Témata
Reklama

Tříletá záruka na vřetena

Obráběcí stroje jsou pro výrobce podstatou bytí. Avšak jedině stroje, které splňují požadované parametry s dlouhodobou spolehlivostí, mohou být produktivní a přinášet zisk. Toho si je vědoma i společnost Okuma, která nyní poskytuje tříletou záruku na soustružnická i frézovací vřetena, a to bez omezení počtu provozních hodin.

Ondřej Svoboda

Jednatel a spolumajitel společnosti Misan. Vystudoval čtyřleté gymnázium. Z mimoškolních aktivit se věnoval prakticky denně sportu. Po ukončení doktorského studia na ČVUT a nástupu do zaměstnání si dálkovou formou doplnil vzdělání v elektrotechnice (výuční list) z důvodu získání oprávnění pracovat samostatně na zařízeních pod napětím (vyhláška 50). Jeho volba padla na Strojní fakultu ČVUT, specializaci „výrobní stroje a zařízení“. Po ukončení doktorského studia spojeného se zaměstnaneckým poměrem ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT na Fakultě strojní ČVUT v Praze pracoval po dobu jednoho roku ve výrobním závodě jednoho z japonských výrobců obráběcích strojů v Anglii. Poté přišel do rodinné firmy Misan, kterou jeho otec spoluzakládal. Věří, že směřování jeho firmy najde pozitivní odezvu v českém průmyslu, jehož budoucnost vidí právě v zaměření na složité a přesné výrobky vyráběné s nejvyšší produktivitou. 

Moderní obráběcí stroje jsou komplexní mechatronická zařízení, u nichž vřetena představují konstrukční skupinu s nejvyššími nároky. To platí zejména pro obráběcí centra určená pro vysokorychlostní frézování. Vřeteno je v takových případech vždy kompromisem mezi dvěma protichůdnými požadavky: velmi vysokých otáček je dosahováno na úkor tuhosti a naopak. Navíc odstředivá síla narůstá s druhou mocninou úhlové rychlosti. Čím je technologie složitější, tím je vřeteno náchylnější k poruše, zvláště pracuje-li v oblasti hraničních parametrů.

Reklama
Reklama

Spolehlivost a poruchy vřeten

Spolehlivá funkce vřetena obráběcího stroje tak nutně vyžaduje kumulaci dlouhodobých zkušeností, od výběru materiálů přes výpočty, konstrukční provedení, vlastní výrobu až po správnou údržbu. Vždy zůstává jistou neznámou vliv vzájemného elektrického, elektronického a mechanického působení jednotlivých komponent. K tomu přistupuje volba ložisek představující konstrukční problém, který se vyvinul do samostatné vědní disciplíny. Snaha o přiblížení se současným limitům a jejich další posunutí jistě těší univerzity a je výzvou výrobcům, ale uživatelé nakupují stroje výhradně jen jako prostředek pro tvorbu zisku a jednoznačně oceňují produktivitu a spolehlivost.

Okuma poskytuje tříletou záruku i na vřetena pracující v nepřetržitém provozu.

Porucha vřetena je tou nejhorší noční můrou každého podnikatele. Opravy vždy ničí plány a kalkulace, dlouho trvají a ohrožují dodávky. Poruchy se vyskytují každodenně po celém světě, a to nejen prostřednictvím kolizí. Můžeme se pouze domnívat, kolik vřeten je každý rok odstaveno kvůli nečekané závadě. Skutečnost, že se na trhu etablují nezávislé servisní společnosti, které samy sebe označují jako „doktory vřeten“, naznačuje, že poptávka je vysoká. Jakmile jsou stroje mimo záruku, většinou po 12 měsících, jakékoliv poškození vřeten se stává neodmítnutelným zdrojem příjmu pro výrobce (i když určitě ne pro jeho image) a servisem, o který nerad přichází. V porovnání s cenami až 20 000 eur za nové vřeteno činí náklady na opravu „pouze“ několik tisíc eur, a jsou proto pro uživatele obráběcích strojů přijatelnějším řešením. Existují již dokonce společnosti, které mají výměnná vřetena na skladě na své vlastní náklady! To vyvolává otázku, zda náklady na údržbu a opravy obráběcích strojů jsou vždy posuzovány správně. Zejména ve větších společnostech, kde často mívají různé rozpočty a odpovědnosti pro zadávání zakázek obráběcích strojů a zvlášť pro náklady na služby. Nákupčí získává prémie nebo povýšení dosažením nižších cen, zatímco jeho kolega v údržbě si staví sebevědomí na své schopnosti odhadnout a dodržet plánovaný rozpočet. Protichůdná motivace vždy odkrývá slabost společnosti ve vyhodnocení celkových nákladů na pořízení i provoz.

Náklady na pořízení a provoz

Relativně dlouhá a proměnná doba životnosti obráběcích strojů ztěžuje určení konečných nákladů na provoz až do jejich vyřazení. Pro stanovení TCO (Total cost of ownership – celkové náklady na pořízení a provoz) je třeba vynaložit úsilí a nést odpovědnost. Pokud se při investici do obráběcích strojů zamaskují náklady na opravy a náhradní díly, zkreslí se prodejní hodnota a je tvrdě preferována pouze suma investičních nákladů, končí se obvykle s nejvyššími konečnými náklady. Provozní náklady nelze ignorovat.

Prodloužená záruka se týká 30 různých typů vřeten vyráběných závodem Okumy v Oguchi.

Kvalitní výrobky mají vždy svou cenu, ale také odpovídající hodnotu. Pokud tomu tak není, stává se nákup fraškou nebo výsledkem podvodu. Při porovnávání obráběcích strojů je jejich skutečná hodnota (ve smyslu přínosu pro uživatele) téměř vždy skryta v detailech. To se stává opravdovým problémem, zejména pro výrobce špičkových strojů. Ve většině případů jsou parametry jimi nabízených výrobních zařízení srovnávány s technickými informacemi levnějších strojů a rozhodnutí o nákupu se zredukuje na několik vybraných kritérií, jako jsou kritické rozměry obrobku, výkon a rychlost vřetena, dostupnost a cena. Nic proti strojům za přijatelnou cenu. V tomto směru neexistují špatné stroje, pouze se vyskytují stroje nesprávně aplikované. Dobré aplikační doporučení tomu může zabránit. Kvalitativní rozdíly mezi obráběcími stroji a jejich dopad na uživatele se obvykle projeví až po záruce, což nás přivádí zpět ke vřetenům.

Strategie jednozdrojového konceptu

Jedna z nejstarších japonských společností v oboru strojírenské výrobní techniky, Okuma, produkuje bytelné, dlouhodobě přesné a spolehlivé CNC stroje. Dobrá pozdější prodejnost strojů Okuma tyto hodnoty podtrhuje. To vše na bázi osvědčených konstrukčních principů, volbě optimálních velikostí, dokonale vyváženého konceptu stroje, výroby na vlastních velice přesných mateřských strojích s uplatněním moderních výrobních metod a procesů. Montáž vysoce kvalifikovanými odborníky včetně rozsáhlých výstupních kontrol a testů je samozřejmostí. Okuma systematicky a opakovaně nastavuje nové standardy pro své vlastní CNC řídicí systémy, pohony, absolutní polohování a rotační odměřovací systémy. K tomu se přidávají oceněné inovace, jako jsou aplikace systému teplotní kompenzace (Thermo-Friendly Concept), prevence a ochrana před kolizemi (Collision Avoidance System CAS) nebo systém potlačení vibrací při obrábění (Machining Navi). Vše v souladu se základní strategií komplexního rozvoje, tzv. jednozdrojového (single-source) konceptu, kterou Okuma dodržuje a rozvíjí po celá desetiletí. Zahrnuje mechaniku, hardware, senzory a software. Vývoj a nasazení nových výrobků i jednotlivých uzlů a součástí může být dokonale koordinován v rámci jediné firmy a zaručuje nejlepší možné přizpůsobení požadavkům praxe. Význam zpětné vazby z praktického uplatnění podtrhuje i systémová analýza zkušeností uživatelské komunity z celého světa, která zahrnuje sledování poruch všech komponent. Okuma bere výsledky jako podklad pro zlepšování a přenáší je co nejrychleji do sériové výroby. To platí také pro srdce obráběcích strojů – pro vřetena.

Jedinou podmínkou pro tříletou záruku je správné užití vřeten a dodržení požadavků na běžnou údržbu.

Tříletá záruka na vřetena

Míru přesvědčení o své vlastní kvalitě Okuma nyní promítla do záruky. Nové záruční lhůty nechávají konkurenci lapat po dechu, neboť od letošního roku je při koupi nového stroje Okuma automaticky poskytována tříletá záruka na vřeteno, a to bez omezení směnnosti. To znamená, že v případě nepřetržitého provozu po 24 hodin denně a 7 dní v týdnu může vřeteno teoreticky dosáhnout doby chodu až 24 x 365 x 3 = 26 280 hodin. Ale i při třísměnném nasazení po 300 dní v roce stále jde o pozoruhodných 20 000 hodin bezproblémové životnosti vřetena, kterou Okuma zaručuje. Záruka platí pro všechny soustružnické stroje, obráběcí centra i víceprofesní stroje pracující až se třemi vřeteny na jednom stroji. Jedinou podmínkou pro tříletou záruku je správné užití vřeten a dodržení požadavků na běžnou údržbu. Výjimku představují pouze poškození způsobená havárií nebo nesprávným užíváním. Tříletá záruka se nevztahuje na přídavné nástrojové hlavy portálových strojů Okuma. Celkem se tříletá záruka týká 30 různých typů vřeten vlastní výroby s otáčkami od 6 000 do 35 000 min-1 ze závodu Okuma Oguchi.

Opravy a dodávky náhradních vřeten

Každý výrobce, který sebevědomě prohlašuje, že jeho stroje jsou připraveny na bezproblémový provoz vysokorychlostního obrábění, by také měl „položit ruku do ohně“ za jednotku vřetena. U Okumy je vřeteno považováno za normálních podmínek použití a při řádné péčí za nezničitelné.

Podle Okumy je přes 90 % poškození vřeten způsobeno kolizí v důsledku lidské chyby, jako jsou nezkontrolované upnutí součásti, chybné nástroje, chyby při programování, nedbalost apod. Ve svém evropském středisku v Krefeldu má Okuma vlastní opravnu vřeten včetně zkušebního zařízení pro testování a zabíhání. Vyskytne-li se poškozené vřeteno na některém z 28 000 strojů Okuma instalovaných po celé Evropě, zaskočí náhradní skladové vřeteno z Krefeldu a zkrátí tím dodávku zákazníkům na 1 až 2 dny. Tento moderní systém šetří peníze zákazníkům a současně dává zaměstnancům v Krefeldu čas potřebný pro analýzu a možnou opravu poškozeného vřetena.

Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D.

Misan
hendrichova@misan.cz
www.misan.cz

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 130452
Datum: 10. 04. 2013
Rubrika: Výroba / Obrábění
Firmy
Související články
Automatizační řešení navzdory překážkám

Firma Piesslinger se specializuje na povrchovou úpravu hliníku. S automatizací výroby dílů pomohla firma Hermle a prokázala, že různé tolerance a choulostivé povrchy nemusejí být důvodem, proč se vzdát myšlenky bezobslužného obrábění.

Řídicí systém z vlastní dílny, 1. díl: Filozofie jednoho zdroje

V sérii navazujících článků se budeme zabývat systémem OSP - P300A, který v současné době završuje řadu řídicích systémů vyvinutých a vyráběných společností Okuma pro řízení CNC obráběcích strojů rovněž původem z Okumy.

Prestižní ocenění Zlatá medaile

Výjimečnost nástroje FreeTurn skupiny Ceratizit potvrdila na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu odborná porota prestižního ocenění Zlatá medaile. Ocenění za inovaci ve zpracovatelské technologii bylo společnosti uděleno za inovativní metodu technologie podélného a čelního soustružení, kdy je hrubování, dokončování a obrábění kontur realizováno pomocí jediného nástroje. Společně s progresivní obráběcí metodou High Dynamic Turning zvyšuje nástroj FreeTurn dynamičnost a efektivnost procesu soustružení.

Související články
Mít prostor pro obrábění

Dosažení dalšího zvýšení produktivity v sériové výrobě. To byl cíl těch, kdo vyvinuli úspěšnou konstrukční řadu strojů Hyperturn. Jejím přesvědčivým pokračovatelem je nový Hyperturn 65 Powermill.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Důležitá je doba chodu vřetena v řezu

Společnost HZT Honermeier Zerspanungstechnik vyrábí tvářecí nástroje, komponenty, měřidla a prototypy pro strojaře, proto žádné dvě zakázky nejsou stejné. Kvůli flexibilnímu a současně efektivnímu obrábění investovala společnost do pětiosého obráběcího centra s připojenou automatizací od firmy Hermle.

Soustruh s ergonomickým deginem

Na dubnových dnech otevřených dveří mohli zákazníci a obchodní partneři Kovosvitu MAS na montáži poprvé spatřit nový soustruh KL 435. Jde o další stroj z řady KL (Kovosvit Lathe) v níž navazuje na KL 285, který Kovosvit poprvé představil v minulém roce na MSV v Brně. Letos bude mít v Brně výstavní premiéru soustruh KL 435. Výrobní řada KL je evolucí řady produkčních soustruhů SP. Samotný KL 435 tak navazuje na soustruh SP 430. Konstruktéři se při inovaci zaměřili zejména na ergonomii a celkovou přívětivost ovládání stroje.

Brousicí centrum pro hospodárnou výrobu

Brousicí centrum UW II F od firmy Saacke v mnoha detailech předčí očekávání svých zákazníků. Z hlediska výkonnosti, velikosti a hmotnosti se řadí mezi již zavedené typy brusek UW I F a UW I D a vytváří tak ideální podmínky pro maximální přidanou hodnotu.

Automatizované obrábění zápustek

Díky strategii standardizace a obráběcímu centru C 22 UP Hermle zhospodárnila divize výroby nástrojů a forem ve WMF Group svoji výrobu zápustek a nástrojů a vytvořila tak volné kapacity pro služby externím zákazníkům.

Od tlakové slévárny až po kompletní výrobu

Outsourcing u sléváren a kováren nabývá na důležitosti. Přesun obrábění od OEM výrobců do sléváren vedl k tomu, že se řada tlakových sléváren přeorientovala na kompletní výrobu. Příkladem je závod Ljunghäll v České republice, který s podporou firmy Grob rozšířil výrobu z tlakového lití na dodávky komplexních dílů pro automobilový průmysl.

Produktivní vrtání otvorů do hliníku

Výrobci automobilů produkují čím dále více dílů z hliníku s cílem snížit hmotnost vozidel i spotřebu paliva. S ohledem na tuto tendenci je proto jasné, že vzniká poptávka po vrtácích použitelných pro výrobu otvorů ve součástkách z hliníkových slitin. Musí být zároveň schopny zajistit vysokou produktivitu, nízké náklady na otvor, dlouhou a konzistentní životnost, vysokou opakovatelnost i bezpečnost procesů.

Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Automatizovaná výroba implantátů just-in-time

Pro zakázkovou výrobu vysoce přesných implantátů v časovém limitu 24 hodin vsází švýcarský výrobce a poskytovatel zdravotnických prostředků pro osteosyntézu, firma Medartis, na obráběcí centra a robotické systémy Hermle.

Upínací sady HSK s výměnným kroužkem

Pro vysoce přesné a spolehlivé upínání nástrojů se používají upínací sady HSK. V tomto prostředí firma Röhm, která se specializuje na upínací technologie a automatizaci, některé z osvědčených výrobků významně optimalizovala.

Vřetena svislých CNC soustruhů - Část 1

Je-li řídicí systém mozkem obráběcího stroje, pak vřeteno je jeho srdcem. Japonská výrobní společnost Okuma vytváří tyto dva ústřední orgány svých obráběcích strojů s vynaložením veškerého umu, kterého je schopna a s příslovečnou japonskou pečlivostí. Proto si může dovolit se 100% jistotou prohlásit, že její soustružnická i frézovací vřetena budou pracovat bezchybně po dobu 36 měsíců bez omezení a poskytnou uživatelům tříletou záruku.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit