Témata

Optimální ostří

Více než 75 % výrobních operací zahrnuje dělení a opracování materiálů různými prostředky a nástroji. Široké spektrum používaných prostředků zahrnuje kromě klasických řezných nástrojů například i laser a vodní paprsek, nicméně při zpracování plastů hrají hlavní úlohu nože a čepelky, kde vlastní řezný proces a jeho kvalita závisí především na kvalitě ostří řezného nástroje.

Reklama

Společnost Techni Trade dodává čepelky a nože nejrůznějších typů do řady průmyslových odvětví. Aby se dalo nabídnout to nejlepší řešení pro konkrétní aplikaci, probíhá při vývoji nástroje úzká spolupráce se zákazníky.

Reklama
Reklama
Čepelky Ultra Blade

Parametry nástroje

Existuje řada aspektů, které je třeba zvážit při vývoji a výrobě optimálního řezného nástroje, ale pokud se bude vycházet z nejběžnějších požadavků zákazníků, tj. maximální ostrosti a maximální životnosti, bude se v technické rovině pracovat zejména s tvrdostí a geometrií ostří čepelky s tím, že nelze opominout ani hrubost povrchu. Pro základní představu a při akceptování nezbytné míry zjednodušení a zobecnění lze vyjádřit význam jednotlivých technických parametrů pro ostrost a životnost ostří následovně: Na ostrost má největší vliv geometrie ostří 70 %, tvrdost 20 % a hrubost povrchu zaujme 10 %. Pro parametr životnosti má největší vliv tvrdost 60 %, dále pak geometrie ostří 30 % a hrubost povrchu 10 %.

Optimální vlastnosti

Ostrost a životnost představují do určité míry protichůdné požadavky a každé řešení je hledáním optimálních hodnot pro konkrétní aplikaci nebo pro běžný způsob použití nástroje.

Tvrdost čepelky

Tvrdost nástroje je prakticky závislá na tepelném zpracování materiálu – kalení a popouštění –, při kterém zejména obsah uhlíku určuje, jak vysokých hodnot lze dosáhnout, aniž by se za ně zaplatilo příliš vysokou křehkostí. V praxi nebývá
u uhlíkových ocelí problém dosáhnout optimálních hodnot.

Geometrie ostří

Volba geometrie ostří neznamená pouze určit hodnotu jednotlivých úhlů ve stupních, ale v prvé řadě je třeba zvolit typ ostří – jednoduché, nebo složené. V praxi se nejčastěji užívá ostří složené, tj. hlavní úhel a jeden nebo dva honovací úhly.

Jednoduché ostří Složené ostří 2 úhly Složené ostří 3 úhly

Jednoduché ostří je typické zejména pro produkty, při jejichž výrobě hrála hlavní roli cena. Pro správnou volbu jednotlivých úhlů je třeba také vzít v úvahu tloušťku čepelky, v některých případech by například s ohledem na řezný odpor nebylo možné použít čepelku požadované tloušťky bez změny geometrie ostří.


Kvalita povrchu ostří

Jakost povrchu ostří ovlivňuje především řezný odpor a životnost nástroje. Podle kvality povrchu ostří lze do určité míry i odhadnout kvalitativní úroveň nástroje.
Čepelky Ultra Blade kombinují jednotlivé technické parametry tak, aby výsledný produkt dosahoval současně nejlepších výsledků jak v životnosti, tak v ostrosti.

Ing. Petra Vostálová

Techni Trade
p.vostalova@techni-trade.com
www.techni-trade.com
www.diy-eshop.cz

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 111139
Datum: 22. 11. 2011
Rubrika: Výroba / Spojování a dělení
Autor:
Firmy
Související články
Řezání vodním paprskem šetří náklady

Podniky musí v současné době řešit výrobu komplexně. Výroba musí být pečlivě plánována a stále optimalizována, aby se výrobky firmy udržely na konkurenčním trhu. Speciální zařízení pro řezání vodním paprskem není pouze univerzálně použitelné, ale může též šetřit výrobní náklady i tam, kde se dosud tato technologie nepoužívala.

Laser spojuje plasty a kovové součásti

V současné době je stále více žádané spojení materiálů velmi různých vlastností, např. kovu a plastu. Byla vyvinuta nová technologie využívající laser. V kovovém materiálu jsou paprskem laseru vytvářeny mikrostruktury a následným prozářením plastu laserem dojde k naleptání povrchu plastu. Tím je dosaženo pevné spojení obou materiálů.

Profesionální nůžky a nástroje pro textilní průmysl

Kvalitní nůžky jsou stále jedním z nepostradatelných nástrojů, používaných v textilním průmyslu. V dnešní době moderních technických textilií jsou již klasické krejčovské nůžky nevyhovující pro celou řadu aplikací. Jejich místo nahrazují speciální průmyslové nůžky, které obstojí při zpracování i těch nejkomplikovanějších materiálů a látek.

Související články
Tvrdost vs. houževnatost průmyslových nožů

Průmyslové nože jsou obecně používány pro řezání a dělení nepřeberného množství materiálů, od potravin, plastů, textilu, dřeva až po kovy. Dle použití nože jsou na řezný nástroj přirozeně kladeny různé nároky. Ve světě průmyslových nožů je tvrdost důležitou součástí kvality nože.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nanotechnologie v pájení

S cílem snížení toxicity odpadů z elektroniky zakazuje legislativa Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) a směrnice EU 2002/95/EC po 1. 1. 2007 použití šestimocného chromu CrVI, olova, kadmia, rtuti, požárních retardantů polybrombifenyletheru (PBB) a polybromdifenyletheru (PBDE) v elektrických a elektronických zařízeních. Zvláště tvrdý dopad mají účinky směrnice na vyřazení cín-olověných pájek z elektroniky s náhradou pájkami bez olova.

Vodní paprsek řeže filigránské tvary

Řezání drobných filigránských tvarů umožňuje nová technologie řezání materiálů vodním paprskem o průměru 0,2 mm. Další výhodou je vyšší rychlost řezání. Využití této technologie je možné na nových i na starších, v praxi již používaných strojích.

Bezpečnost ve světě řezných nástrojů

Bezpečnostní nože, řezače a výměnné čepele mohou výrazně snížit riziko poranění na pracovišti. Pořezání jsou většinou způsobena běžnými noži při jejich nechtěném sklouznutí z řezané plochy.

Novinky ze světa řezných nástrojů

Společnost Techni Trade je výrobcem a komplexním dodavatelem vysoce kvalitních strojních nožů, řezných nástrojů a spotřebního materiálu. Souhrnné řešení dodávek pro své zákazníky je schopna nabídnout na základě vlastního výrobního programu řezných nástrojů doplněného o přímý nákup dalších položek od renomovaných výrobců.

Průmyslové čepelky

Společnost Techni Trade dlouhodobě působí na českém i zahraničním trhu jako výrobce a komplexní dodavatel řezných nástrojů, které své uplatnění nacházejí téměř ve všech průmyslových oblastech.

Přesné bodové svařování s pulzním laserem

U stroje osazeného pulzním Nd:YAG laserem lze pomocí modulace pulzu dosáhnout řízení množství tepla vnášeného do materiálu. Při zpracování křehkých materiálů lze tak dosáhnout minimalizace nákladů na dodatečné dokončovací opracování. Použití drátu místo prášku při opravách poškozených forem umožňuje rozměrově a tvarově přesnější nanesení materiálu.

Strojní nože

Společnost Techni Trade je výrobcem a komplexním dodavatelem vysoce kvalitních strojních nožů, řezných nástrojů a spotřebního materiálu, která dlouhodobě úspěšně působí nejenom na českém trhu, ale své produkty vyváží např. do Německa, Rakouska a dalších zemí Evropské Unie.

Vysekávací tvarové nože pro balicí stroje

Společnost Techni Trade, s. r. o., dodává řezné nástroje a strojní nože nejrůznějších typů do řady průmyslových odvětví.

Termické tvarové dělení kovů

Od svého založení se společnost Vanad specializuje na výrobu a vývoj vysoce výkonných CNC strojů pro termické tvarové dělení kovů. Tradice výroby a know-how pálicích strojů Vanad navazuje na více než čtyřicetiletou historii výroby tohoto typu strojů v bývalém Československu.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit