Témata
Reklama

Vodorovné vyvrtávačky v praxi, Zastavení čtvrté

Zkušenosti zákazníků jsou nejcennějším podnětem, kterých se dodavateli-výrobci dostává. Nezkreslené reference na zkušenosti z provozu a servisu pak přináší objektivními informace pro další potenciální zákazníky. Kdo jiný by měl tedy o kvalitě firmy vědět více než ten, kdo její produkty vyzkoušel? To je cesta k publikované formě článků, kterou MM Průmyslové spektrum na trhu českých technických periodik zastává. Navštěvovat uživatele produktů a nechat je vyprávět o zkušenostech, které mají s jejich používáním, s komunikací s dodavatelem, se spokojeností s jeho službami. Pak získáme skutečnou referenci, z níž si lze udělat určitou referenci.

Tento článek je součástí seriálu:
Vodorovné vyvrtávačky v praxi
Díly
Klára (Zajíčková) Ferenc

Pracuje v marketingovém oddělení společnosti Fermat Machinery.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Přední tuzemský výrobce vodorovných vyvrtávaček společnost Fermat rok od roku roste na své velikosti, výrobním programu a důležitosti a naši redakci zajímalo, jak jsou v současné době zákazníci spokojeni s jejich horizontkami a do jaké míry se staly pro jednotlivé výroby přínosem. Pro první zahraniční a v pořadí čtvrtý díl našeho seriálu jsme nemohli zavítat jinam než na Slovensko, kde firma Fermat, resp. její majitel Jiří Ferenc, se svým podnikáním v roce 1993 začínal, a k němuž má vřelý vztah. Návštěva povážské společnosti HF NaJUS, která obrábí na třech stolových horizontkách WFT 13 CNC, nás přivedla poprvé i k odvětví gumárenského průmyslu.

Reklama
Reklama
Reklama
Společnost HF NaJUS se nachází v rozsáhlém objektu bývalého areálu ZTS v Dubnici nad Váhom.
Zařízení na zpracování prvotní suroviny na výrobu gumy je zhotoveno ve společnosti HF NaJUS dle výkresové dokumentace zákazníka
. I do oblasti zemědělství putují produkty z této povážské společnosti. V tomto případě se jedná o stroj na třídění rašeliny.

Oproti minulým exkurzím do strojírenských provozů patří akciová společnost NaJUS do kategorie podniků s dlouhou historií. Původní podnik, založený už v roce 1937, několikrát změnil jméno, přestál socialistickou etapu coby součást „Závodů ťažkého strojárstva“, a koneckonců i nedávnou ekonomickou krizi, aby se v závěru loňského roku stal součástí celosvětové skupiny HF Group, která patří mezi lídry na trhu gumárenského průmyslu. Díky novému majiteli má strojírenský závod sídlící v Dubnici nad Váhom perspektivu dalšího uplatnění na evropských i světových trzích.

Produktové zaměření dubnického závodu lze dešifrovat ze samotného názvu NaJUS – nářadí a jednoúčelové stroje. Cílí především na oblast ocelářského, gumárenského či zemědělského průmyslu. „Lisy na výrobu gumárenských směsí jsme pro společnost HF vyráběli v uplynulých třech letech, úspěšná spolupráce pak vyústila v koupi naší společnosti tímto německým partnerem,“ vysvětluje technický ředitel podniku Ing. Ľubomír Kubáň. Možná i tato strategie rozhodla o úspěšném směřování podniku, neboť původní majitelé byli orientováni na sklářský průmysl, který se po roce 1989 dostával postupně do problémů a orientace pouze na tento výrobní program by nedokázala plně vytěžit výrobní kapacity NaJUS.

Trio horizontek WFT 13 CNC

Rozlehlá výrobní hala společnosti NaJUS, v jejíchž prostorách pracuje téměř 300 zaměstnanců, zahrnuje nástrojárnu s univerzálními stroji malé a střední velikosti, svařovnu s pískovnou, těžkou obrobnu a vlastní technické zázemí. „Snažíme se rozvíjet technickou a technologickou vybavenost na špičkové úrovni,“ dodává Ing. Kubáň. Nejnovějšími přírůstky strojního parku se v průběhu minulého roku staly tři vodorovné vyvrtávačky z produkce Fermat, další, čtvrtá v pořadí, bude předána v průběhu letošního května. Moderní CNC stroje s typovým označením WFT 13 CNC jsou vyráběny v brněnských montážních halách, které tvoří základnu společnosti Fermat, jež úzce spolupracuje spolu s dalšími sedmi firemními pobočkami včetně pražské obrobny. O kvalitách WFT 13 mluví roční bilance více než 60 prodaných kusů. Lze říci, že v rámci produktové nabídky představuje nejprodávanější artikl. Stroj je kromě základního provedení nabízen také ve variantách WFT 13 R – s výsuvným smykadlem – či WFT 13L, který je konstruován na lineárním vedení.

I zakázková výroba pro zemědělskou komoditu tvoří nezanedbatelný podíl produkce.

Nejtěžším úkolem podobně jako u jiných strojírenských firem je i pro NaJUS dostatek kvalitní obsluhy. „Letos budeme potřebovat 18 nových horizontkářů,“ upřesňuje Ľubomír Kubáň. Původní profesí konstruktér a vystudovaný technolog se novým vyvrtávačkám v dubnické hale věnuje s náležitou péčí. Například efektivitu obráběcích procesů si pokaždé sám odlaďuje, dohlíží také na výběr a testování nových nástrojů či tvorbu NC programů.

Technický ředitel HF NaJUS Ing. Ľubomír Kubáň je zároveň zodpovědný i za technologie obrábění. S pečlivostí sobě vlastní dohlíží na volbu nových řezných nástrojů či tvorbu NC programů. Efektivitu obráběcích procesů si pak pokaždé sám odlaďuje.

Spolupráce „Čechoslováků“

Při rozhodování o dodavateli nových horizontálních vyvrtávaček sehrála roli také snaha o podporu československé spolupráce. „Naší filozofií je i rozvoj slovenského a českého průmyslu. Ať už realizujeme zateplení výrobní haly nebo zvažujeme dodavatele strojního vybavení, vždy k tomuto přistupujeme s určitou dávkou patriotismu,“ vysvětluje inženýr Kubáň. Na českém trhu ovšem Fermat není jediným výrobcem vodorovných vyvrtávaček, rozhodovala samozřejmě i řada dalších důležitějších faktorů. „Důležité pro nás bylo, že v základní nabídkové ceně, která odpovídala našim možnostem, již byla veškerá výbava, kterou jsme požadovali. Celkově jsme byli spokojeni s  flexibilitou a podporou pracovníků Fermat. I později nastaly situace, které ačkoli nebyly způsobeny ze strany Fermatu, vyšly nám jeho zaměstnanci při řešení potíží vstříc,“ dodává.

Zatím posledními přírůstky strojního parku HF NaJUS se v průběhu minulého roku staly tři vodorovné vyvrtávačky WFT 13 CNC z produkce Fermat, další čtvrtá v pořadí bude instalována v průběhu letošního května. Na všech se obrábí technologiemi TaeguTec. Nástroje tohoto korejského výrobce postupně nahrazují stávající roztříštěnost různých dodavatelů.

Vyvrtávačky do těžkých podmínek

Zajímavou zmínkou k charakteristice nasazených stolových horizontek Fermat je jejich spolehlivost ve ztížených klimatických či provozních podmínkách. Ochrana funkčních prvků stroje je koncipována tak, aby obstála, s nadsázkou řečeno, i mimo „laboratorní“ prostředí. „V těžších podmínkách, např. za velkých mrazů, pracují horizontky řady WFT naprosto spolehlivě, což nebývá u jiných obráběcích strojů samozřejmostí,“ komentuje inženýr Kubáň. Zbylá část spokojenosti je podle vyjádření pana Kubáně hlavně o lidech, nepostradatelným partnerem je kromě obchodního technického manažera Ing. Linerta také servisní oddělení. Poloha Brna coby servisního střediska je i pro řadu slovenských zákazníků výhodná, cesta do Dubnice trvá dvě hodiny, což pro NaJUS znamená jistotu rychlého servisního zásahu.

I podíl technologie svařování tvoří v zakázkové výrobě HF NaJUS velkou část.

Klient, který se vrací…

Více než pětiletá spolupráce obou firem dospěla k uzavření šesti zakázek, dva stroje WFT 13 CNC byly v loňském roce dodány také do jedné z dalších poboček Harburg-Freudenberger Group. „Takové partnerství je pro nás velkou satisfakcí a vlastně i motivací do další práce,“ uvedl ředitel exportu Fermat Ing. Jan Ferenc. Podle jeho slov je pro firmu důležité, aby se k nám klienti při řešení dalších budoucích zakázek vraceli. „Jsem rád, že se nám tato filozofie čím dál tím víc naplňuje,“ dodal. Například úspěšný dlouholetý vztah se skandinávským partnerem vyústil letos vůbec v doposud největší zakázku na dosud největší horizontální vyvrtávačku – deskovou WRF 160 CNC s vertikálním pojezdem v ose Y – 7,3 m, stolem se zatížením 80 tun a celkovým výsuvem vřetena 2 500 mm (1 500 mm výsuv smykadla + 1 000 mm výsuv vřetena).

Výrobní a administrativní zázemí společnosti Fermat v Brně v Tuřance. V zadní části se staví hala nová, jež by měla být uvedena do provozu v průběhu léta tohoto roku.

„Klient, který se vrací, znamená pro Fermat budoucnost,“ uzavírá vzápětí. „Podněty od našich zákazníků nám pomáhají růst, a tím si zároveň vytvářet konkurenční výhodu. I když ne vždy je vše snadné,“ naráží Jan Ferenc na nový počin robotické výměny nástrojů, který je jistě doposud technicky nejnáročnějším projektem, jaký kdy Fermat realizoval. Stroj s robotickou výměnou nástrojů vznikl na základě zadání zahraničního klienta, jehož stroj bude sloužit k výrobě forem na bloky motorů pro značky Mercedes & Chrysler.

Vyvrtávačka WFT 13 CNC se svými 60 instalacemi ročně tvoří nejprodávanější model společnosti Fermat v současné době.

Největší zastupitelské centrum evropských divizí HF

Ačkoli je změna majitele firmy NaJUS poměrně čerstvou záležitostí, nový německý vlastník počítá se slovenským provozem jako důležitým hráčem celé skupiny. Stejně tak vedení dubnického NaJUS usiluje naplnit vizi největšího zastupitelského centra všech evropských divizí HF Group. Dá se předpokládat, že současné rozložení zakázek, z nichž přibližně polovinu tvoří dodávky mateřské společnosti a zbylou polovinu ostatní zakázková výroba, bude spíše směřovat k plnění zakázek pro vlastní skupinu.

Klára Zajíčková, Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Veletržní kaleidoskop

Strojírenské veletrhy jsou přehlídkou novinek a inovací v široké paletě oborů. Nejinak tomu bylo i letos v Brně, kdy akce opět poskytla návštěvníkům ucelený pohled na současnou úroveň strojírenství. Přesto, že od konání veletrhu již určitá doba uběhla, na aktuálnosti prezentovaného to bezesporu nemá žádný vliv. Nabízíme výběr zajímavostí z výrobní a měřicí techniky.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Související články
Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Výkon bez kompromisů

Mercedes-Benz má dlouhou a úspěšnou historii v oblasti motoristických soutěží. Od šedesátých let minulého stroletí pocházejí přesně seřízené motory vítězných vozů Mercedes od AMG - kdysi nezávislé firmy, kterou založili dva inženýři ze společnosti Mercedes, dnes už vlastní výkonové divize společnosti.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit