Témata
Reklama

CADfórum 2011

22. 11. 2011

Na dvě stovky uživatelů se sešlo ve dnech 19. a 20. října v brněnském hotelu Bobycentrum, kde společnost CAD Studio ve spolupráci se společností Autodesk uspořádala 8. ročník konference CADfórum 2011. Pojďme se podívat, co bylo její náplní a v čem byl letošní ročník jiný než ty předešlé.

Konference CADfórum je tradičně zaměřena na softwarové produkty Autodesku. Její první ročník se konal již v roce 2004, čtyři roky poté, co byl spuštěn stejnojmenný CAD portál. Ten si ostatně mezi konstruktérskou veřejností vydobyl velmi dobré jméno a dnes se honosí již více než čtvrtmilionem zaregistrovaných uživatelů. Co se týká konference, asi nejvýznamnější novinkou je zaměření letošního 8. ročníku pouze na oblast strojírenství. Důvodem je na jedné straně stále se rozrůstající portfolio produktů (nejen) pro strojírenství, na straně druhé klesající počet účastníků z oblasti stavebnictví v minulých ročnících, jehož příčinou je kromě znatelnějšího dopadu krize na stavební firmy také větší vyhraněnost různých profesí ve stavařině. Pořadatelé tedy pro toto odvětví nyní připravují spíše menší specializovanější akce.

Reklama
Reklama

Novinky

První den byly na programu společné přednášky. Úvodní přednášku Digitální prototypy a strategie Autodesku měl C. Douglass z Autodesku. Letošní novinkou je uspořádání produktů z oblasti strojírenství do dvou sad: Product Design Suite pro digitální prototypování a Factory Design Suite pro navrhování výrobních zařízení. Tyto sady jsou uživatelům k dispozici ve třech úrovních a kromě výhodnější ceny oproti nákupu samostatných produktů přinášejí navíc i nástroje pro usnadnění spolupráce mezi jednotlivými produkty zmíněných sad. Tematicky na jeho prezentaci později navázala přednáška L. Horálka z CAD Studia, který se věnoval jednotlivým produktům a tipům k jejich praktickému využívání, přičemž představil i zajímavé aplikace z „kuchyně“ CAD studia, jako například CS-Link pro napojení konstrukčních dat na podnikový informační systém (s využitím softwaru Vault pro správu dat) nebo X-Tools pro automatizaci rutinních činností. Zmíněna byla též nová sada webových služeb Autodesk Cloud poskytující uživatelům výpočetní výkon a datový prostor pro sdílení návrhů.

Obr. 1. CADfórum se od letošního ročníku specializovalo na oblast strojírenství.

Uživatelské přednášky

Zajímavou přednášku měl L. Semrád ze společnosti Strand, jenž popsal zkušenosti se zaváděním projektového řízení v této firmě, kde se inspirovali knihou J. Marka Integrovaný vývoj produktů. Tuto publikaci letos vydala společnost Autodesk již ve 2. vydání. L. Semrád si v úvodu prezentace posteskl nad koncepcí norem ISO 9001, které víceméně konzervují sériové inženýrství. To totiž vede k delším dodacím termínům, jaké však dnešní zákazníci nejsou ochotni akceptovat. Proto zdůraznil nutnost zavedení projektového řízení. Přitom vyzdvihl význam hodnocení rizik při zahájení konstrukčního procesu, vize štíhlého podniku a využití softwaru Vault pro správu dat a pro řízení znalostí prostřednictvím typových zakázek. Po jeho přednášce byly pořadateli připravené výtisky zmíněné publikace okamžitě rozebrány.

V další přednášce představil O. Raiter ze společnosti 2JCP zkušenosti s využitím systému Vault při práci několika konstruktérů na jednom dílu v oblasti ocelových konstrukcí. L. Novotný ze společnosti Toshulin se zase věnoval využití softwaru Autodesk Simulation v konstrukční praxi.
Součástí programu byly také prezentace v předsálí, kde se mohli účastnící seznámit s novinkami v oblasti velkoformátového tisku a s novými pracovními stanicemi HP, s použitím 3D myší 3Dconnexion nebo se softwarem InvertorCAM.

Obr. 2. Kulatý stůl se stal příležitostí k debatě nad nejaktuálnějšími tématy.

Kulatý stůl

První den uzavřel kulatý stůl neboli otevřená diskuse za účasti všech přednášejících, kteří odpovídali na dotazy z pléna. Řeč přišla například na InventorCAM, který nyní CAD Studio doporučuje jako vhodný CAM systém pro uživatele Inventoru. Tato preference vychází jednak z plné integrace do Inventoru, takže uživatel pracuje v prostředí, na nějž je zvyklý, jednak i ze zohlednění zázemí a podpory, kterou tento CAM systém v České republice má.

Další diskuse proběhla na téma vykreslování normalizovaných dílů na výkresech z Inventoru. Jiný dotaz směřoval na vývoj Inventoru pro jiné operační systémy (k dispozici je totiž AutoCAD pro Mac). Podle sdělení zástupců Autodesku se s tím zatím nepočítá a bylo poukázáno na to, že vývoj směřuje spíše ke cloudovým aplikacím, které jsou na OS nezávislé. Jako odpověď na jiný dotaz byla uživatelům doporučena možnost vyzkoušet Inventor Fusion pro úpravy (zjednodušení) 3D modelů při importu do výpočetního MKP softwaru.

Obr. 3. Další diskuse probíhala v předsálí u vystavené techniky.

Druhý den

Na programu druhého dne byly workshopy, které probíhaly ve třech sekcích. V hlavním sále probíhaly přednášky blíže seznamující s jednotlivými nástroji pro tvorbu digitálních prototypů. Kromě vlastního softwaru Autodesku zde byl představen i již zmíněný InventorCAM od izraelské firmy SolidCAM. V dalších dvou sálech probíhaly workshopy zaměřené na praktické postupy při tvorbě digitálních prototypů a rozdílová školení Inventoru a AutoCADu, resp. AutoCADu Mechanical.

Pavel Marek

pavel.marek@mmspektrum.com

Více:

Novinky verze 2012, představení sad: www.mmspektrum.com/110519
Factory Design Suite: www.mmspektrum.com/111003
Autodesk Simulation: www.mmspektrum.com/111048
Integrovaný vývoj produktu: www.mmspektrum.com/111009

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 111105
Datum: 22. 11. 2011
Rubrika: Odborná příloha / CAD/CAM/CAE
Autor:
Firmy
Související články
SolidWestern CAD

Setkání uživatelů SolidWorks 2011 uspořádala společnost 3E Praha Engineering ve dnech 18. a 19. října ve Westernovém městečku Boskovice.

Zvyšte potenciál svého 2D CAD softwaru!

Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky tím, že sice využívají nové technologie, ale ty nezvyšují jejich celkový potenciál. V takovém případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Syst?mes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.

Simulace v konstrukci - klíč k inovacím

Dlouho zažitým paradigmatem v průmyslových společnostech je striktní rozdělení konstrukčního a výpočtářského oddělení. To je sice určeno pevnými historicky danými důvody, ale ty v současné době začínají pomíjet. Ve stále více společnostech mají konstruktéři možnost provádět průběžně již během konstrukce jednoduché analýzy a vývojový proces tím zefektivnit. Jak tento trend zachytit a být úspěšní v inovativních řešeních?

Související články
Nové funkce pro automatizaci obráběcího procesu

Nová verze CAD/CAM softwaru TopSolidAM V7.13 přináší především jednodušší programování s funkcemi, které se velmi snadno používají. Výsledkem je úspora času, které lze dosáhnout díky novému vysoce výkonnému režimu analýzy kolizí a možnosti provádět řadu úloh zcela automaticky, což přináší celkově vyšší úrovně automatizace obráběcích procesů. V nové verzi najdeme i novou strategii najíždění, která zajistí vyšší životnost obráběcích nástrojů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Aerospace - vlajkový průmysl s extrémními nároky

Letecký průmysl je ve Francii významným oborem, a tak není divu, že společnost Missler Software získala v této oblasti jedinečné zkušenosti díky spolupráci s většinou subdodavatelů v oboru. To ji spolu s tisíci díly obráběnými pomocí TopSolidCam řadí mezi špičky v leteckých technologiích.

Zlepšení produktivity navrhování a obrábění

O něco málo více než po roce je tu opět nová verze parametrického 3D modeláře Creo. Jak se povedlo vývojářům do již páté verze Creo zakomponovat požadavky trhu a jaké jsou hlavní směry inovací?

Nový integrovaný CAM systém

Vývoj výrobků historicky zahrnoval dva oddělené procesy: prvním byl návrh výrobku, druhým pak jeho výroba. Používání samostatných neintegrovaných CAD (návrh) a CAM (výroba) nástrojů při vývoji výrobků vedlo ke komunikační bariéře mezi návrhem a výrobou. Ve výsledku to způsobovalo problémy s náklady, časem a kvalitou, a to zejména v případech, kdy bylo potřeba upravit návrh nebo došlo k narušení vyrobitelnosti. Použitím integrovaného CAD/CAM řešení lze překonat problémy související s tradičním odloučením návrhu a výroby. S použitím integrované CAD/CAM platformy je tak možné zkrátit dobu výrobního cyklu, řídit náklady a zlepšit kvalitu při současné podpoře spolupráce mezi návrhem a výrobou výrobku.

Software zjednodušuje výrobu střižných nástrojů

Příběh společnosti Atlantic Tool & Die začíná 1. června roku 1937, kdy čtyři společníci v čele s Ernestem Mehwaldem založili malou dílnu na Fulton Road ve státě Ohio v USA. Byli to emigranti z Evropy, ale všichni čtyři byli velmi schopnými konstruktéry, a navíc vysoce kvalifikovanými pro výrobu forem. Proto tedy není divu, že se jejich malá dílna do roku 1942 rozrostla a přestěhovala se do větších prostor.

Efektivní programování tvarově podobných dílů

Firma Alcon Components využívá Edgecam a Manažer strategií ve výrobě brzdových systémů pro závodní speciály a vojenská vozidla.

Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

Setkávání

Setkávání uživatelů konstrukčních a technologických softwarů má již dlouholetou tradici. Informace o novinkách, představení nejrůznějších tipů a triků, někdy i možnost si zasoutěžit a v neposlední řadě rovněž výměna zkušeností v neformální atmosféře patří k hlavním bodům programu takovýchto akcí.

Letadlo poháněné sluneční energií vyrazilo na cestu kolem světa

Solar Impulse je projekt mající za cíl vyrobit letadlo poháněné sluneční energií, které dokáže obletět Zemi. Letoun je dílem švýcarského psychiatra a vzduchoplavce Bertranda Piccarda, jednoho z pilotů prvního balonu, který obletěl celý svět bez jediné přestávky, a švýcarského inženýra a podnikatele Andrého Borschberga. Vývoj zastřešuje polytechnika v Lausanne a podílí se na něm několik desítek specialistů.

CAM řešení pro multifunkční CNC obráběcí stroje

Multifunkční CNC obráběcí stroje spojují více možností a funkcionalit. Nejprve se jednalo o doplnění frézovacích operací na soustruhy (frézování osou C a osou Y), přibyla podpora protivřetena, následně byla přidána druhá nástrojová hlava a v současnosti výrobci CNC obráběcích strojů nabízejí konfigurace s plynule řízenou B osou s podporou obrábění v pěti osách, ale i s podporou technologií odvalování nebo obrážení. V nabídce jsou i stroje se třemi nástrojovými hlavami řízené tříkanálovým řídicím systémem. Posledními novinkami jsou pětiosá CNC frézovací centra doplněná o soustružnické operace.

Revoluce pokračuje: Nová strategie soustružení

CAD/CAM systém Edgecam od Vero Software v nové verzi 2015 R1 obsahuje mnoho důležitých vylepšení a nových funkcí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit