Témata
Reklama

Švédská společnost Seco Tools je předním světovým výrobcem v oblasti vývoje a výroby řezných nástrojů pro obrábění kovů. V České republice pořádala vyčerpávající odborný seminář pro obrábění nerezových ocelí.

Tento článek je součástí seriálu:
Příručka pro technology
Díly

Obchodní zastoupení pro Českou republiku – Seco Tools CZ – bylo založeno v Brně v roce 1994. Sortiment společnosti zahrnuje více než 23 000 druhů produktů a poskytuje komplexní řešení pro frézování, soustružení a vrtání. Nabídka obsahuje i standardní a modulární upínací systémy pro rotační i stacionární aplikace.

Reklama
Reklama
Reklama

Odborný seminář

Na odborném semináři, pořádaném postupně na akademické půdě na VŠB-TU Ostrava, VUT v Brně a ČVUT v Praze, přednášel Patrick De Vos, manažer technického vzdělávání ve společnosti Seco Tools Group, Švédsko.
Patrick de Vos studoval strojírenskou technologii se specializací na obrábění kovů. Po studiích se stal odborným asistentem na univerzitě a jeho pracovní náplní byl výzkum a výuka studentů. V této době mu byla nabídnuta pracovní pozice ve společnosti Seco. Několikrát odmítl, avšak v roce 1983 již nabídka nešla odmítnout ase nakonec pro vstup do společnosti nastoupil do firmy Seco Benelux rozhodl. Jeho první funkcí byl technologický poradce pro zákazníky. Na této pobočce bylo na zpočátku 13 lidí a Patrick si vyzkoušel všechny možné pozice ve firmě. Již v této době se společnost Seco v Beneluxu snažila vzdělávat své zaměstnance i zákazníky. A v roce 1998 se pak vedení firmy dohodlo, že podle vzoru technického centra v Beneluxu by se měla měnit firma jak se buduje technické centrum v Beneluxu, tak by se mělo dít i v celosvětovém měřítku.

Globálního vzdělávací program

Od roku 1999 do roku 2006 byl Patrick de Vos zodpovědný právě za vybudování a využívání technického vzdělávacího centra v Seco Benelux. V této činnosti byl natolik úspěšný, že v roce 2006 se nejvyšší vedení Seco Tools rozhodlo pro vytvoření globálního vzdělávacího programu STEP (Seco Technical Education Programme), jehož se stal Patrick de Vos manažerem. Po roce 2006 již začal Patrick vzdělávat zákazníky i odbornou veřejnost, a školit zaměstnance Seco Tools po celém světě. Získal pozici manažera pro technické vzdělávání a začal připravovat rozsáhlé materiály spolu s technickými univerzitami. První cílovou skupinou pro školení jsou vlastní lidé, ale i zákazníků je již v této době proškoleno skoro téměř 90 000 z celého světa. Semináře jsou odborného charakteru s cílem účastníky technicky vzdělávat, nikoliv založené na komerční bázi.
Na odborných seminářích probíhá technické vzdělávání a ne nabízení produktů. Seco patří mezi prémiové značky na trhu, a proto se snaží ke svým produktům poskytovat celou řadu služeb – např. i technické poradenství a vzdělávání.

Jaderná energetika

Česká republika se jako jedna z mála zemí v Evropě rozhodla pokračovat a rozšiřovat v jaderné energeticesvůj jaderný program. Obrábění nerezových ocelí je právě v jaderné energetice nejběžnější. Proto se tento pořádaný seminářprávě série třechí odborných seminářů zaměřila zaměřil právě na obrábění nerezových ocelí. Je zajímavostí, že kdyby
Kdyby v současnosti dal Patrick dohromady všechny své materiály, tak by mohl by učit přednášet nepřetržitě pět týdnů. Objem dat roste každým dnem a každý den rostou nové oblasti pro vzdělávání. Příští rok firma Seco plánuje znovu opět s akademickou sférou pořádat dva podobné semináře. Patrick je na cestách po seminářích a školeních, jako byl nyní i v České republice, zhruba 200 dní v roce.
Konkurenceschopnost firmy
To, jak se lidé a firmy učí a aplikují nové technologie, obvykle silně zaostává za aktuálním stavem vývoje. Mnoho strojírenských firem užívá nástroje, řezné materiály a geometrie a obráběcí techniky, jež jsou dávno překonány. Výsledkem je stálé prohlubování tzv. "technologické propasti", což má za následek snižování konkurenceschopnosti firmy a zaostávání v produktivitě výroby daleko za jejími možnostmi.

Patrick De Vos na semináři na ČVUT v Praze, manažer technického vzdělávání ve společnosti Seco Tools Group, na semináři na ČVUT v Praze.

Patrick de Vos na semináři pro obrábění nerezových kovů přednesl: „Tradičně obrábění kovů znamenalo obrábění ocelí a litin. V dnešních továrnách provozech se však setkáváme s jinými materiály, např. s nerezovými ocelemi, železnými a neželeznými žáruvzdornými slitinami (např. titanem) a superslitinami. Tyto materiály se značně liší od tradičních ocelí a  skutečně naplňují výraz ‚obtížně obrobitelný‘.
Obrobitelnost udává, jak snadno lze daný materiál obrábět při nízkých nákladech. Jedná se o  průměrné hodnocení dané srovnáním s referenčním materiálem. Tento poměr poukazuje na potenciální problémy s utvářením třísek, řeznými silami, teplotou, opotřebením nástroje a kvalitou obrobku. Opotřebení závisí na všech faktorech v celém procesu obrábění kovů, přesto se o ní mluví jako o vlastnosti materiálu. Obrobitelnost ovlivňuje především pět základních vlastností materiálu: přilnavost, mechanické zpevnění, tepelnou vodivost, tvrdost a abrazivní schopnost.“

Odborný seriál

Během semináře na pražské sStrojní fakultě ČVUT se redakce MM Průmyslového spektra dohodla s Patrickem de Vos na vzniku odborného seriálu. Ten by se ve svých deseti pokračováních věnoval těmto tématům, jenžjež byla pečlivě zvolena s ohledem na praktické potřeby při obrábění nerezových ocelí:. U příležitosti tohoto semináře ve spolupráci s právě představeným Patrickem de Vos, vznikl odborný seriál pro čtenáře MM Průmyslového spektra. V následujících deseti číslech je možné se dozvědět pár praktických informací se zaměřením na tato témata.
• Obrobitelnost
• Základní vlastnosti materiálu ovlivňující obrobitelnost
• Řezné síly při obrábění
• Teplo a teplota při obrábění
• Co způsobuje obtížnou obrobitelnost nerezíu a vysocekolegovaných slitin na bázi Ti, Ni, Cr ?
• Základní pravidla pro obrábění nerezuí
• Tipy a triky pro soustružení nerezuí
• Tipy a triky pro frézování nerezuí
• Řešení problémů při obrábění nerezuí

• Typický mechanismus opotřebení při obrábění nerezuí
Připravovaným seriálem chceme především oslovit jak technology, tak všechny ostatní zájemce o technologii obrábění, jenž mají zájem přijímat fundované informace od takových zkušených odborníků, jakým bezsesporu pan Patrick de Vos je. Postrádáte-li ve výčtu témat nějakou oblast, kterájenž vás zajímá (a to nejen v  oblasti nerezových materiálů), zspravte nás o tom, rádi problematiku o navrženou oblast rozšíříme právě o navrženou oblast.
• obrobitelnost
• vlastnosti materiálu obrobku
• nerezové oceli
• pravidla pro obrábění nerezových ocelí
• soustružení nerezových ocelí
• frézování nerezových ocelí
• řešení problémů
• opotřebení
• základní doporučení pro soustružení
• základní doporučení pro závitování
• základní doporučení pro vrtání

Ing. Dana Benešová

dana.benesova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 111119
Datum: 22. 11. 2011
Rubrika: Servis / Vzdělávání
Autor:
Seriál
Firmy
Související články
České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Ohlédnutí za soutěžemi mladých programátorů

Soutěž v programování CNC obráběcích strojů se koná pravidelně každý rok v rámci MSV v Brně v kategoriích podle řídicích systémů (abecední pořadí) Fanuc, Heidenhain a Siemens. Pořadatelem je Svaz strojírenské technologie pod záštitou MPO České republiky. V roce 2016, ve čtyřech dnech strojírenského veletrhu, vyslalo své reprezentanty na 35 škol – zejména gymnázia, SOŠ, SPŠ a VOŠ.

Související články
Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Partnerství k podpoře a zviditelnění strojařiny

Česká republika se v současné době nachází v celé řadě oblastí na rozcestí. K těm nejzásadnějším patří školství, které od roku 1990 prochází dramatickým vývojem a stále hledá svoji optimální cestu, bohužel s velmi často měněnými cílovými souřadnicemi. Základním úkolem vzdělávacího systému vždy bylo připravit jedince nejen na život, a to v čím dál složitějším prostředí, ale jasnou součástí tohoto úkolu musí být u vysokých a středních škol – s podporou základních a mateřských – příprava na budoucí profesi s plnohodnotným a přínosným uplatněním na trhu práce.

Úspěšná strojírenská technologie v Plzni

Po dvou letech se opět z iniciativy katedry obrábění Fakulty strojní ZČU v Plzni začátkem února konal další ročník konference Strojírenská technologie a samozřejmě kde jinde než v plzeňském pivovaře. V podstatě se v současnosti jedná o jedinou akci v oblasti technologie obrábění, kde se scházejí pracovníci všech technologických kateder a ústavů z České republiky i ze Slovenska společně s průmyslovou praxí. Letošní ročník byl účastníky hodnocen velmi pozitivně a my se k tomuto verdiktu přidáváme.

Plzeňské setkání strojařů

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni letos uspořádala již devátý ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň. V porovnání s minulým ročníkem zaznamenala podstatně větší návštěvnost – čítala téměř dvě stě účastníků a uskutečnilo se bezmála šedesát prezentací. Náš časopis na konferenci figuroval jako mediální partner akce.

Péče o zákazníky se vyplácí

Pro rok 2018 připravila společnost Ceratizit několik odborných seminářů s různými tématy, které jsou zaměřeny na optimální využívání řezných nástrojů v oblasti třískového obrábění. Semináře konané v Technickém centru Ceratizit ve Velkém Meziříčí jsou souhrnem teoretických a praktických poznatků, které posléze mohou zákazníci aplikovat ve své výrobě a zvyšovat si tak svoji konkurenceschopnost. Odborné semináře jsou tzv. profesní školení, kde je možné obnovit či zvýšit znalosti v oboru obrábění. Vedle těchto setkání, určených pro více zákazníků, poskytuje Ceratizit také individuální školení pro jednotlivé firmy. Takto specificky zaměřená školení jsou přizpůsobena přání zákazníka a je možné se tak lépe soustředit pouze na jejich výrobní požadavky.

Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

IA CR Garant rozvoje techniky a konkurence schopnosti

S aktuálními novými zajímavými poznatky ze všech oblastí techniky vás budou členové IA CR seznamovat i v rámci seriálu v MM Průmyslové spektru, jehož první příspěvek prof. Maříka se týká otázek spojených se strategií Průmysl 4.0.

Semináře - platforma předávání zkušeností

Celoživotní systém profesního vzdělávání – nikdy nekončící proces, přinášející jeho aktérům benefity v podobě získaných zkušeností, vzájemně sdílených v dané komunitě. V tom se nachází jeho největší hodnota.

Česká škola 21. století

V paláci Rytířská České spořitelny v Praze se konal třetí ročník konference Česká škola 21. století, tentokráte na téma Mozky odcházejí, firmy pláčou... Dopolední část byla věnována přednáškám a diskusnímu panelu, odpolední pak samostatným čtyřem sekcím.

Překážky na cestě k technickému vzdělání, část 1: Problém začíná již na základní

V červencovém vydání MM Průmyslového spektra jsme avizovali sérii článků, které budou věnovány výsledkům projektu „Maturita efektivní a sociálně spravedlivá“, financovaného Technologickou agenturou ČR. Jde o studii, jejímž hlavním cílem je odpovědět na otázku, co určuje úspěšné zakončení středního vzdělání a složení maturitní zkoušky a jak systém středního vzdělání a současný model státních maturit ovlivňují rozhodování studentů o jejich budoucí vzdělávací a profesní dráze. Proto se projekt zaměřuje nejen na intelektuální dispozice studentů, ale také na nerovnosti, které významně ovlivňují to, jak mladý člověk svůj intelektuální potenciál dalším vzděláváním rozvine.

Výuka mechatroniky a automatizace

Svaz strojírenské technologie realizuje projekt zaměřený na vzájemnou provázanost a podporu praxe při výuce mechatroniky a automatizace na středních odborných školách a učilištích. Jelikož jedním z hlavních směrů činnosti svazu vedle podpory a ochrany podnikatelských zájmů jejich členů je spolupráce s vysokými a středními školami, je tento projekt tzv. ve správných rukách u ideálního řešitele. Pojďme zrekapitulovat dosavadní realizované kroky v rámci projektu „Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit