Témata
Reklama

Procesní analýza snižuje náklady

Technologie broušení hrají v moderním obrábění významnou roli. Jsou využívány při výrobě přesných nástrojů nebo lékařské techniky, v energetice, při výrobě ozubení nebo v leteckém a kosmickém průmyslu. I když může být podíl nákladů na povrchové čištění nízký, technická čistota většinou rozhoduje o možnosti dodat výrobky. V souvislosti s kvalitou povrchů zhotovených obrobků však o nákladech na čištění rozhoduje dimenzování celého výrobního procesu.

Aplikačně specifické čištění povrchů po broušení

Požadovaná jakost povrchu průmyslově vyráběných produktů vyžaduje vedle broušení často i jemnější metody opracování, jako jsou lapování, honování a leštění, které vyžadují výkonná obráběcí média. Tato tekutá nebo pastózní média jsou obvykle založena na bázi tuku, oleje či vody.

Reklama
Reklama
Reklama
Zaměstnanec při leštění ušlechtilých povrchů

Požadovaná technická čistota zpravidla souvisí s konkrétní aplikací daného výrobku. Podle toho se také v průmyslových čisticích zařízeních Pero řídí výběr média pro mokrou metodu čištění obrobků. Výběr čisticího média zase určuje náklady na péči o toto médium, takže je zásadní pro hospodárnost čištění obrobků.

Při přesném broušení v high-end sektoru se jako vysoce výkonné brusné prostředky využívají galvanicky nebo keramicky vázané CBN nebo i diamantové kotouče. Jelikož tyto nástroje dnes pracují s řeznou, resp. obvodovou rychlostí větší než 80 m.s-1, chladí se většinou olejem.

Při čištění od obráběcích médií na olejové bázi dosahují mokré metody s modifikovanými alkoholy (2-butoxy-3-propanol) nebo uhlovodíky, často u oceli a ušlechtilé oceli, spolehlivých a hospodárných výsledků. Vzhledem k lipofilním skupinám v molekulární struktuře mají zvláště dobrou rozpustnost tuků a olejů, která je důležitá pro brusné prostředky z tuku a korundu. Modifikovaný alkohol odstraní rovněž polární znečištění, které vzniká u emulzí na bázi vody.

Ošetřování čisticího média – jednoduše paralelně

Mokré metody se používají v uzavřených vsázkových zařízeních, v nichž může paralelně s čištěním probíhat automatické nepřetržité ošetřování média destilací. Vakuová metoda je relativně nízkoenergeticky náročná.

Při vysoké procesní jistotě zajišťuje průběžné ošetřování čisticího média. Ve srovnání s čištěním na vodní bázi se tak ušetří náklady spojené s pravidelnou výměnou lázně. Čisticí médium se nemusí manuálně připravovat a upravovat.

Plnění čisticího zařízení Pero rozpouštědly dnes probíhá bez emisí, stejně jako likvidace zbytků po destilaci. To je další komfortní aspekt pro obsluhu tohoto zařízení.
Modifikovaný alkohol se v současnosti využívá stále častěji, jelikož díky hydrofilním skupinám v molekulární struktuře, často ve spojení s ultrazvukem, dobře rozpouští i polární substance. Z tohoto důvodu je vhodné i pro náročné aplikace, jako je čištění lapovaných součástí. Stejně jako jiná rozpouštědla vysychá modifikovaný alkohol za optimálních podmínek beze zbytku a není korozivní, téměř nevyžaduje stabilizátory a z kovových povrchů odpuzuje vodu.

Ochrana citlivých povrchů plastovými nosiči výrobků

Kontrola čisticích médií zajišťuje výsledek

U obráběcích médií na bázi vody často vzniká znečištění, které může být odstraněno pouze čištěním na vodní bázi. To je spojeno s příslušnou náročností přípravy a ošetřování média. Pro čisticí a oplachové lázně se připravuje zásaditý, pH neutrální nebo lehce kyselý roztok, v závislosti na materiálu, geometrii a cíli čištění. Poté, co se z lázní nerovnoměrně vytáhnou tenzidy a buildery, je nutné zajistit automatickou kontrolu pomocí měřicí techniky nebo manuální kontrolu dávkování a případně doplnění čisticích a oplachových lázní.

Pro kovově čisté povrchy je mnohdy důležité oplachování čistou, demineralizovanou vodou. U určitých kovů je nutné prostřednictvím konzervačních přísad zabránit korozi nebo povrchovým změnám. Tyto přísady ovšem současně brání tomu, aby byly povrchy beze skvrn. Pro eliminaci skvrn na povrchu je důležitá péče o médium, při které je nutné dodržovat bezpečnostní zásady manipulace s tímto médiem, případně používat osobní ochranné pracovní prostředky. Schnutí probíhá po čisticích a oplachových lázních odděleně a je většinou náročnější než při čištění pomocí rozpouštědel. Dlouhodobá ochrana proti korozi musí být aplikována dodatečně.

Analýza procesního řetězce – zvýšená hospodárnost

Sledováním a analýzou celého procesního řetězce ve výrobě, počínaje dimenzováním procesu čištění, je mnohdy možné docílit úspory nákladů na čištění, což může rozhodující měrou zvýšit hospodárnost výroby.

Pokud se podaří zabránit určitému znečištění přímo při obrábění, je následná náročnost čištění nižší. Pokud například po manipulaci nezůstanou na obrobcích otisky prstů, může postačit čištění s rozpouštědly. Odvod nebo odsávání třísek od obrobku již během jeho výroby snižuje zatížení filtrů v čisticím zařízení. Stejný efekt nastává, pokud znečištění způsobená obráběcími médii nezaschnou, ale obrobky jsou vyráběny i čištěny pouze za mokra.

Speciálně umístěné a usazené součásti s ušlechtilým povrchem

Optimálně přizpůsobená technologie

U komorových zařízení je také důležitá dvoulázňová technologie. Po čištění je požadované čistoty dosahováno oplachem. Mají-li být výrobky konzervovány, je nutná i třetí nádrž. U řadových ponorných lázní je tomu podobně. Použitím ultrazvuku se odučují ulpělé nečistoty, což je relevantní v případě zaschlých zbytků emulzí. Náklady na čištění jsou určovány dobou pobytu výrobků v lázni.

Při čištění, které následuje po broušení a leštění, hraje významnou roli filtrační technika čisticího zařízení. Pro odloučení zbytků materiálu z obrobků a obrusu z brusných těles použitých při omílání se používají filtrační vložky o jemnosti 50 až 1 µm nebo filtrační svíčky. Životnost filtrů může být podstatně zvýšena využitím magnetických svíček. Filtrační technikou a vysokým destilačním výkonem se z média bezpečně odstraní zákal (brusný prach, obrus z materiálu), aby byla i pro čištění dalších dávek výrobků zaručena jeho kvalita. Především lapování a honování s využitím oleje s sebou nese velmi jemný obrus, jehož odfiltrování vyžaduje velké úsilí.
Ve vodních čisticích procesech se dodatečně využívají např. separátory nebo pásové filtry. V zařízeních, která využívají rozpouštědla, je nejjemnější filtrace zajištěna destilací čisticího média.

Aby byl při leštění zajištěn odvod materiálu, přidává se k rotujícímu tělesu z měkkého materiálu lešticí pasta. Ta je tvořena tuhými tuky (např. lůj) a velmi jemným korundem. Některé pasty je pak možné odstranit pouze pomocí médií na vodní bázi. Pokud mohou být pro čištění použita rozpouštědla, je schnutí bez vzniku skvrn snadné.

Výroba ušlechtilých povrchů zpravidla vyžaduje také speciální manipulaci s obrobky. V případě nutnosti se v zařízeních Pero používají nosiče obrobků s plastovými vložkami, aby byla během procesu čištění zajištěna ochrana např. leštěných nebo povrstvených povrchů.

Pero

Walter Mück

michal@churavy.cz

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 180128
Datum: 07. 02. 2018
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Na cestě k nulové chybě upínání

I ta nejmenší cizí tělíska (prach, třísky apod.) mezi dutinou vřetena a stopkou nástroje mohou zapříčinit nepřesnost upnutí vrtáku nebo frézy, což má za následek výrobu zmetků nebo poškození nástroje a tím přerušení výroby. Toto mohou odstranit měřicí systémy se senzory.

Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Těžká váha z Plzně v první třetině zápasu

Historie strojírenské výroby na Plzeňsku se datuje do poloviny 18. století, kdy byly položeny základy společnosti Škoda. Výroba prvních unikátních obráběcích strojů pro vlastní potřebu byla zahájena v roce 1911. Po první světové válce se pak začaly obráběcí stroje vyrábět pro tuzemské zákazníky i do zahraničí. V novodobé historii prošla firma celou řadou změn ve vlastnické struktuře, které bezesporu ovlivnily její současnou podobu. Škoda Machine Tool patří k lídrům trhu v oblasti výroby horizontek a horizontálních vyvrtávaček, aktuálně prochází významnými změnami k udržení si této pozice.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit