Témata
Reklama

Racionalizace obráběcích operací s podporou CAD/CAM systému

13. 05. 2014

V roce 2010 společnost Montupet zahájila výrobu na nové obráběcí lince v Laigneville ve Francii s cílem optimalizovat výrobu hlav spalovacích motorů a dalších slévárenských dílců pro automobilový průmysl. Mladý tým zkušebního centra pro podporu a vývoj technologií, který se v průběhu let rozrostl ze dvou na deset lidí, si vybral Missler Software jako ideálního partnera na pomoc při racionalizaci pracovních procesů ve svých závodech. TopSolid CAD a CAM jsou velmi vhodné pro systemizaci procesů obrábění a přesné zdokumentování jednoho každého výrobního postupu.

„Zkrácení obráběcího procesu o 30 vteřin znamená koupit o jeden stroj méně,“ vysvětluje Arnaud Crolet, výrobní manažer Montupet Group. Nejenom v závodě v Laigneville, kde pracuje jeho tým, ale také v dalších závodech mateřské společnosti ve francouzském Châteauroux, a dále ve Španělsku, Irsku, Mexiku a Bulharsku se podařilo dosáhnout maximálního výsledku racionalizací procesů. Je to důsledek práce týmu mladých specialistů od roku 2010, zběhlých v CAD/CAM softwaru.

Reklama
Reklama
TopSolid 7 napomáhá k racionalizaci výrobních procesů, zejména při obrábění 4,5 milionu hlav válců, které ročně vyprodukují slévárny Montupet.

Společnost Montupet Group dodává hliníkové dílce početné skupině výrobců automobilů, včetně 4,5 milionu hlav spalovacích motorů ročně. Hlava válce je jedním z nejnamáhanějších dílů automobilového motoru, což klade vysoké nároky na stálou kvalitu produktu. Každý dílec je důkladně kontrolován, když opouští slévárnu, a totéž platí o kvalitě jeho obrábění.

V procesu přípravy obrábění ve vývojovém centru jsou dílce v základních operacích připravovány pro další kroky u zákazníka. Tady jsou také odhalovány případné slévárenské vady a navržena jejich náprava před spuštěním výroby.

Systematické obrábění

Je zřejmé, že příprava výrobního procesu čelí řadě náročných výzev: vracet poznatky o případných vadách odlitků jako podklad k přepracování postupu lití, definovat co nejefektivnější obráběcí proces, zdokumentovat odpovídající procesy, programy, stroje a nástroje a sladit výrobní metody celé společnosti. Kompletní vývojové centrum, které je vybaveno obdobnými zařízením jako sériová výroba, má za úkol vyrábět slévárenské prototypy, což slouží jednak k vyladění slévárenských postupů, jednak pro analýzu a co nejlepší a nejvěrnější odladění obrábění dílců pro aktuální výrobní linku. Investice 550 000 eur do PCI obráběcího centra a CAD/CAM softwaru je cílena na integraci a zhodnocení vytvářeného know-how. Společnost Montupet Group rozvinula toto oddělení pro posílení svých tří hlavních aktivit: výroby jader, forem a efektivního obrábění.

TopSolid CAD a CAM jsou velmi vhodné nástroje pro systemizaci procesů obrábění a přesné zdokumentování každého z nich.

Budování know-how

Koncem roku 2011 začali členové vývojového týmu využívat schopností CAD/CAM systému TopSolid 7 od Missler Software, aby s jeho pomocí spolu sladili výrobní cíle, výrobní týmy a výrobní závody. „Byli mezi prvními, kdo začal používat systém nové generace,“ říká jednatel Missler Software, pan Christian Arber. Každá položka procesu – dílce, stroje, speciální nástroje – byly namodelovány. Byl přepracován bezpočet obráběcích programů. Jednotlivé obráběcí operace byly systematicky setříděny a každá z nich byla zadána do databáze obrábění jako stavební blok, který může být ihned snadno a rychle použit při sestavení dalších, podobných programů. TopSolid generuje návaznou dokumentaci, takže celý výrobní proces může být zdokumentován a zaslán do továrny jako balíček, včetně výukových materiálů doprovázených videosnímky pro usnadnění školení výrobních týmů v nových postupech.

Po vyhodnocení řezných podmínek a drah nástrojů se tým soustředil na optimální provázanost nástrojů s materiály tak, aby došlo k co nejefektivnějšímu využití CAM funkcí TopSolidu 7. „Je velmi vzácné, aby v podstatě produkční tým dokázal využít potenciál softwaru v takovém rozsahu. Tento tým používá TopSolid od A do Z!“ prohlašuje Christian Arber.

Partneři společnosti vyvinuli specifickou metodu, jak pracovat s  rozsáhlými daty modelu hlavy dílce s komplexem až 25 000 ploch, jako by to byly jednoduché objekty. „Výsledky vynaložené péče byly citelné velmi brzy,“ říká Arnaud Crolet.

Automatizace postupů

„Automatizujeme všechno, co se dá automatizovat. Tak se naši vývojáři mohou soustředit na to podstatné,“ shrnuje CAM manažer Yann Dodin. Tým využil spojení mezi TopSolidem a tabulkovým systémem Excel, aby vytvořil automatické sestavy operací obrábění. Vývojář zadá pozice a rozměry identifikačních částí dílce do Excelu. Protože jsou části obrábění tvořící sestavu obrábění standardizované, může TopSolid vygenerovat sestavu obrábění automaticky. Každý tento automatický proces je pak realizován postprocesorem. „Programy a zvláště cykly se opakují. Můžeme teď postupovat všude stejně efektivně.“

Obr. 3. Odlévání do formy hlavy válců automobilu ve slévárně Montupet

Vývoj aplikace TopSolidu pro potřeby Montupet Group pokračuje. Příštím krokem bude zavedení těchto metod v továrnách v Bulharsku. Data celé společnosti budou sdílena prostřednictvím jediného bezpečného PDM Serveru, dále bude pokračovat strukturalizace stávajících procesů i v souvislosti s reverzním inženýringem atd. Do hry vstupuje také nová verze TopSolidu 7.8, která umožní kresbu zobrazení drah obrábění do generovaných seřizovacích listů. Kapacity prognostiky a automatizace budou brzy navíc rozšířeny o nezávislou softwarovou aplikaci simulace obrábění. Montupet Group bude jistě ve svém rozvoji a činnosti úspěšná!

TopSolid verze 7.8

Nová verze TopSolid 7.8 jako komplexní CAD/CAM systém umožňuje pracovat v oblasti CAD od 2D kontur až po objemová tělesa, jejich sestavy, pracovat s kinematikou, dynamikou, ohýbáním plechu, pevnostními výpočty. Je zde věnována zvýšená pozornost konstrukci forem a postupových nástrojů včetně simulací zatékání plastů při vstřikování a kinematiky ohýbání a prostřihování v postupových nástrojích. CAD část obsahuje samozřejmě generátor výkresové dokumentace, kusovníky apod.

CAM část TopSolidu je zaměřena především na frézování od dvou do pěti os kontinuálně, soustružení a kombinaci obou metod v podobě simulace komplexních obráběcích center, ale i jiné technologie. CAM pracuje s modely strojů 1:1, se systémem kolizních kontrol, synchronizací vícekanálových řídicích systémů a jednotek. Obsahuje generování technologické dokumentace. Je podporován systémem postprocesorů sestavených obvykle na klíč dodavatelem. Celý systém je přitom podporován a spravován výkonným integrovaným systémem PDM.

Jaroslav Čapek

Centersoft
centersoft@centersoft.cz
www.centersoft.cz

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 140530
Datum: 13. 05. 2014
Rubrika: Informační technologie / CAD/CAM/CAE
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit