Témata
Reklama

CAM pro CMM

V posledních letech se ve strojírenství stále více dbá na přesnost výroby a tím i na kvalitu a efektivnost měřicího procesu. Měřicí proces dnes zasahuje i do různých stadií výroby, nejen do závěrečného procesu kontroly výrobku.

Již v 60. letech byl vyvinut první souřadnicový měřicí stroj (SMS/CMM) a od 70. let jsou k dispozici měřicí stroje číslicově řízené. Na rozdíl od CNC strojů, pro jejichž řízení se již desítky let používají CAM systémy, aby uživatel nemusel psát programy ručně v prostředí řídicího systému, CMM stroje jsou stále ovládány programy, které uživatel sám napíše. Tento proces je většinou velmi zdlouhavý a náročný na kapacitu měřicího pracoviště. Ačkoliv současné řídicí systémy CMM strojů práci obsluhy výrazně podporují a ulehčují, stále ji nemůžeme srovnávat s prací programátora pracujícího v CAM systému. To je hlavním důvodem, proč byl vyvinut systém PAS CMM.

Reklama
Reklama
Reklama

PAS CMM

PAS CMM je automatizovaný měřicí systém, který na trh uvedla firma PAS Technology v roce 2010. Bez nadsázky lze říci, že je to první CAM systém pro CMM stroje. Je určen především pro firmy, které vyrábějí vysoce přesné díly a potřebují efektivní, velmi rychlou a spolehlivou přípravu měřicích programů. Tento systém pracuje na podobném principu jako CAM systémy. Pro importování dílů PAS CMM využívá standardní přenosové formáty IGES, STEP, VDA, X_T a SAT. PAS CMM je samostatný software, jenž umožňuje off-line tvorbu měřicích programů bez nutnosti propojení s měřicím strojem. CMM zařízení tak mezitím může měřit jiný díl. V případě programování v řídicím systému toto není možné.

Verze softwaru

PAS CMM je modulární systém, který je nabízen ve třech úrovních: Inspection, Engineering a Viewer.

Inspection je kompletní balík, který je určen pro měřicí pracoviště. Umožňuje end-to-end programování, což znamená, že jeho pomocí lze kompletně připravit kontrolní proces včetně vygenerování měřicího programu. Na základě automaticky rozpoznaných prvků modelu systém určí způsob měření a navrhne optimální pohyb sondy včetně kontroly kolizních stavů. Pro všechny měřené prvky lze definovat individuální geometrické a rozměrové tolerance.

Software PAS CMM je určen pro off-line programování souřadnicových měřicích strojů.

Engineering je určen pro konstrukční oddělení nebo pro technika, který vytváří 3D modely pro výrobu. V tomto modulu lze definovat kóty, geometrické a rozměrové tolerance a další informace nutné pro měření. Součástí tohoto modulu je plugin pro SolidWorks, jehož pomocí mohou uživatelé přímo převést výkres a 3D model ze systému SolidWorks do prostředí PAS CMM. V něm systém na základně importovaných dat z výkresu (kóty, tolerance, základny) vygeneruje měřicí program. Díky této schopnosti lze například pro součást s řádově padesáti kótami připravit měřicí program během několika minut! Tento plugin je možné instalovat na libovolné pracoviště se systémem SolidWorks.

Viewer je nejnižší modul a jak už název napovídá, jedná se o prohlížeč pro kohokoliv, kdo se může zapojit nebo vyjádřit k procesu měření – například vedoucí měřicího střediska. Umožňuje vytvářet what-if scénáře, to znamená, že lze například změnit typ sondy, způsob měření a jiné parametry. Výsledný návrh úprav je možné přímo na modelu okomentovat a předat zpět měřicímu oddělení.

Postup práce v PAS CMM

V prvním kroku program analyzuje díl a automaticky vytvoří skupiny prvků. Každá skupina je označena jinou barvou a obsahuje prvky, jako jsou například slepé díry, průchozí díry, zaoblení a sražení, obecné plochy, roviny atd. Každá skupina obsahuje i informace o směru měření. Systém umožňuje uživateli jednotlivé prvky přesouvat, přidávat nebo mazat. Možné je rovněž přesouvat prvky z jedné skupiny do druhé.

Na základě automaticky rozpoznaných prvků modelu systém navrhne způsob měření.

V druhém kroku lze pro každý typ prvku v parametrech nastavit, na kolik bodů má být měřen, nebo přidávat různé tolerance, například rovinnosti, válcovitosti atd. Podle těchto parametrů program automaticky navrhne měřené body. Pokud nějakou plochu systém nemůže změřit nebo se uživateli nebude líbit, jak je změřena, je možné jednotlivé body ručně přesunout, přidat nebo smazat. Další možností (např. pro tvarové plochy) je vytvářet čtvercová nebo kruhová pole bodů. Natočení, rotace sondy a její dráha je následně vypočítána podle měřených směrů a také s ohledem na kolize.

V třetím kroku může uživatel pomocí nástroje kótování definovat vlastní prvky pro měření včetně geometrických a rozměrových tolerancí. PAS CMM také obsahuje dnes již běžnou simulaci CMM zařízení. Zde je možné definovat jakýkoliv typ měřicího stroje, takže proces simulace bude vztažen přímo ke zvolenému zařízení. Uživatel PAS CMM si pomocí simulace prohlédne proces měření a v případě potřeby může změnit sled měření ještě dříve, než bude program poslán na měřicí stroj.

Přínosy

Díky výše zmíněným možnostem dokáže systém PAS CMM firmám uspořit až 90 % času věnovaného přípravě měřicího programu, snížit chybovost a urychlit dodávky. Systém podporuje jakékoliv zařízení, které umí načítat soubory ve formátu DMIS, což je velkým přínosem pro firmy s různými CMM zařízeními. Práce v jednom prostředí je velkou výhodou, uživatel se tak nemusí učit několik různých systémů, které se velmi liší.

O kvalitách systému PAS CMM svědčí řada referencí, které za krátkou dobu svojí existence systém získal především v USA. Mezi uživateli lze nalézt takové firmy, jako jsou Lockheed Martin, John Deer, Iscar, Caterpillar a řadu dalších. Na českém a slovenském trhu produkt oficiálně distribuuje firma 3E Praha Engineering, a. s.

Iveta Močilanová

3E Praha Engineering
iveta.mocilanova@cad-cam.3epraha.cz
www.3epraha.cz
www.pastechnology.com

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 140619
Datum: 11. 06. 2014
Rubrika: Informační technologie / CAD/CAM/CAE
Autor:
Firmy
Související články
Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Software MSP - dva nástroje k bezchybné výrobě na 5osých centrech

V jednom z předchozích článků jsme se zabývali obslužným SW pro spínací dotekové měřicí sondy. Ukázali jsme, že běžná měřicí doteková sonda je vlastně jenom opakovatelný spínač a že použitelný výsledek nám dá až software v řídicím systému. Ať už pracujeme s makroprogramy přímo v paměti CNC nebo tvoříme vlastní cykly na úrovni CAD, výsledkem jednoho měření je obvykle údaj o jednom geometrickém prvku, maximálně vztah několika prvků (nový počátek nebo úhel natočení obrobkových souřadnic, průměr a osa díry, šířka drážky apod.). Také obslužný software skenovací sondy, která obvykle sbírá mnohem větší množství bodů než sondy spínací, většinou směřuje k hodnocení daného prvku nebo pravidelného geometrického tvaru.

Související články
Metrologie v automatické výrobě

Názory na aktivity SMLC – Smart Manufacturing Leadership Coalition – a hlavně německou výzvu Industrie 4.0 jsou různé. Nikdo asi dnes nedokáže spolehlivě předpovědět, zda výrobní technologie jsou skutečně na počátku nové etapy, nebo je to spíše marketingový produkt. Jedno je ovšem vidět na první pohled: Technické prostředky používané ve výrobě se velmi rychle mění, a to hlavně v oblasti elektronických řídicích systémů, jejich programového vybavení a vzájemné provázanosti. Téměř žádný výrobní stroj nebo přístroj se už neobejde bez elektronické jednotky schopné kromě vlastního řízení neustále komunikovat s okolím.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zvyšte potenciál svého 2D CAD softwaru!

Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky tím, že sice využívají nové technologie, ale ty nezvyšují jejich celkový potenciál. V takovém případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Syst?mes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.

Aerospace - vlajkový průmysl s extrémními nároky

Letecký průmysl je ve Francii významným oborem, a tak není divu, že společnost Missler Software získala v této oblasti jedinečné zkušenosti díky spolupráci s většinou subdodavatelů v oboru. To ji spolu s tisíci díly obráběnými pomocí TopSolidCam řadí mezi špičky v leteckých technologiích.

Zlepšení produktivity navrhování a obrábění

O něco málo více než po roce je tu opět nová verze parametrického 3D modeláře Creo. Jak se povedlo vývojářům do již páté verze Creo zakomponovat požadavky trhu a jaké jsou hlavní směry inovací?

Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

Letadlo poháněné sluneční energií vyrazilo na cestu kolem světa

Solar Impulse je projekt mající za cíl vyrobit letadlo poháněné sluneční energií, které dokáže obletět Zemi. Letoun je dílem švýcarského psychiatra a vzduchoplavce Bertranda Piccarda, jednoho z pilotů prvního balonu, který obletěl celý svět bez jediné přestávky, a švýcarského inženýra a podnikatele Andrého Borschberga. Vývoj zastřešuje polytechnika v Lausanne a podílí se na něm několik desítek specialistů.

Setkávání

Setkávání uživatelů konstrukčních a technologických softwarů má již dlouholetou tradici. Informace o novinkách, představení nejrůznějších tipů a triků, někdy i možnost si zasoutěžit a v neposlední řadě rovněž výměna zkušeností v neformální atmosféře patří k hlavním bodům programu takovýchto akcí.

Konstrukce i technologie snadno, rychle a bezpečně

CAD/CAM systém TopSolid verze 7.9 přináší v návaznosti na technologickou část další rozšíření možností v oblasti obecné konstrukce.

Softwarový simulátor stavebního stroje nahrazuje nákladné prototypy

Vývoj stavebních strojů bývá spojen se stavbou fyzických prototypů nových zařízení. Ty však vyžadují vysoké finanční náklady a množství času. Efektivní řešení dnes nabízejí softwarové simulátory. Společnost Volvo Construction Equipment zařadila do vývoje simulátor „human-in-the-loop“, který vyvinula v nástrojích Matlab a Simulink firmy MathWorks.

Softwarové řešení pro přípravu NC programů

Firma FANUC nabízí možnost rozšíření svých CNC řídicích systémů o grafické programovací prostředí nazvané Manual Guide i.

Od správy nástrojů po simulaci NC programů

V oblasti integrované správy nástrojů u společnosti KHS hraje software pro správu nástrojových dat TDM zásadní úlohu. Tento software zde byl zaveden před čtyřmi lety a v současné době poskytuje 3D modely nástrojů a nástrojová a technologická data pro NC programování, simulaci výroby, seřizování nástrojů, jakož i pro správu skladových zásob.nástrojů, jakož i pro správu skladových zásob.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit