Témata
Reklama

Průmyslové lepení není jen spojování materiálů – jak to vidí Kaletech

Představujeme vám dodavatele nejkvalitnějších technologií pro průmyslové lepení, českou společnost Kaletech, která dodává technologie švýcarského výrobce Robatech. Svým klientům nabízí mnohaleté zkušenosti při aplikacích průmyslových lepidel napříč různými odvětvími průmyslu.Jedná se zejména o technologie pro aplikaci lepidla s možností sprejování, nanášení v housenkách, bodech, nebo celoplošným nánosem.

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Nyní rozšiřuje společnost Kaletech portfolio svých služeb. Svým klientům se postará o poradenství, výběr vhodného lepidla, testování, zajištění malosériové výroby, dodávku technologie a následný servis či zapůjčení zařízení. Konkrétní řešení je klientovi navrženo vždy po důkladné vstupní analýze jeho potřeb a záměrů.

Reklama
Reklama

Lidský faktor ve hře

Společnost vsadila nejen na špičkové technologie, ale ve hře je stále přítomen i lidský faktor. Přemýšlení, naslouchání, předvídání a dlouholeté zkušenosti. Jen tak je schopna zákazníkům zodpovědně doporučit technologii, která odpovídá jeho záměrům, potřebám výroby, a to v dlouhodobém horizontu. Nedílnou součástí celého procesu je důkladné proškolení obsluhy a údržby. Již dávno neplatí, že vyhrává ten, kdo rychle prodá. Filosofie společnosti nepřipouští, aby realizovala obchod, o němž jsou její odborními přesvědčeni, že by klienta v dlouhodobém horizontu poškodil (např. kvůli zbytečným nákladům na spotřebu lepidla, či servis a údržbu). Cílem je dlouhodobé a profesionální partnerství.

Ke každé zakázce je přistupováno jako k výzvě. Půjde o ruční pracoviště nebo automatizovanou výrobu? Jaké lepidlo se bude aplikovat a jakým způsobem? Kaletech řeší tyto situace ve spolupráci s experty, kteří doporučí vhodné lepidlo nebo dokonce vyvinou produkt s patřičnými adhezivními vlastnostmi.

Více o službě lepení na www.rostick.cz.

Konzultací, výběrem vhodné lepící technologie a zařízení, nastavením množství a varianty lepidla však celý proces nekončí.

Další služby pro zákazníky: Servis a půjčovna

Servisní služby jsou pro společnost Kaletech samozřejmostí a základním kamenem vztahu s klientem. Dokáže vyjít vstříc i klientům poptávajícím pomoc se servisem jiné než společností dodané technologie. Umí s rozvahou řešit i pro vedoucího výroby nebo technologa stresové situace, kdy dojde k výpadku výroby kvůli poškozenému zařízení.

Druhým podpůrným pilířem služeb pro zákazníky jsou služby Půjčovny lepících technologií. Zákazníci mají možnost si na přechodnou dobu zařízení půjčit a otestovat jej bez nutnosti přenastavení výrobní jednotky či přerušení výroby.

Testovací centrum průmyslového lepení

Převíjení, laminace a lepení materiálu na rolích zajišťuje Kaletech ve svém Testovacím centru. Vítáni jsou všichni klienti, kteří si chtějí otestovat vlastní výrobu nebo bezplatně zkonzultovat dostupné varianty spojování materiálů pomocí lepidla.

Průmyslové lepení je naše herní pole. Spolu s našimi zákazníky hrajeme první ligu a zveme do hry i Vás! I Vy budete vítáni!

Více na stránkách společnosti www.kaletech.cz nebo v krátkém videu:

Reklama
Firmy
Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Aktuální možnosti v laserovém svařování

Laserové svařování lze v dnešní době považovat za velice moderní technologii. Vysoké svařovací rychlosti, štíhlý svar a z toho plynoucí výhody jsou pozitiva, která umožnila začlenění této metody do progresivních výrobních technologií. Tento článek si klade za cíl představit aktuální možnosti laserových svařovacích technologií.

HiLASE - superlasery pro skutečný svět

Lasery nové generace, jež doposud nemají ve světě obdoby, se vyvíjejí a testují v nově postaveném centru HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy. Využití najdou v průmyslu i ve výzkumu. V nové budově působí téměř 60 laserových specialistů a techniků, z nichž přibližně polovina je ze zahraničních, často i velmi renomovaných pracovišť.

Související články
Technologické lasery a trendy vývoje za rok 2015

Letošní rok v oblasti laserových technologií byl neobyčejně bohatý na nové poznatky a přinesl i řadu nových jevů v metodice dalšího vývoje. Vznikala nová komplexní střediska laserového výzkumu a nás může těšit, že ani Česká republika nezůstala pozadu. Rozvíjí se program HiLASE, zaměřený na laserové technologie a vývoj optických komponentů, a nedávno bylo slavnostně otevřeno i středisko ELI Beamlines – Extreme Light Infrastructure – jako součást evropského plánu budování center nové generace vybavených nejvýkonnější technikou vhodnou pro naplnění programu bádání až na samé hranici poznání.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Svařování mostních konstrukcí

Společnost OK-BE, s.r.o., vznikla v roce 1993 v Novém Kníně v okrese Příbram. Název společnosti vznikl spojením zkratek slov ocelové konstrukce a betony, čímž se firma zabývá dodnes. Za poměrně krátkou působnost si společnost vydobyla pevné místo na trhu kvalitou a výhodností svých nabídek prací, zejména ve výrobě, provádění povrchové ochrany a montáži ocelových konstrukcí.

Plazmatron a jeho využití ve strojírenském průmyslu

Běžně se setkáváme se třemi skupenstvími hmoty - jsou to pevné látky, kapaliny a plyny. Existuje však ještě čtvrté skupenství - plazma - ionizovaný plyn obsahující ionty, elektrony a případně neutrální atomy a molekuly.

Perspektivní metoda spojování materiálů

Článek pojednává o progresivní technologii spojování - přivařování svorníků - a má za úkol přiblížit tento způsob svařování širší veřejnosti.

Svařovací procesy MSG Tandem

Dnešní požadavky na spojovací procesy ve svařovací technice jsou značné a nároky se stále zvyšují. Poptávka po svařovacích procesech, které zaručují vynikající kvalitu svařování, rovněž zvýšení produktivity a hospodárnosti, neustále roste. Obzvláště v oblasti výroby vozidel není poptávka po vozidlech o nižší hmotnosti se stále menší spotřebou paliva ještě uspokojena.

Základní principy ověřování stálosti vlastností základního materiálu

V tomto článku je popsán souhrn požadavků kladených na výrobce ocelového základního materiálu použitého ve stavebnictví, tak aby se zabezpečilo posouzení původu stavebního výrobku jako celku uváděného na trh EU již od prvopočátku.

Školení, kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

Pracovník provádějící kontrolu a zkoušení svarových (pájených) spojů musí mít specifické znalosti týkající se vad svarových (pájených) spojů a jejich vyhodnocování, musí samozřejmě umět obsluhovat zařízení pro zkoušení a musí mít znalosti potřebné pro interpretaci výsledků zkoušení. Pracovníky pro kontrolu a zkoušení svarových (pájených) spojů lze pro jejich činnost připravit několika způsoby. (dle ČSN EN ISO 9712)

Nástroj pro monitorování procesu svařování

Základním indikačním bodem spolehlivosti finálního produktu je zavedení a dodržování normativních předpisů. Jedním z indikátorů v oblasti svařování a svařovaných konstrukcí je použití souboru norem ČSN EN ISO 3834, které zabezpečují požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Normativy jasně definují kvalifikační/kvalitativní požadavky a soubor nezbytných opatření pro kompletní tok výrobku, až k jeho finálnímu stavu.

Quo vadis, svařování?

Svařování je dlouhodobě jedna z nejvýznamnějších strojírenských výrobních technologií. Má rozhodující vliv na jakost řady výrobků a na výrobní náklady, proto má klíčové postavení mezi výrobními technologiemi. Patří také mezi technologie zpracovávající největší objem kovových materiálů (cca 25 %). Žádná jiná technologie nezpůsobuje tak rozsáhlé změny ve vlastnostech materiálů.

Spojování a dělení trubek laserem

Nejenom elektronika a komunikační zařízení se svými novými iPady, iPhony a tablety jde cestou technologických inovací. Stejným směrem se ubírá i vývoj strojírenských technologií. V  MM Průmyslovém spektru chceme ukázat na vybraných technologiích, případně na jejich navazujících operacích, inovační pokrok, jaký byl za poslední dobu vykonán. Toto vydání časopisu je zaměřené na spojování a tvarové dělení, proto jsme o názor na jednu z technologií z tohoto oboru, technologii spojování a řezání trubek dutých i otevřených profilů, požádali pana Romana Haltufa, ředitele firmy Trumpf Praha.

Řezání vodním paprskem šetří náklady

Podniky musí v současné době řešit výrobu komplexně. Výroba musí být pečlivě plánována a stále optimalizována, aby se výrobky firmy udržely na konkurenčním trhu. Speciální zařízení pro řezání vodním paprskem není pouze univerzálně použitelné, ale může též šetřit výrobní náklady i tam, kde se dosud tato technologie nepoužívala.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit