Témata
Vydání #6
Červen 2013Téma měsíce

Nové technologie a stroje v třískovém obrábění

CNC řízení, Financování strojírenské výroby

Články

Servis

Čínská pětka na CIMT

V současné době existuje v Číně na 400 výrobců obráběcích a tvářecích strojů. Nejvýznačnější z nich jsou pak sdruženi do profesního svazu CMTBA - China Machine Tool and Tool Builders´Association. Dle této asociace byla v roce 2012 celková spotřeba obráběcích a tvářecích strojů na čínském trhu přes 38 mld. USD, z toho 27 mld. (18 mld. obráběcí a 9 mld. tvářecí stroje) si jí pokryli číňani sami svoji výrobou. Na 90 % jejich produkce zůstává doma, vyvážejí pouhých 10 %. Americká statistika Gardner pak uvádí výrobu hlavních 28 světových zemí za rok 2012 v hodnotě 93,2 mld. USD. kde čínské firmy s 30% produkcí představují jednoznačně první příčku. Na 45% celkové světové výroby strojů pak nachází své zákazníky právě na čínském trhu.

Čeští obráběči na čínském trhu

Spolupráce mezi českými a čínskými strojírenskými subjekty má kořeny ještě v hlubokém socialismu. Vzájemný obchod se v posledních letech vyvíjel dynamicky, byť v číselném vyjádření výrazně v neprospěch ČR. Po dvou letech růstu a rekordních výsledků došlo v roce 2012 opět k poklesu.

CIMT - The big 4

Každé dva roky se v čínském Pekingu koná největší veletrh asijského regionu China International Machine Tool (CIMT), který se po boku akcí EMO (Hannover/Miláno), Jimtof (Tokyo) a IMTS (Chicago) řadí mezi největší světovou čtyřku veletrhů zaměřených na obráběcí stroje, nástroje a příslušenství. Letos se konal od pondělí 22. do soboty 27. dubna 2013.

Říše středu pod strojírenským drobnohledem

Před pětatřiceti lety přijala čínská komunistická strana plán na rozsáhlé ekonomické reformy, které začaly zavádět "socialistické" tržní hospodářství. Tyto ekonomické reformy stály za zrodem oslavovaného čínského hospodářského zázraku. To vše však na úkor politické svobody a lidských práv, bez ohledu na životní prostředí a za pomoci metod, které stály život mnoha lidí (...).

Příklady táhnou aneb mladí budiž inspirací

Téměř na všech tuzemských technických fakultách (až na čestné výjimky) permanentně klesá počet studentů. Důvodem není v globálním pojetí snižující se zájem mladé generace o studium na vysokých školách. Naopak, humanitní obory na veřejnoprávních školách či ekonomické a manažerské na těch soukromých se těší čím dál většímu zájmu. Přesto pokračuje trend snižování zájmu o studium technických oborů i přes skutečnost, že právě po těchto absolventech a žádných jiných je v praxi zvyšující se poptávka a do budoucna tomu s ohledem na vývoj hi-tech techniky nebude jinak. Přesto se absolventi středních škol stále hlásí na humanitní obory, po jejichž vystudování získávají stále obtížněji uplatnění a nakonec končí například i jako pokladní v supermarketech.

Automobilová nostalgie v muzeu i na zámku

Automobilka se vzpínajícím se koněm ve znaku představila v pražském Národním technickém muzeu své unikáty. Vozy Ferrari 125S, Ferrari 250GT/E a monopost F12001 zde byly k vidění v druhé polovině května. Následovala výstava na zámku Loučeň, na které se kromě jiných prezentovalo i Národní technické muzeum.

Automobilky si žádají nanotechnologie

Specifické strojírenské průmyslové odvětví, které se zabývá vývojem, výrobou, marketingem a prodejem motorových vozidel, si žádá další inovace. Chce obstát v bohaté konkurenci. Nanotechnologie a nové materiály nabízejí širokou škálu možností.

Kultivovaná řešení pro krásné nové stroje

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT) při fakultě strojní ČVUT v Praze má za sebou celou řadu úspěšných návrhů a realizací. Počet spolupracujících firem rok od roku roste a design obráběcích strojů se stává běžnou součástí firemní kultury. Ing. Matěj Sulitka, Ph.D., designér VCSVTT, to označuje za velmi pozitivní trend, který je pro budoucnost firem nezbytný.

Novinky v oboru komunikačních a identifikačních technologií

Motorola Solutions na tiskové konferenci, konané v Brně, představila nové výrobky, které uvádí na trh. Uvedená společnost nabízí kompletní portfolio čteček čárových kódů, mobilních terminálů pro podniky, zařízení pro sběr dat a bezdrátovou infrastrukturu pro použití v rámci obchodu a dodavatelsko - odběratelských organizací. Produkty společnosti mají usnadnit spojení maloobchodních prodejců se zákazníky, vybavit prodejní asistenty a IT organizace pro plnění úkolů podniku.

Leasing stále na koni

Čas od času se setkáváme s konstatováním, že "leasing má stále své kouzlo". Je to klišé, nebo holý fakt? A do jaké míry jsou produkty nebankovního trhu žádané mezi podnikateli?

Co se skrývá za značkou? Alfa Romeo, Audi, BMW

Další díl našeho seriálu navazující na historickou encyklopedii ostravské rodačky a profesorky Jany Geršlové, vám poodhaluje historická fakta spojená se vznikem světových firem a korporací. Každý měsíc vám předkládáme zkrácené ukázky třech vybraných oborově tříděných značek.

Pět procent světového trhu

Japonští výrobci obráběcích strojů představují po tři desítky let absolutní světovou špičku. Procesy automatizace ve výrobě či systematické kroky ke zlepšování systému řízení výroby a vedení podniků se zrodily právě v hlavách japonských inženýrů. V této souvislosti vzpoměňme například filosofii Kaizen, jenž si našla své místo ve firmách doslova po celém světě.

Medailonek k narozeninám Ing. Poláčka

Letos 4. června 2013 se dožívá 90 let Ing. Miloš Poláček, CSc. Ti, jenž Miloše blíže znají blíže, vědí, že nikdy netoužil po velké popularitě. Takže se jeho kulaté narozeniny asi nikdy veřejně neslavily. Ale devadesát let je přece jen významné jubileum, jenž si zaslouží poohlédnout se a bilancovat.

Sázka na design, díl 5.

Další díl našeho seriálu o průmyslovém designu, kterému se společně se studiem Divan design na stránkách MM Průmyslového spektra věnujeme, oslovuje nejenom komunitu konstruktérů, aby při návrzích nových produktů na ně nahlíželi kreativním pohledem, ale i obecnou veřejnost, pro niž je design tím prvním, čím je produkt osloví. Konstruktéři svými vytvořenými produkty nesdělují uživatelům pouze skutečnost, jakou technologií byly vytvořeny a k jakému účelu mají být použity – výrobky musejí také vypovídat o určitém stylu designéra a samozřejmě i o době, ve které vznikaly. Posláním každého článku je představit výsledek úzké spolupráce mezi konstruktérem a designérem.

Bezpečnost a rizika strojních zařízení, část 2

Druhým pokračováním našeho seriálu přinášíme základní informace o "novém přístupu" k zajištění bezpečnosti strojních zařízení. S ohledem na množství požadavků, které musí inovativní konstrukční kanceláře a vedení firem zvládat, je jeho cílem pomoci tento přístup efektivně zvládnout, nebo potvrdit schopnosti jednání mj. také v kontextu společenské odpovědnosti organizací a firem.

Konstruktér, který předběhl dobu

V České republice žije velké množství zajímavých lidí. Během letošních dnů otevřených dveří v Kovosvitu MAS, se nám naskytla příležitost setkat se s jedním z nich - konstruktérskou legendou panem Ladislavem Borkovcem.

Vodorovné vyvrtávačky v praxi, zastavení páté

Zkušenosti zákazníků jsou nejcennějším podnětem, kterých se dodavateli výrobci dostává. Nezkreslené reference z provozu a servisu pak přinášejí objektivní informace pro další potenciální zákazníky. Kdo jiný by měl tedy o kvalitě firmy vědět více než ten, kdo její produkty vyzkoušel? To je cesta k publikované formě článků, kterou MM Průmyslové spektrum na trhu českých technických periodik zastává. Navštěvovat uživatele produktů a nechat je vyprávět o zkušenostech, které mají s jejich používáním, s komunikací s dodavatelem, se spokojeností s jeho službami. Vyražme tedy opět do terénu!

Všichni děláme kusovou produkci

Přinášíme vám rozhovor s Miroslovem Otépkou nejen o současné podobě Svazu strojírenské techniky SST, jak to vidí on z pozice jeho prezidenta, ale i o jím spoluvlastněných firmách Toshulin a Strojimport či o obecném pohledu na současný stav výrobní techniky u nás a roli školství pro vytváření nové generace strojařů.

Centrum vozidel udržitelné mobility hledá nové talenty

Udržitelná mobilita pro 21. století je vysoce frekventovaným pojmem ve vědeckých centrech i v samotných automobilkách. Pracuje se na vývoji a výzkumu motorů pro automobily s energeticky účinnými hnacími jednotkami, vyvíjejí se nová řešení pro pohon i akumulaci energie na vozidelch i správu napájení elektromobilů, která učiní elektrický, hydraulický a mechanický pohon úspornější, efektivnější, bezpečnější a ekologičtější. Ne jinak je tomu i v Centru vozidel udržitelné mobility v Roztokách u Prahy.

Informační technologie

Nová aplikace urychluje vygenerování NC kódu

Nová aplikace CAD/CAM softwaru Edgecam je důkazem toho, že k vygenerování NC kódu lze dospět ještě rychleji a snadněji než dosud. Řeč je o aplikaci Workflow, která byla vyvinuta pro výrobní firmy speciálně za účelem snížení nákladů, zlepšení kvality vyráběných dílů a možnosti nabízet svým zákazníkům kratší dodací lhůty.

Od software k technologiím

Softwarová firma Autodesk, jež několik desetiletí vyvíjí CAD programy, je v poslední době hodně aktivní v oblasti matematiky, fyziky, mechaniky těles a tekutin, organické chemie, biotechnologií i dalších oborech. K těmto oborům a problémům s nimi spojenými se dostává skrze programové nástroje, které má rovněž ve svém portfoliu, a které slouží pro jejich simulace a analýzy. Ani hmotné produkty z uvedených oblastí firmě již nejsou cizí. Přesto přes posun od ryze softwarové společnosti ke společnosti technologické, zůstávají pro Autodesk stěžejními kreslící programy, jež se k uživatelům aktuálně dostávají ve verzi označené 2014.

Studentské projekty po sedmé

Dne 25. dubna 2013 se na zámku v Bystřici pod Hostýnem konalo finále 7. ročníku soutěže Studentské projekty 2012/2013. Hlavním organizátorem a zakladatelem soutěže je firma Špinar - software, s. r. o., letošní finálový den proběhl ve spolupráci se SŠNO Bystřice pod Hostýnem.

Vše, co byste měli vědět, pokud přemýšlíte o 3D CADu

Pokud mluvíme o 3D modelování, máme na mysli softwarové vytváření součásti nebo sestavy součástí ve 3D zobrazení, s kterou můžeme dále pracovat. Se 3D modelováním se nejčastěji setkáváme v automobilovém, leteckém a strojním průmyslu, ale také například ve vývoji zdravotních a sportovních pomůcek až po navrhování designu pro parfumerii.

Progresivní řešení konstrukce elektrod pro nástrojárny

Většina firem, které vyrábějí nástroje pro lisování plastů, využívá kombinaci několika technologií obrábění pro zajištění výroby svého sortimentu. Jednu z nejpoužívanějších technologií je elektroerozivní obrábění, lidově zvané "vyjiskřování". V této technologii je potřeba vytvořit negativ tvaru - elektrodu - a poté ji pomocí elektroeroze "otisknout" do připraveného materiálu.

Trendy

110 let výroby obráběcích strojů

Ve středu 15. května se v areálu společnosti TOS Varnsdorf uskutečnilo slavnostní setkání partnerů a spolupracujících subjektů při příležitosti jubilea 110 let od založení firmy.

Efektivní frézování kompozitů s termoplastickou matricí

Vláknové kompozity s plastovou matricí dnes nacházejí stále větší uplatnění v různých průmyslových oborech. Zatímco ještě v nedávné minulosti se tyto materiály využívaly výhradně v kosmickém a leteckém průmyslu, dnes nacházejí své uplatnění například i v běžném strojírenství, automobilovém průmyslu nebo ve výrobě věcí každodenní potřeby a sportovních potřeb.

Nová dimenze magnetického upínání

Cesta dotáhnout pokrokovou hi-tech technologii magnetického upínání k dokonalosti, vedla ve společnosti Brück AM náročnou cestou testování, odlaďování, zdokonalování a to nejenom na produktu samotném, ale i na servisu, jenž je zákazníkovi nabízen. Tento technicky vyzrálý produkt disponuje zbrusu novou technologií, která ho natolik posunula dopředu, že její přihlášení k patentu bylo logickým vyústěním celé snahy zkonstruovat o třídu lepší produkt, než dnešní trh nabízí. Nutno říci, že nešlo o jedinou změnu k lepšímu. Na začátku všeho stála obligátní otázka nad stabilitou soustavy stroj - obrobek - nástroj.

Obráběcí stroje

Původem americká firma Hardinge v současné podobě již Hardinge Group zahrnuje řadu předních výrobců obráběcích strojů jako například Bridgeport, Kellengerber, Hauser, Triplet, Tschudin, Jones & Shipman. Tuto společnost v České republice nově zastupuje firma CNC invest.

Zákaznický den představí nejen nové vyvrtávačky

Společnost TOS Varnsdorf připravuje další ročník zákaznického dne nazvaného TOSday 2013, jenž probíhá přímo ve výrobních prostorách firmy. Ohlédněme se tedy za minulým ročníkem a představme si letošní novinky.

Zkušenosti made in Siemens v aplikacích firmy Fermat CZ

Zdá se to být až neskutečný příběh, který připomíná známou pohádku o ne příliš přitažlivém káčátku, které však svému okololí dokonale vyrazí dech svou nečekaně přitažlivou proměnou. Co všechno je schované za přeměnou malé a nenápadné firmy ve firmu, kterou nelze ve světě strojírenství přehlédnout?

Zařízení pro upínání mezi hroty

Firma Neidlein - Spanzeuge je německý výrobce zařízení pro upínání mezi hroty při soustružení, frézování a broušení. Jedná se o středně velikou firmu s padesátiletou tradicí, která se úzce specializuje na optimalizaci procesů obrábění s cílem umožnit obrábění celé součásti na jedno upnutí.

Jeden nástroj pro tři operace obrábění

Výrobce držáků tažných zařízení pro automobilový průmysl již nepotřebuje tři různé nástroje pro tři různé operace, ale stačí mu pouze jeden jediný. Je jím kombinovaný nástroj od firmy JBO, který zahlubuje a frézuje na jedno upnutí a přináší tak při výrobě držáků tažného zařízení podstatné časové i kvalitativní výhody.

Novinky v sortimentu nástrojů pro vrtání a závitování

Korejský výrobce řezných nástrojů TaeguTec Ltd. představil v roce 2011 zásadní inovaci všech svých základních nástrojových řad T-Turn, T-Holemaking a T-Mill. Od této doby probíhá neustálý proces inovací a doplňování sortimentu.

Upínací systémy

Společnost WNT je známá dodávkami prvotřídních řešení v oboru technologie řezných nástrojů a je rovněž významným dodavatelem technologií upínacích systémů a modulárních řešení. Po rozšíření své, již rozsáhlé nabídky svěráků a upínacích přípravků, se tato společnost v rámci celé EU těší ze znatelně vyšší poptávky po těchto produktech.

Ochrana vodicí dráhy

Od června 2013 je firma TAT – pohonová technika, s. r. o., výhradním obchodním zastoupením italské firmy P.E.I., která je výrobcem ochranné vodicí dráhy. Tímto sortimentem se doplňují komponenty pro výrobce strojů – obráběcích, dřevoobráběcích, laserových –, které již firma dodává: ozubené tyče, kuličkové šrouby, přesné převodovky, lineární vedení.

Efektivnější soustružení tvrzených součástí

Díky novým vývojovým trendům v oblasti obráběcích nástrojů a jejich aplikací pro soustružení tvrzených součástí, se tento proces v současnosti posunul na vyšší výkonnostní úroveň. Jako náhrada nebo doplňková alternativa k broušení, nabízí soustružení tvrzených součástí (HPT) řadu výhod, které se díky novým, jedinečným koncepcím břitových destiček stávají ještě zajímavějšími.

Zvyšování produktivity hrubování slitin hliníku

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu hliníkových součástí v leteckém, elektrotechnickém nebo automobilovém průmyslu, které se obrábějí pomocí třískového obrábění, je zájem o neustálé zvyšování produktivity i efektivity obrábění. Díky tomu dochází ke zlepšení ekonomické a snížení ekologické zátěže obrábění. Jednou z možností, jak dosáhnout velkých úspor, je aplikace nových nástrojů a technologií pro obrábění hliníkových slitin.

Řezání vnitřních závitů bez namotávání třísek

Nástroj Paradur Short Chip HT od společnosti Walter AG je určen k řezání závitů ve slepých otvorech. Jeho významnou vlastností je, že produkuje třísky o minimální délce, čímž přispívá k vyšší bezpečnosti řezného procesu.

Příručka pro technology: Kompenzační přístup při frézování - řezná rychlost

Výroba správně opracovaného komponentu je záležitostí přeměny hrubého obrobku v dokonalý finální kus tím nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem. Toho lze docílit správnou volbou geometrie (dráha frézy) v kombinaci s vhodnou technologií (výběr frézy a řezných podmínek).

Systémy nosných ramen pro rozhraní člověk-stroj

Systémy nosných ramen umožňují snadné a přesné otáčení, zvedání nebo vychýlení ovládacího panelu. Díky tomu je obsluha stroje vždy v obraze a má kontrolu nad za-řízením. Nová systémová stavebnice společnosti Rittal, která představuje další zdo-konalení stávajících řešení, ukazuje, že i v systémech nosných ramen je ještě hodně inovačního potenciálu.

Český otevřený řídicí systém pro obráběcí stroje

Řídicí systémy tvoří nedílnou součást moderních zařízení v různých oborech průmyslu. V oboru výrobních, zejména pak obráběcích strojů jsou řídicí systémy na bázi odbavování NC kódu masově nasazovány vzhledem k jejich nesporným výhodám, a to počínaje automatizací a konče interpolací složitých pohybů při obrábění více pohybovými osami. Mezi hlavní požadavky na řídicí systémy v oboru obráběcích strojů patří zejména vysoká přesnost dráhového řízení, dobrá jakost obrobeného povrchu, vysoký výrobní výkon s minimem nepracovních časů, vysoká spolehlivost, snadná obsluha a v neposlední řadě možnost integrace široké řady periferií.

Dotyková sonda s rádiovým přenosem

Blum-Novotest představil novou rádiovou dotykovou sondu TC62. Rozšířil tím svou nabídku o kompaktní vysokorychlostní produkt s inovativní BRC rádiovou technologií, který přináší nové standardy v rychlosti, přesnosti a uživatelského komfortu.

Pyramida produktivního procesu - nastavení procesu

V minulém čísle bylo pojednáno o tom, že nejdůležitější je příprava a seřízení stroje, v tomto článku bude vysvětleno nastavení procesu před začátkem obrábění.

Efektivní výroba velkých kuličkových šroubů

Snad každý výrobce komponentů pro strojírenství řeší problematiku jejich efektivní výroby při splnění všech požadavků na kvalitu. Jednou z cest realizace této podmínky konkurenceschopnosti je využívání nových technologií a nástrojů.

Vodní energie

Město Kendal se nachází v oblasti Lake District, Cumbria, na severozápadě Anglie. Ačkoliv popravdě výstižnějším názvem by bylo spíše Wet District, jak jistě pochopí každý, kdo kdy navštívil náš hezký, ale smáčený ostrov, pravdomluvnost nemusí být vždy nezbytně dobrá pro turismus. Místní obyvatelé tuto oblast proto vždy tvrdošíjně a přitažlivě popisují jako místo s krásným počasím a žádanými vlastnostmi než jako místo s nebetyčnými kopci nebo skalnatými vrcholky hor, jakým je jeho méně vlhký a méně známý soused - The Peak District.

PKD frézovací technologie

Odlehčování konstrukcí při zvyšování výkonových parametrů a snižování spotřeby paliva u automobilů vede ke stále četnějšímu používání speciálních materiálů jako jsou hliníkové a magnéziové slitiny. Typickými obrobky jsou motorové bloky, hlavy válců a převodové skříně - ideální pro obrábění PKD nástroji.

Obrábění s podporou ultrazvuku

Ultrazvuk nepomáhá pouze v chirurgii. Může být výhodně použit také v obrábění. Nákladný vývoj však většinou brzdí jeho zavedení a rozšíření. Ve výzkumném ústavu Fraunhofer - IPT proto zkoumali efektivní použití a optimalizaci ultrazvukových systémů při obrábění.

Výroba

Použití DLC povlaků (nejen) v automobilovém průmyslu

Povlakování v České republice zažívá v posledních letech velmi plodné období. Těchto služeb masivně využívají zejména firmy z všeobecného strojírenství a automobilového průmyslu. Stále více nachází uplatnění také u firem působících v leteckém, potravinářském, energetickém a elektrotechnickém průmyslu.

Ochrana proti pořezání

Sortiment ochranných rukavic proti pořezání od společnosti Mapa Professionnel přináší komfortní řešení ochrany rukou uzpůsobené různým typům prací, při kterých existuje riziko pořezání.

Environmentální vlastnosti stavebních materiálů a výrobků

Certifikační standardy udržitelnosti budov kladou velké nároky na energetickou náročnost, spotřebu vody, údržbu, výběr lokality a také na vlastnosti materiálů použitých při stavbě a při vybavování interiéru budovy. Výběrem vhodných materiálů a výrobků je možné docílit snížení spotřeby přírodních zdrojů a zlepšení kvality vnitřního ovzduší. Pro dodavatele takových výrobků a materiálů to v mnoha případech znamená nutnost splnit vyšší požadavky, které jdou nad rámec legislativy.

Odsávání a filtrace ve slévárnách tlakového lití

Na problematice odsávání a filtrace vzduchu ve slévárnách tlakového lití si již vylámal zuby nejeden dodavatel filtrační techniky - jedná se totiž o velmi náročné provozy s komplikovanou strukturou odsávané vzdušniny, které obsahuje jak suchý kouř, tak i částice přilnavého oleje a mnoho dalších nečistot.

Nejvyšší kvalita řetězů

Vázací řetězy značky pewag zná snad každý, kdo vázací řetězy používá. Značka řetězů pewag winner je velice oblíbená především u profesionálů. Podíl na trhu v pevnostní třídě G 10 firmě neustále stoupá a podle odhadů dosahuje úctyhodných 35 - 40 %.

Směry vývoje kontroly povrchu

Zvýšení rychlosti kontroly a rozšíření možností aplikace metrologických prostředků a systémů v praxi patří k současným vývojovým trendům měření a hodnocení kvality povrchu. Pokrok v kontrole povrchu je představen na novinkách v optickém interferometrickém měření, které v uplynulém období zaznamenalo velmi intenzivní rozvoj.

Koroze a ochrana proti korozi zásobníků na kapalná paliva

Známe-li příčiny koroze zásobníků na kapalná paliva (viz 1. část článku v minulém čísle), pak můžeme aplikovat ochranu proti korozi. Způsoby ochrany proti korozi lze rozdělit na následující technologické postupy: aplikace povlaků (organických a kovových), použití inhibitorů koroze a katodické ochrany. Každý z těchto postupu je jedinečný a unikátní.

Kompozitní galvanické povlaky

Stále se zvyšující požadavky na vlastnosti povrchů urychlily vývoj slitinových povlaků kombinovaných s povlaky kompozitními, čímž se vzájemně kombinují a rozšiřují výhody a možnosti nových povlaků.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit