Témata

Optimální ostří

Více než 75 % výrobních operací zahrnuje dělení a opracování materiálů různými prostředky a nástroji. Široké spektrum používaných prostředků zahrnuje kromě klasických řezných nástrojů například i laser a vodní paprsek, nicméně při zpracování plastů hrají hlavní úlohu nože a čepelky, kde vlastní řezný proces a jeho kvalita závisí především na kvalitě ostří řezného nástroje.

Reklama

Společnost Techni Trade dodává čepelky a nože nejrůznějších typů do řady průmyslových odvětví. Aby se dalo nabídnout to nejlepší řešení pro konkrétní aplikaci, probíhá při vývoji nástroje úzká spolupráce se zákazníky.

Reklama
Reklama
Reklama
Čepelky Ultra Blade

Parametry nástroje

Existuje řada aspektů, které je třeba zvážit při vývoji a výrobě optimálního řezného nástroje, ale pokud se bude vycházet z nejběžnějších požadavků zákazníků, tj. maximální ostrosti a maximální životnosti, bude se v technické rovině pracovat zejména s tvrdostí a geometrií ostří čepelky s tím, že nelze opominout ani hrubost povrchu. Pro základní představu a při akceptování nezbytné míry zjednodušení a zobecnění lze vyjádřit význam jednotlivých technických parametrů pro ostrost a životnost ostří následovně: Na ostrost má největší vliv geometrie ostří 70 %, tvrdost 20 % a hrubost povrchu zaujme 10 %. Pro parametr životnosti má největší vliv tvrdost 60 %, dále pak geometrie ostří 30 % a hrubost povrchu 10 %.

Optimální vlastnosti

Ostrost a životnost představují do určité míry protichůdné požadavky a každé řešení je hledáním optimálních hodnot pro konkrétní aplikaci nebo pro běžný způsob použití nástroje.

Tvrdost čepelky

Tvrdost nástroje je prakticky závislá na tepelném zpracování materiálu – kalení a popouštění –, při kterém zejména obsah uhlíku určuje, jak vysokých hodnot lze dosáhnout, aniž by se za ně zaplatilo příliš vysokou křehkostí. V praxi nebývá
u uhlíkových ocelí problém dosáhnout optimálních hodnot.

Geometrie ostří

Volba geometrie ostří neznamená pouze určit hodnotu jednotlivých úhlů ve stupních, ale v prvé řadě je třeba zvolit typ ostří – jednoduché, nebo složené. V praxi se nejčastěji užívá ostří složené, tj. hlavní úhel a jeden nebo dva honovací úhly.

Jednoduché ostří Složené ostří 2 úhly Složené ostří 3 úhly

Jednoduché ostří je typické zejména pro produkty, při jejichž výrobě hrála hlavní roli cena. Pro správnou volbu jednotlivých úhlů je třeba také vzít v úvahu tloušťku čepelky, v některých případech by například s ohledem na řezný odpor nebylo možné použít čepelku požadované tloušťky bez změny geometrie ostří.


Kvalita povrchu ostří

Jakost povrchu ostří ovlivňuje především řezný odpor a životnost nástroje. Podle kvality povrchu ostří lze do určité míry i odhadnout kvalitativní úroveň nástroje.
Čepelky Ultra Blade kombinují jednotlivé technické parametry tak, aby výsledný produkt dosahoval současně nejlepších výsledků jak v životnosti, tak v ostrosti.

Ing. Petra Vostálová

Techni Trade
p.vostalova@techni-trade.com
www.techni-trade.com
www.diy-eshop.cz

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 111139
Datum: 22. 11. 2011
Rubrika: Výroba / Spojování a dělení
Autor:
Firmy
Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Aktuální možnosti v laserovém svařování

Laserové svařování lze v dnešní době považovat za velice moderní technologii. Vysoké svařovací rychlosti, štíhlý svar a z toho plynoucí výhody jsou pozitiva, která umožnila začlenění této metody do progresivních výrobních technologií. Tento článek si klade za cíl představit aktuální možnosti laserových svařovacích technologií.

HiLASE - superlasery pro skutečný svět

Lasery nové generace, jež doposud nemají ve světě obdoby, se vyvíjejí a testují v nově postaveném centru HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy. Využití najdou v průmyslu i ve výzkumu. V nové budově působí téměř 60 laserových specialistů a techniků, z nichž přibližně polovina je ze zahraničních, často i velmi renomovaných pracovišť.

Související články
Technologické lasery a trendy vývoje za rok 2015

Letošní rok v oblasti laserových technologií byl neobyčejně bohatý na nové poznatky a přinesl i řadu nových jevů v metodice dalšího vývoje. Vznikala nová komplexní střediska laserového výzkumu a nás může těšit, že ani Česká republika nezůstala pozadu. Rozvíjí se program HiLASE, zaměřený na laserové technologie a vývoj optických komponentů, a nedávno bylo slavnostně otevřeno i středisko ELI Beamlines – Extreme Light Infrastructure – jako součást evropského plánu budování center nové generace vybavených nejvýkonnější technikou vhodnou pro naplnění programu bádání až na samé hranici poznání.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vliv složek ochranných atmosfér na WAAM

Svařování v současné době není už pouze technologií ke spojování materiálů. S rozvojem aditivní výroby strojních součástí lze tento proces využít také pro výrobu komplexních a geometricky složitých součástí. Technologie WAAM využívá svařování pro vrstvení jednotlivých svarových housenek do tvaru vyráběné strojní součásti a je charakterizována mnoha proměnnými – mimo jiné i účinky ochranné atmosféry. Cílem příspěvku je zhodnotit vliv jednotlivých složek ochranných atmosfér používaných pro MAG svařování.

Průmyslové lepení není jen spojování materiálů – jak to vidí Kaletech

Představujeme vám dodavatele nejkvalitnějších technologií pro průmyslové lepení, českou společnost Kaletech, která dodává technologie švýcarského výrobce Robatech. Svým klientům nabízí mnohaleté zkušenosti při aplikacích průmyslových lepidel napříč různými odvětvími průmyslu.Jedná se zejména o technologie pro aplikaci lepidla s možností sprejování, nanášení v housenkách, bodech, nebo celoplošným nánosem.

Moderní výukové systémy a laboratoře

O školství se traduje, že je velmi rigidní a rychlý rozvoj nových technologií lze jen velmi obtížně promítnout do současné výuky. Vše je ale nakonec hlavně o lidech. Jak se se současnými trendy v oblasti spojování materiálů vypořádává výuka na Ústavu strojírenské technologie na Fakultě strojní na ČVUT v Praze, a ne jen na to, jsme se ptali vedoucího tohoto ústavu docenta Ladislava Kolaříka.

Jak se stát leaderem ve výrobě důlního zařízení

Moravská společnost Ferrit, s. r. o., se za 25 let působení v těžařském průmyslu stala světovou firmou v projektování a výrobě důlní závěsné dopravy. Zároveň je průkopníkem v oblasti vývoje a výroby důlních akumulátorových lokomotiv a jako jediná na světě vyrábí speciální lokomotivu, tzv. lokobagr, pro údržbu a čištění kolejové tratě a prostoru kolem kolejiště v hlubinných šachtách. Jejich stroje pracují v uhelných a rudných dolech napříč všemi kontinenty.

Plazmová povrchová úprava nanovlákených polymerních struktur

Technologie plazmových povrchových úprav spočívá v navázání funkčních skupin na povrch řetězce polymeru v plazmovém výboji. Jedná se převážně o hydroxylové skupiny. Nepolární charakter povrchu materiálu se tímto mění na polární, tedy hydrofobní povrch se stává hydrofilním či naopak. Tato technologie nachází stále širší uplatnění v různých průmyslových, ale i medicínských aplikacích.

Vybrané aspekty svařování vysokopevnostních ocelí

Společnost Strojírny Prostějov, a. s. se specializuje na výrobu technologicky náročných svařovaných ocelových konstrukcí a svařovaných dílců pro obráběcí, stavební a dopravní stroje a zařízení pro těžbu surovin. Více jak 95% zdejší produkce představují zakázky pro německý, švýcarský a švédský trh.

Tvoříme historii vodního paprsku

Každá investice do podniká je spojena s velkým očekáváním. Jistou dávku důvěryhodnosti ve správnou investice může dávat také historie firmy i samotné technologie. Technologie řezání vysokotlakým vodním paprskem Flow slaví v tomto roce již 50 let, resp. 40 let v případě abrazivního vodního paprsku.

Vplyv ochrannej atmosféry pri zváraní hliníkových zliatin

Ľahké neželezné kovy ako hliník, horčík, titán a ich zliatiny, ktoré sú používané najmä v automobilovom, leteckom a kozmickom priemysle, musia spĺňať vysoké a často protichodné nároky ako je napríklad dostatočná pevnosť pri zachovaní vysokej ťažnosti alebo dobrá korózna odolnosť. Inak povedané, využívajú sa tam, kde ich náhrada dostupnejšími materiálmi nie je možná. Na zváranie materiálov z ľahkých neželezných kovov je potrebné použiť takú technológiu zvárania, ktorá bude ich vlastnosti degradovať čo najmenej. Celý rad štúdií a doterajších praktických skúseností ukazujú, že väčšina problémov vznikajúcich pri konvenčnom zváraní oblúkovými metódami môže byť potlačená použitím laserového lúča.

Inovovaná fiber laserová centra

Dnešní výrobci plechových dílů vyžadují vysoce flexibilní, efektivní a inteligentní řešení. Nové inovace ve výrobě vláknového laseru Prima Power byly navrženy a vyvinuty tak, aby splňovaly tato očekávání. Platino Fiber Evo je nejnovější verzí platformy Platino s více než 2 000 instalací po celém světě, vylepšenou o důležité technologické inovace.

Nové úkoly v technologii vodních paprsků

Jednou za dva roky pořádá Oddělení desintegrace materiálů Ústavu geoniky Akademie věd ČR konferenci o technologii vysokorychlostních vodních paprsků. Letos organizátoři pro své setkání vybrali nádherné a inspirativní prostředí Lednicko-Valtického areálu, zapsaného do seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. V pořadí již pátá konference této série přitáhla pozornost mnoha zahraničních a tuzemských odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit