Témata

Vodorovné vyvrtávačky v praxi, zastavení páté

Zkušenosti zákazníků jsou nejcennějším podnětem, kterých se dodavateli výrobci dostává. Nezkreslené reference z provozu a servisu pak přinášejí objektivní informace pro další potenciální zákazníky. Kdo jiný by měl tedy o kvalitě firmy vědět více než ten, kdo její produkty vyzkoušel? To je cesta k publikované formě článků, kterou MM Průmyslové spektrum na trhu českých technických periodik zastává. Navštěvovat uživatele produktů a nechat je vyprávět o zkušenostech, které mají s jejich používáním, s komunikací s dodavatelem, se spokojeností s jeho službami. Vyražme tedy opět do terénu!

Tento článek je součástí seriálu:
Vodorovné vyvrtávačky v praxi
Díly
Klára (Zajíčková) Ferenc

Pracuje v marketingovém oddělení společnosti Fermat Machinery.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Jedním z výrobců, jehož zákazníky již delší dobu systematicky navštěvujeme, je společnost Fermat. Tento přední tuzemský výrobce vodorovných vyvrtávaček rok od roku roste ve všech ukazatelích a naši redakci zajímalo, jak jsou v současné době zákazníci spokojeni s jejich horizontkami a do jaké míry se staly pro jednotlivé výroby přínosem. Tentokráte jsme zavítali do Čepí u Pardubic.

Horizontka pro plastikařinu

Své technologické zázemí o novou deskovou vyvrtávačku posílila v loňském roce strojírenská firma Boco Pardubice machines. Doposud nejmodernější vybavení zdejšího strojního parku, WF 13 CNC, slouží k obrábění dílů pro technologické linky z oblasti plastikářského a gumárenského průmyslu.

Nová desková vyvrtávačka WF 13 CNC slouží ve společnosti Boco Pardubice machines k obrábění dílů pro technologické linky z oblasti plastikářského a gumárenského průmyslu. Stroj byl pořízen v loňském roce, prostor pro instalaci byl kompletně nově vybudován.

Podnikání zahájila společnost Boco Pardubice v roce 1993 výrobou malých zámečnických strojů, jako jsou ohýbačky či stáčečky plechů. O tři roky později, mimo jiné i díky vzniku konstrukčního oddělení, rozšířila svou činnost také o renovaci dílů pro plastikářský průmysl a u tohoto odvětví už zůstala. Renovace nitridovaných a pancéřovaných šneků, komor, válců či vytlačovacích trysek coby komponentů extruzních linek postupem let vyústily ve vlastní výrobu a dodávky celých technologických linek na vytlačování a vstřikování plastů. Od roku 1999, kdy se plastikářskému průmyslu začalo výrazněji dařit, se firma personálně rozšířila na současných 75 zaměstnanců a stala se přední tuzemskou společností v oblasti plastikářského průmyslu. „Výroba zámečnických strojů je dnes už minoritní záležitostí, z původní zámečnické výroby se firma věnuje už pouze výrobě zabezpečovacích botiček na osobní a nákladní automobily a motocykly,“ dodává výrobní ředitel firmy Jiří Sehnoutek.

I v současné době se stále šnek extrudéru paralelně obrábí konvenčním způsobem. Je však otázkou krátkého času, kdy bude tato technologie kompletně nahrazena obráběním na vyvrtávačce.
Výrobní ředitel Jiří Sehnoutek s obsluhou stroje.

Do roku 2009 směřovala většina dodávek technologických linek Boco na domácí či slovenský trh. V posledních letech však firma expanduje také na zahraniční trhy – hlavními odběrateli jsou zákazníci z Polska, Německa, Maďarska a nově také z Ruska. Vzhledem k celkovému růstu a rozvoji společnosti se její majitelé začali v loňském roce rozhlížet po možnosti rozšíření strojního parku o nové CNC technologie. Volba padla na deskovou vodorovnou vyvrtávačku WF 13 CNC od tuzemského výrobce – společnosti Fermat. „Právě skutečnost, že jde o domácího producenta horizontálních vyvrtávaček, který navíc dokáže garantovat i rychlý servis, rozhodlo se o nákupu stroje od Fermatu,“ vysvětluje Jiří Sehnoutek. „Vodorovná vyvrtávačka WF 13 CNC s řídicím systémem Heidenhain iTNC 530 (x = 7 800 mm, y = 1 700 mm, z = 600 mm, w = 730 mm) a deskovým polem 7 200 x 1 885 x 400 mm umožňuje obrábění šneků do max. točné délky 5 800 mm,“ dodává k samotné specifikaci stroje. WF 13 CNC je vybavena příslušenstvím, jako je přídavný otočný stůl, automatická jednostupňová hlava, automatický výměník hlav a lícních desek a vynašeč třísek. Kromě šneků se s novou horizontkou počítá na obrábění bimetalických a nitridovaných komor, vytlačovacích hlav, forem a dalších dílů pro plastikářské linky.

CNC obsluha – mládí i zkušenost

Nová desková horizontka by měla postupem času nahradit obrábění na konvenčních strojích, kde obrobení geometricky obtížného šneku je zdlouhavé i pro nejzkušenějšího obráběče. S novou CNC horizontkou se obsluha stroje průběžně seznamuje. „Rozhodli jsme se vsadit na mládí i zkušenost,“ komentuje Jiří Sehnoutek. Dva CNC programátoři, které dělí generační rozdíl, se vzájemně doplňují tak, aby horizontka i při kusové výrobě splnila očekávání efektivního a přesného obrábění. Pardubičtí programátoři využívají i vlastní zázemí v podobě počítačového pracoviště vybudovaného v těsné blízkosti pracovního prostoru stroje.

Pracovní zázemí programátora horizontky WRC 13 CNC má vysokou úroveň. Technologie jsou programovány v systému GibbsCAM.

Důležitou součástí technické podpory je speciální světově uznávaný a užívaný plastikářský modulovací software – konstrukční a vývojový program (pro modul 2D-FEM APEG USA) s názvem Virtual Extrusion Laboratory™ –, který společnost Boco využívá v podobě zakoupené trvalé licence jako jediná firma v České republice. Vznikají tak profesionální konstrukční návrhy, analýzy a modely kvalitativně a výkonově optimálních designů a geometrií šneků, komor, nástrojů, plochých a spirálových hlav, trysek atd., což pomáhá řešit i velmi složité případy rychle a efektivně s minimálními náklady na vývoj nového či modernizaci stávajícího produktu.

Deskové horizontky Fermat

Deskové horizontky, jakou je WF 13 CNC instalovaná ve společnosti Boco, se v rámci výroby společnosti Fermat čítající přes 100 prodaných strojů ročně podílejí zhruba pětinou. Kromě WF 13 CNC , která se opčně nabízí také v provedení s výsuvným smykadlem, je nejvíce poptávaným produktem řada WRF 130/150/160, která nachází uplatnění zejména u zákazníků z oblasti stavební a důlní techniky, energetiky a dalších odvětví těžkého průmyslu. „V letošním roce jsme naši produkci z podnětů našich zákazníků rozšířili navíc o výrobu výkonného modelu WRF 160 Heavy a WRF 170 Heavy s maximálním výsuvem 2 500 mm (smykadlo 1 500 mm, vřeteno 1 000 mm) a průměrem vřetena 160 či 170 mm,“ upřesňuje Ing. Jan Ferenc, ředitel obchodního oddělení Fermat.

Pohled na frézování šneku na horizontce. (odstranit, či rozmazat 2x svěráky – know-how – viz txt instrukce)
Pohled na šnek po kompletních technologiích. Do expedice zbývá jej zabalit.

Tuto řadu strojů nabízí společnost Fermat pro svislý posun v ose Y až 8 000 mm. Smykadlo má uzavřenou konstrukci, osm vodicích ploch a disponuje důmyslnými systémy kompenzace průhybu. Podélný posuv v ose X je nabízen buď na čtyřech řadách lineárních vedení, nebo hydrostatický.

Kouzlo malých firem

Zakoupená desková horizontka je podle slov pana Sehnoutka v rámci strojního parku jedinečným strojem – žádný obdobný společnost ve výrobě nemá. „Jsme rádi, že se společnost Boco může díky pořízení nové technologie posunout dopředu. Pardubický provoz patří mezi naše typické zákazníky, představitele úspěšných menších firem, které založili na začátku devadesátých šikovní a zapálení jednotlivci, kteří své podnikání v ne vždy lehkých podmínkách postupně rozvíjeli a udrželi tak české strojírenství nad vodou. Proto Fermat pojí s řadou obchodních partnerů, resp. uživatelů vodorovných vyvrtávaček takřka rodinný vztah. Jsme na tom podobně, i Fermat byl založen v porevolučních letech a začínal takříkajíc od píky,“ uzavírá svůj komentář Jan Ferenc, bratr zakladatele společnosti Jiřího Ference.

V dalších letech plánují obě firmy pro své výroby rozšíření. Fermat v současnosti dokončuje stavbu nové výrobní haly v brněnském průmyslovém parku Tuřanka. Nová hala bude umístěna vedle stávajících dvou montážních hal, v provozu by měla být na sklonku léta. Také výrobní areál společnosti Boco nedaleko pardubického mezinárodního letiště umožňuje do budoucna expanzi v rámci vlastního areálu. Vedení firmy plánuje výstavbu nových hal, které by společnosti umožnily rozšíření výrobního provozu a umístění nových technologií.

Klára Zajíčková
Roman Dvořák

klara.ferenc@fermatmachinery.com
roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit