Témata
Reklama

Vize v automatizaci - Digitální továrna

22. 11. 2011

Odborné nakladatelství Sdělovací technika ve spolupráci s Veletrhy Brno a Českomoravskou elektrotechnickou asociací ElA uspořádalo v pořadí již třetí ročník konference s názvem Vize v automatizaci - Digitální továrna, která se uskutečnila 4. října 2011 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně jako významná součást doprovodného programu druhého veletržního dne MSV 2011.

Odborným garantem konference byl prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., vedoucí Centra aplikované kybernetiky FEKT VUT v Brně, který konferenci také moderoval. Konferenci zahájil Ing. František Hýbner, ředitel Českomoravské elektrotechnické asociace ElA, který přivítal partnery konference a asi stovku účastníků. Poté pan Vacha Lečievič Ažiev pohovořil o spolupráci členských zemí InterElektro v oblasti robotiky a Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D., z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze o trendech a vizích chytrých továren.

Reklama
Reklama
Konference ukázala rozsáhlé spektrum digitálních metod, modelů a nástrojů, včetně simulace a 3D vizualizace, které jsou integrovány v rámci průběžného řízení dat.

Softwarová řešení

Alexandr Pomazal ze společnosti Oracle Czech představil produkt Oracle JD Edwards EnterpriseOne – moderní, integrované a otevřené řešení pro řízení všech podnikových procesů, jako jsou výroba, logistika a finance. Nasazením tohoto systému se zvýší efektivita podnikových procesů, zautomatizují se rutinní úkoly, zoptimalizují se peněžní toky, zvýší se produktivita, a tím se zvýší konkurenceschopnost podniku.
Následující přednáška Ing. Petra Marečka ze společnosti T-Systems Czech Republic pojednávala o využití nových technologií v PLM (Product Lifecycle Management). Pouze úplná integrace všech procesů a dat, počínaje návrhem a konče poprodejním servisem a údržbou, spolu s odpovídajícími IT řešeními dovolí výrobcům splnit nároky trhu.
Mirko Bäcker ze společnosti Siemens Industry Software ve své přednášce představil komplexní řešení digitální výroby, softwarovou sadu Tecnomatix, jejíž součástí je Plant Simulation, nástroj pro modelaci, simulaci a optimalizaci výroby. Simulace a optimalizace v předvýrobní fázi zajistí, aby byl výrobek bezchybný hned napoprvé, bez nutnosti dodatečných nákladných a časově náročných změn v reálné výrobě. Průzkum mezi 600 uživateli Plant Simulation z 200 zemí světa ukázal 3% až 6% úsporu investic, 15% až 20% zvýšení produktivity, 5% až 20% snížení nákladů a 20% až 60% snížení výrobního času a zásob.

Robotické technologie

O pokročilých robotických technologiích pro průmyslové aplikace hovořili doc. Ing. Vladislav Singule, CSc., Ing. Aleš Pochylý, Ing. Tomáš Kubela a Ing. Lukáš Flekal z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Přednášející představili čtyři projekty s názvy „3D obrazová analýza pro průmyslové aplikace“ (Bin-Picking – výběr neorientovaných produktů robotem), „Kontinuální obrazová analýza povrchu materiálů v průmyslových aplikacích“, „Adaptivní řízení sil a momentů průmyslových robotů“ a „Monitoring vnitřních stavů robotů“ o sledování a optimalizaci energetické náročnosti pracovního procesu robotu.
Dále Ing. Tomáš Trpišovský, CSc., ze společnosti IMA, která je předním dodavatelem identifikačních systémů pro firemní a veřejnou a státní sféru, objasnil problémy řízení identit replikačních robotů a uvedl několik velmi zajímavých praktických realizací.
Na závěr se uskutečnilo setkání účastníků a partnerů konference spojené s ochutnávkou moravských vín.

Ing. Pavla Slavíková

Sdělovací technika

www.stech.cz
e-mail: zabranska@stech.cz

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 111125
Datum: 22. 11. 2011
Rubrika: Software pro strojaře / CAD/CAM/CAE
Autor:
Firmy
Související články
Nové funkce při výpočtu rozvinů

Software TDS-Technik je zaměřen na usnadnění práce konstruktérů ve 2D a 3D CAD systémech. Obsahuje databázi normalizovaných dílů, funkce pro vytváření a zpracování kusovníků a verzi pro 2D CAD pak doplňují příkazy pro kreslení značek technického kreslení, editaci kót, pozicování a další možnosti, které zvyšují produktivitu při tvorbě výkresové dokumentace. Kromě těchto funkcí, instalovaných přímo do prostředí CAD systému, obsahuje software TDS-Technik další části, které lze využívat nezávisle.

Stanovení teploty v odlučovači strusky pomocí počítačové simulace

Extrémní teploty ve vysoké peci nedovolují měření v určitých částech během výrobního procesu. Ve společnosti TRB měří vnější teplotu povrchu odlučovače strusky pomocí termovize. Pro určení teploty uvnitř odlučovače ale nelze použít experimentální metody, a tak přichází na řadu počítačová simulace, která dokáže vypočítat rozložení teploty na základě poskytnutých vstupních dat.

Edgecam pomohl zvýšit míru ziskovosti

Milltech Precision Engineering Ltd. je dodavatelem výrobků přesného strojírenství pokrývající široké spektrum průmyslových odvětví. Aby firma zabránila poklesu svého zisku následkem rostoucích vstupních nákladů a stále silnějšího tlaku na výslednou cenu zakázek, využívá kombinaci zakázkové tvorby upínacích systémů a efektivního programování ve špičkovém CAD/CAM softwaru Edgecam.

Související články
3D tisk na MSV v Brně

Letošní expozice na MSV ukázala, že oblast 3D tisku - nebo obecněji technologií Rapid Prototypingu - se začíná zabydlovat v běžné průmyslové praxi a že s ní lze počítat jako s jednou z možných technologií pro výrobu vhodných typů výrobků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
NX 9 zvyšuje produktivitu při vývoji výrobků

Poslední verze softwaru Siemens NX (NX 9) přináší nové možnosti a průlomové technologie, které poskytují zvýšenou flexibilitu při vývoji produktů a vyšší produktivitu při vývoji výrobků.

Jaký zvolit CAD/CAM software?

Jaká základní pravidla volby technologického CAD/CAM řešení by potenciální kupec nebo zájemce neměl opomíjet?

Za softwarem do terénu

Společnost 3e Praha Engineering uspořádala během letošního podzimu dvě uživatelská setkání zaměřená na CAD/CAM/CAE/PDM systémy, konkrétně Surfcam a SolidWorks.

Robotmaster - CAD/CAM pro roboty

Robotmaster není jen off-line programovací software, ale opravdový CAD/CAM pro roboty! Od běžného off-line softwaru se liší hlavně v tom, že klasický off-line programovací software byl vyvinut s cílem napodobit programování robota "výukovým způsobem", bod po bodu. Následně bylo do těchto softwarů implantováno mnoho dalších převážně CAD funkcí, tak, jak to bylo třeba kvůli digitalizaci výroby. Tím ale došlo k tomu, že off-line programovací systémy kladou větší důraz na řízení a kontrolu rukama uživatelů, nikoliv však už tolik na automatizaci procesů. Oproti tomu Robotmaster nabízí stejný komfort programování, na jaký byli technologové zvyklí v případě programování NC strojů pomocí CAD/CAM systémů.

Konstrukce z profilů rychleji a lépe

Konstrukce z profilů v SolidWorks se dají řešit několika způsoby. Následující článek představuje tři z nich.

Software pro strojaře - úvod

Oborová příloha strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum.

Virtuální realita přináší správná rozhodnutí

Když v roce 2011 provedla ESI Group akvizici předního evropského vývojáře softwarových řešení založených na technologii virtuální reality - německé společnosti IC.IDO ("I see I do") -, stala se Mecas ESI výhradním dodavatelem této moderní technologie pro zákazníky nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Maďarska, Polska, ze Slovinska, Rumunska, Bulharska a ze států bývalého Sovětského svazu.

Modelování klimatizačních systémů v Comsol Multiphysics

Klimatizace (air conditioning) je zařízení pro úpravu vzduchu v uzavřených prostorech. Její základní funkcí je nasávání venkovního vzduchu, který následně filtruje, upravuje jeho teplotu a vlhkost na požadované hodnoty a dopravuje na požadovaná místa. Často se kromě pojmu klimatizace používá ještě obecnější pojem HVAC (heating, ventilation and air conditioning). V souhrnu se jedná o obor, který se zabývá mikroklimatem uvnitř budov, místností nebo dopravních prostředků. V našem článku se tyto dva pojmy budou do určité míry překrývat. V některých situacích je možné klimatizační jednotky využít i pro ohřev čerstvého vzduchu, mohou tedy plnit funkci topení. Této problematiky se v článku také okrajově dotkneme.

InventorCAM - integrovaný CAM pro Autodesk řešení

InventorCAM se začal v našich podnicích objevovat zhruba před sedmi lety, o něco později, než jeho dvojče SolidCAM. Po úspěchu s integrací do SolidWorksu se tenkrát izraelská společnost SolidCAM Ltd. rozhodla doplnit své partnery také o firmu Autodesk. InventorCAM, jak název správně napovídá, je CAM systém určený pro Autodesk Inventor. Jak dalece je toto konstatování odůvodněné, se pokusíme popsat v tomto článku.

SW nástroje pro výpočtové modelování

V poslední době je firma Autodesk velmi plodná v uvádění na trh nových programových nástrojů pro výpočtové modelování. V současné době nabízí několik produktů, které dokáže oslovit široké spektrum uživatelů z nejrůznějších oborů. Zaměřme se na ty řekněme ryze strojařské.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit