Témata
Reklama

Společnost AV Engineering, a. s., je v ČR známa především ve spojení s produkty PTC - PTC Creo, Windchill nebo Vuforia a Thingworx. Její dceřiná společnost AV R&D, s. r. o., se zabývá zakázkovým vývojem výrobků, technickými výpočty, simulacemi a v neposlední řadě také zkouškami a testováním výrobků.

Zkoušení a testování výrobků není tak snadná záležitost, jak by se na první pohled mohlo zdát. Pro řadu zkoušek je potřeba vyvinout metodiku testování a vyhodnocování výsledků. Často je také nutno vybrat či dokonce vyvinout zkušební zařízení, aby bylo možné zkoušku technicky provádět v předepsaných parametrech a zajistit její opakování za stejných podmínek. Tyto striktně dané podmínky dovedly AV R&D k rozhodnutí nejen vyvíjet vlastní metodiky a software pro vyhodnocování zkoušek, ale stavět také vlastní zkušební zařízení. Jedním z řady příkladů je zkušební stav na provádění zkoušek životnosti brzdových válečků.

Reklama
Reklama

Zkušební stav pro testování brzdových válečků

Parametry testu brzdových válečků jsou předepsány zákazníkem. Probíhá za teplot +23°, –40° a +120°, v 1 000 a 600 cyklech za hodinu a za tlaku od 1 do 100 bar při zdvihu pístu 2 mm. V AV R&D byl vyvinut zkušební stav pro testování válečků včetně ovládacího softwaru. Během vlastního vývoje stroje bylo rozhodnuto, že kromě softwarových technologií PTC Creo a Windchill, které jsou standardně využívány při konstrukci v AV R&D, budou využity také platformy ThingWorx a Vuforia k vytvoření a provozu aplikací pro vzdálený monitoring průběhu zkoušky a že rozšířená realita (AR) bude použita také k vytvoření a využívání dokumentace pro obsluhu a údržbu stroje.

Zkušební stav pro testování brzdových válečků

Vlastní zkoušky probíhají ve zkušebně AV R&D a trvají řádově několik týdnů. Tato situace přivedla aplikační inženýry z AV Engineering na myšlenku využít data z použitých senzorů na zařízení a zpřístupnit informace o provozu zkušebního stavu i mimo vlastní řídicí jednotku a místo zkoušky. Jak již bylo zmíněno, základní platformou pro sběr a zpracování dat je ThingWorx, přičemž vlastní komunikaci mezi řídicí jednotkou stroje a ThingWorx zajišťuje Kepware, špičkový komunikační software pro průmyslové použití. Jakmile je zajištěna datová komunikace – což byl i případ zkušebního stroje –, je poměrně snadné díky předpřipraveným funkcím v ThingWorx připravit webovou aplikaci, která přehledně na dálku monitoruje hodnoty sledovaných veličin v reálném čase, jejich historii, okamžitý stav zařízení nebo jeho výkon.

Sběr dat a dálkové ovládání

Právě díky zaznamenávání historie monitorovaných hodnot lze vyhodnocovat trendy sledovaných parametrů a na základě těchto informací pak vyhodnotit nejenom okamžitý stav zařízení, ale také predikovat jejich budoucí trend. Kromě sledování okamžitých hodnot vytvořená aplikace také generuje varovná hlášení formou SMS a e-mailu, která upozorňují pracovníky zkušebny na nestandardní situace – například nízkou hladinu oleje nebo tlakové kapaliny, únik oleje či zanesení olejového filtru. Obsluha potom nemusí nepřetržitě dozorovat zkoušku na zkušebním stroji, a přesto je informována o všech významných změnách a může i na dálku provést patřičná opatření, například zastavit zkoušku nebo s předstihem připravit nové zkušební díly či potřebný spotřební materiál (například nový olejový filtr).

Z předchozího odstavce je tedy patrné, že aplikace nad platformou ThingWorx zajišťují nejenom sběr dat (remote monitoring), ale umožňují také dálkové ovládání zkušebního stavu (remote control). Díky tomu lze zkoušku provádět zcela automaticky bez nutné přítomnosti pracovníků ve zkušebně.

Sběr dat o provozu zařízení a jejich vyhodnocování přináší i jeden zajímavý vedlejší efekt: informace o reálném provozu stroje jsou jedním z důležitých aspektů pro další vývoj a inovace testovacích zařízení. Vývojáři tak mají k dispozici podklady, na základě kterých jsou schopni přesněji dimenzovat komponenty nebo specifikovat požadavky na klíčové součásti stroje. Nemusejí se tak spoléhat na zkušenosti konstruktérů nebo zbytečně předimenzovat komponenty stroje.

Vzdálený monitoring parametrů a provozu zkušebního stavu

Využití rozšířené reality

Aplikační inženýři AV Engineering znovu využili existující 3D CAD konstrukční data zkušebního zařízení modelovaná v PTC Creo pro vytvoření druhé části aplikace, vybudované nad platformou Vuforia Studio. Jde o nástroj určený k tvorbě a provozu aplikací pro rozšířenou realitu (AR) a podobně jako ThingWorx umožňuje snadno vytvářet aplikace bez nutnosti rozsáhlých programátorských znalostí. Aplikace Vuforia umožňuje v interaktivním prostředí rozšířené reality simulovat všechny potřebné postupy obsluhy, jako je například výměna testovaných válečků, výměna tlakové nádoby s chladicím médiem nebo zobrazení aktuálních parametrů stroje přímo na mobilním zařízení. Všechny operační a servisní úkony jsou obsluze poskytovány metodou step-by-step a jejich provedení obsluha potvrzuje do aplikace. Ta ukládá informace do databáze a je tedy kdykoliv možné provést revizi, jak, kdy, kým a s jakým výsledkem byly obsluha či servis stroje provedeny. Aplikace s AR navíc výrazně pomáhá při obchodním jednání, kdy zákazník přímo na tabletu vidí, jak stroj funguje, jaké hodnoty je možné sledovat a jak se zkušební stav obsluhuje.

Budoucnost zkoušek a testování

„Na projektu zkušebního stavu brzdových válečků jsme si ověřili, že automatizace zkoušek a testování je správný směr do budoucna. Výhody IoT lze uplatňovat nejen ve výrobě nebo při montáži, ale svou hodnotu má internet věcí i ve zkušebnictví. Aplikace založené na platformě Thingworx a Vuforia nabízejí prakticky neomezené možnosti monitoringu a řízení zkušebních zařízení a umožňují jejich automatizovaný provoz,“ říká Jiří Jelínek, vedoucí zkušebny AV R&D.

AV Engineering

Luděk Rektořík

cechovaa@aveng.cz

www.avrnd.cz

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 190606
Datum: 05. 06. 2019
Rubrika: Informační technologie / Výzkum a vývoj
Autor:
Firmy
Související články
Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Související články
Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Získané zkušenosti inovacemi pro zákazníky

Průmysl 4.0 je aktuální výzvou pro výrobce obráběcích strojů. Vlastní znalosti této problematiky uživatelů se na jeho implementaci do reálného provozu podílí velkou měrou a přispívají ke snadnějšímu zvládnutí cesty vedoucí k většímu propojení od výrobců strojů, přes jejich provozovatele až po odběrate dílů na strojích vyrobených. Podívejme se na zkušenosti společnosti Mazak v této oblasti.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 3:
Cenová nabídka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit