Témata
Reklama

Patrick De Vos se narodil v roce 1959 v Belgii. Už při studiu se věnoval oboru výrobní technologie. Po jeho skončení na škole zůstal ještě dva roky jako učitel a vědecký pracovník a věnoval se optimalizaci obráběcího procesu a výrobních technologií. Od roku 1983 pracuje pro Seco, kde vystřídal několik různých pozic. Od roku 2006 zastává svoji současnou funkci manažera výuky, kde je zodpovědný za vzdělávání zaměstnanců i zákazníků.

Tento článek je součástí seriálu:
Příručka pro technology
Díly

MM: Pane De Vosi, mohl byste prosím našim čtenářům představit výukový program STEP společnosti Seco?

Patrick De Vos: Seco Technical Education Program (STEP) je vzdělávací program, ve kterém představujeme uživateli nejmodernější nástrojové systémy, techniky a poznatky z oblasti obrábění. Pomáháme tak našim zákazníkům dosáhnout maximální produktivity obrábění. Výuka pokrývá témata pro obsluhu strojů, výrobní inženýry i programátory. Přednášky jsme navíc doplnili vydáním dvou knih, z nichž jedna vyjde na podzim i v českém překladu.

MM: Jak dlouhou dobu se věnujete vyučování? Které země jste při tom navštívil?

Patrick De Vos: Dohromady na univerzitě a v Secu učím už 33 let, na mé současné pozici je to na plný úvazek už 7 let. Za tu dobu jsem školil přes 50 000 lidí ve více než 55 zemích po celém světě. Přednášel jsem také na řadě setkání, konferencí a sympozií.

MM: V Secu se věnujete vzdělávání ostatních, jakým způsobem se sám vzděláváte? Je to studiem odborných publikací ostatních autorů, nebo u stroje přímo ve výrobě?

Patrick De Vos: Nové poznatky získávám z odborných publikací univerzit a vědeckých institucí, dále také z vývojového oddělení Seca. Zajímavé informace o konkrétních aplikacích mám díky kontaktům s našimi techniky a zákazníky z celého světa.

MM: Ve svých článcích, které uvádíme v našem časopise, se zabýváte obráběním z různých úhlů pohledu. Jaký z nich je podle vás ve firmách nejčastěji opomíjen? Vidíte nějaké rozdíly ve srovnání různých zemí?

Patrick De Vos: Jednoznačně chybí širší pohled na proces obrábění, při kterém dojde k propojení výrobní technologie s ekonomickou stránkou problému. Tomuto tématu se věnuji například v článku Další krok, který nyní vychází ve vašem časopise. Různé země se mezi sebou v podstatě neliší.

MM: V České republice se nyní hodně diskutuje o podobě technického vzdělávání. Jakou roli by podle vás v ní měly hrát státní školy a jakou soukromé společnosti? Jakým způsobem by měly spolupracovat?

Patrick De Vos: Technologické vstupy do výukových programů by určitě měly přicházet z průmyslu. Ale školy a univerzity musí mít odvahu k vážné spolupráci se společnostmi, které s nimi mají zájem spolupracovat. Tím, že se nechovají jako profesionální partneři, je průmysl nebere vážně.

MM: V jakém směru leží největší možnost pro další rozvoj nástrojů? Materiál? Povlaky? Geometrie?

Patrick De Vos: Fyzická podoba nástrojů se bude dále vyvíjet, ale klíčové pro další rozvoj bude to, jakým způsobem se nástroje používají. V budoucnu bude velmi důležitá kompetentnost, znalosti a schopnost nástroje aplikovat.

MM: V poslední době se objevuje trend, že výrobce nástroje nedodává pouze nástroj, ale i celou technologii. Čím je to způsobeno a jakým dalším směrem se bude tento trend ubírat?

Patrick De Vos: Rozumné společnosti naplno využijí této možnosti namísto pokračování ve ztrácení času handrkováním se o ceně. Souvisí to i s mojí odpovědí na předchozí otázku. Bez dostatečných znalostí o nástroji a obráběcím procesu jako celku přicházíte o možnost dosáhnout plné produktivity.

MM: Co si myslíte o názoru mnoha výrobců, že je výhodné používat nástroje pouze od jednoho dodavatele a nevybírat si od mnoha různých společností podle oblasti, ve které jsou nejsilnější?

Patrick De Vos: Pokud zákazník očekává jednání jako s vážným partnerem, dodavatelé s ním budou takto jednat. Výrobci nástrojů mají také omezené zdroje a ty budou směřovat pouze k zákazníkům, kteří si to „zasluhují“.

MM: Děkujeme vám za rozhovor.

Ing. Radek Pucholt
radek.pucholt@mmspektrum.cz

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 140635
Datum: 11. 06. 2014
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Seriál
Firmy
Související články
Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Související články
Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Proč používat strategii trochoidního frézování?

Strategie trochoidního frézování byla na trh díky svým výhodám uvedena už před několika léty, ale přesto se často setkáváme se zákazníky, kteří používají výhradně tradiční metody obrábění. Důvodem nejsou nedostatečné možnosti strojového parku nebo absence kvalitního CAM systému pro programování. Důvodem je nejčastěji obecná neznalost této strategie frézování a konzervativní myšlení.

Rychlovýměnný upínací systém

Společnost v-tech v minulém roce představila modulární rychlovýměnný systém pro CNC obráběcí stroje. Slouží jako rozhraní mezi stolem CNC stroje a upínačem obrobku, který může být v podobě svěráku, univerzálního sklíčidla či přípravku.

Zero point - efektivní způsob upínání obrobků

Soustava stroj–nástroj–obrobek předurčuje, jak přesné a kvalitní bude obrobení polotovaru obrobku. K významným, ale bezesporu velmi podceňovaným prvkům tohoto procesu patří také upínání obrobku. O trendech v upínání obrobků pomocí technologických palet pojednává tento příspěvek.

Na cestě k nulové chybě upínání

I ta nejmenší cizí tělíska (prach, třísky apod.) mezi dutinou vřetena a stopkou nástroje mohou zapříčinit nepřesnost upnutí vrtáku nebo frézy, což má za následek výrobu zmetků nebo poškození nástroje a tím přerušení výroby. Toto mohou odstranit měřicí systémy se senzory.

Jak úspěšné soustružit tvrzené součástí

Soustružení tvrzených součástí (HPT) se v průběhu posledních 10 -15 let stalo respektovanou a cenově efektivní alternativou k broušení. Bylo prokázáno, že díky této metodě lze zkrátit dobu obrábění a snížit náklady o 70% i více. Ale vedle výhod souvisejících se zkrácením vlastního času cyklu, nabízí HPT i celou řadu dalších výhod. HPT je definováno jako soustružení ocelí s tvrdostí vyšší než 45 HRC (obvykle v rozmezí 55-68 HRC), přičemž jako typické příklady obráběných součástí lze zmínit brzdové kotouče, převodová kola, pastorky řízení, sedla ventilů, písty, vložky válců nebo tělesa spojek.

Automatizace výroby s minimálními personálními nároky

Ať už s možností frézování, nebo soustružení, 4osého, nebo 5osého obrábění, s výměnou palety, či bez ní, s kruhovým zásobníkem palet, věžovými upínacími přípravky pro vícenásobné upínání obrobků, automatizací a progresivním ovládacím panelem, univerzální 5osá obráběcí centra lze flexibilně přizpůsobit a rozšířit pro každou aplikaci.

Aditivní výroba unikátních řezných nástrojů

Aditivní technologie jsou jedním z nosných pilířů Průmyslu 4.0. Od roku 2014, kdy v ČR 3D tisk kovů odstartoval „ve velkém“, byla o této problematice napsána celá řada publikací, díky nimž je tato technologie považována za poměrně známou. Jedním z průkopníků 3D tisku v ČR je firma Innomia, která přinášela informace o technologii DMLS do povědomí českého průmyslu již několik let před tímto zmiňovaných boomem.

Efektivní vrtání

Široká nabídka produktů řady WTX-Change společnosti WNT s vyměnitelnými TK vrtacími hlavami se nyní ještě rozšiřuje o dvě nové geometrie. Výhody z toho plynoucí mohou nyní využívat především firmy specializující se na obrábění ocelí s vyšší pevností a na obrábění šedých litin. Další již známou přidanou hodnotu představuje možnost výměn TK vrtacích hlav na ocelovém nosiči.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit