Témata
Reklama

Odsávání a filtrace ve slévárnách tlakového lití

Na problematice odsávání a filtrace vzduchu ve slévárnách tlakového lití si již vylámal zuby nejeden dodavatel filtrační techniky - jedná se totiž o velmi náročné provozy s komplikovanou strukturou odsávané vzdušniny, které obsahuje jak suchý kouř, tak i částice přilnavého oleje a mnoho dalších nečistot.

Kombinace suchých a přilnavých částic, resp. suché a vlhké vzdušniny je přitom pro mnoho filtračních systémů nepřekonatelným problémem, který po krátké době provozu způsobuje buď velmi krátkou životnost použitých filtračních elementů, nebo velmi slabou účinnost celé sestavy.

Reklama
Reklama

Kombinace filtračního systému a sací digestoře

Švédská firma Absolent je jednou z mála světových firem, které si s tímto problémem umí beze zbytku poradit takovým způsobem, že např. ve Skandinávii téměř vytlačila konkurenci (především princip elektrostatické filtrace) a v tomto teritoriu jí patří až 90 % trhu. Na danou problematiku je totiž třeba pohlížet komplexně – požadovaného výsledku lze dosáhnout pouze kombinací výkonného filtračního systému a správně navržené sací digestoře, instalované nad strojem.

Schéma použití filtrace ve slévárně

Sací digestoř musí splňovat řadu požadavků – především musí být dostatečně dimenzovaná, aby byla schopna pojmout rázový výfuk kontaminované vzdušniny vždy v závislosti na pracovním cyklu stroje. Digestoř dále musí být dělená s možností ručního nebo motorického pojezdu, aby bylo ve stroji možné jeřábem vyměňovat formy. Důležité je též osvětlení digestoře a další prvky, vždy odpovídající konkrétní koncepci daného pracoviště.

Odsávání olejových kouřů a kontaminovaných olejových a emulzních aerosolů

Pro vlastní filtraci jsou vždy použity filtrační jednotky série A•SMOKE různých kapacit. Tyto filtrační systémy švédské firmy Absolent jsou celosvětově jedním z nevýkonnějších filtrů v oblasti odsávání olejových kouřů a vysoce kontaminovaných olejových a emulzních aerosolů. Vynikají mimořádně nízkými provozními náklady a zákazníci si cení především dlouhé životnosti filtračních elementů, která činí až 6 let provozu bez nutnosti jejich výměny.

Praktická ukázka filtrace ve slévárně firmy ChongQing Sokon Motor

Filtrace probíhá ve třech stupních. První a druhý stupeň se skládá z velkokapacitních filtračních kazet s autodrenáží (po nasycení na určitou úroveň zachycené médium volně stéká a shromažďuje se v nádrži jednotky v její spodní části). Použitý filtrační materiál odpovídá aktuálnímu způsobu použití. Třetí filtrační stupeň (HEPA filtr) zaručuje konstantní stupeň odlučování, 99,99 % při velikosti částic 0,3 μm. Díky své konstrukci je možné provozovat olejové kouřové filtry Absolent trvale bez nutnosti omezení provozu. Právě díky neobvykle velké filtrační ploše zejména prvního filtračního stupně a dále pak schopnosti uvolňovat od určitého stupně nasycení zachycené médium je dosaženo mimořádně dlouhých cyklů výměny jednotlivých filtračních elementů, které mohou být samozřejmě měněny samostatně (každý filtrační stupeň má vlastní čidlo, které hlídá jeho stav).

Normy pro životní prostředí jsou ve Švédsku pětkrát přísnější než v České republice. Není proto divu, že úroveň filtrace systémů Absolent je tak vysoká, že mohou i slévárny tlakového lití vypadat jako jakékoli jiné provozy lehkého strojírenství.

David Kratochvíl

WEMAC
www.wemac.cz

wemac@wemac.cz

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 130639
Datum: 04. 06. 2013
Rubrika: Výroba / Slévárenství
Autor:
Firmy
Související články
Jak odsávat a filtrovat olejové mlhoviny a emulzní aerosoly?

Je bezpochyby chvályhodné, že drtivá většina vedoucích pracovníků strojírenských firem, ve kterých se převážně pracuje s obráběcími stroji, klade v dnešní době velký důraz na kvalitní pracovní prostředí.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Kompaktní filtrační jednotka pro nejtěžší aplikace

Pro odsávání olejových aerosolů a emulzní mlhoviny v kovoprůmyslu je dnes k dispozici dostatečné množství různých filtračních systémů.

Související články
Ochrana vodicí dráhy

Od června 2013 je firma TAT – pohonová technika, s. r. o., výhradním obchodním zastoupením italské firmy P.E.I., která je výrobcem ochranné vodicí dráhy. Tímto sortimentem se doplňují komponenty pro výrobce strojů – obráběcích, dřevoobráběcích, laserových –, které již firma dodává: ozubené tyče, kuličkové šrouby, přesné převodovky, lineární vedení.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Filtrace vzduchu při obrábění

V redakci se objevila informace o zajímavém projektu, který vznikl na základě dlouhodobější spolupráce mezi firmami Toshulin (známý a významný výrobce svislých soustruhů a svislých obráběcích center) a Wemac (úspěšná, ryze česká firma, působící v oblasti průmyslové filtrace vzduchu v kovoobrábění) a protože obě společnosti souhlasily se zveřejněním většiny technických detailů, rádi se s vámi o ně podělíme.

Bezpečnost u strojů

Firmy Elesa a Ganter představují nepřetržitě nové produkty. Tentokrát jsou zaměřené na bezpečnost u strojů s vysokou provázaností elektronických okruhů a mechanických dílů.

Odsávání aerosolů u velkých otevřených strojů

Často se setkáváme s tvrzením, že je prakticky nemožné efektivně odsávat velké, otevřené stroje a chránit tak jejich obsluhu před negativními účinky rozptýlené chladicí kapaliny - olejového nebo emulzního aerosolu.

Krytování strojů

Kapotáže strojů jsou relativně novým produktem společnosti Hestego. Kapotáže jsou komplexním produktem, pro který je v současné době implementován PDM/PLM systém Teamcenter, systém správy dokumentace a životního cyklu výrobku. Od ledna 2013 PDM systém podpoří dynamický proces vývoje kapotáží.

Tradice a perspektivy slévárenství

Slévárenství je jedním z nejstarších výrobních oborů, odlitky velmi úspěšně nahrazují součásti, vyráběné svařováním nebo obráběním z hutních polotovarů. Slévárenství umožňuje vyrobit velmi složité dílce pro nejrůznější odvětví průmyslu. Odlitky jsou využívány také v lékařství (kloubní náhrady, dentální odlitky a podobně), slévárenské postupy jsou využívány ve šperkařství a dalších výtvarných oborech (drobné plastiky, prsteny, náramky, brože, reliéfy, sochy a podobně).

Od tlakové slévárny až po kompletní výrobu

Outsourcing u sléváren a kováren nabývá na důležitosti. Přesun obrábění od OEM výrobců do sléváren vedl k tomu, že se řada tlakových sléváren přeorientovala na kompletní výrobu. Příkladem je závod Ljunghäll v České republice, který s podporou firmy Grob rozšířil výrobu z tlakového lití na dodávky komplexních dílů pro automobilový průmysl.

Procesní analýza snižuje náklady

Technologie broušení hrají v moderním obrábění významnou roli. Jsou využívány při výrobě přesných nástrojů nebo lékařské techniky, v energetice, při výrobě ozubení nebo v leteckém a kosmickém průmyslu. I když může být podíl nákladů na povrchové čištění nízký, technická čistota většinou rozhoduje o možnosti dodat výrobky. V souvislosti s kvalitou povrchů zhotovených obrobků však o nákladech na čištění rozhoduje dimenzování celého výrobního procesu.

Na cestě k nulové chybě upínání

I ta nejmenší cizí tělíska (prach, třísky apod.) mezi dutinou vřetena a stopkou nástroje mohou zapříčinit nepřesnost upnutí vrtáku nebo frézy, což má za následek výrobu zmetků nebo poškození nástroje a tím přerušení výroby. Toto mohou odstranit měřicí systémy se senzory.

EMO Hannover 2013: část 7 - Technologie, které mnohdy nejsou vidět

Význam a odborný dopad hannoverského veletrhu EMO je tak zásadní v oboru technologie obrábění, že se mu věnujeme na stránkách MM Průmyslového spektra i čtvrtý měsíc po zavření bran výstaviště. Tentokrát přinášíme ucelený pohled na materiály použité ve stavbě strojů.

Správně kalkulované pohony strojů bez bolesti zubů

V minulém čísle zmiňoval ve svém rozhovoru k 10. výročí založení firmy majitel TAT - pohonová technika Ing. Matthias Mayer silné komodity, které firma obzvláště v oblasti převodovek - hlavně těch přesných - zákazníkovi nabízí. Partnery jsou zde již posledně zmiňované německé firmy Atlanta Antriebssysteme, Neugart a francouzská firma Redex. Vedle přesných převodovek zajímá zákazníky i velmi široká paleta ozubených tyčí - jak kvalitou, přesností nebo rozměry.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit