Témata
Reklama

TopSolid v leteckém průmyslu

22. 11. 2011

Vue & Semmip je skupina sdružující společnosti of close-fitting, jejichž aktivita je od prvopočátku úzce zaměřena na zákazníky v leteckém průmyslu. V roce 1971 pan Vue založil společnost se stejným jménem v Sannois ve Francii s jediným konvenčním brousicím strojem. Firma se pak přestěhovala do Le Plessis Bouchard a vznikla Semmip se zaměřením na přesnou mikromechaniku.

V roce 1984 byly vybudovány nové provozní prostory a pořízen první číslicový obráběcí systém pro dvouvřetenový soustruh Hardinge Quest 65 SP. V roce 2007 se společnosti, které rychle expandovaly, přestěhovaly do nové moderní průmyslové budovy v průmyslovém parku v Saint-Leu-la-Forêt ve Francii. K nejdůležitějším výrobním prostředkům zde patří pětiosé vysokorychlostní obráběcí centrum Mitsui Seiki HU63A-5X s paletizací, dále tříosé měřicí centrum, dvouosé soustruhy s jednotkou pro robotické broušení a soustruh Mori Seiki NT4000DCGa s pěti kontinuálně řízenými osami. K dlouholetým zákazníkům patří Eurocopter, Dassault a celá řada dalších. Významným rozhodnutím byla účast na výstavě air show v Le Bourget, která předvedla společnost jako významného dodavatele pro zákazníky z leteckého průmyslu se širokou nabídkou řešení technologie obrábění. Společnost má dnes 47 zaměstnanců a pracuje na dvě osmihodinové směny.

Reklama
Reklama

Přechod na TopSolid

Než společnost Vue přešla na TopSolid, užívala GOelan. Některé programy pro obrábění jsou však dosud také připravovány na řídicích systémech strojů. Většina obrábění i přípravy výroby se ovšem dnes odehrává v prostředí TopSolidu. Pro uživatele je velmi přínosné, že se pohybují v jednotném prostředí, ať v oblasti programování nebo konstrukce. Systém TopSolid je vybaven silnou kontrolou kolizí a umožňuje programátorům řídit pohyby nástrojů bezpečně v celém prostoru stroje. Výhodné je i spojení TopSolidu s odměřovacími sondami Renishaw pro kontrolu kvality výroby. Programy mohou být zaslány do strojů v reálném čase přes intranet.

Nová obrobna Vue & Semmip

Programátoři oceňují u TopSolidu především jeho pružnost – možnost generovat dráhy nástroje ve 2D třeba podle 2D kontur, právě tak jako možnost pracovat s 3D tělesy omezenými plochami nebo objemem. Využívají propojení s Excelem pro získávání informací o obrábění pro obecné použití ve společnosti a k dokumentaci, ale i zpětně pro řízení standardních operací.

Co software nabízí

Topsolid je produktem společnosti Missler Software. Základem je objemový CAD modelář na bázi jádra Parasolid. Uživatelé se mohou opřít o plně parametrickou klasickou konstrukci nebo skicář, plošný i objemový modelář, pracovat s jednotlivými díly nebo sestavami, využívat kinematiku i dynamiku, ohýbání plechu. K dispozici je i speciální rozšíření systému pro konstrukci forem, generátor elektrod, optimalizátor plochých dílců do tabulí, fotorealistická prezentace scén a samozřejmě nechybí generátor výkresové dokumentace.

Zkušební frézování s využitím modelu stroje

V oblasti CAM je k dispozici řada technologických modulů – od 2D frézování až po pět kontinuálních os, soustružení v kombinaci s frézováním se synchronizací agregátů, řezání plamenem, laserem, vodním paprskem, prostřihování, generování elektrod, řezání drátem ve čtyřech osách. Součástí dodávky na klíč jsou postprocesory a 3D modely strojů pro bezpečnou simulaci a kontrolu kolizí. Algoritmy obrábění je možné ovládat do všech detailů nebo využít procesů pro automatické nebo topologie pro semiautomatické obrábění.

Výpočty v TopSolid verze 7

TopSolid je v českém jazyce k dispozici ve verzi 6.12 a zanedlouho bude v češtině dostupná i nová verze 7.5.

Jaroslav Čapek
Centersoft
centersoft@centersoft.cz
www.centersoft.cz

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 111149
Datum: 22. 11. 2011
Rubrika: Software pro strojaře / CAD/CAM/CAE
Autor:
Firmy
Související články
3D tisk na MSV v Brně

Letošní expozice na MSV ukázala, že oblast 3D tisku - nebo obecněji technologií Rapid Prototypingu - se začíná zabydlovat v běžné průmyslové praxi a že s ní lze počítat jako s jednou z možných technologií pro výrobu vhodných typů výrobků.

Virtuální realita přináší správná rozhodnutí

Když v roce 2011 provedla ESI Group akvizici předního evropského vývojáře softwarových řešení založených na technologii virtuální reality - německé společnosti IC.IDO ("I see I do") -, stala se Mecas ESI výhradním dodavatelem této moderní technologie pro zákazníky nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Maďarska, Polska, ze Slovinska, Rumunska, Bulharska a ze států bývalého Sovětského svazu.

Robotmaster - CAD/CAM pro roboty

Robotmaster není jen off-line programovací software, ale opravdový CAD/CAM pro roboty! Od běžného off-line softwaru se liší hlavně v tom, že klasický off-line programovací software byl vyvinut s cílem napodobit programování robota "výukovým způsobem", bod po bodu. Následně bylo do těchto softwarů implantováno mnoho dalších převážně CAD funkcí, tak, jak to bylo třeba kvůli digitalizaci výroby. Tím ale došlo k tomu, že off-line programovací systémy kladou větší důraz na řízení a kontrolu rukama uživatelů, nikoliv však už tolik na automatizaci procesů. Oproti tomu Robotmaster nabízí stejný komfort programování, na jaký byli technologové zvyklí v případě programování NC strojů pomocí CAD/CAM systémů.

Související články
Software pro strojaře - úvod

Oborová příloha strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nové funkce při výpočtu rozvinů

Software TDS-Technik je zaměřen na usnadnění práce konstruktérů ve 2D a 3D CAD systémech. Obsahuje databázi normalizovaných dílů, funkce pro vytváření a zpracování kusovníků a verzi pro 2D CAD pak doplňují příkazy pro kreslení značek technického kreslení, editaci kót, pozicování a další možnosti, které zvyšují produktivitu při tvorbě výkresové dokumentace. Kromě těchto funkcí, instalovaných přímo do prostředí CAD systému, obsahuje software TDS-Technik další části, které lze využívat nezávisle.

NX 9 zvyšuje produktivitu při vývoji výrobků

Poslední verze softwaru Siemens NX (NX 9) přináší nové možnosti a průlomové technologie, které poskytují zvýšenou flexibilitu při vývoji produktů a vyšší produktivitu při vývoji výrobků.

Stanovení teploty v odlučovači strusky pomocí počítačové simulace

Extrémní teploty ve vysoké peci nedovolují měření v určitých částech během výrobního procesu. Ve společnosti TRB měří vnější teplotu povrchu odlučovače strusky pomocí termovize. Pro určení teploty uvnitř odlučovače ale nelze použít experimentální metody, a tak přichází na řadu počítačová simulace, která dokáže vypočítat rozložení teploty na základě poskytnutých vstupních dat.

Jaký zvolit CAD/CAM software?

Jaká základní pravidla volby technologického CAD/CAM řešení by potenciální kupec nebo zájemce neměl opomíjet?

Za softwarem do terénu

Společnost 3e Praha Engineering uspořádala během letošního podzimu dvě uživatelská setkání zaměřená na CAD/CAM/CAE/PDM systémy, konkrétně Surfcam a SolidWorks.

Edgecam pomohl zvýšit míru ziskovosti

Milltech Precision Engineering Ltd. je dodavatelem výrobků přesného strojírenství pokrývající široké spektrum průmyslových odvětví. Aby firma zabránila poklesu svého zisku následkem rostoucích vstupních nákladů a stále silnějšího tlaku na výslednou cenu zakázek, využívá kombinaci zakázkové tvorby upínacích systémů a efektivního programování ve špičkovém CAD/CAM softwaru Edgecam.

Konstrukce z profilů rychleji a lépe

Konstrukce z profilů v SolidWorks se dají řešit několika způsoby. Následující článek představuje tři z nich.

Modelování klimatizačních systémů v Comsol Multiphysics

Klimatizace (air conditioning) je zařízení pro úpravu vzduchu v uzavřených prostorech. Její základní funkcí je nasávání venkovního vzduchu, který následně filtruje, upravuje jeho teplotu a vlhkost na požadované hodnoty a dopravuje na požadovaná místa. Často se kromě pojmu klimatizace používá ještě obecnější pojem HVAC (heating, ventilation and air conditioning). V souhrnu se jedná o obor, který se zabývá mikroklimatem uvnitř budov, místností nebo dopravních prostředků. V našem článku se tyto dva pojmy budou do určité míry překrývat. V některých situacích je možné klimatizační jednotky využít i pro ohřev čerstvého vzduchu, mohou tedy plnit funkci topení. Této problematiky se v článku také okrajově dotkneme.

Virtuální numerické simulace výrobních procesů

Virtuální simulace představuje způsob, jak zajistit výrobu kvalitních výrobků s nízkými náklady, jak předstihnout konkurenci či jakým způsobem optimalizovat výrobní program. Umožní modelovat reálné chování výrobku během provozu i během výrobního procesu přímo v počítači a dosáhnout tím výrazného nárůstu produktivity, zvýšení kvality a urychlení inovačního procesu.

InventorCAM - integrovaný CAM pro Autodesk řešení

InventorCAM se začal v našich podnicích objevovat zhruba před sedmi lety, o něco později, než jeho dvojče SolidCAM. Po úspěchu s integrací do SolidWorksu se tenkrát izraelská společnost SolidCAM Ltd. rozhodla doplnit své partnery také o firmu Autodesk. InventorCAM, jak název správně napovídá, je CAM systém určený pro Autodesk Inventor. Jak dalece je toto konstatování odůvodněné, se pokusíme popsat v tomto článku.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit