.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit