Témata
Reklama

Japonsko. U Evropana tato destinace stále vyvolává pocit neznáma a určitého tajemna. Je to země kruté historie ovlivněné přímo i nepřímo lidskými rozhodnutími, jenž zanechaly v celé řadě generací znatelný šrám projevující se uzavřeností a prvotní osobní nedůvěřivostí a i určité váhavosti projevující se například z obavy ze sdělení negativního názoru spoluřečníkovi, aby se případně necítil uražen. V komunitě Japonců jste pokaždé udivováni obrovskou vzájemnou úctou a respektem. Budiž jejich chování vzorem pro ostatní národy.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Země vycházejícího slunce byla technickou špičkou ještě před několika lety. Legendy jako Sony, Yamaha, Nikon, Toyota a řady a řady dalších udávaly směr celému světu. Bohužel toto tvrzení musíme konstatovat již v minulém čase. Silné hi-tech tažení jižní Koreje podle pohledu zvenčí i podle slov celé řady Japonců je překonalo – především v elektrotechnice či v automobilovém průmyslu. Korejské automobily zde ještě moc nepotkáte, zato chytré zařízení značky Samsung má téměř každý (paradoxně samotní Korejci naopak upřednostňují zařízení Apple). Japonské značky Sharp, Panasonic či Sony mají velmi špatnou ekonomickou bilanci ve ztrátách několika set miliard jenů. Kvůli územním sporům kolem neobydlených ostrovů, na něž si činí nárok jak Peking, tak Tokio, jsou japonské automobilky Toyota, Honda a Nissan nuceny kvůli poklesu poptávky v Číně snižovat výrobu až na polovinu.

Co si však stále drží celosvětový prim, je úroveň výrobních zařízení, především pak obráběcích strojů. Národní bohatství v podobě výrobců Mori Seiki, Yamazaki Mazak, Okuma či Makino stále nastavuje velmi vysoko laťku ostatnímu světu a jejich konkurenti se jí přibližují jen stěží. V Japonsku je podle statistik tuzemské profesní asociace JMTBA v oboru výrobních stojů a komponent zaměstnáno přes milion obyvatel. Produkce tohoto sektoru v roce 2011 činila necelých 60 mld. jenů (cca 730 mil. dolarů).

Reklama
Reklama
Reklama

Představení jednoho hráče

Podobně jako na ostatních světových výstavách v posledních několika letech, i na letošním Jimtofu platilo, že návštěvníci v jednotlivých expozicích nenalezli žádné závratné novinky či konstrukční řešení, jenž by znamenala zásadní zlom v komoditě výrobních strojů. Avšak co stále platí, Jimtof je jednoznačně show o několika hlavních japonských výrobců a zbytku světa v roli „přicmrndávačů“.

Návštěva veletrhu naší redakcí se uskutečnila po dvou letech na pozvání evropského zastoupení společnosti DMG/Mori Seiki. Letošní cesta nazvaná Around the world byla 10denní, složená ze dvou částí – návštěvy výstavy Jimtof a nového výrobního závodu v Ize. Poté následoval přesun do Kalifornie, kde tato společnost ve městě Davis otevřela svůj výrobní závod. Postřehy z  cesty přináší tento článek připravovaný do příštího vydání. Autentické denní zpravodajství je možné zpětně zhlédnout na našem webu www.mmspektrum.com v sekci Očima redakce, v sérii článcích nazvaných Around the World.

Výstavní komplex Tokyo Big Sight, nacházející se v relativním centru Tokia přibližně hodinu cesty z letiště Narita, zde byl vystavěn před necelými 17 lety. Disponuje 80 000 metry čtverečními výstavní kryté plochy a ročně se zde koná na 300 veletrhů a tisícovka odborných konferencí.

Jimtof: i počasí ovlivňuje návštěvnost

Dnes se podíváme obecně na letošní ročník výstavy Jimtof. Veletrh se konal opět šest dní, tentokráte od 1. listopadu (čtvrtek) do 6. listopadu (úterý). Osobně jsem se účastnil druhého dne. Výstaviště bylo neskutečně plné návštěvníků. Člověk stěží pronikl do expozic, zejména těch menší velikosti. Stály se fronty do restaurace, na jezdící schody a chodníky, na toaletu, prostě všude. Podle následných statistik v tento den zde bylo necelých 38 000 návštěvníků. I naše předloňská návštěva proběhla ve druhý den konání veletrhu, kdy zde bylo 28 tisíc lidí, téměř o třetinu méně. A to bylo velmi znát. V celkovém součtu letos za šest dní konání veletrh navštívilo 128 674 návštěvníků, z toho přes osm tisíc zahraničních, před dvěma lety 114 558. V souhrnu na Jimtof pravidelně zavítají návštěvníci ze 70 zemí světa, nejvíce z Koreje, Tchaj-wanu a Číny, které představují po čtvrtině. Když veškeré světové statistiky hovoří o enormním nárůstu poptávky po obráběcích strojích, přesto letošní počet nedosahuje úrovně roku 2008, který byl historicky nejvyšší (bylo tomu paradoxně bezprostředně po pádu Lehman Brothers, následující rok pak díky celosvětové krizi došlo k zásadnímu poklesu spotřeby obráběcích strojů o 30,8 %). Ještě k barometru návštěvnosti. Pro zajímavost, její předloňský pokles pořadatelé zejména přisuzovali enormně špatnému počasí s tajfuny. Letos bylo počasí naopak slunečné. Je třeba však brát v potaz ještě jeden aspekt. Japonská ekonomika postupně ztrácí na dechu a v současné době není v dobré kondici. Podle statistických údajů se ve třetím čtvrtletí propadla o 3,5 procenta. Třetí největší ekonomiku světa stahuje slabá světová poptávka a v určité míře právě i ony spory s Čínou.

Malá číselná exkurze

Letošního 26 ročníku Jimtofu, v jubilejním 50. roku konání, se účastnilo celkem 816 společností na ploše 46 tisíc m2. Samozřejmě že převahu zde měly japonské firmy, ale společně s nimi zde byli vystavovatelé z dalších 19 zemí světa (Austrálie, Čína, Korea, Malajsie, Singapur, Tchaj-wan, Indie, Dánsko, Francie, Německo, Rakousko, Itálie, Norsko, Švýcarsko, Turecko, Izrael, Velká Británie a  USA). Bohužel zde opět chyběla Česká republika, která zde naposledy vystavovala v roce 2008.

Veletrh se koná od roku 1962 každý sudý rok. Zpočátku se střídala v konání města Ósaka a Tokio; od roku 2000 již pouze Tokio. Historicky největší veletrh co do počtu výstavní plochy byl v roce 2008 – 85 tis m2 a 851 vystavovatelů (pozn. 5 tisíc metrů nad uváděnou kapacitu výstaviště bylo zřejmě realizováno na venkovních plochách). V počtu návštěvníků pak dosavadní rekord padl v roce 1974 se 722 tisíci návštěvníky (téměř šestkrát více než letos!) a největší zájem ze zahraniční byl v roce 1988 – s 13 tisíci návštěvníky.

Výstaviště bylo zaplněno návštěvníky k prasknutí. Prodrat se davem na kýžené místo jak v pavilonech samotných, tak ve spojovacích prostorech byl doslova nadlidský výkon.

Každý leader svoji halu

Co je třeba úvodem vyzdvihnout, je zvýšení zájmu japonských vystavovatelů o zahraniční návštěvníky. Úroveň komunikace personálu stánku v anglickém jazyce je nesrovnatelná s tou, která tu bývala dříve. „Bílá tvář“ působila doslova jako odpudivý element, a když se nakonec náhodou podařilo někoho získat k rozhovoru, díky jeho špatné znalosti angličtiny jsme v diskusi nikam nedospěli. Letos tomu bylo absolutně jinak. Shodné zkušenosti měli i ostatní novináři.

Jednoznačně prim, co se týče rozlohy a počtu exponátů, hrály expozice DMG/Mori Seiki a Yamazaki Mazak. Co hala, to jedna hlavní expozice – již zmíněné dvě společnosti, dále Makino, Okuma a Fanuc. To byli expoziční leadeři. V nomenklatuře řezných nástrojů, SW a komponent, které byly vystaveny na druhé, západní části výstaviště, přístupné přes spojovací koridor, žádný výrobce zásadně „nevyčníval“, všichni měli expozice podobných ploch.

Spojovací koridor mezi východní a západní částí výstaviště je tradičně místem pro stánky profesních svazů a asociací. Byly zde zastoupeny národní svazy zemí: Španělska, USA, Austrálie, Číny, Rakouska, Indie, Koreje, Velké Británie, Ruska, Švýcarska, Tchaj-wanu, Itálie a Německa. Taktéž Cecimo zde mělo svůj přidělený stánek, ale jak patrno z fotografie, i druhý den konání výstavy zel bohužel prázdnotou. Že by EU neměla zájem o japonský trh?

Dále uvádíme hrubé představení expozic vybraných japonských vystavovatelů. Jak již bylo v úvodu řečeno, žádné premiéry převratných technických řešení se letos nekonaly.

DMG/Mori Seiki

Expozice této společnosti patřila k největší. Jsou tomu čtyři roky, kdy tito doposud velmi silní konkurenti začali spojovat své síly. Zpočátku obchodním a servisním a následně i vývojovým tandemem společně vyrazili dobývat teritoria, kde zatím své výsostná postavení nezaujímali. Obchodně a servisně již ve dvojici pokrývají téměř celý svět, vyjma Ruska a Číny, které bude realizováno v příštím roce. Nyní se spolupráce odehrává především v rovině výzkumné a vývojové, výrobní a investiční v nových výrobních a montážních halách a hlavně celkově strategických úvah. (viz příspěvky v dalších MM). Odhaduje se, že obor výroby obráběcích strojů celosvětově disponuje cca 5 000 konstruktéry. Společnost DMG/Mori Seiki jich má nyní dohromady na 1 000, tzn. asi 20 % celosvětového potenciálu. Jejich podíl již bezesporu ovlivňuje, jakým způsobem se budou ubírat nové stroje a jejich koncepce, a jejich zákazníci budou především poskytovat informace, kam bude směřovat další vývoj.

Letošní motto Thinking Beyond Technology mluví za vše. Firma DMG/Mori Seiki se ubírá směrem ekodesignu – šetrné výroby k životnímu prostředí produkující produkty šetrné k životnímu prostředí. To bylo krédo letošní prezentace na Jimtof 2012. Před dvěma lety byla výstava zaměřena na kvalitu ve znamení XClass (tedy nabídku strojů, jichž se v daném typu prodalo více než 1 000 kusů).

Za marketingovým úspěchem stojí volba správného motta. Tím letošním je „Thinking Beyond Technology“, něco ve smyslu Myslíme nejen na technologii. A tento pohled opravdu dokládá fakt, kam se DMG/Mori Seiki ubírá, což bylo především patrno v nových výrobních závodech v japonské Ize a kalifornském Davisu. Finální produkt a cesty k jeho dosažení by měly být realizovány s maximálním ohledem na životní prostředí – od provozu výrobních a montážních nízkoenergetických hal přes energeticky úsporné produkty až po dopravu zaměstnanců do práce pomocí elektromobilů, jenž mají možnost si zdarma v práci dobít – realita v závodě Iga. Takové je zázemí vzniku strojů DMG/Mori Seiki.

Zpět k expozici. Ta letošní se rozkládala na ploše 2 340 m2 (před dvěma lety 2 600 m2, 34 strojů). Celkem zde bylo prezentováno 32 strojů, z nichž pět z nich mělo svoji světovou premiéru a tři japonskou. Během dvou let od posledního Jimtofu došlo u obou výrobců k logické redukci a vyladění výrobního sortimentu a nyní již ve výrobním portfoliu nenacházíme přímé typově rozměrové duplicity.

Jako první společný vývoj obou firem je uváděno obráběcí centrum MillTap 700, jež je prezentováno jako vysoce kompaktní a robustní stroj s malou zástavbovou plochou – pouhé 3,88 m2. Stroj má patentový výměník nástrojů s časem výměny 1,2 s, stabilní základní konstrukcí pro vysoce výkonné frézování a osvědčeným řídicím systémem Siemens 840D solutionline Operate. Tento stroj měl samozřejmě v expozici své místo.

Stěžejní premiérou však byla prezentace kompletní řady CNC soustruhů série NLX. Dosavadní modely byly rozšířeny o nové tři velikostní řady 1500, 2000 a 4000. Jedná se o novou generaci univerzálních soustruhů NL, jichž bylo prodáno více než 10 000 kusů (tak je již přes dva roky používáno označení X Class). Pro lepší termickou stabilitu je v loži stroje umístěn integrovaný chladicí systém. Stroj je vybaven technologií BMT – tyto stroje řady NLX jsou jako první vybaveny revolverem s integrovaným motorem pohonu nástrojů. Tato konstrukce minimalizuje vznik tepla a vibrací a umožňuje lepší přenos výkonu. Výsledkem je pak vyšší přesnost obrábění a vyšší výkon. Stroje NLX nově obsahují manipulátor palet s obrobky. Úspora elektrické energie se uvádí až o 30 % nižší než u předchozího modelu. Tato kompletní řada univerzálních CNC soustruhů se vyznačuje integrovanou kompaktní automatizací na nejmenším prostoru – zásobník obrobků, manipulátor a přesné proměřování nástrojů, to vše je optimálně určeno do výrobního procesu.

Řada CNC univerzálních soustruhů NLX nyní obsahuje škálu od 1500 do 4000, celkem 6 velikostí. Na Jimtofu měly svoji premiéru tři velikosti, konkrétně 1500, 2000 a 3000.

Další světovou premiéru z komodity soustruhů představuje model CTV 250 DF. Toto vertikální soustružnicko-frézovací centrum v designu DMG se vyznačuje maximální stabilitou a přesností v řádech mikronů, které jsou zaručeny vlastnostmi stroje hodícího se pro soustružení tvrdých materiálů. Je vhodný pro použití v sériové výrobě a disponuje velkým zdvihem v ose Z. Soustruhy CTV je možné osadit automatizací 6osého robotu zajišťující snadnou manipulaci s obrobky pomocí stohovatelných vkládaných košů ukládaných až do výšky 1,1 metru.

Koncepce CNC univerzálního soustruhu CTV 250 DF vznikla na základě požadavku automobilového průmyslu a i první reference již pocházejí z této komodity – z wolfsburgské výroby Volkswagen AG.

Třetí světová novinka na stánku DMG/Mori Seiki opět pochází „z pera“ německého partnera. Jde o obráběcí centrum DMC 65 monoBlock, které navazuje na úspěšnou řadu dosud vyráběných center DMU/DMC nižších velikostí než toto, jež umožňuje frézovat a soustružit obrobek do průměru 650 mm a výšky 500 mm. Vyniká maximální produktivitou díky kompaktnímu výměníku palet. Vřeteno dosahuje úctyhodného momentu 35 Nm a otáček 18 000 min-1 a umožňuje obrábět díly do 3 000 kg při tříosém obrábění a do 2 600 kg při pětiosém obrábění za použití naklápěcího stolu. Stroje jsou vhodné do leteckého průmyslu nejen díky technologické podpoře Aerospace Excellence, který společnost DMG ve Pfrontemu zřídila a je k dispozici k technologickým řešením pro letecký průmysl po celém světě. V nabídce jsou ještě stroje s větší kapacitou až typu DMU 125 monoBlock, umožňující obrábět díl průměru 1 440 mm a výšky 790 mm. Tato velikost již však neobsahuje paletový výměník.

Největší exponát v expozici DMG/Mori Seiki, soustružnicko-frézovací centrum DMC 65 monoblock pro obrábění dílů až do hmotnosti 2 600 kg. Doposud se strojů typu DMU a DMC prodalo na 750 kusů.

Yamazaki Mazak

Tato společnost je v současné době jediným skutečným přímým konkurentem uskupení DMG/Mori Seiki nabízejícím technická řešení na podobné úrovni, ve shodném produktovém záběru a shodně po stránce kvality vnímáným zákazníky. Co se týče rozlohy, byly expozice obou firem téměř shodné, avšak z pohledu poutavosti a originality měl Mazak navrch. Celá expozice, podobně jako před dvěma lety zde a vloni na EMO Hannover, byla rozdělena do jednotlivých komodit, kam Mazak dodává své stroje. Prostor byl dán jak samotným strojům, kde vyniká v konfrontaci s okolními expozicemi jejich nadčasový design, tak především technologiím prezentovanými komoditami stěžejních zákazníků a jejich klíčových produktů.

V expozici měla společnost celkem 22 strojů. Byla pojata velmi futuristicky ve tvaru kosmické lodi, s níž korespondovalo motto Making Tomorrow Mazak. Jak vidno, i zdejší marketingoví stratégové podobě jako u DMG/Mori Seiki spojují smysl prezentace se slovním poselstvím.

Pro firmu Mazak je „domácí“ výstava příležitostí ukázat svým domácím, v jaké kondici a světovém rozmachu se firma nachází. Letošní expozice byla ve znamení pohledu do budoucnosti. V pravidelný čas zde vystupoval moderátor v roli inženýra doprovázený svými dvěma kybernetickými kolegy a uváděl návštěvníky letem do budoucnosti.

Okuma

Třetí největší expozice náležela společnosti Okuma. Ta zde pod mottem Růst produktivity a inteligentní řešení prezentovala 14 strojů, z nichž 12 bylo označeno jako novinka. Nejednalo se však o žádné nové modelové řady strojů, ale o rozšíření stávajících o další typové velikosti. Za všechny jmenujme multiprofesní obráběcí centrum Multus B550 s pojezdem 520 mm v ose Y. Série strojů Multus je reakcí na žádost trhu dodávat obráběcí stroje, jenž v sobě integrují více technologických operací. Vývoj multifunkčních strojů se začal u Okumy ubírat dvěma směry. Vznikla řada horizontálních multifunkčních strojů Mac Turn a později, především pro evropský trh, řada Multus. Souběžně byla na trh uváděna řada vertikálních soustružnicko-frézovacích center s označením VTM (Vertical Turning and Machining). Horizontální i vertikální provedení multifunkčních strojů Okuma se vyznačuje vysokou tuhostí stroje, která je založena na dostatečné hmotnosti lože vyrobeného z kvalitní litiny (celý přesný odlitek je žebrován pro zvýšení tlumicích vlastností a jeho pevnost je analyzována metodou konečných prvků). Společnost Okuma se pyšní svým antikolizním systémem, který prý jako jediný na světě skutečně funguje. U strojů VTM a Multus je integrován přímo do základního řídicího systému OSP P300S.

Expozice firmy Okuma. Dominantním exponátem bylo nové dvoustojanové pětiosé obráběcí centrum MCR-A5CII, určené pro těžké obrábění rozměrných dílů. Stroj vyniká svými rychloposuvy (stůl X: 30 m.min-1, vřetenová hlava Y: 32 m.min-1, smykadlo Z: 20 m.min-1).

Letmý pohled na ostatní

První housle bezesporu na Jimtofu hráli japonští výrobci. K výše uvedeným třem je třeba poukázat na expozici firmy Makino, která zde prezentovala jak stroje pro třískové obrábění, tak i EDM technologie a drátořezy. Z celé škály lze zmínit například kompaktní horizontální obráběcí centrum N2 s pojezdem v osách X/Y/Z 300/300/230 mm určené pro obrábění malých hliníkových součástí, umístěné na paletě o průměru 300 mm.

Stroje výrobce Makino jsou opatřeny kontrolou kolize během obrábění sledující proces v reálném čase formou vizualizace na ovládacím panelu.

Společnost Matsura je dalším japonským výrobcem, jenž své produkty inovuje a pokaždé přijde z něčím novým, uživatelsky oceněným. Tentokráte zde prezentoval mj. 5osé vertikální obráběcí centrum MAM 72-35 V s velikostí posuvů X/Y/Z 550/440/580 mm. Pracovní stůl pojme obrobek o průměru 130 mm do hmotnosti 60 kg.

Pětiosé vertikální centrum MAM 72-35V je určeno do sériové výroby. Díky zásobníku nástrojů až 520 pozic a velkému zásobníku palet je schopen tento stroj nepřetržitě pracovat až 72 hodin (viz označení v typu stroje).

Další japonská společnost, kterou zde stručně zmiňujeme – Amada – má široké portfolio produktů, od třískového obrábění (obráběcí, brousicí a multiprocesní stroje) přes laserové stroje, CNC pily, CNC stroje na zpracování plechu až po svářecí stroje. Expozice byla přehledně členěna a při jejím průchodu si návštěvník uvědomoval vzájemnou technologickou návaznost při výrobě ukázkových dílů.

Široký technologický záběr produktů Made in Amada

Japonský trh obráběcích strojů se svojí druhou pozicí na světovém žebříčku (po Číně a před Německem) bezesporu představuje velký potenciál pro světové výrobce a meziroční nárůst spotřeby téměř 35 % je toho důkazem. Pohled na špičkou úroveň domácí produkce však bezesporu přivádí do beznaděje nejednoho světového výrobce. Někteří i přes tento fakt své šance na japonském trhu hledají, jiní své snahy již vzdali – jako například naši výrobci v čele se svazem SST zastupujícím jejich zájmy, kteří ponechávají Jimtof již druhý ročník bez povšimnutí. Přitom statistiky svazu JMTBA uvádějí, že v roce 2011 tvořila spotřeba obráběcích a tvářecích strojů v Japonsku hodnotu 1 326 mld. jenů, kdy 900 mld., tedy dvě třetiny byly realizovány z dovozu ze zahraničí. Přes fakt, že z této částky 500 mld. představuje dovoz z asijských zemí, pro ostatní svět stále zůstává značný podíl (...).

Za dva roky opět na shledanou. V jaké kondici asi bude japonská ekonomika?

Příště se podíváme do dvou zbrusu nových výrobních závodů firmy DMG/Mori Seiki, do japonské Igy a kalifornského Davisu.

Roman Dvořák
Tokio, Japonsko

roman.dvorak@mmspektrum.com

Foto: autor + firemní podklady

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 121251
Datum: 12. 12. 2012
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Seriál
Firmy
Související články
MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Ohřevné skříně Amarc - skladujte své sudy v teple a bezpečí

Připravili jsme pro Vás přehledný web s ohřevnými prvky společnosti Amarc. www.ohrevneprvky.cz. Naleznete zde kompletní nabídku topných plášťů pro sudy a průmyslové (IBC) kontejnery i podlahové topné desky v klasickém a EX provedení pro výbušné prostředí.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit