Témata
Vydání #11
Listopad 2011Téma měsíce

Tváření

Spojování a dělení materiálu
Výroba forem

Články

Servis

CzechTrade informuje: Exportní potenciál českého strojírenství II.

V rámci seriálu, který je realizován společně s agenturou CzechTrade, předkládáme informace exportního charakteru se zaměřením na oblast průmyslové výroby. V předchozím vydání jsme se začali zabývat konkurenceschopností českých výrobců obráběcích a tvářecích strojů na trzích zemí Číny, Brazílie, Mexika a JAR. Dnes v koncentraci na tyto země pokračujeme a předkládáme další data, která bezesporu osloví exportéry, pro něž tyto destinace jsou předmětem zájmu.

Trend integrace elektroniky do pneumatických prvků

Do čela české pobočky firmy Festo, výrobce a dodavatele pneumatické a elektrické automatizační technologie, byl zvolen ing. Jiří Petránek, MBA. O rozhovor jsme požádali bezprostředně po jeho nástupu. Nebylo třeba vyčkávat na jeho etablování, ve firmě pracuje nepřetržitě 15 let. Zde jsou jeho zkušenosti, postřehy a vize do budoucna.

První čísla aktuálních veřejných soutěží TA ČR

V Technologické agentuře ČR (TA ČR) je letošní podzim ve znamení intenzivního hodnocení přijatých projektových žádostí. Hodnotícím procesem procházejí projekty ve všech čtyřech programech, které TA ČR v současné době administruje. Jedná se o programy Alfa, Beta, Centra kompetence a Omega.

Vysokoškolské vzdělávání mladých expertů

Setkání zástupců akademických a výzkumných pracovišť oboru strojírenská výrobní technika umožnilo diskutovat otázku uplatnění oborové strategie ve vzdělávání vysokoškoláků.

Prof. Ing. Robert Nejepsa, DrSc. (1906-1985)

V letošním roce si můžeme připomenout "půlkulaté" výročí narození významného odborníka v oboru konstrukce kolejových vozidel, ale také zakladatele moderní vysokoškolské výuky tohoto oboru, profesora Roberta Nejepsy.

Informace = základ úspěchu

Švédská společnost Seco Tools je předním světovým výrobcem v oblasti vývoje a výroby řezných nástrojů pro obrábění kovů. V České republice pořádala vyčerpávající odborný seminář pro obrábění nerezových ocelí.

Motek 2011

Ve dnech 10. až 13. října přivítal své návštěvníky na stuttgartském výstavišti mezinárodní veletrh montážní, manipulační a automatizační techniky - Motek. Jeho 30. ročník proběhl společně s mnohem komornější, ovšem úzce specializovanou přehlídkou Bondexpo - mezinárodním veletrhem technologií průmyslového lepení.

Síň slávy strojařů: Věda je dobrodružná cesta

Profesor Jaroslav Koutský celý svůj život zasvětil vědecké činnosti a postupně se stal světově uznávaným odborníkem v oboru fyzikální metalurgie a mezních stavů materiálů. Je velmi obtížné ve stručnosti představit všechny jeho výsledky vědecko-výzkumné a odborné činnosti.

Komerční příloha

ERP řešení v automobilovém průmyslu

Automobilový průmysl má mezi ostatní diskrétní výrobou výhradní postavení - jde o masovou výrobu s vysokou mírou konfigurovatelnosti jednotlivých produktů. To klade nesmírné nároky na všechny subdodavatele pohybující se v tomto odvětví - ti musejí nejen vyhovět běžným normám kvality, ale navíc mnohem tvrdším automobilovým standardům a požadavkům samotných obchodních partnerů.

Management

Umíte naslouchat?

To je ale divná otázka. Snad by to mělo být "Umíte poslouchat?" A už je to tady. Ani se nemusí odpovídat a jen při napsání těchto dvou vět a při případném jejich vyslovení nahlas je tu zpráva, že jde o dva úplně jiné významy tak sobě si podobných vět.

Odborná příloha

Nový soustruh pro sériovou výrobu

Jihokorejská společnost Doosan Infracore představila na veletrhu EMO 2011 v Hannoveru celou řadu novinek, k nimž patří nové pětiosé obráběcí centrum s výměnou palet, inovovaná horizontální i vertikální obráběcí centra, vertikální soustruh s průměrem soustružení 2 000 mm a dlouhotočný automat s průměrem soustružení 32 mm.

SolidWestern CAD

Setkání uživatelů SolidWorks 2011 uspořádala společnost 3E Praha Engineering ve dnech 18. a 19. října ve Westernovém městečku Boskovice.

CADfórum 2011

Na dvě stovky uživatelů se sešlo ve dnech 19. a 20. října v brněnském hotelu Bobycentrum, kde společnost CAD Studio ve spolupráci se společností Autodesk uspořádala 8. ročník konference CADfórum 2011. Pojďme se podívat, co bylo její náplní a v čem byl letošní ročník jiný než ty předešlé.

Trendy

Rozšířené lisování a flexibilní tváření

Firma Trumpf nabízí technologii tváření za použití aktivní matrice. Díky jejímu CNC řízenému zdvihu nedochází při vlastním lisování k poškrábání dílů (krátký zdvih). Zároveň ve vysokém zdvihu je možné vyrábět extrémně vysoké a rozměrné tváření. Aktivní matricí mohou být vybaveny nejproduktivnější děrovací a kombinované lisy TruPunch 5000 a TruMatic 7000. K uživatelským přednostem lze řadit možnost větších tváření a značen, krátká doba zpracování a jednoduché seřízení a procesní jistota.

Technologie formování rohů

Společnost ACF Engineering & Automation, zastoupená v Česku firmou Bickel and Wolf, spol. s. r. o., uvedla na trh stroj pro formování rohů dveří a krytů za studena, který odstraňuje typické operace jako svařování a broušení.

Správná volba dělícího zařízení

Příprava polotovarů nebo finálních dílců pro strojírenskou výrobu začíná z pravidla dělením materiálu. Dnešní moderní technologie nabízí konstruktérům rozmanité možnosti pro volbu tvarů a rozměrů vyráběných dílců.

Nový výrobní závod na Slovensku

LVD Company, a.s., přední světový výrobce strojů na zpracování plechu , jejichž prodej v České Republice a na Slovensku zabezpečuje firma Newtech, dokončil výstavbu nového výrobního závodu LVD S3 v Tornale na Slovensku.

Spojování plechů tvářením za studena

Co se týká požadavků na nové materiály plechů, jsou cílové představy všech konstruktérů prakticky stejné. V popředí stojí vysoká pevnost při nízké hmotnosti a s nízkými náklady. Tyto vlastnosti jsou předpokladem pro efektivní konstrukci jakéhokoliv produktu.

Akademie tváření: Hluboké tažení

Přinášíme vám další díl naší Akademie, kterou pro vás ve spolupráci s odborníky Ústavu strojírenské technologie FS ČVUT v Praze a technickými specialisty firmy Trumpf připravujeme již druhým rokem. V jednotlivých příspěvcích se postupně věnujeme konkrétním technologiím zpracování plechu, jež jsou představeny jak po teoretické stránce, tak následně v konkrétních aplikacích na strojích Trumpf. Volba témat je v souladu s technickými možnostmi, které nabízejí stroje právě výše zmíněného výrobce, který bezesporu představuje špičku v oboru, a proto se na něj i redakce při tvorbě Akademie tváření obrátila.

Nové tvářecí technologie pro výrobu karoserií

V současné době jsme svědky stálého, ale pochopitelného zvyšování požadavků na konstrukci karoserií osobních automobilů. Jsou to požadavky na konstrukční, ekonomická a ekologická zlepšování.

Výroba

Inteligentní vidění v průmyslových aplikacích

Společnost Cognex vyvíjí a dodává systémy pro průmyslové zpracování obrazu, které umožňují "inteligentní vidění". Systémy Cognex Vision a ID-systémy se ve světovém měřítku používají pro nejrůznější zkušební, identifikační a řídicí aplikace v celé oblasti výroby a prodeje.

Důraz kladený na hospodárnost výroby

Řešení firmy Sandvik Coromant jsou díky své přidané hodnotě schopna nabídnout větší přínos než konkurenční levnější nástrojové vybavení.

Optimální ostří

Více než 75 % výrobních operací zahrnuje dělení a opracování materiálů různými prostředky a nástroji. Široké spektrum používaných prostředků zahrnuje kromě klasických řezných nástrojů například i laser a vodní paprsek, nicméně při zpracování plastů hrají hlavní úlohu nože a čepelky, kde vlastní řezný proces a jeho kvalita závisí především na kvalitě ostří řezného nástroje.

Soustružení nerezových ocelí

Nové vyměnitelné břitové destičky Mastertool Dragonskin HCN2125 firmy WNT přinášejí vynikající výkon především při soustružení nerezových ocelí. Široká výrobní řada nových VBD nabízí řešení téměř pro veškeré typy obrábění, nehledě na to, zda se jedná o hrubování, dokončovaní nebo obrábění při nízkých či vysokých řezných rychlostech.

Nové dimenze přesnosti

V minulém čísle se psalo o přesnosti jako takové, v tomto čísle se čtenářům představí technické parametry strojů a realizace řešení.

Přenosný laser snižuje náklady na opravu forem

Při opravě forem na zpracování plastů bylo nutné formu vyjmout ze stroje, což představovalo zvláštní náklady a prostoje stroje, tedy nežádoucí výpadek ve výrobě. Toto nyní patří minulosti. Firma O.R.Lasertechnologie vyvinula kompaktní Nd:YAG laserové navařovací zařízení, které umožňuje opravit poškozenou nebo opotřebovanou formu přímo na stroji.

EMO Hannover 2011 - Part 2. MM Award - ocenění pro nejlepší exponáty

MM Award, udělovaná časopisem MM MaschinenMarkt, je již mnoho let doprovodnou akcí řady veletrhů pořádaných na území Německa. Protože MM je značka s celosvětovou působností, jsou obdobná ocenění udělována na veletrzích i v dalších zemích, kde si časopis vydávaný s tímto logem vydobil renomé. V domovském Německu, mezi místními strojírenství znalými lidmi, MM Award udělovaná na EMO má rozhodně velkou prestiž, stejně jako EMO samotné.

Jasnější obrábění

Na světě nezůstalo mnoho konglomerátů, které slaví úspěch v tolika různých tržních odvětvích, jako Godrej se sídlem v Bombaji. Od skromných začátků na konci 19. století se tato uznávaná společnost s nepřehlédnutelným tříbarevným logem vypracovala v jednu pravděpodobně nejznámějších značek na indickém subkontinentu, která vyrábí téměř jakékoli produkty, počínaje strojírenskými zařízeními přes vegetariánské polévky až po chladničky.

Leonardo da Vinci Project Vitralab

Program Evropské komise Leonardo da Vinci slouží jako hlavní inovační koncepce na poli celoživotního vzdělávání občanů zemí EU. Cílem programu je tedy prostřednictvím celoživotního vzdělávání přispívat k rozvoji Evropského společenství jako vyspělé znalostní společnosti s trvale udržitelným hospodářským rozvojem, vyšším počtem a kvalitními pracovními místy, se zajištěním větší sociální soudržnosti při současném zabezpečování řádné ochrany životního prostředí pro budoucí generace lidí.

EMO Hannover - Part 1. Obecná retrospektiva

Jak již bývá na stránkách MM Průmyslového spektra tradicí, zásadním světovým veletrhům, které jsme společně s našimi externími spolupracovníky navštívili, věnujeme následně specializované články profesně zaměřené. A tak se ctěný čtenář může v následujícím období těšit na novinky prezentované na EMO Hannover v těchto samostatných vstupech: soustružnické stroje, soustruhy karuselového typu, brousicí stroje, těžké frézovací stroje, jednoúčelové stroje, řezné nástroje, nekonvenční materiály a zajímavosti z oblasti měření. Dnes začínáme celkovým shrnutím výstavy EMO 2011 a nejlepšími exponáty, které na evropských veletrzích oceňuje naše německá redakce MM MaschinenMarkt v rámci soutěže MM Awards.

Nový modulární rychlovýměnný nástrojový systém

Benz Solidfix je modulární rychlovýměnný systém pro poháněné nástrojové držáky, úhlové hlavy a vícevřetenné vrtací hlavy, který pomocí různých adaptérů umožňuje použití běžně rozšířených upínacích systémů, jako jsou kleštiny, Weldon apod. Uživatel tak získává flexibilitu při nasazování nástrojů, protože již nemusí při výměně nástroje demontovat celý agregát ze stroje. Tím systém Benz Solidfix šetří až 90 % jinak nutných přípravných časů.

Nové frézy z veletrhu EMO

Firma Paul Horn GmbH představila na letošním veletrhu EMO v Hannoveru mnoho zajímavých novinek a inovačních programů svých produktů.

Netradiční obráběcí centrum

Při pohledu zpět na letošní Evropskou výstavu obráběcích a tvářecích strojů se nelze zbavit dojmu, že léta výrazného poklesu produkce v této branži se nyní projevují zpomalením vývoje nových technologií a jeho náhradou inovativními zlepšeními stávající produkce, jakož i pronikáním uniformity do konkurenčního prostředí.

Nová řada vychystávacích vozíků

Devět nových modelů vyspělých nízkoúrovňových vychystávacích vozíků BT Optio L-série s vysokými nosnostmi 1 200 až 2 500 kg a velkými výškami zdvihu je určeno pro intenzivní vychystávání z první a druhé úrovně v těch nejnáročnějších provozech. Moderní ergonomické řešení nových modelů je důkazem pochopení klíčové role operátora v procesu vychystávání.

Laserový snímač s vysokou frekvencí

Nový high-end senzor pracující na bázi laserové triangulace od firmy Micro-Epsilon se nabízí pod označením optoNCDT 2300 a je určen pro měření vzdálenosti a u průhledných materiálů také pro měření tloušťky.

Kalibrace a přesnost měření

Management měřidel a měřicích systémů s důrazem na přesnost měření je jednou z nejdůleži-tějších oblastí v současném globalizovaném světě, mající vliv na prosperitu vyspělých průmyslových zemí. Přesnost měření je dána kalibrací, které, na rozdíl od tradičního pojetí, nelze s měřidly, podporovanými hardware a software výpočetní techniky, dosáhnout pouhým proměřením některých dílčích charakteristik měřidla a formálním doložením záznamem s názvem "Kalibrační list". Následující text je věnován problematice metrologické návaznosti, kalibrace a ověření kalibrace v oboru jednotky délky - metr.

Zvýšení kvality hodnocení textury povrchu

Měření a hodnocení textury povrchu představuje samostatnou oblast metrologie. Speciální metodiky i měřící prostředky umožní získání potřebných údajů pro charakteristiku kvality kontrolovaného povrchu. Kvantifikovanou formu popisu vlastností zajišťují parametry profilu povrchu.

Bezpečná konstrukce se signalizačními přístroji

Směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES vyžaduje od konstruktérů zevrubnou bezpečnostní analýzu při návrhu strojů a zařízení.

Software pro strojaře

Nové verze Edgecam a Radan

Planit Holdings s novými verzemi systémů Edgecam a Radan přináší vysokou produktivitu při přípravě výroby ve strojírenských firmách. Dodavatelem těchto CAM aplikací je společnost Nexnet, a. s. Portfolio produktů pro doplňuje CAD systém SpaceClaim, který je jedinečným nástrojem pro přímé modelování.

Koncepční návrh stroje je hrou. Doslova...

Nadpis tohoto článku není žádnou nadsázkou - společnost Siemens PLM Software zasadila svůj nový modul, o kterém bude v následujícím článku řeč, do prostředí enginu Nvidia PhysX používaného ve většině dnešních počítačových her.

TopSolid v leteckém průmyslu

Vue & Semmip je skupina sdružující společnosti of close-fitting, jejichž aktivita je od prvopočátku úzce zaměřena na zákazníky v leteckém průmyslu. V roce 1971 pan Vue založil společnost se stejným jménem v Sannois ve Francii s jediným konvenčním brousicím strojem. Firma se pak přestěhovala do Le Plessis Bouchard a vznikla Semmip se zaměřením na přesnou mikromechaniku.

Verze 6 pro rok 2012

Nová verze PLM řešení Dassault Syst?mes přináší zcela novou úroveň otevřenosti a velmi realistickou uživatelskou zkušenost. Své uživatelské základně i dalším partnerům nabízí otevřenou platformu pro spolupráci a rozšiřuje hodnotu digitálních aktiv i na další řešení, jako například řešení pro on-line prodejny nebo globální výrobní plánování.

Launch Solid Edge ST4

Společnost Siemens PLM Software v rámci svého veletržního programu na MSV 2011 v Brně uvedla na tuzemský trh novou verzi konstrukčního softwaru Solid Edge ST4. Uvedení Solid Edge ST4 se uskutečnilo v úterý 4. října v jednom z konferenčních sálů nejnovějšího pavilonu P.

Omezení hluku větrných elektráren

Firma Xi Engineering stála před nelehkým úkolem upravit konstrukci větrné elektrárny kvůli nadměrnému hluku způsobenému rezonancemi. Díky vytvoření modelu celého systému přišla s inovativním řešením, které minimalizovalo náklady dodatečných úprav.

Vize v automatizaci - Digitální továrna

Odborné nakladatelství Sdělovací technika ve spolupráci s Veletrhy Brno a Českomoravskou elektrotechnickou asociací ElA uspořádalo v pořadí již třetí ročník konference s názvem Vize v automatizaci - Digitální továrna, která se uskutečnila 4. října 2011 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně jako významná součást doprovodného programu druhého veletržního dne MSV 2011.

Novinky v SolidWorks 2012

S podzimem se začínají šířit detailnější zprávy o nové verzi 3D CAD systému SolidWorks. Ta letošní má označení 2012, a jak se dá očekávat, je plná novinek - od drobností, které potěší, až po nové moduly, jako je například modul Costing pro kalkulaci nákladů.

Predikce povrchových vad pohledových dílů

Při výběru nového automobilu hraje zásadní roli úroveň zpracování vozu. Ta je bezpodmínečně spojena s kvalitním zpracováním jeho pohledových ploch, což má mimo jiné zásadní vliv na reputaci a ve výsledku i na postavení výrobce automobilu na trhu.

Jevištní systémy budoucnosti

Jednou z odborných skupin působících ve společnosti Bosch Rexroth je skupina Systems & Engineering, která zajišťuje zakázky z oblasti divadelní techniky. Jako kompetenční centrum pro střední a východní Evropu v této oblasti funguje brněnský tým, jenž navrhuje a dodává specializované jevištní systémy.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit