Témata
Reklama

Patrick De Vos se narodil v roce 1959 v Belgii. Už při studiu se věnoval oboru výrobní technologie. Po jeho skončení na škole zůstal ještě dva roky jako učitel a vědecký pracovník a věnoval se optimalizaci obráběcího procesu a výrobních technologií. Od roku 1983 pracuje pro Seco, kde vystřídal několik různých pozic. Od roku 2006 zastává svoji současnou funkci manažera výuky, kde je zodpovědný za vzdělávání zaměstnanců i zákazníků.

Tento článek je součástí seriálu:
Příručka pro technology
Díly

MM: Pane De Vosi, mohl byste prosím našim čtenářům představit výukový program STEP společnosti Seco?

Patrick De Vos: Seco Technical Education Program (STEP) je vzdělávací program, ve kterém představujeme uživateli nejmodernější nástrojové systémy, techniky a poznatky z oblasti obrábění. Pomáháme tak našim zákazníkům dosáhnout maximální produktivity obrábění. Výuka pokrývá témata pro obsluhu strojů, výrobní inženýry i programátory. Přednášky jsme navíc doplnili vydáním dvou knih, z nichž jedna vyjde na podzim i v českém překladu.

MM: Jak dlouhou dobu se věnujete vyučování? Které země jste při tom navštívil?

Patrick De Vos: Dohromady na univerzitě a v Secu učím už 33 let, na mé současné pozici je to na plný úvazek už 7 let. Za tu dobu jsem školil přes 50 000 lidí ve více než 55 zemích po celém světě. Přednášel jsem také na řadě setkání, konferencí a sympozií.

MM: V Secu se věnujete vzdělávání ostatních, jakým způsobem se sám vzděláváte? Je to studiem odborných publikací ostatních autorů, nebo u stroje přímo ve výrobě?

Patrick De Vos: Nové poznatky získávám z odborných publikací univerzit a vědeckých institucí, dále také z vývojového oddělení Seca. Zajímavé informace o konkrétních aplikacích mám díky kontaktům s našimi techniky a zákazníky z celého světa.

MM: Ve svých článcích, které uvádíme v našem časopise, se zabýváte obráběním z různých úhlů pohledu. Jaký z nich je podle vás ve firmách nejčastěji opomíjen? Vidíte nějaké rozdíly ve srovnání různých zemí?

Patrick De Vos: Jednoznačně chybí širší pohled na proces obrábění, při kterém dojde k propojení výrobní technologie s ekonomickou stránkou problému. Tomuto tématu se věnuji například v článku Další krok, který nyní vychází ve vašem časopise. Různé země se mezi sebou v podstatě neliší.

MM: V České republice se nyní hodně diskutuje o podobě technického vzdělávání. Jakou roli by podle vás v ní měly hrát státní školy a jakou soukromé společnosti? Jakým způsobem by měly spolupracovat?

Patrick De Vos: Technologické vstupy do výukových programů by určitě měly přicházet z průmyslu. Ale školy a univerzity musí mít odvahu k vážné spolupráci se společnostmi, které s nimi mají zájem spolupracovat. Tím, že se nechovají jako profesionální partneři, je průmysl nebere vážně.

MM: V jakém směru leží největší možnost pro další rozvoj nástrojů? Materiál? Povlaky? Geometrie?

Patrick De Vos: Fyzická podoba nástrojů se bude dále vyvíjet, ale klíčové pro další rozvoj bude to, jakým způsobem se nástroje používají. V budoucnu bude velmi důležitá kompetentnost, znalosti a schopnost nástroje aplikovat.

MM: V poslední době se objevuje trend, že výrobce nástroje nedodává pouze nástroj, ale i celou technologii. Čím je to způsobeno a jakým dalším směrem se bude tento trend ubírat?

Patrick De Vos: Rozumné společnosti naplno využijí této možnosti namísto pokračování ve ztrácení času handrkováním se o ceně. Souvisí to i s mojí odpovědí na předchozí otázku. Bez dostatečných znalostí o nástroji a obráběcím procesu jako celku přicházíte o možnost dosáhnout plné produktivity.

MM: Co si myslíte o názoru mnoha výrobců, že je výhodné používat nástroje pouze od jednoho dodavatele a nevybírat si od mnoha různých společností podle oblasti, ve které jsou nejsilnější?

Patrick De Vos: Pokud zákazník očekává jednání jako s vážným partnerem, dodavatelé s ním budou takto jednat. Výrobci nástrojů mají také omezené zdroje a ty budou směřovat pouze k zákazníkům, kteří si to „zasluhují“.

MM: Děkujeme vám za rozhovor.

Ing. Radek Pucholt
radek.pucholt@mmspektrum.cz

Reklama
Reklama
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 140635
Datum: 11. 06. 2014
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Seriál
Firmy
Související články
Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Související články
Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Cesty k vyšší energetické účinnosti v třískovém obrábění

Energie je stále dražší. Z analýzy spotřeby energie u obráběcích strojů a z návazného procesu obrábění je možné odvodit konkrétní závěry pro zvýšení energetické účinnosti a stanovit, co je základem pro optimalizaci nástrojů a procesu obrábění.

Nesousledné frézování

K výrobě zákaznických nástrojů neodmyslitelně patří rozvaha o životnosti a údržbě navrhovaných nástrojů. Její součástí je doporučení strategie obrábění včetně jeho smyslu. A to je zase přizpůsobeno konstrukčním možnostem obráběcího stroje. Konvenční stroje, které zajišťují posuv pomocí prosté soustavy šroub-matice, umožňují pouze nesousledný způsob frézování. Důvodem je obtížně odstranitelná vůle mezi šroubem a maticí. Ta by při volbě sousledného obrábění vedla v mezích této vůle ke vtažení obrobku pod frézovací nástroj a jeho jistou destrukci.

Rychlejší výměna nástrojových držáků

Výměna nástroje na stroji musí být provedena ve správný okamžik a rychle. Modulární rychlovýměnné systémy a technika polohování nástrojových držáků na stroji zjednodušují výměnu, čímž se zároveň zkracují vedlejší časy.

Výběr správného závitníku

Nejdůležitějším faktorem při jakémkoliv moderním obrábění je výběr nejvhodnějšího obráběcího nástroje pro danou aplikaci. Vzhledem k tomu, že nabídka závitníků umožňujících vytvoření závitu v obráběné díře je obrovská, může se nalezení správné volby jevit jako obtížné.

Vyvrtávací tyče s tlumením zvyšují kvalitu obrábění

Pro některé operace obrábění jsou potřebné dlouhé vyvrtávací tyče a upínače. Ty jsou však náchylné k vibracím, což snižuje výkon obrábění a přesnost výroby. Vyvrtávací tyče s tlumením zlepšují značně kvalitu obrábění.

Výzkum vlivu opotřebení řezného nástroje na velikost řezných sil

Pro optimalizaci řezných procesů se v současné době používá stále komplexnějších simulačních a výpočtových nástrojů. Realističnost výstupů těchto modelů je však závislá na tom, jak realisticky je celý model postaven, tj. jaká zjednodušení byla použita pro modelový popis vlastního procesu i jeho jednotlivých vstupních parametrů. Jedním ze základních parametrů pro popis obrábění je hodnota řezného odporu, o které je obecně známo, že je ovlivňována řadou faktorů.

Úspora času a nákladů s technologií MQL

Myšlenka snížit spotřebu chladicího maziva při obrábění není nová. Naopak - technologie minimálního množství maziva (MQL) byla popsána a zavedena již před 20 lety. Stejně jako v mnoha jiných případech, technologie musela projít dlouhou cestou vývoje.

Toolmanagement do moderní výroby

Každá firma, která realizuje technologii obrábění, spravuje svůj nástrojový park a příslušná data. Disponuje určitým nástrojovým managementem např. v podobě výdajových karet či vytvořený v běžně dostupných počítačových programech, např. MS Excel. Otázkou pak je, zda mu tento stávající systém plně vyhovuje nebo ho hodlá změnit a nalézt profesionálnější řešení.

Obrábění s podporou ultrazvuku

Ultrazvuk nepomáhá pouze v chirurgii. Může být výhodně použit také v obrábění. Nákladný vývoj však většinou brzdí jeho zavedení a rozšíření. Ve výzkumném ústavu Fraunhofer - IPT proto zkoumali efektivní použití a optimalizaci ultrazvukových systémů při obrábění.

Zvyšování produktivity hrubování slitin hliníku

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu hliníkových součástí v leteckém, elektrotechnickém nebo automobilovém průmyslu, které se obrábějí pomocí třískového obrábění, je zájem o neustálé zvyšování produktivity i efektivity obrábění. Díky tomu dochází ke zlepšení ekonomické a snížení ekologické zátěže obrábění. Jednou z možností, jak dosáhnout velkých úspor, je aplikace nových nástrojů a technologií pro obrábění hliníkových slitin.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit