Témata
Reklama

Vodorovné vyvrtávačky v praxi, zastavení páté

Zkušenosti zákazníků jsou nejcennějším podnětem, kterých se dodavateli výrobci dostává. Nezkreslené reference z provozu a servisu pak přinášejí objektivní informace pro další potenciální zákazníky. Kdo jiný by měl tedy o kvalitě firmy vědět více než ten, kdo její produkty vyzkoušel? To je cesta k publikované formě článků, kterou MM Průmyslové spektrum na trhu českých technických periodik zastává. Navštěvovat uživatele produktů a nechat je vyprávět o zkušenostech, které mají s jejich používáním, s komunikací s dodavatelem, se spokojeností s jeho službami. Vyražme tedy opět do terénu!

Tento článek je součástí seriálu:
Vodorovné vyvrtávačky v praxi
Díly
Klára (Zajíčková) Ferenc

Pracuje v marketingovém oddělení společnosti Fermat Machinery.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Jedním z výrobců, jehož zákazníky již delší dobu systematicky navštěvujeme, je společnost Fermat. Tento přední tuzemský výrobce vodorovných vyvrtávaček rok od roku roste ve všech ukazatelích a naši redakci zajímalo, jak jsou v současné době zákazníci spokojeni s jejich horizontkami a do jaké míry se staly pro jednotlivé výroby přínosem. Tentokráte jsme zavítali do Čepí u Pardubic.

Reklama
Reklama
Reklama

Horizontka pro plastikařinu

Své technologické zázemí o novou deskovou vyvrtávačku posílila v loňském roce strojírenská firma Boco Pardubice machines. Doposud nejmodernější vybavení zdejšího strojního parku, WF 13 CNC, slouží k obrábění dílů pro technologické linky z oblasti plastikářského a gumárenského průmyslu.

Nová desková vyvrtávačka WF 13 CNC slouží ve společnosti Boco Pardubice machines k obrábění dílů pro technologické linky z oblasti plastikářského a gumárenského průmyslu. Stroj byl pořízen v loňském roce, prostor pro instalaci byl kompletně nově vybudován.

Podnikání zahájila společnost Boco Pardubice v roce 1993 výrobou malých zámečnických strojů, jako jsou ohýbačky či stáčečky plechů. O tři roky později, mimo jiné i díky vzniku konstrukčního oddělení, rozšířila svou činnost také o renovaci dílů pro plastikářský průmysl a u tohoto odvětví už zůstala. Renovace nitridovaných a pancéřovaných šneků, komor, válců či vytlačovacích trysek coby komponentů extruzních linek postupem let vyústily ve vlastní výrobu a dodávky celých technologických linek na vytlačování a vstřikování plastů. Od roku 1999, kdy se plastikářskému průmyslu začalo výrazněji dařit, se firma personálně rozšířila na současných 75 zaměstnanců a stala se přední tuzemskou společností v oblasti plastikářského průmyslu. „Výroba zámečnických strojů je dnes už minoritní záležitostí, z původní zámečnické výroby se firma věnuje už pouze výrobě zabezpečovacích botiček na osobní a nákladní automobily a motocykly,“ dodává výrobní ředitel firmy Jiří Sehnoutek.

I v současné době se stále šnek extrudéru paralelně obrábí konvenčním způsobem. Je však otázkou krátkého času, kdy bude tato technologie kompletně nahrazena obráběním na vyvrtávačce.
Výrobní ředitel Jiří Sehnoutek s obsluhou stroje.

Do roku 2009 směřovala většina dodávek technologických linek Boco na domácí či slovenský trh. V posledních letech však firma expanduje také na zahraniční trhy – hlavními odběrateli jsou zákazníci z Polska, Německa, Maďarska a nově také z Ruska. Vzhledem k celkovému růstu a rozvoji společnosti se její majitelé začali v loňském roce rozhlížet po možnosti rozšíření strojního parku o nové CNC technologie. Volba padla na deskovou vodorovnou vyvrtávačku WF 13 CNC od tuzemského výrobce – společnosti Fermat. „Právě skutečnost, že jde o domácího producenta horizontálních vyvrtávaček, který navíc dokáže garantovat i rychlý servis, rozhodlo se o nákupu stroje od Fermatu,“ vysvětluje Jiří Sehnoutek. „Vodorovná vyvrtávačka WF 13 CNC s řídicím systémem Heidenhain iTNC 530 (x = 7 800 mm, y = 1 700 mm, z = 600 mm, w = 730 mm) a deskovým polem 7 200 x 1 885 x 400 mm umožňuje obrábění šneků do max. točné délky 5 800 mm,“ dodává k samotné specifikaci stroje. WF 13 CNC je vybavena příslušenstvím, jako je přídavný otočný stůl, automatická jednostupňová hlava, automatický výměník hlav a lícních desek a vynašeč třísek. Kromě šneků se s novou horizontkou počítá na obrábění bimetalických a nitridovaných komor, vytlačovacích hlav, forem a dalších dílů pro plastikářské linky.

CNC obsluha – mládí i zkušenost

Nová desková horizontka by měla postupem času nahradit obrábění na konvenčních strojích, kde obrobení geometricky obtížného šneku je zdlouhavé i pro nejzkušenějšího obráběče. S novou CNC horizontkou se obsluha stroje průběžně seznamuje. „Rozhodli jsme se vsadit na mládí i zkušenost,“ komentuje Jiří Sehnoutek. Dva CNC programátoři, které dělí generační rozdíl, se vzájemně doplňují tak, aby horizontka i při kusové výrobě splnila očekávání efektivního a přesného obrábění. Pardubičtí programátoři využívají i vlastní zázemí v podobě počítačového pracoviště vybudovaného v těsné blízkosti pracovního prostoru stroje.

Pracovní zázemí programátora horizontky WRC 13 CNC má vysokou úroveň. Technologie jsou programovány v systému GibbsCAM.

Důležitou součástí technické podpory je speciální světově uznávaný a užívaný plastikářský modulovací software – konstrukční a vývojový program (pro modul 2D-FEM APEG USA) s názvem Virtual Extrusion Laboratory™ –, který společnost Boco využívá v podobě zakoupené trvalé licence jako jediná firma v České republice. Vznikají tak profesionální konstrukční návrhy, analýzy a modely kvalitativně a výkonově optimálních designů a geometrií šneků, komor, nástrojů, plochých a spirálových hlav, trysek atd., což pomáhá řešit i velmi složité případy rychle a efektivně s minimálními náklady na vývoj nového či modernizaci stávajícího produktu.

Deskové horizontky Fermat

Deskové horizontky, jakou je WF 13 CNC instalovaná ve společnosti Boco, se v rámci výroby společnosti Fermat čítající přes 100 prodaných strojů ročně podílejí zhruba pětinou. Kromě WF 13 CNC , která se opčně nabízí také v provedení s výsuvným smykadlem, je nejvíce poptávaným produktem řada WRF 130/150/160, která nachází uplatnění zejména u zákazníků z oblasti stavební a důlní techniky, energetiky a dalších odvětví těžkého průmyslu. „V letošním roce jsme naši produkci z podnětů našich zákazníků rozšířili navíc o výrobu výkonného modelu WRF 160 Heavy a WRF 170 Heavy s maximálním výsuvem 2 500 mm (smykadlo 1 500 mm, vřeteno 1 000 mm) a průměrem vřetena 160 či 170 mm,“ upřesňuje Ing. Jan Ferenc, ředitel obchodního oddělení Fermat.

Pohled na frézování šneku na horizontce. (odstranit, či rozmazat 2x svěráky – know-how – viz txt instrukce)
Pohled na šnek po kompletních technologiích. Do expedice zbývá jej zabalit.

Tuto řadu strojů nabízí společnost Fermat pro svislý posun v ose Y až 8 000 mm. Smykadlo má uzavřenou konstrukci, osm vodicích ploch a disponuje důmyslnými systémy kompenzace průhybu. Podélný posuv v ose X je nabízen buď na čtyřech řadách lineárních vedení, nebo hydrostatický.

Kouzlo malých firem

Zakoupená desková horizontka je podle slov pana Sehnoutka v rámci strojního parku jedinečným strojem – žádný obdobný společnost ve výrobě nemá. „Jsme rádi, že se společnost Boco může díky pořízení nové technologie posunout dopředu. Pardubický provoz patří mezi naše typické zákazníky, představitele úspěšných menších firem, které založili na začátku devadesátých šikovní a zapálení jednotlivci, kteří své podnikání v ne vždy lehkých podmínkách postupně rozvíjeli a udrželi tak české strojírenství nad vodou. Proto Fermat pojí s řadou obchodních partnerů, resp. uživatelů vodorovných vyvrtávaček takřka rodinný vztah. Jsme na tom podobně, i Fermat byl založen v porevolučních letech a začínal takříkajíc od píky,“ uzavírá svůj komentář Jan Ferenc, bratr zakladatele společnosti Jiřího Ference.

V dalších letech plánují obě firmy pro své výroby rozšíření. Fermat v současnosti dokončuje stavbu nové výrobní haly v brněnském průmyslovém parku Tuřanka. Nová hala bude umístěna vedle stávajících dvou montážních hal, v provozu by měla být na sklonku léta. Také výrobní areál společnosti Boco nedaleko pardubického mezinárodního letiště umožňuje do budoucna expanzi v rámci vlastního areálu. Vedení firmy plánuje výstavbu nových hal, které by společnosti umožnily rozšíření výrobního provozu a umístění nových technologií.

Klára Zajíčková
Roman Dvořák

klara.ferenc@fermatmachinery.com
roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Související články
Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Soutěž pro středoškoláky

Jubilejní, již pátý ročník soutěže o Putovní pohár partnerských škol Siemens - Sinumerik Cup se letos konal v Mohelnici, v prostorech zdejší Střední školy technické a zemědělské a stejně jako před třemi lety, kdy tato škola byla hostitelem, i letos zdejší ředitel Jiří Ženožička se svým týmem organizaci pojal velmi profesionálně.

Inteligentní výroba obráběcích strojů

Německo-japonská společnost DMG Mori pokračuje v postupném rozvoji svých výrobních závodů po celém světě. Vlastní výroba strojů je též příležitostí, jak prakticky ověřit vlastní řešení pro zajištění potřebné produktivity a přesnosti pomocí inteligentní výroby.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Open House Pfronten

Koncem ledna 2018 se konalo pravidelné setkání uživatelů technologií DMG Mori ve výrobním středisku ve Pfrontenu. Akci již tradičně podpořila pobočka DMG Mori Czech, která svým parnerům zorganizovala možnost prohlídky sídla mateřské firmy v tomto bavorském městečku na úpatí Alp.

Kroky k excelentní spolupráci akademické a průmyslové sféry

Pracovníci Ústavu výrobních strojů systémů a robotiky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně usilují o těsné sepětí školy s praxí, které nelze realizovat jinak než úzkou spoluprací s průmyslem. Transfer výsledků této praktické činnosti přenesený do některých částí výuky je potom zárukou, že studenti budou mít aktuální informace o stavu strojního průmyslu, vědy a techniky.

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit