Témata
Reklama

Automatizace výroby s minimálními personálními nároky

Ať už s možností frézování, nebo soustružení, 4osého, nebo 5osého obrábění, s výměnou palety, či bez ní, s kruhovým zásobníkem palet, věžovými upínacími přípravky pro vícenásobné upínání obrobků, automatizací a progresivním ovládacím panelem, univerzální 5osá obráběcí centra lze flexibilně přizpůsobit a rozšířit pro každou aplikaci.

Vedle G350 – generace 2 byla odbornému publiku na EMO 2017 v Hannoveru představena velká sestra G550 – generace 2. Nový vývojový stupeň umožňuje další rozšíření oblasti využití G modulu. Opět potvrzuje pozici společnosti Grob – světové jedničky ve výrobě horizontálních obráběcích center.

Reklama
Reklama
Reklama
Univerzální obráběcí centrum G550 se zásobníkem PSS-R10 – vnitřní pohled

Obráběcí centrum G350 – generace 2 charakterizuje vysoká dynamika, stabilita a výrazné snížení šířky, stejně jako podstatné zkrácení časů výměny z řezu do řezu o více než sekundu. Maximální délka nástrojů se u G350 zvýšila na 550 mm, u G550 dokonce na 700 mm, aniž by se jakkoliv zmenšila možnost využití celého pracovního prostoru. Počet nástrojů HSK-A63 v zásobníku vzrostl na 117 u G350 a 137 u G550. Oba stroje přesvědčí svým ergonomicky příznivým řešením pro zakládání nástrojů z obslužné strany. Optimální odvod třísek v G350 a G550 generace 2 brání přenosu tepla z třísek na obrobek a upínacím přípravkem do stroje. Přesvědčí také jednoduchá možnost čištění dílů před výměnou obrobku. Díky možnosti natočení „vyprázdnění“ obrobku v něm nezůstanou téměř žádné zbytky chladiva. U obou obráběcích center – G350 i G550 – je možné volit mezi špičkovými řídicími systémy Siemens, Heidenhain a Fanuc.

Univerzální obráběcí centrum G350 – generace 2 se zásobníkem PSS-R15 TM200

G350 a G550 – generace 2 s kruhovým zásobníkem palet

Kruhový zásobník palet Grob rozšiřuje G modul na flexibilní výrobní celek, který zajišťuje optimální vstup do automatizované a vysoce efektivní výroby. Zásobník PPS-R existuje ve třech variantách s paletovými úložnými místy v jedné až třech úrovních umístěnými v půlkruhu okolo centrální ovládací jednotky. Umístění manuálně otočného upínacího místa vedle ovládacího panelu stroje zajišťuje perfektní přístup. Design obráběcího centra umožňuje, i při spojení s kruhovým zásobníkem palet, maximální přehled a kompletní obsluhu z jednoho místa, včetně možnosti manuálního zakládání do pracovního prostoru z ovládacího místa. Inovativní řešení zakládání regálového systému umožňuje rychlou 180° výměnu dvou palet mezí zásobníkem a pracovním prostorem. Flexibilní, jednoduše a intuitivně programovatelný, řídicí software kruhového zásobníku palet Grob perfektně vizualizuje a organizuje výrobní zakázky. Kruhový zásobník palet poskytuje ekonomické výhody zvýšením využitelnosti stroje a rozšířením možností obrábění při směnách bez obslužného personálu nebo s nízkým počtem pracovníků. Systém přesvědčí svou vysokou skladovací kapacitou na malé ploše i snadnou dodatečnou montáží k již dříve dodaným strojům. V nejmenší verzi (PSS-R5) disponuje kruhový zásobník palet pěti paletovými úložnými místy na jedné úrovni. Verze PSS-R10 má k dispozici deset paletových míst ve dvou úrovních a verze PSS-R13 třináct míst ve třech úrovních. Připočteme-li paletu na přípravném místě, vzroste využitelný počet pozic na čtrnáct (PSS-R13).

Maximální velikost obrobku G550

Vysoká flexibilita – snadná integrace

Srdcem kruhového zásobníku je centrálně uspořádaná regálová zakládací jednotka pro současnou manipulaci se dvěma paletami. Otočná osa, zdvihací osa a horizontální teleskop zajišťují výměnu palet mezi G modulem, upínacím místem a regálem. S charakteristickou konstrukcí univerzálního centra Grob s kruhovými dveřmi pro zakládání obrobku, které zajišťují krátkou vzdálenost z vnějšku do středu rotačního stolu, se při vývoji kruhového zásobníku palet podařilo dosáhnout velmi kompaktního uspořádání s G modulem. Systém lze velmi snadno integrovat, stejně tak i dovybavit dodatečným zásobníkem nástrojů. Může být součástí kompletní dodávky nové technologie i jednoduše instalovanou dodatečnou výbavou stroje.

Basketbalový koš obrobený z jednoho kusu materiálu

Kompaktní design – vysoká praktičnost a funkčnost

Další výhody G modulu s kruhovým zásobníkem palet PSS-R – vysoká tuhost a krátká doba výměny palet – vyplývají z kompaktnosti a krátkých drah pohybu. Doba 180° výměny dvou palet mezi G modulem a PSS-R je pouhých 22 sekund. Do kruhového zásobníku palet bylo, díky své funkčnosti a mechanické konstrukci, převzato známé a osvědčené otočné přípravné místo ze systému výměny palet Grob. Optimální výška horního okraje palety od podlahy zajišťuje velmi dobrou ergonomii při přípravě. Při otevření kruhových zakládacích dveří je celý prostor přípravného místa stroje kompletně přístupný a umožňuje zakládání palet na přípravné místo pomocí jeřábu. Regál v půlkruhu okolo centrální zakládací jednotky se vyznačuje vysokou flexibilitou z hlediska počtu a uspořádání míst. Kruhový zásobník palet používá řízení Beckhoff, které se osvědčilo u zásobníku nástrojů Grob, je nezávislé na typu řídicího systému stroje. Poskytuje komfort jednoduchého vizualizovaného grafického programování. Nespornou výhodou systému je kompletní dodávka od jednoho výrobce s naprostou kompatibilitou, nedělenou zárukou a jedním servisním partnerem.

Univerzální využití

Univerzální obráběcí centrum Grob s kruhovým zásobníkem palet představuje absolutní špičku v oboru. Nachází širokou škálu uplatnění od výroby jednoduchých obrobků po komplexní kubické díly; od kusové výroby po sériovou produkci. Pomáhá řešit nedostatek kvalifikovaného personálu automatizovaným bezobslužným provozem ve třetí směně.

O kvalitě řešení svědčí i fakt, že každé třetí horizontální obráběcí centrum na světě nese značku Grob.

Grob

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 180956
Datum: 05. 09. 2018
Rubrika: Trendy / IMT 2018
Autor:
Firmy
Související články
Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Aditivní výroba unikátních řezných nástrojů

Aditivní technologie jsou jedním z nosných pilířů Průmyslu 4.0. Od roku 2014, kdy v ČR 3D tisk kovů odstartoval „ve velkém“, byla o této problematice napsána celá řada publikací, díky nimž je tato technologie považována za poměrně známou. Jedním z průkopníků 3D tisku v ČR je firma Innomia, která přinášela informace o technologii DMLS do povědomí českého průmyslu již několik let před tímto zmiňovaných boomem.

Související články
Efektivní vrtání

Široká nabídka produktů řady WTX-Change společnosti WNT s vyměnitelnými TK vrtacími hlavami se nyní ještě rozšiřuje o dvě nové geometrie. Výhody z toho plynoucí mohou nyní využívat především firmy specializující se na obrábění ocelí s vyšší pevností a na obrábění šedých litin. Další již známou přidanou hodnotu představuje možnost výměn TK vrtacích hlav na ocelovém nosiči.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Jarní setkání strojařů v Plzni

Více než 30 vystavovatelů, téměř 50 řečníků, tři výstavní haly a jeden nezapomenutelný strojírenský zážitek. Akce Strojírenská inspirace 2024 se konala v Plzni od 4. do 6. června 2024 a zaměřila se na digitální výrobu, automatizaci a inovace ve strojírenství. Letos poprvé se toto setkání uskutečnilo v areálu Depo2015, který se stal centrem pro sdílení zkušeností a nápadů mezi odborníky z průmyslu a digitalizace.

Blíží se druhý ročník veletrhu broušení

Od 14. do 17. května 2024 se koná druhý ročník veletrhu GrindingHub, který odborníkům z celého světa představí – poprvé v historii ve čtyřech výstavních halách – nejnovější technologická řešení v oblasti broušení. Tentokrát se ve Stuttgartu představí přes 460 vystavovatelů z 31 zemí.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Pořádná špona je dnes věda

S obráběním, vrtáním pomocí nástroje začali pravděpodobně jako první už staří Egypťané cca 4 000 let před naším letopočtem, přičemž využívali tětivu luku – základ smyčcového soustruhu. Potom přišel středověk, dále Leonardo da Vinci a návrh prvního soustruhu… Technologie třískového obrábění ale v porovnání s dnešní dynamikou vývoje postupovala jen pomalu.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit