Témata

Sázka na design

Seriál o průmyslovém designu vzniklý ve spolupráci se studiem Divan design chce oslovit komunitu konstruktérů, aby při návrzích nových produktů na ně nahlíželi kreativním pohledem, zásadně odlišným od stále platného pohledu na oblast designu. Měli by si uvědomit, že svými vytvořenými produkty nesdělují uživatelům pouze skutečnost, jakou technologií byly vytvořeny a k jakému účelu jsou použity, ale i by měly vypovídat o určitém stylu designéra a samozřejmě i době, ve které vznikaly. Každý díl přináší výsledek úzké spolupráce mezi konstruktérem a designérem.

Sázka na design, díl 7.

10. 09. 2013

Dnešní díl našeho seriálu o průmyslovém designu, kterému se společně se studiem Divan design na stránkách MM Průmyslového spektra věnujeme, je zaměřen na oblast inovací. Výzkum a vývoj je živnou půdou pro inovace a je považován za klíčovou oblast budoucího rozvoje naší ekonomiky.

Sázka na design, díl 6.

25. 06. 2013

Dnešní díl našeho seriálu o průmyslovém designu, kterému se společně se studiem Divan design na stránkách MM Průmyslového spektra věnujeme, se obrací na mladou generaci. Je spolupráce výrobců s designérským školstvím filantropie nebo vypočítavost? Ani jedno. Přesto stojí za to.

Sázka na design, díl 5.

04. 06. 2013

Další díl našeho seriálu o průmyslovém designu, kterému se společně se studiem Divan design na stránkách MM Průmyslového spektra věnujeme, oslovuje nejenom komunitu konstruktérů, aby při návrzích nových produktů na ně nahlíželi kreativním pohledem, ale i obecnou veřejnost, pro niž je design tím prvním, čím je produkt osloví. Konstruktéři svými vytvořenými produkty nesdělují uživatelům pouze skutečnost, jakou technologií byly vytvořeny a k jakému účelu mají být použity – výrobky musejí také vypovídat o určitém stylu designéra a samozřejmě i o době, ve které vznikaly. Posláním každého článku je představit výsledek úzké spolupráce mezi konstruktérem a designérem.

Sázka na design, díl 4.

07. 05. 2013

Dnes již počtvrté se v našem seriálu o průmyslovém designu, kterému se společně se studiem Divan design na stránkách MM Průmyslového spektra věnujeme, oslovujeme nejenom komunitu konstruktérů, aby při návrzích nových produktů na ně nahlíželi kreativním pohledem, ale i obecnou veřejnost, pro niž je design tím prvním, čím je produkt osloví. Konstruktéři svými vytvořenými produkty nesdělují uživatelům pouze skutečnost, jakou technologií byly vytvořeny a k jakému účelu mají být použity, ale musí také vypovídat o určitém stylu designéra a samozřejmě i o době, ve které vznikaly. Posláním každého článku je představit výsledek úzké spolupráce mezi konstruktérem a designérem.

Sázka na design, díl 3.

10. 04. 2013

Dnes již potřetí se v našem seriálu o průmyslovém designu, kterému se společně se studiem Divan design na stránkách MM Průmyslového spektra věnujeme oslovujeme nejenom komunitu konstruktérů, aby při návrzích nových produktů na ně nahlíželi kreativním pohledem, ale i obecnou veřejnost, pro něž je design tím prvním, čím je produkt osloví. Konstruktéři svými vytvořenými produkty nesdělují uživatelům pouze skutečnost, jakou technologií byly vytvořeny a k jakému účelu jsou použity, ale musí také vypovídat o určitém stylu designéra a samozřejmě i o době, ve které vznikaly. Posláním každého článku je přestavit výsledek úzké spolupráce mezi konstruktérem a designérem.

Sázka na design, díl 2.

12. 03. 2013

V minulém vydání jsme odstartovali nový seriál o průmyslovém designu, kterému se společně se studiem Divan design budeme na stránkách MM Průmyslového spektra systematicky věnovat. Chceme tím oslovit především komunitu konstruktérů, aby při návrzích nových produktů na ně nahlíželi kreativním pohledem, zásadně odlišným od dosud platného pohledu na oblast designu. Svými vytvořenými produkty totiž nesdělují uživatelům pouze skutečnost, jakou technologií byly vytvořeny a k jakému účelu jsou použity, ale měly by také vypovídat o určitém stylu designéra a samozřejmě i o době, ve které vznikaly. V každém vydání časopisu vám přinášíme výsledek úzké spolupráce mezi konstruktérem a designérem.