Témata

EMO Hannover - Part 1. Obecná retrospektiva

Jak již bývá na stránkách MM Průmyslového spektra tradicí, zásadním světovým veletrhům, které jsme společně s našimi externími spolupracovníky navštívili, věnujeme následně specializované články profesně zaměřené. A tak se ctěný čtenář může v následujícím období těšit na novinky prezentované na EMO Hannover v těchto samostatných vstupech: soustružnické stroje, soustruhy karuselového typu, brousicí stroje, těžké frézovací stroje, jednoúčelové stroje, řezné nástroje, nekonvenční materiály a zajímavosti z oblasti měření. Dnes začínáme celkovým shrnutím výstavy EMO 2011 a nejlepšími exponáty, které na evropských veletrzích oceňuje naše německá redakce MM MaschinenMarkt v rámci soutěže MM Awards.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Doc. Petr Kolář

Inženýrský i doktorský titul v oboru Výrobní stroje a zařízení získal na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Zde se i následně habilitoval. Od roku 2001 pracuje ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT), které je od roku 2012 organizační součástí Ústavu výrobních strojů a zařízení FS ČVUT. V letech 2015-2019 pracoviště vedl. Působí též na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze a na Fraunhofer IWU Dresden. Odborně se zabývá výzkumu a spolupráci s průmyslovými firmami v tématech dynamického chování výrobních strojů, chytrými výrobními stroji a Průmyslem 4.0.

Reklama

Po dvou ekonomicky nestabilních letech se na výstavišti ve městě Hannover konal mezinárodní veletrh výrobních strojů a zařízení Exposition Mondiale de la Machine Outil 2011. Letošní ročník EMO byl velmi očekáván zejména proto, že svět byznysmanů, akcionářů, technické veřejnosti i koncových spotřebitelů strojů chtěl vidět, jak hospodářské problémy globální ekonomiky i jednotlivých firem působí motivačně na výrobce a zda a jak stimulovaly technický pokrok, vývoj a inovace výrobků jednotlivých firem i celého oboru.

Veletrh s jasnými pravidly

Letošní veletrh EMO měl velké ambice. Minimálně chtěl soupeřit s výstavou v Miláně, kdy před dvěma lety hospodářský pokles západní polokoule ovlivňoval mnohé oblasti lidské činnosti. Máme rok 2011 a i přes nepříliš optimistické zprávy ze států souhrnně nazývaných PIGS (nebo také PIIGS – Portugalsko, Itálie, Irsko, Řecko, Španělsko) či z USA proběhlo EMO 2011 přece jen v mnohem lépe vnímané době než před dvěma lety (minimálně není svět pod tak drastickým tlakem médií). A tak to byl souboj nerovný díky nerovným podmínkám. Bez ohledu na jakousi „řevnivost“ či ambice pořadatelské země (pramenící samozřejmě ze snahy ukázat hospodářskou sílu a organizační schopnosti té či oné země), EMO 2011 lze považovat minimálně ve všech směrech za velmi zajímavé.
EMO je na rozdíl od brněnského MSV pod přísným dohledem a diktátem organizace Cecimo i VDW. Pravidla výstavy EMO jednoznačně určují, že výstavy se smí zúčastnit pouze výrobci. Brány mají otevřené i některé finanční instituce, oborové svazy, softwarové firmy, ale rozhodně se na EMO nepotkáte s obchodními firmami zastupující mnohdy až desítky prvovýrobců. Z toho plyne, že lidé, kteří na stáncích jsou, reprezentují svou firmu, svého zaměstnavatele a svůj produkt. A tak pokud chce návštěvník vyrazit na veletrh za sličnými hosteskami, musí navštívit strojírenský veletrh v Brně nebo jakýkoli autosalon ve světě. Neodbornost, i když je ukrytá za příjemným úsměvem a ve sličném těle, se na EMO v podstatě nenosí (možná rovnou lépe řečeno netrpí).

Reklama
Reklama
Reklama
Graf 1. Procentuální podíl účastnické země na celkovém počtu vystavovatelů

Milán i Hannover na stejných plochách

Celková obsazená plocha vystavovateli na EMO 2011 byla 175 293 m2, což je překvapivě naprosto srovnatelné s předchozím milánským ročníkem v r. 2009 (autor vycházel z oficiálních statistik italského spolupořadatelského svazu Ucimu). Avšak vystavujících bylo 2 037 firem ze 41 zemí – tedy jejich počet v letošním roce vzrostl oproti roku 2009 přibližně o 40 procent. Tento nezanedbatelný nárůst vystavovatelů při totožné výstavní ploše vedl k tomu, že vystavovatelé byli na sebe hodně namačkaní a stánky nemohly být přespříliš veliké. Je zřejmé, že nikdy nelze představit celý výrobní program, na omezeném prostoru lze ukázat omezené množství exponátů. Stánky byly velmi efektní a z produkce firem bylo ukázáno především to podstatné. To platilo i u takových gigantů, jako je HAAS, Fanuc, Siemens či Mazak. Výjimku tvořila dvojice firem DMG-Mori Seiki (jsou majetkově provázané a nákupy akcií stále probíhají), které si pronajaly rovnou celou halu číslo 2. Na ploše 7 600 m2 vystavovaly 97 strojů, z nichž 25 byly novinky představované zákazníkům.
Z hlediska počtu vystavovatelů byly na EMO 2011 zastoupeny nejvíce firmy z Německa. Rovných 819 firem s výstavní plochou 74 986 m2, což představuje 40,1 procenta z celkového počtu vystavovatelů a 42,8 procenta z celkové vystavovatelské plochy. Německo, Itálie, Tchaj-wan, Švýcarsko, Čína, Japonsko, Španělsko a USA – těchto 8 zemí tvořilo 80 procent všech vystavovatelů jak z hlediska počtu, tak obsazené plochy. Další země (viz přiložený graf) až po Českou republiku (která se o stejnou pozici dělí s Velkou Británií) tvořily 90 procent všech vystavovatelů. Z tohoto čísla je zřejmé, že i přes malost našeho státního útvaru patří Česká republika do patnáctky světově významných producentů výrobní techniky, v rámci Evropy pak do významné desítky. Pro zajímavost – ze Slovenska na EMO byli dva výrobci, z Polska dvanáct, Maďarska jeden a z Ruska šest.

Krajánek na každém kroku

Nejen díky 35 českým firmám byla mezi vystavovateli i v uličkách mezi stánky hojně slyšet i čeština. Vedle reprezentantů firem přímo na stáncích velkou část návštěvníků z České republiky typicky tvoří zaměstnanci firem stroje vyrábějících, ať už ti, kdož jsou nějak přímo spojeni s veletrhem, nebo jiní z oddělení konstrukce či nákupu. Nemalou skupinu návštěvníků tvoří studenti a vyučující z vysokých škol a neposlední v řadě jsou samozřejmě koncoví uživatelé výrobních technologií, kteří rovněž přišli zhlédnout aktuální stav oboru nebo rozjednat či rovnou dojednat nákup již konkrétních zařízení. Čeština byla slyšet i na mnohých stáncích ryze nečeských výrobců, kteří si právě pro EMO pozvali lokální prodejce především z důvodu zajištění velmi dobré komunikace mezi zákazníkem a výrobcem. Své zástupce na stáncích měly například firmy Renishaw, ATI, Walter, Horn, Brevetti Stendalto a další.
Statistiky uvádějí, že se na veletrh zavítalo přes 138 tisíc návštěvníků ze sta zemí. Český podíl činí dle svazu VDW 3 %, tedy přesněji 4 159 českých návštěvníků. Jak vystavovatelé tak i pořadatelé jsou s počtem a úrovní návštěvníků spokojeni. Dle vyjádření Dr. Wilfrieda Schäfera, ředitele svazu VDW, se na výstavě realizovaly objednávky strojů a zařízení minimálně v objemu 4,5 miliardy eur. Německý ředitel německého svazu zajisté v prohlášení nehovořil o jiných než domácích firmách, a tak doufejme, že i čeští výrobci získali nové zakázky a navázali ekonomicky prospěšné kontakty. Za vystavené vzorky se stydět rozhodně nemuseli. O světově úrovni mnohých českých exponátů není pochyb.

Najít tu správnou škatulku

Veletrh výrobních strojů a zařízení (takto nekonkrétně definovaná oblast vystavovatelů) je zaměřen na technologie zejména třískového obrábění, nekonvenční výrobní technologie a komponenty pro stavbu strojů. Hojně jsou vystavovány také výrobní přípravky, výrobní příslušenství a dominují nástroje. Každý vystavovatel je se svým stánkem a výrobním programem zařazen do některé a pouze jediné kategorie. Problém nastává tehdy, když je portfolio výrobce velmi široké, pak příslušnost v dané kategorii nemusí být vypovídající. Následně se výrobce ocitne v hale, kde nemusí být zrovna ta nejlepší „živná půda“ – nejsou ti „praví“ návštěvníci.
Na EMO bylo 308 výrobců nabízející obráběcí nástroje (nejsou tím myšleny pouze konvenční vrtáky, frézy apod.). Druhou nejpočetnější skupinou byly stroje provádějící soustružnické operace – soustruhy. Celkem 156 vystavovatelů. V této skupině se ocitli i někteří výrobci vyrábějící obráběcí centra na rotační součásti, zatímco jiný výrobce s obdobným programem (typem strojů) byl ve skupině výrobců obráběcích center. Těch bylo 143. Následovaly frézovací stroje 87 vystavovatelů, brousicí stroje 76. Na pomyslném chvostu seznamu je jeden výrobce strojů pro rapid prototyping – což také korektně nevypovídá o nabízených nekonvenčních výrobních technologiích na EMO 2011. V každém případě díky stále rostoucí multiprofesnosti současných obráběcích strojů řazení výrobců do těchto kategorií nepříliš odpovídá výrobním možnostem současných obráběcích strojů.
Na veletrhu bylo možné vysledovat oborové členění z hlediska cílové spotřebitelské skupiny, na kterou se vystavovatelé zaměřují. Jako dominující je automobilový a transportní průmysl, letectví a kosmonautika, energetika, výroba pro offshore a pro námořní dopravu a samozřejmě samotní výrobci obráběcích strojů jsou významnými a náročnými uživateli obráběcích strojů. Od posledního ročníku EMO lze zaznamenat markantní nárůst, byl zřejmý například i na veletrhu AMB ve Stuttgartu, v oblasti medicíny a výrobních technologií pro zdravotní účely (implantáty, protézy, stomatologie…). Se všemi těmito obory je obvykle spojeno obrábění těžce obrobitelných materiálů, kompozitu, plastů a dalších – dovednost v obrobení konstrukční ocel již zejména marketingově neoslňuje. Prakticky ocel a slitiny železa stále dominují konstrukčním materiálům.

Graf 2. Spotřeba obráběcích strojů dle sektorů

Blue Competence

Německý svaz výrobců obráběcích strojů VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) u příležitosti EMO 2011 uspořádal společnou výstavu členských firem shromážděných ve sdružení nazývaném Blue Competence. Nejedná se však o aktivitu zcela novou. První představení proběhlo již na EMO 2009 v Miláně, kde zejména díky zprávám popisujícím problematickou hospodářskou situaci informace o rozjezdu Blue Competence poněkud zapadla. Předmětem zájmu členů Blue Competence je ekodesign strojů, jak aplikovaný, tak i „mimoděk“ při působení na tvorbu legislativy EU. Aktuálně se k této iniciativě hlásí více než dvacet firem z Německa a připojují se i signatáři ze Švýcarska a Finska. Součástí sdružení jsou známá jména, například Bosch Rexroth, Dörries Scharmann Technologie, Trumpf Werkzeugmaschinen, tak i například technická univerzita z Cách i samotný svaz VDW. Souhrnná expozice Blue Competence byla situována do haly 16.
Součástí každého nějakým způsobem významného veletrhu by mělo být udělování ocenění exponátům, osobnostem apod. Na brněnském Mezinárodním strojírenském veletrhu pořadatelé na doporučení odborné komise udělují Zlaté medaile, exponáty v Německu oceňuje MM MaschinenMarkt z vydavatelství Vogel Business Media. Zatím co v České republice tuto událost veřejnost nikterak neprožívá, v souladu s českým nepříliš pozitivním vztahem k autoritám (jenž je mnohdy oprávněně založen na jejich mizivé důvěryhodnosti a naneštěstí se dlouhodobě přenáší i do oblastí, které by si respekt zasloužily), v Německu je získané ocenění řádně zviditelněno jak na výstavišti, tak i v mediálních kruzích. I fyzické rozměry samotné ceny jsou patřičně velké.
Na EMO 2011 ocenění získala firma MAG za technologii kryogenního chlazení (pozn.: firma vznikla „gigantickým“ nákupem amerických a německých firem Cincinnati, Lamb, Cross Hüller, Ex-Cell-O, Giddings & Lewis, Hüller Hille, Fadal, Witzig & Frank, Hessapp Boehringer). Dalšími z dvanácti oceněných je obráběcí centrum od firmy GROB, brousicí centrum Multicell firmy Weisser-Kapp a například speciální sklíčidlo-upínač firmy MPC Automation Systems AB. Podrobněji o oceněných exponátech viz samostatný následující článek.

EMO, kam se podíváš

Ze zákulisí konání veletrhu lze vyzdvihnout organizační schopnosti pořadatelů při zvládnutí hladkého průběhu, kdy pravidla jsou jasně dána před veletrhem a ve dnech určených pro veřejnost se pořadatelé pohybují především v zákulisí. Součástí veletrhu jsou konference a večerní neformální setkání vystavovatelů a veletrhem EMO žije celé město Hannover. Navíc mimo další doprovodné aktivity je každé ráno návštěvníkům u vstupních bran věnován výtisk veletržních novin EMO Daily. Ty připravuje rovněž tým redaktorů MM MaschinenMarkt. Na přibližně 70 tiskových stranách se příchozí čtenář v německém jazyce dočte (občas anglicky a okolo čtyř stran je psáno ve standardní čínštině), co se událo nebo co se bude dít v nejbližších veletržních dnech. Za periodikum takového rozsahu by se nemuselo stydět žádné novinové vydavatelství s celostátní působností. EMO Daily bylo každý den distribuováno po celém Německu, na nádražích, letištích, v byznys centrech atd.

Závěr

EMO 2011 z pohledu počtu vystavovatelů a představených exponátů nemohlo být žádným zklamáním. Revoluce ve výrobních technologiích se nekonala, evoluce postupuje mílovými kroky. Smutnou realitou veletržních dní je, že návštěvníkovo plesající srdce a oči rozzářené nad lidskou dovedností a při pohledu na sofistikované výrobní zařízení a technologie záhy vyhasínají, jak přímo na výstavišti, pak zejména po návratu do hotelových pokojů a domácností. Zklamání zažil například ten, kdo na EMO 2011 chtěl nalézt například irského, islandského či řeckého výrobce, a posléze snad každý při sledování ve večerních zprávách těch, co nikdy nic smysluplného nevymyslí nebo nevyrobí.
Moudrý návštěvník si zajisté z výstaviště přinesl řadu prospektů, kterými se mohl do noci opájet s vědomím, že EMO je tím nejlepším místem pro cestu za špičkovou technikou. Protože pořád platí, že do výrobních hal výrobců letadel, automobilů a dalších se jen tak nedostanete. Oblastem a tématům zmíněným v tomto textu se budeme postupně věnovat ve volně navazujících článcích.

Lubomír W. Novotný

lubomir.novotny@toshulin.cz

.............

Pokračující fúze firem DMG a Mori Seiki

Pokud vstoupil návštěvník EMO Hannover do prostoru výstaviště hlavní branou na severu areálu, nemohl minout prezentaci firem DMG a Mori Seiki, která vyplňovala prakticky celou halu 2 hned za vstupními turnikety. Firmy představily celkem 97 strojů (většinou v živém provozu), z toho 25 novinek ve světové premiéře. K bližšímu popisu nových strojů se vrátíme v některém z dalších čísel. Hned první den veletrhu firma uspořádala tiskovou konferenci, kde představila své budoucí plány.

Obr.1: Frézovací a závitovací centrum MILLTAP 700 – první výsledek společného vývoje DMG a Mori Seiki

Tiskovou konferenci zahájila společná prezentace Dr. Rüdigera Kapitzi, předsedy představenstva firmy Gildemeister AG, a Dr. Masahiko Mori, prezidenta Mori Seiki Co. Ltd. Na úvod oba pánové zveřejnili údaje německého sdružení VDW o růstu prodeje strojů v prvním pololetí tohoto roku. Růst v celém evropském regionu vzrostl o 65 % a táhly ho především zvýšené nákupy strojů v Německu (o 103 %). Německo tak potvrzuje pozici nejvýznamnějšího evropského odběratele výrobní techniky a tomu také odpovídá prezentované posílení prodeje a zákaznické podpory firem DMG/Mori Seiki v této zemi. Firmy zde budou mít šest společných výrobních firem a osm technologických center s 279 techniky, 120 aplikačními inženýry a 78 zaměstnanci prodeje. Ve zbytku Evropy by mělo dojít k plnému propojení firem DMG a Mori Seiki v oblasti obchodu a zákaznické podpory od 1. 1. 2012. V tomto regionu vznikne 24 společných technologických center s 240 techniky, 80 aplikačními inženýry a 146 zaměstnanci prodeje.

Obr. 2: Soustružnické centrum CTX 310 Ecoline – ukázka nového jednotného designu této řady strojů

Propojení aktivit obou firem bude v pěti hlavních oblastech. První je společná výroba komponent a uzlů obráběcích strojů s cílem snížit náklady a zvýšit spolehlivost. Druhou je společný nákup komponent opět s cílem snížit náklady. Třetí je výzkum a vývoj. Na EMO byly mj. prezentované jako výsledky společného vývoje vertikální frézovací centrum MILLTAP 700, horizontální frézovací centrum NHX4000 (bude dostupné se řídicími systémy Siemens 840D nebo MAPPS IV) a pět inovovaných strojů v řadě Ecoline (dva soustružnické a tři frézovací stroje) s novým jednotným designem. Čtvrtou oblastí, ve které budou propojeny aktivity, je servis a zákaznická podpora. Ty budou založeny na výše uvedených společných technologických centrech a dále společným skladem náhradních dílů s více než 95 000 položek a zákaznickou hot line pracující v režimu 24/7. Poslední oblastí spolupráce je financování prodeje strojů. Byla představena společnost MG finance, ve které má podíl 33 % firma Gildemeister, 33 % Mori Seiki a 34 % finanční skupina Mitsui & Co, Ltd. U každého vystaveného stroje proto byly kromě hlavních technických údajů uvedené možnosti financování nákupu společností MG finance.
Firma Gildemeister dále na tiskové konferenci prezentovala rozšíření portfolia svých výrobků o obnovitelné zdroje energie. Vystaveny byly solární články, větrné elektrárny a boxy na uskladnění energie.

Petr Kolář

p.kolar@rcmt.cvut.cz

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 111128
Datum: 22. 11. 2011
Rubrika: Výroba / Obrábění
Seriál
Firmy
Související články
Blíží se druhý ročník veletrhu broušení

Od 14. do 17. května 2024 se koná druhý ročník veletrhu GrindingHub, který odborníkům z celého světa představí – poprvé v historii ve čtyřech výstavních halách – nejnovější technologická řešení v oblasti broušení. Tentokrát se ve Stuttgartu představí přes 460 vystavovatelů z 31 zemí.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Související články
TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Zákaznické dny v Bielefeldu

Před prázdninami se konaly tradiční zákaznické dny v montážním závodě DMG Mori v Bielefeldu. Na pozvání brněnské pobočky DMG Mori Czech se této akce se zúčastnilo též na 50 hostů z České a Slovenské republiky. Všichni účastníci společně odletěli do Paderbornu nacházejícího se nedaleko výrobního závodu.

Technologie soustružení na CIMT 2015

Na veletrhu CIMT bylo možné vidět různé typy a velikosti výrobních zařízení. V tomto článku se budeme věnovat strojům provádějícím primárně soustružnické operace. Svislé soustruhy a svislá obráběcí centra na rotační součástky jsou v Číně, ale i v Indii, specifickou skupinou. Z hlediska výroby lze konstatovat, že je vyrábí každá firma mající ve výrobním programu více než dva typy obráběcích strojů. Samozřejmě vedle těchto existují firmy, které se na svislé soustruhy specializují.

Prestižní ocenění Zlatá medaile

Výjimečnost nástroje FreeTurn skupiny Ceratizit potvrdila na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu odborná porota prestižního ocenění Zlatá medaile. Ocenění za inovaci ve zpracovatelské technologii bylo společnosti uděleno za inovativní metodu technologie podélného a čelního soustružení, kdy je hrubování, dokončování a obrábění kontur realizováno pomocí jediného nástroje. Společně s progresivní obráběcí metodou High Dynamic Turning zvyšuje nástroj FreeTurn dynamičnost a efektivnost procesu soustružení.

Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit