Témata
Reklama

Patrick De Vos se narodil v roce 1959 v Belgii. Už při studiu se věnoval oboru výrobní technologie. Po jeho skončení na škole zůstal ještě dva roky jako učitel a vědecký pracovník a věnoval se optimalizaci obráběcího procesu a výrobních technologií. Od roku 1983 pracuje pro Seco, kde vystřídal několik různých pozic. Od roku 2006 zastává svoji současnou funkci manažera výuky, kde je zodpovědný za vzdělávání zaměstnanců i zákazníků.

Tento článek je součástí seriálu:
Příručka pro technology
Díly

MM: Pane De Vosi, mohl byste prosím našim čtenářům představit výukový program STEP společnosti Seco?

Patrick De Vos: Seco Technical Education Program (STEP) je vzdělávací program, ve kterém představujeme uživateli nejmodernější nástrojové systémy, techniky a poznatky z oblasti obrábění. Pomáháme tak našim zákazníkům dosáhnout maximální produktivity obrábění. Výuka pokrývá témata pro obsluhu strojů, výrobní inženýry i programátory. Přednášky jsme navíc doplnili vydáním dvou knih, z nichž jedna vyjde na podzim i v českém překladu.

MM: Jak dlouhou dobu se věnujete vyučování? Které země jste při tom navštívil?

Patrick De Vos: Dohromady na univerzitě a v Secu učím už 33 let, na mé současné pozici je to na plný úvazek už 7 let. Za tu dobu jsem školil přes 50 000 lidí ve více než 55 zemích po celém světě. Přednášel jsem také na řadě setkání, konferencí a sympozií.

MM: V Secu se věnujete vzdělávání ostatních, jakým způsobem se sám vzděláváte? Je to studiem odborných publikací ostatních autorů, nebo u stroje přímo ve výrobě?

Patrick De Vos: Nové poznatky získávám z odborných publikací univerzit a vědeckých institucí, dále také z vývojového oddělení Seca. Zajímavé informace o konkrétních aplikacích mám díky kontaktům s našimi techniky a zákazníky z celého světa.

MM: Ve svých článcích, které uvádíme v našem časopise, se zabýváte obráběním z různých úhlů pohledu. Jaký z nich je podle vás ve firmách nejčastěji opomíjen? Vidíte nějaké rozdíly ve srovnání různých zemí?

Patrick De Vos: Jednoznačně chybí širší pohled na proces obrábění, při kterém dojde k propojení výrobní technologie s ekonomickou stránkou problému. Tomuto tématu se věnuji například v článku Další krok, který nyní vychází ve vašem časopise. Různé země se mezi sebou v podstatě neliší.

MM: V České republice se nyní hodně diskutuje o podobě technického vzdělávání. Jakou roli by podle vás v ní měly hrát státní školy a jakou soukromé společnosti? Jakým způsobem by měly spolupracovat?

Patrick De Vos: Technologické vstupy do výukových programů by určitě měly přicházet z průmyslu. Ale školy a univerzity musí mít odvahu k vážné spolupráci se společnostmi, které s nimi mají zájem spolupracovat. Tím, že se nechovají jako profesionální partneři, je průmysl nebere vážně.

MM: V jakém směru leží největší možnost pro další rozvoj nástrojů? Materiál? Povlaky? Geometrie?

Patrick De Vos: Fyzická podoba nástrojů se bude dále vyvíjet, ale klíčové pro další rozvoj bude to, jakým způsobem se nástroje používají. V budoucnu bude velmi důležitá kompetentnost, znalosti a schopnost nástroje aplikovat.

MM: V poslední době se objevuje trend, že výrobce nástroje nedodává pouze nástroj, ale i celou technologii. Čím je to způsobeno a jakým dalším směrem se bude tento trend ubírat?

Patrick De Vos: Rozumné společnosti naplno využijí této možnosti namísto pokračování ve ztrácení času handrkováním se o ceně. Souvisí to i s mojí odpovědí na předchozí otázku. Bez dostatečných znalostí o nástroji a obráběcím procesu jako celku přicházíte o možnost dosáhnout plné produktivity.

MM: Co si myslíte o názoru mnoha výrobců, že je výhodné používat nástroje pouze od jednoho dodavatele a nevybírat si od mnoha různých společností podle oblasti, ve které jsou nejsilnější?

Patrick De Vos: Pokud zákazník očekává jednání jako s vážným partnerem, dodavatelé s ním budou takto jednat. Výrobci nástrojů mají také omezené zdroje a ty budou směřovat pouze k zákazníkům, kteří si to „zasluhují“.

MM: Děkujeme vám za rozhovor.

Ing. Radek Pucholt
radek.pucholt@mmspektrum.cz

Reklama
Reklama
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 140635
Datum: 11. 06. 2014
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Seriál
Firmy
Související články
Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Související články
Aktuální přístupy ke zvyšování produktivity třískového obrábění

V každé výrobní technologii neustále klademe nové požadavky na zvyšování produktivity, přesnosti, jakosti, efektivity, spolehlivosti apod. Produktivita je jedním z důležitých parametrů, na jejichž základě lze technologie mezi sebou srovnávat. Třískové obrábění si z pohledu produktivity neustále udržuje významné postavení, neboť je schopno zajistit všechny výše uvedené požadavky i pro velmi přesné dílce. Výše celkové produktivity a samozřejmě i ostatních parametrů je dána každým článkem z tohoto řetězce: zvolený nástroj – upnutí nástroje – řezné podmínky – upnutí dílce – zvolená strategie obrábění – NC kód (vazba na CAM a postprocesor) – možnosti stroje z pohledů parametrů pohonů a též jeho technologické konfigurace (multifunkčnost) – řídicí systém.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Expert na mikroobrábění

V loňském roce na MSV v Brně uvedla společnost Kovosvit MAS nové pětiosé vertikální centrum MCU450. Symbolicky na stánku společnosti Siemens, která pro prototyp stroje dodala řídicí systém, pohony, motory a zároveň rozváděč osazený ze 100 % komponenty Siemens. Již na veletrhu bylo oznámeno, že prvním zákazníkem obráběcího centra MCU450 bude katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Vznikla intenzivní spolupráce mezi Kovosvitem MAS, Siemensem a vysokou školou, která již přináší první výsledky: aktuálně společnými silami zmíněné subjekty úspěšně řeší mikroobrábění. Předmětem jejich zájmu je těleso náramkových hodinek.

Komplexní obrábění rotačních dílů

Následující článek poskytuje reference rakouského výrobce obráběcích strojů Emco u svých klíčových zákazníků. V dnešním vydáním přineseme pohled z laakirchenského závodu na výrobu rotačních dílů Miba Gleitlager Austria GmbH a v příštím vydání reportáž ze salcburské firmy MTE Metalltechnik Elsenhuber specializující se od kusové až po sériovou výrobu dílů a sestav.

Nová metodika hodnocení řezných vlastností nástrojů

Řezivost nástrojů je termín obdobný základním technologickým vlastnostem zpracovávaných technických materiálů, jako jsou například svařitelnost, slévatelnost či tvařitelnost. Podobně jako u jiných technologií je nutno vztáhnout tuto charakteristiku k požadovanému kritériu, to je k hlavnímu sledovanému cíli a základním podmínkám zkoušek. To znamená, jakou požadovanou práci či dosaženou kvalitu produkce od řezného nástroje očekáváme a s jakou spolehlivostí či rizikem tyto výkony chceme opakovat a používat.

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Upnutí obrobku ovlivňuje přesnost a produktivitu obrábění

Přesnost a produktivitu obrábění ovlivňuje mnoho faktorů. Svůj podíl na výsledku má typ a vlastnosti použitého obráběcího stroje, volba nástrojů a řezných podmínek, zvolená strategie obrábění a v neposlední řadě i způsob upnutí a vyrovnání dílce před obráběním. V některých specifických případech je volba upnutí klíčovým faktorem pro realizaci celé technologie v požadovaných parametrech.

Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Cesty k vyšší energetické účinnosti v třískovém obrábění

Energie je stále dražší. Z analýzy spotřeby energie u obráběcích strojů a z návazného procesu obrábění je možné odvodit konkrétní závěry pro zvýšení energetické účinnosti a stanovit, co je základem pro optimalizaci nástrojů a procesu obrábění.

Nesousledné frézování

K výrobě zákaznických nástrojů neodmyslitelně patří rozvaha o životnosti a údržbě navrhovaných nástrojů. Její součástí je doporučení strategie obrábění včetně jeho smyslu. A to je zase přizpůsobeno konstrukčním možnostem obráběcího stroje. Konvenční stroje, které zajišťují posuv pomocí prosté soustavy šroub-matice, umožňují pouze nesousledný způsob frézování. Důvodem je obtížně odstranitelná vůle mezi šroubem a maticí. Ta by při volbě sousledného obrábění vedla v mezích této vůle ke vtažení obrobku pod frézovací nástroj a jeho jistou destrukci.

Rychlejší výměna nástrojových držáků

Výměna nástroje na stroji musí být provedena ve správný okamžik a rychle. Modulární rychlovýměnné systémy a technika polohování nástrojových držáků na stroji zjednodušují výměnu, čímž se zároveň zkracují vedlejší časy.

Výběr správného závitníku

Nejdůležitějším faktorem při jakémkoliv moderním obrábění je výběr nejvhodnějšího obráběcího nástroje pro danou aplikaci. Vzhledem k tomu, že nabídka závitníků umožňujících vytvoření závitu v obráběné díře je obrovská, může se nalezení správné volby jevit jako obtížné.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit