Témata

Vodorovné vyvrtávačky v praxi, Zastavení čtvrté

Zkušenosti zákazníků jsou nejcennějším podnětem, kterých se dodavateli-výrobci dostává. Nezkreslené reference na zkušenosti z provozu a servisu pak přináší objektivními informace pro další potenciální zákazníky. Kdo jiný by měl tedy o kvalitě firmy vědět více než ten, kdo její produkty vyzkoušel? To je cesta k publikované formě článků, kterou MM Průmyslové spektrum na trhu českých technických periodik zastává. Navštěvovat uživatele produktů a nechat je vyprávět o zkušenostech, které mají s jejich používáním, s komunikací s dodavatelem, se spokojeností s jeho službami. Pak získáme skutečnou referenci, z níž si lze udělat určitou referenci.

Tento článek je součástí seriálu:
Vodorovné vyvrtávačky v praxi
Díly
Klára (Zajíčková) Ferenc

Pracuje v marketingovém oddělení společnosti Fermat Machinery.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Přední tuzemský výrobce vodorovných vyvrtávaček společnost Fermat rok od roku roste na své velikosti, výrobním programu a důležitosti a naši redakci zajímalo, jak jsou v současné době zákazníci spokojeni s jejich horizontkami a do jaké míry se staly pro jednotlivé výroby přínosem. Pro první zahraniční a v pořadí čtvrtý díl našeho seriálu jsme nemohli zavítat jinam než na Slovensko, kde firma Fermat, resp. její majitel Jiří Ferenc, se svým podnikáním v roce 1993 začínal, a k němuž má vřelý vztah. Návštěva povážské společnosti HF NaJUS, která obrábí na třech stolových horizontkách WFT 13 CNC, nás přivedla poprvé i k odvětví gumárenského průmyslu.

Společnost HF NaJUS se nachází v rozsáhlém objektu bývalého areálu ZTS v Dubnici nad Váhom.
Zařízení na zpracování prvotní suroviny na výrobu gumy je zhotoveno ve společnosti HF NaJUS dle výkresové dokumentace zákazníka
. I do oblasti zemědělství putují produkty z této povážské společnosti. V tomto případě se jedná o stroj na třídění rašeliny.

Oproti minulým exkurzím do strojírenských provozů patří akciová společnost NaJUS do kategorie podniků s dlouhou historií. Původní podnik, založený už v roce 1937, několikrát změnil jméno, přestál socialistickou etapu coby součást „Závodů ťažkého strojárstva“, a koneckonců i nedávnou ekonomickou krizi, aby se v závěru loňského roku stal součástí celosvětové skupiny HF Group, která patří mezi lídry na trhu gumárenského průmyslu. Díky novému majiteli má strojírenský závod sídlící v Dubnici nad Váhom perspektivu dalšího uplatnění na evropských i světových trzích.

Produktové zaměření dubnického závodu lze dešifrovat ze samotného názvu NaJUS – nářadí a jednoúčelové stroje. Cílí především na oblast ocelářského, gumárenského či zemědělského průmyslu. „Lisy na výrobu gumárenských směsí jsme pro společnost HF vyráběli v uplynulých třech letech, úspěšná spolupráce pak vyústila v koupi naší společnosti tímto německým partnerem,“ vysvětluje technický ředitel podniku Ing. Ľubomír Kubáň. Možná i tato strategie rozhodla o úspěšném směřování podniku, neboť původní majitelé byli orientováni na sklářský průmysl, který se po roce 1989 dostával postupně do problémů a orientace pouze na tento výrobní program by nedokázala plně vytěžit výrobní kapacity NaJUS.

Trio horizontek WFT 13 CNC

Rozlehlá výrobní hala společnosti NaJUS, v jejíchž prostorách pracuje téměř 300 zaměstnanců, zahrnuje nástrojárnu s univerzálními stroji malé a střední velikosti, svařovnu s pískovnou, těžkou obrobnu a vlastní technické zázemí. „Snažíme se rozvíjet technickou a technologickou vybavenost na špičkové úrovni,“ dodává Ing. Kubáň. Nejnovějšími přírůstky strojního parku se v průběhu minulého roku staly tři vodorovné vyvrtávačky z produkce Fermat, další, čtvrtá v pořadí, bude předána v průběhu letošního května. Moderní CNC stroje s typovým označením WFT 13 CNC jsou vyráběny v brněnských montážních halách, které tvoří základnu společnosti Fermat, jež úzce spolupracuje spolu s dalšími sedmi firemními pobočkami včetně pražské obrobny. O kvalitách WFT 13 mluví roční bilance více než 60 prodaných kusů. Lze říci, že v rámci produktové nabídky představuje nejprodávanější artikl. Stroj je kromě základního provedení nabízen také ve variantách WFT 13 R – s výsuvným smykadlem – či WFT 13L, který je konstruován na lineárním vedení.

I zakázková výroba pro zemědělskou komoditu tvoří nezanedbatelný podíl produkce.

Nejtěžším úkolem podobně jako u jiných strojírenských firem je i pro NaJUS dostatek kvalitní obsluhy. „Letos budeme potřebovat 18 nových horizontkářů,“ upřesňuje Ľubomír Kubáň. Původní profesí konstruktér a vystudovaný technolog se novým vyvrtávačkám v dubnické hale věnuje s náležitou péčí. Například efektivitu obráběcích procesů si pokaždé sám odlaďuje, dohlíží také na výběr a testování nových nástrojů či tvorbu NC programů.

Technický ředitel HF NaJUS Ing. Ľubomír Kubáň je zároveň zodpovědný i za technologie obrábění. S pečlivostí sobě vlastní dohlíží na volbu nových řezných nástrojů či tvorbu NC programů. Efektivitu obráběcích procesů si pak pokaždé sám odlaďuje.

Spolupráce „Čechoslováků“

Při rozhodování o dodavateli nových horizontálních vyvrtávaček sehrála roli také snaha o podporu československé spolupráce. „Naší filozofií je i rozvoj slovenského a českého průmyslu. Ať už realizujeme zateplení výrobní haly nebo zvažujeme dodavatele strojního vybavení, vždy k tomuto přistupujeme s určitou dávkou patriotismu,“ vysvětluje inženýr Kubáň. Na českém trhu ovšem Fermat není jediným výrobcem vodorovných vyvrtávaček, rozhodovala samozřejmě i řada dalších důležitějších faktorů. „Důležité pro nás bylo, že v základní nabídkové ceně, která odpovídala našim možnostem, již byla veškerá výbava, kterou jsme požadovali. Celkově jsme byli spokojeni s  flexibilitou a podporou pracovníků Fermat. I později nastaly situace, které ačkoli nebyly způsobeny ze strany Fermatu, vyšly nám jeho zaměstnanci při řešení potíží vstříc,“ dodává.

Zatím posledními přírůstky strojního parku HF NaJUS se v průběhu minulého roku staly tři vodorovné vyvrtávačky WFT 13 CNC z produkce Fermat, další čtvrtá v pořadí bude instalována v průběhu letošního května. Na všech se obrábí technologiemi TaeguTec. Nástroje tohoto korejského výrobce postupně nahrazují stávající roztříštěnost různých dodavatelů.

Vyvrtávačky do těžkých podmínek

Zajímavou zmínkou k charakteristice nasazených stolových horizontek Fermat je jejich spolehlivost ve ztížených klimatických či provozních podmínkách. Ochrana funkčních prvků stroje je koncipována tak, aby obstála, s nadsázkou řečeno, i mimo „laboratorní“ prostředí. „V těžších podmínkách, např. za velkých mrazů, pracují horizontky řady WFT naprosto spolehlivě, což nebývá u jiných obráběcích strojů samozřejmostí,“ komentuje inženýr Kubáň. Zbylá část spokojenosti je podle vyjádření pana Kubáně hlavně o lidech, nepostradatelným partnerem je kromě obchodního technického manažera Ing. Linerta také servisní oddělení. Poloha Brna coby servisního střediska je i pro řadu slovenských zákazníků výhodná, cesta do Dubnice trvá dvě hodiny, což pro NaJUS znamená jistotu rychlého servisního zásahu.

I podíl technologie svařování tvoří v zakázkové výrobě HF NaJUS velkou část.

Klient, který se vrací…

Více než pětiletá spolupráce obou firem dospěla k uzavření šesti zakázek, dva stroje WFT 13 CNC byly v loňském roce dodány také do jedné z dalších poboček Harburg-Freudenberger Group. „Takové partnerství je pro nás velkou satisfakcí a vlastně i motivací do další práce,“ uvedl ředitel exportu Fermat Ing. Jan Ferenc. Podle jeho slov je pro firmu důležité, aby se k nám klienti při řešení dalších budoucích zakázek vraceli. „Jsem rád, že se nám tato filozofie čím dál tím víc naplňuje,“ dodal. Například úspěšný dlouholetý vztah se skandinávským partnerem vyústil letos vůbec v doposud největší zakázku na dosud největší horizontální vyvrtávačku – deskovou WRF 160 CNC s vertikálním pojezdem v ose Y – 7,3 m, stolem se zatížením 80 tun a celkovým výsuvem vřetena 2 500 mm (1 500 mm výsuv smykadla + 1 000 mm výsuv vřetena).

Výrobní a administrativní zázemí společnosti Fermat v Brně v Tuřance. V zadní části se staví hala nová, jež by měla být uvedena do provozu v průběhu léta tohoto roku.

„Klient, který se vrací, znamená pro Fermat budoucnost,“ uzavírá vzápětí. „Podněty od našich zákazníků nám pomáhají růst, a tím si zároveň vytvářet konkurenční výhodu. I když ne vždy je vše snadné,“ naráží Jan Ferenc na nový počin robotické výměny nástrojů, který je jistě doposud technicky nejnáročnějším projektem, jaký kdy Fermat realizoval. Stroj s robotickou výměnou nástrojů vznikl na základě zadání zahraničního klienta, jehož stroj bude sloužit k výrobě forem na bloky motorů pro značky Mercedes & Chrysler.

Vyvrtávačka WFT 13 CNC se svými 60 instalacemi ročně tvoří nejprodávanější model společnosti Fermat v současné době.

Největší zastupitelské centrum evropských divizí HF

Ačkoli je změna majitele firmy NaJUS poměrně čerstvou záležitostí, nový německý vlastník počítá se slovenským provozem jako důležitým hráčem celé skupiny. Stejně tak vedení dubnického NaJUS usiluje naplnit vizi největšího zastupitelského centra všech evropských divizí HF Group. Dá se předpokládat, že současné rozložení zakázek, z nichž přibližně polovinu tvoří dodávky mateřské společnosti a zbylou polovinu ostatní zakázková výroba, bude spíše směřovat k plnění zakázek pro vlastní skupinu.

Klára Zajíčková, Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit