Témata
Reklama

IA CR Garant rozvoje techniky a konkurence schopnosti

S aktuálními novými zajímavými poznatky ze všech oblastí techniky vás budou členové IA CR seznamovat i v rámci seriálu v MM Průmyslové spektru, jehož první příspěvek prof. Maříka se týká otázek spojených se strategií Průmysl 4.0.

Inženýrská akademie ČR, založená v roce 1995, je nezávislá odborná organizace, která je výběrovým sdružením špičkových odborníků ze všech hlavních oblastí technických věd a jejich aplikací. Obdobně se jako její partneři v evropském a celosvětovém sdružení Euro CASE a CAETS podílí na rozvoji technických věd, technického vzdělávání a vytváření mostu mezi akademickou a průmyslovou sférou, mezi jednotlivými odbornými disciplínami. Členové jejích jednotlivých sekcí analyzují a hodnotí nejnovější trendy, poznatky technologie i směry technologicko-společenského rozvoje a technického vzdělání. Poskytují expertní a poradenské služby v oblasti technických věd a aktivně působí v oblasti technického výzkumu, vývoje a inovací. IA ČR garantuje a pořádá odborné workshopy a semináře, kde spojuje představitele různých názorů i oborů, jako např. v oblasti technického vzdělání, energetiky nebo medicíny, zde ve spolupráci s Českou lékařskou akademií. IA ČR vytvořila např. i podklady pro vznik TA ČR.

Reklama
Reklama
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h. c., FEng.Prezident IA ČR

S aktuálními zajímavými poznatky ze všech oblastí techniky vás budou její členové seznamovat i v rámci seriálu v MM Průmyslovém spektru, jehož první příspěvek od prof. Maříka se týká otázek spojených se strategií Průmysl 4.0.

Průmysl 4.0 a jeho dopady

Průmysl 4.0 je vize, kam by se měl moderní průmysl v ČR ubírat, abychom neztratili konakt se světem. Je to vize – na rozdíl od mnoha jiných zemí – poměrně široce koncipovaná, zabývající se čtvrtou průmyslovou revolucí ve všech souvislostech, včetně trhu práce, vzdělávání či legislativy. Nelze očekávat, že bude ve výrobě naplněna přes noc. Dává spíše návod, jak se v našich podnicích k ideálnímu cílovému stavu postupně přibližovat. Vede k širšímu využívání internetu věcí, k vyššímu stupni integrace strojů, ke tvorbě proaktivních softwarových dvojčat strojů, výrobků i transportních zařízení, k ukládání a inteligentnímu zpracování rozsáhlých výrobních dat. A mnohé české podniky se už tímto směrem skutečně vydaly.

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c., FEng.člen Inženýrské akademie ČRV souvislosti s Průmyslem 4.0 vzniká nový, investičně náročný požadavek na budování ověřovacích flexibilních výrobních úseků, tzv. testbedů. První z nich se již začal v ČR budovat, konkrétně na ČVUT v Praze v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky – CIIRC – ve spolupráci s firmami Siemens a Škoda Auto. Je podporován spoluprací s Německým centrem pro umělou inteligenci (DFKI), které bude zapůjčovat různé druhy kolaborativních robotů. Roboty vůbec hrají v průmyslové revoluci podstatnou roli, neboť doslova „vylézají z klecí“ – ze strojů za ohrazením se stávají partneři člověka.

Kromě Průmyslu 4.0 se setkáváme s dalšími pojmy: Práce 4.0, Vzdělávání 4.0, Energetika 4.0 atd. Principy Průmyslu 4.0 mají totiž obecnější platnost – představují návod, jak decentralizovaně řídit a optimalizovat složité systémy. Má-li se dosáhnout skutečné celospolečenské efektivity, bude se tedy muset obdobnými principy řídit i energetika, chytrá města, logistika atd. Průmysl 4.0 bude mít skutečně celospolečenský dopad, pokud se podaří změnit způsob uvažování celé společnosti směrem k Myšlení 4.0. A tam se také celá česká iniciativa dnes posunuje – není náhodou, že vláda ČR v únoru 2017 vytvořila pro podporu průmyslové revoluce řídicí strukturu nazývanou Aliance pro Společnost 4.0. Nyní jde o to, aby tato Aliance rychle přikročila ke konkrétním činům.

Inženýrská akademie ČR

roman.dvorak@mmspektrum.com

Reklama
Firmy
Související články
Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Formule Vector 03 připravena závodit

Ostravský studentský tým představil v pořadí již třetí prototyp formule Vector 03. Tentokrát se tým Formula TU Ostrava zaměřil na vývoj nového pneumatického řazení formule, zavěšení kol a telemetrii.

Semináře - platforma předávání zkušeností

Celoživotní systém profesního vzdělávání – nikdy nekončící proces, přinášející jeho aktérům benefity v podobě získaných zkušeností, vzájemně sdílených v dané komunitě. V tom se nachází jeho největší hodnota.

Související články
Česká škola 21. století

V paláci Rytířská České spořitelny v Praze se konal třetí ročník konference Česká škola 21. století, tentokráte na téma Mozky odcházejí, firmy pláčou... Dopolední část byla věnována přednáškám a diskusnímu panelu, odpolední pak samostatným čtyřem sekcím.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Překážky na cestě k technickému vzdělání, část 1: Problém začíná již na základní

V červencovém vydání MM Průmyslového spektra jsme avizovali sérii článků, které budou věnovány výsledkům projektu „Maturita efektivní a sociálně spravedlivá“, financovaného Technologickou agenturou ČR. Jde o studii, jejímž hlavním cílem je odpovědět na otázku, co určuje úspěšné zakončení středního vzdělání a složení maturitní zkoušky a jak systém středního vzdělání a současný model státních maturit ovlivňují rozhodování studentů o jejich budoucí vzdělávací a profesní dráze. Proto se projekt zaměřuje nejen na intelektuální dispozice studentů, ale také na nerovnosti, které významně ovlivňují to, jak mladý člověk svůj intelektuální potenciál dalším vzděláváním rozvine.

Výuka mechatroniky a automatizace

Svaz strojírenské technologie realizuje projekt zaměřený na vzájemnou provázanost a podporu praxe při výuce mechatroniky a automatizace na středních odborných školách a učilištích. Jelikož jedním z hlavních směrů činnosti svazu vedle podpory a ochrany podnikatelských zájmů jejich členů je spolupráce s vysokými a středními školami, je tento projekt tzv. ve správných rukách u ideálního řešitele. Pojďme zrekapitulovat dosavadní realizované kroky v rámci projektu „Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057.

Spolupracujme ve vzdělávání

V rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání vyhlášeného loni na podzim uspořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR na počátku června další z řady diskusních panelů, tentokrát s podtitulem „Spolupráce ve vzdělávání: To je, oč tu běží“. Celodenní akci hostila Škoda Auto ve svém Škoda Muzeu v Mladé Boleslavi.

Studium: Investujeme čas a finance správným směrem?

Očekávat, že všichni nezaměstnaní absolventi humanitních oborů najdou své profesní uplatnění ve službách, je mylná představa stále přetrvávající nejen v hlavách našich politiků, ale i rodičů dětí, jež je na studia "měkkých" oborů vysílají. Průmysl spolu se stavebnictvím má v naší zemi tradici a nabízí uplatnění zhruba pro 38 % populace.

Konstrukční a designérské projekty na ZČU v Plzni

Celá řada studentských projektů na vysokých školách je realizována s úmyslem zapojit aktéry do reálných situací, se kterými se následně setkají v praxi. Některé z nich však mají tu smůlu, že z mnoha důvodů skončí dříve, než si autoři mysleli, jiné mají díky své promyšlené koncepci potenciál existence a rozvoje na mnoho let dopředu. To je případ interdisciplinárního týmu vyučujících vedeného profesorem Hosnedlem na Západočeské univerzitě v Plzni. Pojďme se společně na projekty podívat a zjistit co stojí za jejich úspěchem.

Příklady táhnou aneb mladí budiž inspirací

Téměř na všech tuzemských technických fakultách (až na čestné výjimky) permanentně klesá počet studentů. Důvodem není v globálním pojetí snižující se zájem mladé generace o studium na vysokých školách. Naopak, humanitní obory na veřejnoprávních školách či ekonomické a manažerské na těch soukromých se těší čím dál většímu zájmu. Přesto pokračuje trend snižování zájmu o studium technických oborů i přes skutečnost, že právě po těchto absolventech a žádných jiných je v praxi zvyšující se poptávka a do budoucna tomu s ohledem na vývoj hi-tech techniky nebude jinak. Přesto se absolventi středních škol stále hlásí na humanitní obory, po jejichž vystudování získávají stále obtížněji uplatnění a nakonec končí například i jako pokladní v supermarketech.

Příklady táhnou aneb mladí budiž inspirací

Téměř na všech tuzemských technických fakultách (až na čestné výjimky) permanentně klesá počet studentů. Důvodem není v globálním pojetí snižující se zájem mladé generace o studium na vysokých školách. Naopak, humanitní obory na veřejnoprávních školách či ekonomické a manažerské na těch soukromých se těší čím dál většímu zájmu. Přesto pokračuje trend snižování zájmu o studium technických oborů i přes skutečnost, že právě po těchto absolventech a žádných jiných je v praxi zvyšující se poptávka a do budoucna tomu s ohledem na vývoj hi-tech techniky nebude jinak. Přesto se absolventi středních škol stále hlásí na humanitní obory, po jejichž vystudování získávají stále obtížněji uplatnění a nakonec končí například i jako pokladní v supermarketech.

O výuce plastů a kompozitů pro strojaře

Významným aspektem, který na fakultě strojní ČVUT v Praze charakterizoval vývojový proces výuky plastů a kompozitů již od přelomu 60. a 70. Let, bylo důsledné spojování výuky s výzkumem. Základem výuky totiž bylo nejenom předávání stávajících znalostí v oboru, ale také vytváření nových znalostí vlastním výzkumem, ať již základním nebo aplikovaném. Jedná se o proces, který je v současné době zdůrazňován v diskusích o reformě vysokého školství. Pokračování z minulého vydání.

Příklady táhnou aneb mladí budiž inspirací

Téměř na všech tuzemských technických fakultách (až na čestné výjimky) permanentně klesá počet studentů. Důvodem není v globálním pojetí snižující se zájem mladé generace o studium na vysokých školách. Naopak, humanitní obory na veřejnoprávních či ekonomické a manažérské na soukromých školách se těší čím dál většímu zájmu. Přesto pokračuje trend snižování zájmu o studium technických oborů i přes skutečnost, že právě po těchto absolventech a žádných jiných je v praxi zvyšující se zájem a do budoucna s ohledem na vývoj hi-tech techniky tomu nebude jinak. Přesto se absolventi středních škol stále hlásí na humanitní obory, po jejichž absolvování získávají uplatnění stále obtížnější a na konec končí například i jako pokladní v supermarketech.

25. mezinárodní konference Hydraulika a pneumatika

Novotného lávka v centru Prahy bude ve dnech 8.–9. června 2022 hostit již 25. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika, jejímž cílem je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit