Témata
Vydání #4
Duben 2013Téma měsíce

Technologie spojování a dělení materiálu (za tepla)

Technologie tváření materiálu (za studena)

Články

Servis

Do Brna na Wood-Tec

V říjnu tohoto roku společnost Felder Group podobně jako řada dalších připravuje svou prezentaci na mezinárodním dřevařském veletrhu Wood-Tec v Brně.

Představuje se plně elektrický vstřikovací lis

Společnost Engel pozvala své zákazníky na akci nazvanou Engel road show v Kaplici, jejímž hlavním cílem bylo představení nové řady plně elektrických vstřikovacích strojů řady e-mac.

Technické dny ve světě nástrojů

Společnost SK Technik uspořádala pro své zákazníky technické dny, které představily nástroje firmy Horn pro frézování a zapichování, přístroje Haimer pro tepelné upínání a vyvažování nástrojů, přístroje Speroni pro měření a seřizování nástrojů a nástroje JBO pro frézování závitů. V rámci akce byly zároveň představeny prostory nového brněnského sídla otevřeného právě před rokem a poodhaleno jeho malé tajemství.

Co se skrývá za značkou? Dunlop, Michelin, Stihl

Další díl našeho seriálu navazujícím na historickou encyklopedii ostravské rodačky a profesorky Jany Geršlové, vám poodhaluje historická fakta spojená se vznikem světový firem a korporací. Každý měsíc vám předkládáme zkrácené ukázky třech vybraných oborově tříděných značek. 

Vodorovné vyvrtávačky v praxi, Zastavení čtvrté

Zkušenosti zákazníků jsou nejcennějším podnětem, kterých se dodavateli-výrobci dostává. Nezkreslené reference na zkušenosti z provozu a servisu pak přináší objektivními informace pro další potenciální zákazníky. Kdo jiný by měl tedy o kvalitě firmy vědět více než ten, kdo její produkty vyzkoušel? To je cesta k publikované formě článků, kterou MM Průmyslové spektrum na trhu českých technických periodik zastává. Navštěvovat uživatele produktů a nechat je vyprávět o zkušenostech, které mají s jejich používáním, s komunikací s dodavatelem, se spokojeností s jeho službami. Pak získáme skutečnou referenci, z níž si lze udělat určitou referenci.

Jaderná energetika v ruském provedení

Vědeckovýzkumná střediska působící v oblasti jaderného inženýrství disponují celou řadou experimentálního vybavení. Badatelé velmi často potřebují pracovat s obrovskými neutronovými toky, získávanými na výzkumných jaderných reaktorech. Ty se od energetických reaktorů odlišují nejen tepelným výkonem, ale také zázemím (například možností instalovat potřebné přístroje) umožňující vědcům realizovat experimenty a přizpůsobovat provozní režim svým potřebám.

Akademicko-průmyslové fórum

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně hledá různé způsoby, jak svoji činnost provázat s průmyslovou praxí. Jednou z akcí, která má již svoji historii, je každoroční pořádání Akademicko-průmyslového fóra (APF), kde jak název vypovídá, se setkávají zástupci obou dvou světů a hovoří o možnostech vzájemné spolupráce.

Studené válcovny

Společnost KWW, a. s., má jako dodavatel pásové oceli vynikající pověst. Podnik založený v roce 1905 se nachází v Králově Dvoře a je součástí skupiny Bilstein Gruppe s přednostní orientací na trhy střední a východní Evropy.

Velké technologické celky pro perspektivní trhy

V září roku 2002 vstoupil do akciové společnosti Žďas Žďár nad Sázavou strategický partner a majoritním vlastníkem se stala slovenská firma Železiarne Podbrezová. Jedenáctileté období přineslo výraznou stabilizaci a perspektivní rozvoj firmy s orientací na domácí i zahraniční trhy.

Světelný design a technika

Imaginativně uspořádaný prostor spočívá v ovládnutí teorie chaosu, říká německý designér Ingo Maurer a kromě nesporné technické erudice a umělecké imaginace nabízí také lehkou ironii a nadsázku.

Kompozitní materiály mění svět

Výzkum materiálů nabírá na obrátkách a přináší stále nové a nové poznatky v mnoha oblastech. Dalo by se říci, že se vydáváme cestou hledání nového paradigmatu.

Samoregulační iniciativa pro energetickou efektivitu

Výrobní stroje jsou Evropskou komisí definovány jako jedna z prioritních skupin výrobků v rámci Evropské směrnice 2009/125/EC. Komise zahájila v roce 2010 práci na přípravné studii s cílem analyzovat environmentální profil výrobních strojů s ohledem na ekonomická a technická hlediska na jedné straně a specifická hlediska trhu na straně druhé.

Unikátní laserové technologie v praxi

Je možné na tomtéž pracovišti provádět teplené zpracování materiálu, pak během několika minut vyměnit nástroj a začít třeba svařovat? Ovšemže ano - právě takovými technologickými možnostmi disponuje firma LaserTherm, vybavená moderními robotizovanými laserovými systémy.

Příklady táhnou aneb mladí budiž inspirací

Téměř na všech tuzemských technických fakultách (až na čestné výjimky) permanentně klesá počet studentů. Důvodem není v globálním pojetí snižující se zájem mladé generace o studium na vysokých školách. Naopak, humanitní obory na veřejnoprávních školách či ekonomické a manažerské na těch soukromých se těší čím dál většímu zájmu. Přesto pokračuje trend snižování zájmu o studium technických oborů i přes skutečnost, že právě po těchto absolventech a žádných jiných je v praxi zvyšující se poptávka a do budoucna tomu s ohledem na vývoj hi-tech techniky nebude jinak. Přesto se absolventi středních škol stále hlásí na humanitní obory, po jejichž vystudování získávají stále obtížněji uplatnění a nakonec končí například i jako pokladní v supermarketech.

Sázka na design, díl 3.

Dnes již potřetí se v našem seriálu o průmyslovém designu, kterému se společně se studiem Divan design na stránkách MM Průmyslového spektra věnujeme oslovujeme nejenom komunitu konstruktérů, aby při návrzích nových produktů na ně nahlíželi kreativním pohledem, ale i obecnou veřejnost, pro něž je design tím prvním, čím je produkt osloví. Konstruktéři svými vytvořenými produkty nesdělují uživatelům pouze skutečnost, jakou technologií byly vytvořeny a k jakému účelu jsou použity, ale musí také vypovídat o určitém stylu designéra a samozřejmě i o době, ve které vznikaly. Posláním každého článku je přestavit výsledek úzké spolupráce mezi konstruktérem a designérem.

Oprava Karlova mostu: II. etapa

Jak již bylo uvedeno v článku v minulém vydání popisující I. etapu opravy, Karlův most je nejen historickou a kulturní památkou, ale také výjimečným technickým dílem, které slouží svému účelu 655 let. Je středem zájmu jak odborných institucí, tak i prostých občanů a je pochopitelné, že oprava vyvolala širokou, místy velmi kritickou diskuzi, vedoucí až ke sporům. Nebylo vždy snadné věnovat maximální úsilí opravě mostu a současně vyvracet šířené nepravdy.

Informační technologie

Žádná dvě vyrobená ferrari nejsou stejná

Ferrari a jeho výrobní závod v Maranellu je ikonou italské i celosvětové výroby sportovních automobilů, a to již od roku 1929. V roce 2011 společnost vyrobila více než 7 000 automobilů při obratu 2,2 miliardy eur, což znamenalo 7% meziroční nárůst.

Komerční příloha

Speciální oblečení proti žáru a plamenům

Horko představuje extrémní potenciál ohrožení pro pracovníky v průmyslu i živnostníky, ať se jedná o svařování nebo o práci ve slévárnách a hutích. Společnost Mewa nabízí širokou paletu ochranných oděvů, které - v závislosti na kolekci - spolehlivě zajišťují bezpečnost při působení sálavého, konvekčního či kontaktního tepla, létajících jisker, při vzniku malých okují a krátkodobém kontaktu s plameny.

Laser World of Photonics

V roce 2011 se veletrhu Laser World of Photonics zúčastnilo 1 075 vystavovatelů, tedy více než kdykoliv předtím. Na to, co letos, v roce 40. výročí od uspořádání prvního ročníku, od tohoto veletrhu očekává, jsme se zeptali Norberta Bargmanna, místopředsedy představenstva společnosti Messe München GmbH.

Nejrychlejší způsob svařování

Metoda CMT Twin je založena na stejném uspořádání jako osvědčený svařovací postup TimeTwin: dva svařovací zdroje, jeden svařovací hořák a dvě navzájem izolované kontaktní trubice ("Lead" a "Trail"). To vše doplňují vynikající svařovací vlastnosti technologie CMT.

Ochranné plyny s obsahem dusíku pro svařování hliníku

V posledních letech je kladen stále větší důraz na efektivitu výroby a vlastnosti finálního výrobku. Pomineme-li všudypřítomné požadavky na snižování výrobních nákladů, hraje důležitou roli i snižování hmotnosti výrobků. Tento faktor má velký význam především při výrobě dopravních prostředků.

Laserové vývojové centrum

Šťastnou volbou ve vývoji laserů u firmy Trumpf, známé coby špičkový výrobce těchto systémů pro průmyslové aplikace, jsou v posledních letech zvláště pevnolátkové a z toho diskové lasery. Svým výrobním programem Trumpf samozřejmě i nadále pokrývá prakticky celou řadu typů průmyslově využitelných laserů, z nichž každý má své odůvodnění a ani jejich vývoj nijak nezanedbává.

Metody svařování při výstavbě plynovodu

Obyvatelé Plzeňského a Ústeckého kraje si v loňském roce mohli povšimnout zvýšeného ruchu stavebních a jiných mechanizmů pohybujících se po území obou krajů a táhnoucí se linie ocelového potrubí o průměru 1 400 mm.

Zpracování materiálů studeným laserem

Lasery s ultrakrátkým pulsem mohou být využívány pro řezání, vrtání, značení nebo úpravu povrchů. Protože ultrakrátké pulsy jsou kratší než čas potřebný pro většinu energeticky difuzních procesů uvnitř atomové mřížky, nepřenese se žádné teplo do okolního materiálu, což eliminuje nechtěné změny materiálu. To je důvodem, proč se této metodě zpracování materiálů také říká "studená".

Produktivní svařovací procesy

Hlavním cílem měnící se tržní ekonomiky je zvýšení produktivity a hledání nových úspor ve svařování. Výrobní společnosti, orientující se na svařovací procesy, požadují nejen zvyšování produktivity, ale i její monitorování a následné hodnocení. Tento stav je vyvolán potřebou udržení konkurenceschopnosti a je zaměřený na zvýšení profitu společnosti při udržení stávajících lidských i technických zdrojů.

Certifikace výrobců kolejových vozidel

Technologie svařování, počítána jako vysoce produktivní metoda spojování a navařování materiálu, zaujala svou pozici v mnoha průmyslových odvětvích. S progresivním vývojem jednotlivých zařízení, zvyšování jejich výkonů, životnosti a použitelnosti se zároveň zvyšují i nároky nejen na kvalitu, ale i na bezpečnost provedení svařovacích prací.

Svařování hliníku v ochranných atmosférách

Svařování v ochranných atmosférách nachází dnes uplatnění ve všech oborech svařovaných konstrukcí, a proto se podíl těchto metod proti jiným technologiím neustále zvětšuje, což je způsobeno především těmito výhodami: vysokou produktivitou práce, možností svařovat ve všech polohách, umožněním snadné automatizace a robotizace, širokým výběrem přídavných materiálů, velkým sortimentem svařovacích zařízení, zlepšením hygieny prostředí.

Spojování a řezání ultrazvukem

Ultrazvukové vibrace jsou používány v široké škále technologií, např. svařování, opracování a dělení plastů nebo kovů, čištění, testování materiálu, lokalizování, diagnostika, terapie, přenos signálu a další. Jako výsledek nárůstu využití termoplastů v předchozích desetiletích se ultrazvukové spojování stalo důležitým technologickým procesem.

Vyšší produktivita s novou revoluční SAW technologií

Až do současnosti bylo svařování dvojdrátem, co se týká srovnání výkonu odtavení, nejproduktivnější jednozdrojovou SAW metodou (Submerged Arc Welding - Svařování pod tavidlem). Svařování dvojdrátem se provádí pomocí dvou drátů připojených ke stejnému napájecímu zdroji se stejnou polaritou. Prostřednictvím technologie ICE umožňuje ESAB zvýšení výkonu odtavení až o 50 % ve srovnání s dvoudrátovým a o 100 % ve srovnání s jednodrátovým svařováním.

Lasery v prvním pololetí 2013

O tom, že laserová technika ani po více než půl století od svého objevu neřekla ještě zdaleka své poslední slovo, ale právě naopak, nikdo nepochybuje. Prakticky není dnes oboru, kde by se nemohla uplatnit, přičemž právě díky laserům se v těchto oborech stav vývoje dostává na kvalitativně vyšší úroveň.

Řezné nástroje

Společnost Techni Trade se zabývá vývojem, výrobou a prodejem řezných nástrojů, strojních nožů a spotřebního materiálu. Posláním této společnosti je neustálé zlepšování svých služeb, vývoj nových výrobků prostřednictvím aplikovaného výzkumu a vývoje a nalézání takových řešení, která snižují výrobní náklady na straně zákazníků.

Trendy

PVD povlaky pro tváření hliníkových slitin za studena

Slitiny hliníku jsou díky svým vlastnostem stále používanějším materiálem pro výrobu částí strojů a lehkých komponent nejen v automobilovém průmyslu. Jednou se základních technologií používaných při jejich výrobě je tváření za studena. Vlastnosti Al slitin však kladou vysoké nároky na kvalitu vypracování nástrojů a jejich vlastnosti. Jednou z cest, jak prodloužit trvanlivost těchto nástrojů, jsou PVD povlaky nabízené firmou LISS, a. s. Povlakování zde přináší zlepšení ekonomické efektivnosti a procesní stability.

Briketovací zařízení lisuje i kusový odpad

Výkonné briketovací zařízení od firmy Ruf podstatnou měrou přispívá k efektivitě výrobních procesů ve firmě SWG Metallverarbeitung und Montagetechnik GmbH. Lis redukuje objem třísek téměř na jednu desetinu, získává zpět cennou řeznou kapalinu a nenechává se vyvést z rytmu ani většími kusy hliníku, které se nacházejí mezi třískami. Do současné doby vylisovalo zařízení Ruf u firmy SWG již více než milion hliníkových briket.

Vláknový laserový řezací systém

LVD rozšiřuje svou řadu laserových řezacích systémů zavedením vysoce rychlostního vláknového laserového řezacího systému Electra FL.

Výroba speciálních materiálů válcováním za studena

Probíhající globální hospodářská krize postihla významným způsobem i ocelářský průmysl. Dopad na jednotlivé regiony a druhy výrobků je ovlivněn reakcí jednotlivých států a významných producentů oceli. Paralelní a neméně významnou skutečností je rostoucí tlak na neustálou inovaci ocelářských výrobků. Na trhu EU existovalo v roce 2009 jen 30 % ocelářských výrobků, které byly dostupné i před deseti lety. Už tato samotná skutečnost potvrzuje významnou roli výzkumu a vývoje v ocelářském průmyslu.

Tvářecí a výrobní procesy ve stavbě lehkých karoserií

Stále rostoucí nároky na zmenšování hmotnosti karoserií osobních automobilů a užitkových vozidel vytvářejí tlak na jejich konstruktéry a na výrobní technologie.

Technologie zpracovaní profilů a plechu

Společnost Stierli-Bieger i Prinzing se zabývají výrobou strojů pro zpracování kovu s více jak 30. letou tradicí. Výrobce strojů Stierli se specializuje na výrobu horizontálních lisů pro ohýbání a rovnání kovových profilů, společnost Prinzing se zaměřuje na výrobu strojů ke tváření plechu. V Česku jsou oba výrobci zastoupeni společností Bickel and Wolf.

Ocel splňující potřeby výrobního procesu

Rodina produktů Ruukki Laser zahrnuje konstrukční oceli s mezí kluzu v rozmezí 200 - 420 MPa. Oceli Laser mají skvělé inženýrské vlastnosti a jsou ideální pro široké spektrum aplikací.

Přesné a efektivní upínání strojních svěráků

Nový systém základních desek MNG Zero Point, tzv. mechanický upínací systém s nulovým bodem, dodávaný společností WNT, umožňuje jednoduché a univerzální upnutí svěráků a přípravků ke strojnímu stolu. Snadná obsluha, rychlost, spolehlivost, vysoká přesnost a komptabilita jsou hlavními přednostmi, které podtrhuje vysoká efektivita z pohledu výrobních nákladů.

Ochrana činných ploch nástroje laserem

Tvářecí nástroje jsou vystavovány stále většímu zatížení a tím i opotřebení. To také snižuje jejich trvanlivost. Pro odstranění tohoto negativního faktoru zkoumal Frauenhofer Institut für Produktionstechnologie IPT možnost použití laserových technologií.

Výroba

Tříletá záruka na vřetena

Obráběcí stroje jsou pro výrobce podstatou bytí. Avšak jedině stroje, které splňují požadované parametry s dlouhodobou spolehlivostí, mohou být produktivní a přinášet zisk. Toho si je vědoma i společnost Okuma, která nyní poskytuje tříletou záruku na soustružnická i frézovací vřetena, a to bez omezení počtu provozních hodin.

Vyšší výkon pro broušení válcových ploch

Brusky pro broušení válcových ploch se používají v mnoha aplikacích. Konstrukční řada OGM EX III /NC III výrobce Okamoto představuje pro český a slovenský průmysl nanejvýš spolehlivá zařízení, která splňují aktuální a budoucí požadavky na přesnost a efektivitu i při obrábění těžko obrobitelných materiálů.

Upgrade materiálů pro obrábění

1. dubna 2013 uvedl Pramet na trh zcela novou generaci materiálů s označením UP!GRADE, jejichž parametry přestavují zcela novou dimenzi v obrábění. Pramet ovšem nepředstavil jen nové materiály - na trh byly uvedeny rovněž prodloužené nože pro upichování a zapichování a také nové frézy s destičkami ve šroubovici pro hrubovací aplikace. V tomto článku se však zaměřme právě na nové materiály.

Nově v obchodní politice obráběcích strojů

Společnost CNC Invest exkluzivně poskytla MM Průmyslovému spektru prohlášení o její změně strategie na další období zapříčiněné nejen rozvázáním dlouholeté spolupráce s firmou Okuma, ale i dalšími okolnostmi vývoje trhu. Zde předkládáme výběr toho hlavního.

Klasické nebo CNC obráběcí centrum

V posledních letech můžeme sledovat ohromující nástup CNC techniky pro výrobu oken. Kdo se byl podívat na veletrh Fensterbau, musí konstatovat, že okna se už nebudou vyrábět jinak, než na CNC strojích. Na první pohled se to tak opravdu jeví. Podívejme se ale na celou problematiku blíže s inženýrem Jaroslavem Soukupem ze společnosti SOUKUP a zjistíme, že to není tak úplně jednoznačné.

Tři v jednom aneb síla jednoduchosti

Příběh o ovčákovi, který vozí na malé pramičce svoje stádo tak, aby je nesežral vlk, aneb důmyslné řešení přepravy beze ztráty ovečky, to je příběh, který můžeme směle promítnout i do strojírenské praxe. Tentokrát půjde o to, zda použít flexibilní a relativně nenákladné řešení se standardními nástroji, anebo řešení na míru šetřící čas, peníze a garantující bezchybný výsledek.

Revoluce v oblasti frézování ozubení

Přibližně v roce 2005 společnost Sandvik Coromant rozpoznala, jakou nutností je a jak velký potenciál nabízí zvýšení výkonnosti při frézování ozubení. V okamžiku, kdy získala naprostou jistotu, byl zahájen vývoj obráběcích strojů a technologického software, ale také průmyslových aplikací a stejně tak i řešení obráběcích nástrojů.

Příručka pro technology: Kompenzační přístup při frézování - poloha frézy

Výroba správně opracovaného komponentu je přeměna hrubého obrobku v dokonale dokončený kus tím nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem. Dosažení tohoto cíle je částečně věcí geometrie (dráha frézy) a částečně technologie (výběr frézy a metody frézování (řezné podmínky)).

Rozsviťte světla

Newtonská firma Thorlabs Inc se z amerického státu New Jersey vypracovala na předního celosvětového hráče v odvětví fotonických produktů určených zákazníkům, kteří se zaměřují na světelné experimenty - lidem, kteří vyvíjejí světelnou technologii zítřka. Firma také sepsala knihu (ve skutečnosti více než 5-ti kilogramový katalog) o tom, jak úspěšně vést zásilkový obchod s technologicky vyspělými komponenty.

Komerční příloha: Povrchové úpravy

Označení CE

V ČR byly zavedeny normy pro stavební ocelové konstrukce (v období 2009-10) a to pro návrh a výpočty - ČSN EN 1993, ČSN EN 1994, ČSN EN 1990 (a jejich změny a aktualizace v r. 2011,2012). Zavedení EC 3 (řada ČSN EN 1993) znamená pro členy CEN povinný přechod na návrh a výpočet podle Eurocode 3.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit