Témata
Reklama

Progresivní řešení konstrukce elektrod pro nástrojárny

Většina firem, které vyrábějí nástroje pro lisování plastů, využívá kombinaci několika technologií obrábění pro zajištění výroby svého sortimentu. Jednu z nejpoužívanějších technologií je elektroerozivní obrábění, lidově zvané "vyjiskřování". V této technologii je potřeba vytvořit negativ tvaru - elektrodu - a poté ji pomocí elektroeroze "otisknout" do připraveného materiálu.

Ne všechny firmy ale dokážou své elektrody vyrábět efektivně, některé si je dokonce nechávají zhotovovat v kooperaci. To ovšem vede k výraznému navýšení nákladů na výrobu a prodlužují se termíny dodávek, což má za následek zásadní navýšení ceny koncové zakázky. Tím ale klesá konkurenceschopnost firmy a její úspěšnost v získávání zakázek, což v některých případech může vést až k ukončení činnosti.

Reklama
Reklama
Příklad elektrody ze slitiny mědi

Efektivní výroba elektrod

Jedním ze základních stavebních kamenů celého projektu je tedy efektivní výroba elektrod. Výroba začíná zkonstruováním modelu elektrody a naprogramováním obráběcích NC programů. Některé firmy však tento začátek výroby dosti podceňují, zdráhají se investovat do kvalitního CAD softwarového řešení, a – aniž by si to uvědomily – vytvářejí si zbytečné náklady, které snižují výsledný zisk.

Ukázka projektu zpracovaného v CimatronEPro zvýšení zisku celého projektu je tedy důležité pracovat v řešení, které je vysoce progresivní a hlavně účinné. To jest takové, kde CAD software nabízí přednastavené kroky pro konstrukci elektrod. Konstruktér pak využívá posloupnosti předdefinovaných kroků k rychlejší, a tedy progresivnější konstrukci. Každý model ale nemusí být ideální pro použití automatických funkcí, a proto je potřeba některé kroky nahradit manuálním zásahem konstruktéra. Zde je třeba dát velký pozor! Některý CAD software totiž předvádí tvorbu elektrod na jednoduchém dílu na tzv. „jedno kliknutí“. U modelů, u nichž není možné tyto automatické funkce použít, začíná být tento CAD neúčinný. Proto je potřeba volit takový CAD software, který plně využívá automatizovaný progresivní postup tvorby elektrod, ale také zároveň podporuje plně manuální konstrukční zásahy a postupy konstruktéra.
Elektroerozivní hloubení pomocí měděné elektrody

Automatizovaná tvorba elektrod

Příkladem automatizované progresivní tvorby elektrod je postup, kdy konstruktér nejprve zvolí hlavní funkční plochy elektrody a CAD software následně zvolí velikost její základny podle nastavených pravidel. Poté konstruktér nastaví funkci pro vytvoření vedlejších funkčních ploch a CAD software automaticky dodržuje směr tečny k hlavním funkčním plochám a délku podle nastavené výšky základny. Po vytvoření geometrie elektrody je potřeba zvolit souřadnicový systém, kdy CAD software automaticky nabízí přednastavené body jako nejnižší bod elektrody, plochu základny elektrody apod. Dále je k dispozici i možnost simulace pohybu elektrody a přidání držáku. Takto vytvořenou elektrodu by měl každý automatizovaný progresivní systém umět uložit jako šablonu a další tvarově podobné elektrody vytvářet pomocí této šablony takzvaně „na jedno kliknutí“. Samozřejmostí každého CAD softwaru by měla být automatická tvorba výkresů elektrod. Dobrý CAD/CAM software pro řešení elektrod nabízí kromě progresivního řešení konstrukce i programování NC obrábění.

Elektroda a plastový výlisek

CimatronE

Jedno z možných automatizovaných progresivních řešení tvorby elektrod nabízí CAD/CAM software CimatronE, který zároveň plně podporuje i manuální konstrukci elektrod bez použití automatizovaných funkcí. Důkazem toho je video, kde za 15 minut konstruktér vytvoří 16 modelů elektrod, k tomu předvede manuální úpravu elektrod, automatickou tvorbu výkresů elektrod a následnou přípravu NC programů pro obrobení elektrod. Odkaz najdete na internetové adrese uvedené v záhlaví tohoto článku.

Jakub Štětina

technology-support
jstetina@t-support.cz
www.cimatron.cz/elektrody

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 130625
Datum: 04. 06. 2013
Rubrika: Informační technologie / CAD/CAM/CAE
Autor:
Firmy
Související články
Česká firma zahájila výrobu 3D tiskáren

Česká společnost Aroja, s. r. o., ve spolupráci s panem Markem Zlochem se v projektu 3Dfactory intenzivně pustila do vývoje a výroby 3D tiskáren určených pro domácí i profesionální využití.

3D tisk na MSV v Brně

Letošní expozice na MSV ukázala, že oblast 3D tisku - nebo obecněji technologií Rapid Prototypingu - se začíná zabydlovat v běžné průmyslové praxi a že s ní lze počítat jako s jednou z možných technologií pro výrobu vhodných typů výrobků.

Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Související články
RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Vývoj v oblasti 3D tisku z kovu pokračuje

Již téměř před rokem představila společnost Kovosvit MAS v rámci tradičních zákaznických dnů stroj WeldPrint5X. Na zářijovém strojírenském veletrhu v Brně byla novinka, která kombinuje plnohodnotnou generickou technologii (navařování kovu) a plnohodnotnou subtraktivní technologii pomocí frézování až v pěti osách, oceněna Zlatou medailí. „Ocenění ještě zvýšilo motivaci celého týmu, který na vývoji technologie pracuje,“ říká Petr Heinrich, technický ředitel Kovosvitu MAS. A prozradil, že firma chystá další novinky v oblasti 3D tisku z kovu.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit