Témata
Reklama

Vláknový laserový řezací systém

LVD rozšiřuje svou řadu laserových řezacích systémů zavedením vysoce rychlostního vláknového laserového řezacího systému Electra FL.

Systém Electra FL využívající vysoce výkonný pevnolátkový laserový zdroj s dopovanými optickými vlákny je určen k rychlému a přesnému zpracování tradičních tenkých plechů z měkké oceli, nerezové oceli a hliníku, ale díky své univerzálnosti může efektivně zpracovávat i plechy z mědi nebo mosazi. Vyšší absorpce laserových paprsků o vlnovédélce 1µm materiálem zajišťuje až o padesát procent větší rychlost zpracování, než jakou u tenkých plechů dosahují laserové zdroje na bázi CO2.

Reklama
Reklama
Systém Electra FL využívá vysoce výkonný pevnolátkový laserový zdroj s dopovanými optickými vlákny.

Lehký a tuhý systém přívodu laserových paprsků

Systém Electra FL byl společností LVD vyvinut od základu a poskytuje plné výhody technologie vláknového laserového řezání. Obsahuje lehký a velmi tuhý systém přívodu laserových paprsků pro vysoce dynamické zpracování.Kompaktní provedení systému Electra FL maximalizuje využitelný čas stroje díky integrovanému systému střídavě posuvných stolů, který umožňuje nakládání jednoho stolu,zatímco stroj provádí řezání na druhém stole. Výměna stolů trvá pouhých třicet sekund. Díky nejnovějšímu uživatelskému rozhraní s dotykovou obrazovkou Touch-L je používání a ovládání systému Electra FL velmi snadné. Touch-L využívá19" dotykovou obrazovku a grafické uživatelské rozhraní, které efektivně a snadno vede uživatele všemi potřebnými dialogy se strojem.Touch-L rovněž obsahuje funkce programování součástí a vytváření vyřezávacích sestav umožňující uživateli importovat součásti přímo do řídicího systému a používat technologické postupy řezání a pracovní listy vyřezávacích sestav přímo u stroje.

Systém Electra FL byl společností LVD vyvinut od základu a poskytuje plné výhody technologie vláknového laserového řezání.

Produktivita a výkonnost

Produktivitu a výkonnost systému Electra FL dále zvyšují volitelné automatizační moduly. Laserový řezací systém je možné vybavit volitelným kompaktním paletovým systémem CT-L, který kromě vlastního zakládání a odebírání materiálu obsahuje i regálovou jednotku pro ukládání výchozího materiálu a hotových součástí.

Který zdroj je lepší?

Produktový manažer laserových systémů LVDKurt Van Collie odpovídá na otázky ohledně perspektivy vláknových versus CO2 systémů.

Díky nejnovějšímu uživatelskému rozhraní s dotykovou obrazovkou Touch-Lje používání a ovládání systému Electra FL velmi snadné.

Proč jsou nabízeny vláknové laserové systémy?

Mnoho našich zákazníků zpracovává tenké plechy, nejen z měkké nebo nerezové oceli, ale také z hliníku, mědi a mosazi. Vzhledem k výhodě lepší absorpce vlnové délky 1µm, zejména u těchto tenkých plechů, je nabídka vláknového laseru logickým doplňkem portfolia laserových systémů LVD.

Je vláknový zdroj lepší než tradičnější laser na bázi CO2 pro většinu aplikací řezání rovných plechů?

V oboru se hodně diskutovalo o tom, že vláknové lasery jsou schopny zpracovávat prakticky všechno. Faktem však zůstává, že pro subdodavatele nebo výrobce původních zařízení,který hledá flexibilní stroj pro řezání tenkých i silných materiálů s dobrou jakostí povrchu,zůstává CO2 stále nejlepší možností. Pokudřeže pro zákazníka převážně tenké plechy, pak vláknový laser umožňuje podstatně větší rychlosti řezání než řezání dusíkem.

Jaká jsou hlavní hlediska pro volbu vláknového systému?

Při zvažování, zda je lepší vláknový laser, nebo laser na bázi CO2, si musíte nejprve položit otázku, jaký materiál zpracováváte a jaká je jeho tloušťka. Jestliže odpovíte, že zpracováváte hlavně tenké plechy, pak je vláknový laser dobrou potenciální volbou díky vyšší rychlosti řezání.Dvěma dalšími důležitými výhodami vláknového laseru jsou menší spotřeba energie v porovnání s lasery na bázi CO2 a minimální náklady na údržbu.Je však důležité poznamenat, že efektivnost poslední generace laserů na bázi CO2 sezlepšila díky zavedení prvků pro úsporu energie a podstatnému prodloužení intervalů údržby.

Newtech

Ing. Marcela Kinkorová
mkinkorova@newtech.cz
www.newtech.cz

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 130441
Datum: 10. 04. 2013
Rubrika: Trendy / Tváření
Autor:
Firmy
Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Komodita Machine Tool je japonskou jistotou. Jak dlouho?

Japonsko. U Evropana tato destinace stále vyvolává pocit neznáma a určitého tajemna. Je to země kruté historie ovlivněné přímo i nepřímo lidskými rozhodnutími, jenž zanechaly v celé řadě generací znatelný šrám projevující se uzavřeností a prvotní osobní nedůvěřivostí a i určité váhavosti projevující se například z obavy ze sdělení negativního názoru spoluřečníkovi, aby se případně necítil uražen. V komunitě Japonců jste pokaždé udivováni obrovskou vzájemnou úctou a respektem. Budiž jejich chování vzorem pro ostatní národy.

Související články
Jsou smíšené konstrukce dočasně za svým zenitem?

Nikdo nenamítá proti oprávněné potřebě lehkých konstrukcí v dopravě, aeronautice, obalové technice a u pohyblivých částí strojů, systémů a zařízení. Avšak jsou smíšené konstrukce s plasty vyztuženými vlákny v současnosti opravdu za svým zenitem?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Ochrana činných ploch nástroje laserem

Tvářecí nástroje jsou vystavovány stále většímu zatížení a tím i opotřebení. To také snižuje jejich trvanlivost. Pro odstranění tohoto negativního faktoru zkoumal Frauenhofer Institut für Produktionstechnologie IPT možnost použití laserových technologií.

Technologie zpracovaní profilů a plechu

Společnost Stierli-Bieger i Prinzing se zabývají výrobou strojů pro zpracování kovu s více jak 30. letou tradicí. Výrobce strojů Stierli se specializuje na výrobu horizontálních lisů pro ohýbání a rovnání kovových profilů, společnost Prinzing se zaměřuje na výrobu strojů ke tváření plechu. V Česku jsou oba výrobci zastoupeni společností Bickel and Wolf.

Zdokonalené řezání drobných tvarů plazmatem

Řezání drobných tvarů nebo děr o malém průměru vyžaduje vysoce přesný postup. Dosud se většinou používá technologie vrtání nebo lisování. Nyní je k dispozici tech-nologie, která splňuje vysoké nároky kladené na řezání drobných tvarů do součástí z konstrukční ocele.

Výzkum a vývoj technologie přesného tváření

Lisování přesných dílců za studena je v současnosti na vysoké úrovni. Společnosti ANC Components a Comtes FHT řeší dosažení dalšího zefektivnění a zproduktivnění výrobního procesu v rámci dotovaného projektu Eureka spojením zkušeností praxe a výzkumných prostředků.

Mechanizované nástroje pro ruční stříhání plechů

Pro ruční stříhání plechů a trubek lze použít tři nově vyvinuté postupy: stříhání s nůžkami s úzkými čelistmi, nůžkami na plech a obrážení. V článku je ukázáno, kdy je nejvýhodnější použít kterou metodu stříhání.

Lehčí a čistější řezání vysoce pevných dílů

Automobilový průmysl řeší u karoserií především nízkou hmotnost a bezpečnost při nárazu. Proto se na vybrané části karoserie používají vysoce pevné ocele schopné tváření za tepla. Typickým příkladem je nový VW Golf VII. Při řezání vysoce pevných ocelí se s výhodou používá laser.

Aktuální možnosti v laserovém svařování

Laserové svařování lze v dnešní době považovat za velice moderní technologii. Vysoké svařovací rychlosti, štíhlý svar a z toho plynoucí výhody jsou pozitiva, která umožnila začlenění této metody do progresivních výrobních technologií. Tento článek si klade za cíl představit aktuální možnosti laserových svařovacích technologií.

Oscilující paprsek laseru pracuje přesněji

Univerzálním nástrojem naší doby je laser, kterým je možné bezdotykově opracovávat téměř všechny materiály. Ještě lépe a přesněji se podaří materiály řezat nebo gravírovat, když paprsek laseru kmitá.

Současný vývoj v oblasti svařování

Svařování, resp. spojování materiálů je v podstatě průřezová skupina technologií, která ovlivňuje prakticky všechny průmyslové obory. Některé obory by bez svařování a dalších způsobů spojování materiálů dnes již nemohly vůbec existovat, např. výroba automobilů, výroba konstrukcí ve stavebnictví a řady strojírenských složitých výrobků, včetně energetických zařízení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit