Témata
Reklama

Procesní analýza snižuje náklady

Technologie broušení hrají v moderním obrábění významnou roli. Jsou využívány při výrobě přesných nástrojů nebo lékařské techniky, v energetice, při výrobě ozubení nebo v leteckém a kosmickém průmyslu. I když může být podíl nákladů na povrchové čištění nízký, technická čistota většinou rozhoduje o možnosti dodat výrobky. V souvislosti s kvalitou povrchů zhotovených obrobků však o nákladech na čištění rozhoduje dimenzování celého výrobního procesu.

Aplikačně specifické čištění povrchů po broušení

Požadovaná jakost povrchu průmyslově vyráběných produktů vyžaduje vedle broušení často i jemnější metody opracování, jako jsou lapování, honování a leštění, které vyžadují výkonná obráběcí média. Tato tekutá nebo pastózní média jsou obvykle založena na bázi tuku, oleje či vody.

Reklama
Reklama
Zaměstnanec při leštění ušlechtilých povrchů

Požadovaná technická čistota zpravidla souvisí s konkrétní aplikací daného výrobku. Podle toho se také v průmyslových čisticích zařízeních Pero řídí výběr média pro mokrou metodu čištění obrobků. Výběr čisticího média zase určuje náklady na péči o toto médium, takže je zásadní pro hospodárnost čištění obrobků.

Při přesném broušení v high-end sektoru se jako vysoce výkonné brusné prostředky využívají galvanicky nebo keramicky vázané CBN nebo i diamantové kotouče. Jelikož tyto nástroje dnes pracují s řeznou, resp. obvodovou rychlostí větší než 80 m.s-1, chladí se většinou olejem.

Při čištění od obráběcích médií na olejové bázi dosahují mokré metody s modifikovanými alkoholy (2-butoxy-3-propanol) nebo uhlovodíky, často u oceli a ušlechtilé oceli, spolehlivých a hospodárných výsledků. Vzhledem k lipofilním skupinám v molekulární struktuře mají zvláště dobrou rozpustnost tuků a olejů, která je důležitá pro brusné prostředky z tuku a korundu. Modifikovaný alkohol odstraní rovněž polární znečištění, které vzniká u emulzí na bázi vody.

Ošetřování čisticího média – jednoduše paralelně

Mokré metody se používají v uzavřených vsázkových zařízeních, v nichž může paralelně s čištěním probíhat automatické nepřetržité ošetřování média destilací. Vakuová metoda je relativně nízkoenergeticky náročná.

Při vysoké procesní jistotě zajišťuje průběžné ošetřování čisticího média. Ve srovnání s čištěním na vodní bázi se tak ušetří náklady spojené s pravidelnou výměnou lázně. Čisticí médium se nemusí manuálně připravovat a upravovat.

Plnění čisticího zařízení Pero rozpouštědly dnes probíhá bez emisí, stejně jako likvidace zbytků po destilaci. To je další komfortní aspekt pro obsluhu tohoto zařízení.
Modifikovaný alkohol se v současnosti využívá stále častěji, jelikož díky hydrofilním skupinám v molekulární struktuře, často ve spojení s ultrazvukem, dobře rozpouští i polární substance. Z tohoto důvodu je vhodné i pro náročné aplikace, jako je čištění lapovaných součástí. Stejně jako jiná rozpouštědla vysychá modifikovaný alkohol za optimálních podmínek beze zbytku a není korozivní, téměř nevyžaduje stabilizátory a z kovových povrchů odpuzuje vodu.

Ochrana citlivých povrchů plastovými nosiči výrobků

Kontrola čisticích médií zajišťuje výsledek

U obráběcích médií na bázi vody často vzniká znečištění, které může být odstraněno pouze čištěním na vodní bázi. To je spojeno s příslušnou náročností přípravy a ošetřování média. Pro čisticí a oplachové lázně se připravuje zásaditý, pH neutrální nebo lehce kyselý roztok, v závislosti na materiálu, geometrii a cíli čištění. Poté, co se z lázní nerovnoměrně vytáhnou tenzidy a buildery, je nutné zajistit automatickou kontrolu pomocí měřicí techniky nebo manuální kontrolu dávkování a případně doplnění čisticích a oplachových lázní.

Pro kovově čisté povrchy je mnohdy důležité oplachování čistou, demineralizovanou vodou. U určitých kovů je nutné prostřednictvím konzervačních přísad zabránit korozi nebo povrchovým změnám. Tyto přísady ovšem současně brání tomu, aby byly povrchy beze skvrn. Pro eliminaci skvrn na povrchu je důležitá péče o médium, při které je nutné dodržovat bezpečnostní zásady manipulace s tímto médiem, případně používat osobní ochranné pracovní prostředky. Schnutí probíhá po čisticích a oplachových lázních odděleně a je většinou náročnější než při čištění pomocí rozpouštědel. Dlouhodobá ochrana proti korozi musí být aplikována dodatečně.

Analýza procesního řetězce – zvýšená hospodárnost

Sledováním a analýzou celého procesního řetězce ve výrobě, počínaje dimenzováním procesu čištění, je mnohdy možné docílit úspory nákladů na čištění, což může rozhodující měrou zvýšit hospodárnost výroby.

Pokud se podaří zabránit určitému znečištění přímo při obrábění, je následná náročnost čištění nižší. Pokud například po manipulaci nezůstanou na obrobcích otisky prstů, může postačit čištění s rozpouštědly. Odvod nebo odsávání třísek od obrobku již během jeho výroby snižuje zatížení filtrů v čisticím zařízení. Stejný efekt nastává, pokud znečištění způsobená obráběcími médii nezaschnou, ale obrobky jsou vyráběny i čištěny pouze za mokra.

Speciálně umístěné a usazené součásti s ušlechtilým povrchem

Optimálně přizpůsobená technologie

U komorových zařízení je také důležitá dvoulázňová technologie. Po čištění je požadované čistoty dosahováno oplachem. Mají-li být výrobky konzervovány, je nutná i třetí nádrž. U řadových ponorných lázní je tomu podobně. Použitím ultrazvuku se odučují ulpělé nečistoty, což je relevantní v případě zaschlých zbytků emulzí. Náklady na čištění jsou určovány dobou pobytu výrobků v lázni.

Při čištění, které následuje po broušení a leštění, hraje významnou roli filtrační technika čisticího zařízení. Pro odloučení zbytků materiálu z obrobků a obrusu z brusných těles použitých při omílání se používají filtrační vložky o jemnosti 50 až 1 µm nebo filtrační svíčky. Životnost filtrů může být podstatně zvýšena využitím magnetických svíček. Filtrační technikou a vysokým destilačním výkonem se z média bezpečně odstraní zákal (brusný prach, obrus z materiálu), aby byla i pro čištění dalších dávek výrobků zaručena jeho kvalita. Především lapování a honování s využitím oleje s sebou nese velmi jemný obrus, jehož odfiltrování vyžaduje velké úsilí.
Ve vodních čisticích procesech se dodatečně využívají např. separátory nebo pásové filtry. V zařízeních, která využívají rozpouštědla, je nejjemnější filtrace zajištěna destilací čisticího média.

Aby byl při leštění zajištěn odvod materiálu, přidává se k rotujícímu tělesu z měkkého materiálu lešticí pasta. Ta je tvořena tuhými tuky (např. lůj) a velmi jemným korundem. Některé pasty je pak možné odstranit pouze pomocí médií na vodní bázi. Pokud mohou být pro čištění použita rozpouštědla, je schnutí bez vzniku skvrn snadné.

Výroba ušlechtilých povrchů zpravidla vyžaduje také speciální manipulaci s obrobky. V případě nutnosti se v zařízeních Pero používají nosiče obrobků s plastovými vložkami, aby byla během procesu čištění zajištěna ochrana např. leštěných nebo povrstvených povrchů.

Pero

Walter Mück

michal@churavy.cz

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 180128
Datum: 07. 02. 2018
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Na cestě k nulové chybě upínání

I ta nejmenší cizí tělíska (prach, třísky apod.) mezi dutinou vřetena a stopkou nástroje mohou zapříčinit nepřesnost upnutí vrtáku nebo frézy, což má za následek výrobu zmetků nebo poškození nástroje a tím přerušení výroby. Toto mohou odstranit měřicí systémy se senzory.

Povlak DLC zvyšuje trvanlivost závitníků

Pro závitníky na řezání závitů do titanu byl vyvinut nový povlak CrTiN s horní vrstvou DLC. Ve srovnání se závitníky z HSS s povlakem TiCN je možné s nimi pracovat s dvojnásobnou řeznou rychlostí při dvojnásobné trvanlivost.

EMO Hannover 2013: část 7 - Technologie, které mnohdy nejsou vidět

Význam a odborný dopad hannoverského veletrhu EMO je tak zásadní v oboru technologie obrábění, že se mu věnujeme na stránkách MM Průmyslového spektra i čtvrtý měsíc po zavření bran výstaviště. Tentokrát přinášíme ucelený pohled na materiály použité ve stavbě strojů.

Související články
Jak odsávat a filtrovat olejové mlhoviny a emulzní aerosoly?

Je bezpochyby chvályhodné, že drtivá většina vedoucích pracovníků strojírenských firem, ve kterých se převážně pracuje s obráběcími stroji, klade v dnešní době velký důraz na kvalitní pracovní prostředí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Léčivá mračna

Oftalmologie je lékařský obor, který se zabývá anatomií, fyziologií a nemocemi očí. V Indii je šedý zákal nejčastější příčinou slepoty, jíž by šlo zabránit, a jistá firma vyrábí potřebné zařízení, které oční lékaři potřebují a používají k léčbě postižených.

Soustružnické centrum snižuje výrobní náklady

Pro řadu subdodavatelů v automobilovém průmyslu a malé výrobní společnosti pokračuje tlak na cenu i v letošním roce. Hlavní důvody lze spatřovat ve zvyšování cen materiálů, energií a ve snižování cen v komoditě automobilového průmyslu.

EMO Hannover 2011 - Part 2. MM Award - ocenění pro nejlepší exponáty

MM Award, udělovaná časopisem MM MaschinenMarkt, je již mnoho let doprovodnou akcí řady veletrhů pořádaných na území Německa. Protože MM je značka s celosvětovou působností, jsou obdobná ocenění udělována na veletrzích i v dalších zemích, kde si časopis vydávaný s tímto logem vydobil renomé. V domovském Německu, mezi místními strojírenství znalými lidmi, MM Award udělovaná na EMO má rozhodně velkou prestiž, stejně jako EMO samotné.

Spolupráce firem a univerzit přináší výsledky

Inovace v technickém vývoji výrobních strojů a technologií jsou nezpochybnitelnou povinností pro každou firmu, která chce dlouhodobě působit na současném vysoce konkurenčním trhu. Dlouhodobý vývoj ve firmách stojí především na šikovnosti a zkušenosti vlastních konstruktérů a technologů. Zapojení externích výzkumných pracovníků je pro firmu možností inspirovat se jiným pohledem, nalézt a rozvinout žádoucí řešení novým směrem a získat tak potřebný náskok před konkurencí. V oboru výrobní techniky a technologie je spolupráce firem a výzkumných institucí dlouhodobě intenzivní. Firmy mají své dobré partnery pro výzkum jak na technických univerzitách v Praze, Brně, Plzni, Liberci a Ostravě, tak i na mimouniverzitních pracovištích, např. v libereckém VÚTS nebo v kuřimském centru Intemac.

Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Ochrana vodicí dráhy

Od června 2013 je firma TAT – pohonová technika, s. r. o., výhradním obchodním zastoupením italské firmy P.E.I., která je výrobcem ochranné vodicí dráhy. Tímto sortimentem se doplňují komponenty pro výrobce strojů – obráběcích, dřevoobráběcích, laserových –, které již firma dodává: ozubené tyče, kuličkové šrouby, přesné převodovky, lineární vedení.

Filtrace vzduchu při obrábění

V redakci se objevila informace o zajímavém projektu, který vznikl na základě dlouhodobější spolupráce mezi firmami Toshulin (známý a významný výrobce svislých soustruhů a svislých obráběcích center) a Wemac (úspěšná, ryze česká firma, působící v oblasti průmyslové filtrace vzduchu v kovoobrábění) a protože obě společnosti souhlasily se zveřejněním většiny technických detailů, rádi se s vámi o ně podělíme.

5tiosé obráběcí centrum pro zpracování kamene

Spolupráce partnerů projektu s názvem Vývoj nové generace CNC strojů pro zpracování kamene mezi společností Kaspe, a. s. a Ústavem výrobních strojů a zařízení, Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii z Fakulty strojní, ČVUT v Praze je v současné době ukončována výrobou prototypu nového stroje.

Bezpečnost u strojů

Firmy Elesa a Ganter představují nepřetržitě nové produkty. Tentokrát jsou zaměřené na bezpečnost u strojů s vysokou provázaností elektronických okruhů a mechanických dílů.

Odsávání aerosolů u velkých otevřených strojů

Často se setkáváme s tvrzením, že je prakticky nemožné efektivně odsávat velké, otevřené stroje a chránit tak jejich obsluhu před negativními účinky rozptýlené chladicí kapaliny - olejového nebo emulzního aerosolu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit