Témata
Reklama

EMO 2011 Hannover, Část 7 - Soustružnické stroje

Veletrh EMO konaný v září 2011 v Hannoveru přinesl v oblasti soustružnických strojů širokou prezentaci mnoha různých řešení. Představila se kompletní světová špička i mnoho menších výrobců. Hlavními tématy v konstrukci soustružnických strojů jsou produktivita a přesnost. Především požadavek na vyšší produktivitu vede na integraci automatizace do všech typů soustružnických strojů a růst možností frézování poháněnými nástroji v revolverových hlavách.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Doc. Petr Kolář

Inženýrský i doktorský titul v oboru Výrobní stroje a zařízení získal na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Zde se i následně habilitoval. Od roku 2001 pracuje ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT), které je od roku 2012 organizační součástí Ústavu výrobních strojů a zařízení FS ČVUT. V letech 2015-2019 pracoviště vedl. Působí též na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze a na Fraunhofer IWU Dresden. Odborně se zabývá výzkumu a spolupráci s průmyslovými firmami v tématech dynamického chování výrobních strojů, chytrými výrobními stroji a Průmyslem 4.0.

Jednotlivé novinky budeme představovat podle jejich výrobců. Začínáme firmou, resp. firmami, jež měly svoji společnou expozici nesrovnatelně největší.

Reklama
Reklama
Reklama

DMG/MoriSeiki

Pokračující fúze dvou významných světových firem byla nepřehlédnutelně prezentovaná hned za hlavním vstupem, kde spojená expozice obou firem pod jedním logem zaplnila prakticky celou halu 2. Jako výsledek společného vývoje byla vystavena inovovaná soustružnická centra řady CTXEcoline 310 a 510. Modifikace je na první pohled vidět na novém designu kapotáže, který má na čelní stěně integrován displej zobrazující čas do ukončení výroby dílce a zbývající počet dílců v naplánované sérii. Stroje řady Ecoline jsou osazeny jednou revolverovou hlavou s dvanácti nástroji (z toho může být šest poháněných). Jejich základní vybavení umožňuje široké spektrum technologických operací. Vybavení však nelze dále rozšiřovat dalšími opcemi. Nově jsou nabízeny se řídicími systémy Siemens, Heidenhain a Mapps. Toto sjednocení výrobního programu DMG a Mori Seiki nad stroji CTX Ecoline bude pravděpodobně znamenat postupné ukončení výroby strojů Mori Seiki Duraturn, které reprezentovaly nabídku základních dvouosých soustruhů v nabídce japonského výrobce.

Obr. 1. Stroj DMG CTX 310 Ecoline v nové kapotáži

Řada soustružnických center DMG NEF je přechodem mezi nejlevnějšími stroji řady Ecoline a nejvyšší řadou center DMGCTX Alfa/Beta/Gamma. Stroje jsou nabízeny bez protivřetena a s omezenými opcemi vybavení. Vystavený stroj NEF 400 linear má pohon osy Z lineárním motorem, elektrovřeteno a novou revolverovou hlavu Sauter s přímým náhonem nástrojů a rozhraním Trifix.

Nejvyšší úroveň soustružnických center prezentuje u DMG řada CTX Alfa/Beta/Gamma. Centra všech tří velikostních řad jsou nabízena buď s revolverovými hlavami, nebo v provedení TC s frézovacím vřetenem (multifunkční centra). Na EMO byly stroje s revolverovými hlavami zastoupeny nejmenšími stroji řady Alfa a zajímavým centrem Beta 1250 4A, které má horní a dolní revolverovou hlavu s osou Y a protivřeteno sdružené s koníkem. Větší zastoupení však na stánku měla multifunkční centra a DMG tedy nenechává nikoho na pochybách, že v segmentu těchto sofistikovaných strojů hodlá dále expandovat. Ve střední velikosti je nabízen stroj Beta 1250 TC 4A nyní nově i se spodní revolverovou hlavou. Dále jsou stroje nabízeny v provedení s lineárním motorem v ose Z pro zkrácení vedlejších časů. Lineární motory jsou nabízeny také v řadě velkých strojů Gamma. Tato řada se nyní rozrostla o další velikost Gamma 3000 TC pro obrobky o maximálním průměru 700 mm a délce až 3 m. Většina strojů byla prezentována při obrábění. Expozice byla doplněna mnoha vitrínami s bohatou prezentací technologických možností strojů na konkrétních obrobcích.

Na stánku byl vystaven také inverzně-vertikální soustruh DMG CTV 160 doplněný manipulační buňkou WH3U. Buňka obsahuje robot pro zakládání polotovarů a odebírání hotových kusů a jejich odkládání na palety. Buňka prošla mírnou inovací, takže nyní lze palety s dílci vyvážet z buňky vysokozdvižným vozíkem.
V řadě univerzálních soustružnických strojů NLX prezentovala firma Mori Seiki dvě novinky. Stroje této řady mají lože protékané kapalinou pro větší tepelnou stabilitu a nyní nově používají magnetické přímé odměřování Magnescale. Jeden z vystavených strojů NLX 2500/700 byl v kompaktním provedení s integrovaným zakladačem dílců, měřicí stanicí a stanicí pro nakládání a vykládání obrobků. Dále byla ve světové premiéře představena nová velikost strojů této řady NLX 3500/700.

Obr. 2. Stroj Mori Seiki NLX 2500 s integrovaným manipulátorem a měřicí stanicí

Univerzální centra z produkce Mori Seiki zastupovalo několik strojů řady NT. Vystaven byl stroj NTX 1000 se spodní revolverovou hlavou a zakladačem tyčí. Tento stroj je nyní nabízen i v provedení HSC, ve kterém je osazen frézovacím vřetenem se zvýšenými maximálními otáčkami 20 000 min-1 (místo standardních 12 000 min-1). Vystavena byla novinka v řadě s označením NTX 2000. Stroj má zdvojený zásobník nástrojů s kapacitou 2x 76 nástrojů a protivřeteno se shodnými parametry jako hlavní soustružnické vřeteno. Výrobce uvádí, že stroj je schopen frézovat se stejným výkonem jako běžné frézovací centrum s vřetenem s nástrojovým rozhraním ISO 40. Na stroji NT 4200 DCG byla prezentována velmi produktivní metoda výroby lopatek, kdy kulová fréza upnutá ve spodní revolverové hlavě hrubuje konturu lopatky a vzápětí dochází k dokončovacímu obrábění druhou kulovou frézou upnutou ve frézovacím vřeteni. Ve vazbě na to byla ukázána možnost postprocesního měření geometrie obrábění lopatky pomocí laserového paprsku. Mori Seiki nazývá tento systém S4 (Smart Scan Sensing System). Na největším stroji v této řadě NT6600 byla prezentována možnost práce s dlouhými vyvrtávacími tyčemi s automaticky stavitelnou polohou nože. Přestavení nástroje je možné v rozsahu 22,9 mm. Firma Mori Seiki to označuje jako osu W, i když podle standardní nomenklatury os by to měla být osa U. Tyč má průměr 110 mm, vyložení 1 040 mm, tělo s tlumičem vibrací Silent Tool od firmy Sandvik Coromant a středový přívod procesní kapaliny až do tlaku 70 bar a průtoku 200 l/min. Stroj je schopen automaticky vyměňovat celé tyče nebo jen nástrojové koncovky.

Sauter

Firma Sauter vyrábí revolverové hlavy. Těmito hlavami jsou vybaveny všechny stroje DMG, což firma prezentovala na celém svém stánku. Podívejme se tedy na novinky firmy Sauter blíže. Nejpropagovanějším bylo nové rozhraní pro upnutí nástrojů do revolverové hlavy s označením Trifix. Rozhraní mělo premiéru na IMTS Chicago 2010, ale teprve na EMO 2011 byly k dispozici konkrétní technické informace. Hlavní inovací tohoto rozhraní je specificky navržený kámen, který při výměně nástrojů umožňuje rychlou a přesnou adjustaci měněných nástrojů, a tak zkracuje čas potřebný pro osazení hlavy novými nástroji. Sauter představil i novinky v pohonech revolverových hlav.

Obr. 3. Jednomotorová hlava Sauter

Zajímavým konceptem je tzv. jednomotorová hlava. Ta má jeden motor vestavěn radiálně přímo v tělese revolverové hlavy. Náhon nástrojů je přímý bez vloženého převodu, což umožňuje dosáhnout špičkových parametrů 11 kW, 33 Nm a otáček maximálně 12 000 min-1. Stejný motor slouží také pro revolverové hlavy. Zpevnění hlavy v poloze je hydraulické. Vysoká tuhost hlavy a velký instalovaný výkon na motoru byly demonstrovány na stroji DMG Beta 1250 výkonovým frézováním oceli 12 050 frézovací hlavou o průměru 60 mm při hloubce záběru 5 mm. Tato živá ukázka byla jednou z několika možností na veletrhu vidět, jak i soustružnická centra s revolverovými hlavami postupně navyšují výkonové parametry pohonů nástrojů, aby s nimi bylo možné plnohodnotně frézovat. Uvedená revolverová hlava Sauter se vyrábí také v ekologickém provedení bez hydraulických obvodů. V tom případě zajišťuje zpevnění osy v natočené poloze druhý elektrický pohon.
Sauter představil také inovovanou řadu dvoumotorových revolverových hlav. Náhon nástroje je stejně jako v předchozím případě přímý, pro natáčení hlavy je však použit druhý motor.

Mazak

Firma Mazak věnovala svůj stánek především prezentaci schopnosti svých strojů produktivně a ekonomicky vyrábět široké spektrum obrobků. Ty tak alespoň opticky byly tím faktorem, který formuje další vývoj strojů. Nejvýznamnějšími novinkami mezi soustružnickými stroji s vodorovnou osou na stánku firmy Mazak byly inovace univerzálních center Integrex. Univerzální centra řady i, která jsou nabízena s bohatým vybavením (protivřeteno, spodní revolverová hlava), prošla rozsáhlou inovací. Stroje jsou prodávány ve třech velikostech (i-200, i-300, i-400). Lineární osy jsou nyní standardně uloženy na válečkových hnízdech. Byl modifikován systém chlazení soustružnických i frézovacího vřetena pro zajištění větší rovnoměrnosti teplotních deformací a tím zvýšení přesnosti a její stability v čase. Výkon na frézovacím vřeteni byl u nejmenšího i-200 zvýšen z 18,5 kW na 22 kW, u větších strojů i-300 a i-400 vzrostl výkon na vřeteni na 30 kW (v režimu S6/30 min) při nejvyšších otáčkách 12 000 min-1. Plné využití tohoto výkonu ve vazbě na zvýšenou tuhost struktury stroje bylo na i-200 demonstrováno na příkladu výkonového obrábění oceli 12050, kde výrobní produktivita stoupla o 59 % ve srovnání s předchozím typem 4. generace. Na stroji i-200 byly také zvětšeny zdvihy lineárních os: osa Y má zdvih 250 mm a zvýšený zdvih v ose X umožňuje dostat se s nástroje až 125 mm pod osu soustružnického vřetena. Zásobník nástrojů byl u všech strojů této série přesunut ze zadní části stroje do přední, kde je lépe přístupný, a současně bylo možné zvýšit jeho kapacitu z 20 na 36 nástrojů. Změna také pozitivně ovlivnila půdorysnou plochu stroje, která se mírně zmenšila. Zásobník nástrojů může mít volitelně 72 pozic. Stroje mohly být volitelně vybaveny spodní revolverovou hlavou s devíti nepoháněnými soustružnickými nástroji. Inovací prezentovanou na EMO je možnost osadit stroj spodní revolverovou hlavou s devíti poháněnými nástroji s maximálními otáčkami 6 000 min-1.

Obr. 4. Inovovaný Mazak Integrex i-200

Obr. 5. Nový stroj Index R300 – celkový pohled a detail pracovního prostoru vystavovaného stroje

Na IMTS 2010 v Chicagu měla premiéru nová řada Integrex j-serie. Řada j doplňuje řadu i a měla by být vstupním typem do třídy univerzálních center. Mazak věnoval na své expozici na EMO velký prostor prezentaci předností těchto strojů ve srovnání se soustružnickými centry nebo frézovacími centry. Řada j, která obsahuje dvě velikosti strojů j-200 a j-400, má stejné technické parametry jako lépe vybavená řada i, ale představuje cenově příznivější alternativu. Stroje však nemají protivřeteno, pouze koník, nelze je osadit spodní revolverovou osou a osa B (natáčení frézovacího vřetena) není souvisle řízená, ale pouze indexovaná.

Nakamura Tome

Japonský výrobce soustružnických strojů představil dva nové typy. Stroj Nakamura NTY3 je kompaktní soustružnické centrum se třemi revolverovými hlavami, každá s osou Y se zdvihem ±31 mm a dvanácti nástrojovými pozicemi. Stroj je určen pro výrobu z tyče o průměru do 42 mm. Druhou novinkou je stroj WT150, který je vybaven jednou revolverovou hlavou a je určen pro ekonomickou výrobu z tyče.

Mezi zajímavé inovace patří stroj WY-250 Super Mill. Ačkoliv se jedná o soustružnický stroj se dvěma vřeteny a dvěma revolverovými hlavami, firma prezentuje především inovace vedoucí ke zvýšení jeho schopností frézovat. Stroj má průchod hlavním vřetenem 80 mm a je určen pro opracování obrobků až do průměru 215 mm. Firma prezentovala na tomto stroji modifikaci konstrukce hlav, která vedla především ke zvětšení průměru a tím i tuhosti všech rotačních uložení v hlavě. Nástroje mají tzv. „přímý náhon“, což však znamená, že motor pro pohon nástrojů je mimo vlastní revolverovou hlavu a rotační nástroje nahání přímo přes jednu hnací hřídel a kuželový převod. Pohon má maximální parametry 7,5 kW a 40 Nm. Soustružnická vřetena jsou vybavena zdvojenými brzdami na ose C s celkovým brzdným momentem 2 x 250 Nm.

V oblasti multifunkčních center firma neprezentovala technické inovace, ale především softwarovou podporu pro programování těchto složitých strojů. V jejich „multitasking office“ bylo možno zhlédnout ukázky přípravy programů a kontroly kolizí jak při dílenském programování, tak při vícekanálovém off-line programování mimo stroj.

Monforts

Firma Monforts prezentovala zajímavé provedení lože a vedení osy Z svých soustruhů. Základem vedení je trubka kruhového tvaru, po které pojíždí po hydrostatickém uložení revolverová hlava. Aby se hlava nemohla otáčet okolo osy trubky, má pomocné rameno, které je u menších strojů kluzné, u větších strojů také hydrostatické uložení, před které zachytává moment natočení do pomocné kolejnice. Toto provedení strojům zaručuje vynikající tlumení, které je třeba např. při operacích tvrdého soustružení. Firma vystavovala stroj Laserturn pro soustružení keramiky s podporou laseru. Do revolverové hlavy je optickým kabelem přiveden z externího zdroje laserový paprsek, který se dále přenáší optickou soustavou až do místa řezu. Revolverová hlava je osazena polovičním počtem nástrojů, neboť v každé druhé pozici je nasazen objektiv pro zaměření laserového paprsku přímo před špičku konkrétního nástroje. Stroj byl vyvinut ve spolupráci s Fraunhofer Institut IPT Aachen.

Index

Firma Index vystavila jako novinku stroj R300. Stroj je v duchu firemní filozofie totálně modulární. Vertikálně orientovaný základový blok umožňuje na čelní plochu namontovat soustružnická a frézovací vřetena a revolverové hlavy podle potřeby technologie. Vystavovaný stroj byl osazen dvěma soustružnickými a dvěma frézovacími vřeteny, integrovaným velkokapacitním řetězovým zásobníkem nástrojů a automatickou manipulací s obrobky pomocí gantry zakladače.

Hwacheon

Novinkou na stánku firmy Hwacheon byl soustružnický stroj Hi-tech450A. Stroj má průchod vřetenem až 132 mm, maximální průměr soustružení je 550 mm a délka obrobku je 600 mm nebo 1 100 mm (v prodlouženém provedení). Stroj je nabízen v široce modulárním vybavení – má možnost osazení protivřetenem a revolverovou hlavou s osou Y.

Mezi soustružnickými centry s více revolverovými hlavami firma stále nabízí stroj T2 (novinka na EMO 2009), u něhož stále rozšiřuje možnosti možné opce. Úspěšnost stroje v prodeji firmu motivovala k výrobě zvětšené verze T3 a zmenšené T1.

Spinner

Mezi nejzajímavější soustružnické stroje na stánku firmy Spinner patřil stroj Triplex. Základem vertikálně orientované nosné struktury stroje je lože, na jehož čelní stěně je přimontované soustružnické vřeteno, pojezd protivřetena nebo koníku v ose Z a pojezd spodní revolverové hlavy v ose X a Z. Na horní straně lože jsou přimontovány dva stojany, které polohují revolverové hlavy v osách X a Y. Tato struktura je kompaktně zakryta jednou vertikální plochou tvořenou několika teleskopickými kryty. Revolverové hlavy mají poměrně velké uložení, proto jsou vybaveny pasivními hltiči vibrací. Přínos tohoto řešení firma prezentuje na naměřených charakteristikách dynamické poddajnosti.

Obr. 9. Soustružnické centrum Spinner Triplex. Černé válce na revolverových hlavách skrývají hltiče vibrací.

Muratec

Firma Muratec vystavovala integrované soustružnické výrobní buňky. Vystavovaný krátkotočný automat NT 200 byl ve velmi kompaktním provedení vybaven zakladačem tyčí, třemi revolverovými hlavami, protivřetenem a gantry zakladačem pro manipulaci obrobků z pracovního prostoru do čisticí stanice a následně na palaty. Stroj MW 40 je vybaven dvěma příčně orientovanými horizontálními vřeteny ve dvou pracovních prostorech. Tok materiálu opět zajišťoval gantry manipulátor vybavený CCD kamerou. Firma uvádí, že kamera na manipulátoru zvyšuje flexibilitu manipulace v kusové a malosériové výrobě, neboť manipulátor je schopen uchopit více různých typů obrobků.

Obr. 6. Soustružnické centrum Muratec NT 200 se zakladačem tyčí a integrovaným manipulátorem

Inverzně-vertikální soustruhy

Charakteristickým znakem inverzně-vertikálních soustruhů je soustružnické vřeteno s vertikální osou, pod nímž je podvěšen obrobek. Vřeteno koná s obrobkem přísuv do řezu vůči stacionárnímu nástroji, který obrábí „nad hlavou“. Výhodou tohoto uspořádání je snadný odvod třísek, které padají ven z obrobku na dno pracovního prostoru do vynašeče třísek. Prakticky všechny stroje se dělají s integrovaným dopravníkem obrobků, proto má osa X prodloužený zdvih, aby vřeteno mohlo vyjet z pracovního prostoru a odložit dílec na dopravník.

Kategorie inverzně-vertikálních soustruhů zaznamenala na výstavě EMO velký boom. To souvisí s konjunkturou v automobilovém průmyslu, který opět začal nakupovat vysoce produktivní stroje a linky pro obrábění přírubových i hřídelových součástí. Hlavním heslem prezentovaných strojů proto byla produktivita dosahovaná především zkracováním hlavních i vedlejších pracovních časů. Firmy dnes standardně nabízejí stroje v provedení s jedním pracovním prostorem nebo v symetrickém provedení jako dvojčata pro zvýšení celkového výrobního výkonu.

Velkou expozici v této kategorii strojů měla firma Emag. Ta prezentovala především aplikační možnosti svých strojů na různých typech ukázkových obrobků. Za zmínku stojí stroj VLC 250 v provedení P, určený pro výrobu přírubových součástí. Stroj je vybaven dvěma vřeteny, která se střídají v práci nad jednou revolverovou hlavou. Překrytí času manipulace (v rámci něhož může být provedena i postprocesní kontrola obrobku) a času obrábění tak umožňuje výrazně zkrátit cyklový čas.
Stroje s vertikální osou vřetena pro opracování hřídelových součástí představila tradičně firma Scherer. Vystaven byl stroj jak v jednostrojovém, tak dvojstrojovém provedení. Oba stroje mají ve spodní části pracovního prostoru koník, dvě revolverové hlavy v každém pracovním prostoru a integrovanou dopravu dílců.

Několik inovací strojů bylo na stánku firmy Famar. Ta vystavila stroj Tandem Ergo Infinity. Jedná se o inverzně-vertikální soustružnický dvojstroj, který má možnost automatické výměny nástrojů z pracovních revolverových hlav do řetězového zásobníku nástrojů. To umožňuje stroj osadit „nekonečným“ množstvím nástrojů. Zvýšena kapacita nástrojů umožňuje nasadit stroje v dlouhodobém bezobslužném provozu.

Zajímavé technologické ukázky byly k vidění na stánku firmy Weisser, která vystavovala dva nové typy vertikálních soustruhů. První je stroj UnivertorAM, na kterém byla ukázána produktivní technologie frézování okének pro válečky do mosazné klece válečkového ložiska. Fréza s osou rovnoběžnou s osou obrobku měla synchronizované otáčky s otáčkami obrobku tak, aby zuby nástroje odebíraly materiál pouze v požadovaném místě a nezničily celou klec. Druhým strojem byl Univertor C, který měl v revolverové hlavě nasazenou malou vysoce dynamickou přídavnou osu X, která umožnila soustružení nekruhových profilů. Díky přímému pohonu a malé hmotnosti nástroje je osa schopna kmitat maximální frekvencí 300 Hz.

Soustruh Weisser Univertor AC-1 byl k vidění i na stánku firmy Kapp, kde byl spojen manipulátorem obrobků do jedné výrobní buňky s bruskou KappKX100 Dynamic. To byla jedna z více ukázek výrobních buněk složených z jednotechnologických strojů propojených automatickou dopravou obrobků.

Velká univerzální centra

Firma WFL vystavila na svém stánku známá univerzální centra Millturn M120 a M35. Novinkou je stroj M80 pro obrobky o největším průměru 1 000 mm a délce až 6 000 mm. Stroj vychází z tradičního konceptu strojů firmy WFL. Rozměry a parametry vyplnil mezeru mezi stroji M60 a M100. Osazen může být koníkem nebo protivřetenem. Frézovací vřeteno je inovované, vycházející ze stroje M60, se zvýšenými parametry. Stroj nabízí možnost práce dlouhými vyvrtávacími tyčemi. WFL prezentovalo partnerství s firmou Missler, která vyrábí CAM SolidCAM. Uživatelům SolidCAMu firma nabízí dodání kompletního modelu stroje pro provádění verifikace NC kódu a analýzy kolizí přímo v programu SolidCAM.

Obr. 7. Novinka na stánku firmy WFL univerzální centrum M80

Firma Niles-Simmons vystavovala univerzální centra typu N20 pro obrobky o průměru 650 mm a maximální délce 3 000 mm. Stroj má dva horní suporty, které mohou být osazeny podle specifických požadavků zákazníka. Na stánku firma prezentovala stroje v konfiguraci frézovací vřeteno a suport pro dlouhé vyvrtávací nástroje (včetně zásobníku na osm těchto nástrojů) nebo dva suporty se vřeteny pohánějícími velké okružní frézy pro opracování čepů klikových hřídelí. Také firma Niles prezentovala podobně jako WFL spojenectví s firmou Missler možnost verifikace NC kódu s využitím plného modelu stroje.
Velké univerzální centrum vystavovala španělská firma GMTK. Centrum s označením Accuracer je v největším provedení HR 1500 určeno pro obrobky o max. průměru 1 550 mm a délce až 10 000 mm. Stroj má na loži umístěny posuvné lunety, je vybaven protivřetenem a frézovací vřeteno má možnost automatické výměny vřetenových hlav.

Obr. 8. Multifunkční centrum GMTK Accuracer HR 1200

Česká účast

České výrobce soustružnických strojů na EMO zastupovaly firmy Tajmac-ZPC a Kovosvit MAS. Tajmac vystavoval špičkový šestivřetenový soustružnický automat Mori-Say TMZ 625 a dlouhotočný automat Manurhin K’MX swing. Kovosvit MAS vystavoval multifunkční centrum Multicut 500.

Shrnutí

Výstava EMO byla z pohledu soustružnických strojů velmi bohatá na prezentovaná řešení. Široká nabídka byla motivována především oživenou poptávkou v automobilovém průmyslu. V žádném případě však nejde o revoluci, spíše jen evoluci posouvanou detailním firemním vývojem. Mezi hlavní trend patří integrace prostředků automatizace ve strojích všech typů. Automatizace dnes již neznamená pouze automatickou manipulaci s nástroji a obrobky, ale i pre- a postprocesní kontrolu. Výrobci rozšiřují u jednotlivých typů strojů jejich rozměrové řady tak, aby maximálně pokryli co nejširší rozměrové spektrum poptávek. Výrazným trendem je růst schopnosti soustružnických strojů frézovat, který je podložen inovacemi revolverových hlav a nárůstem instalovaných výkonů na pohonech rotačních nástrojů. Dalším silným trendem byla softwarová podpora a integrovaná simulace programování soustružnických a univerzálních center, jejímž cílem je zkrátit čas přípravy finálního NC kódu a minimalizovat riziko kolizí při odlaďování programu. Tento trend jde dvěma směry – specifickým firemním vývojem (Nakamura Tome) nebo spojením se s dodavatelem CAM systému a větší či menší integrací (např. DMG a Siemens NX, WFL a Niles s Topsolid CAM).

Ing. Petr Kolář, Ph.D.

Ústav výrobních strojů a zařízení, VCSVTT, ČVUT v Praze

P.Kolar@rcmt.cvut.cz

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 120151
Datum: 15. 02. 2012
Rubrika: Výroba / Obrábění
Seriál
Firmy
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Související články
MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Veletržní kaleidoskop

Strojírenské veletrhy jsou přehlídkou novinek a inovací v široké paletě oborů. Nejinak tomu bylo i letos v Brně, kdy akce opět poskytla návštěvníkům ucelený pohled na současnou úroveň strojírenství. Přesto, že od konání veletrhu již určitá doba uběhla, na aktuálnosti prezentovaného to bezesporu nemá žádný vliv. Nabízíme výběr zajímavostí z výrobní a měřicí techniky.

Blíží se druhý ročník veletrhu broušení

Od 14. do 17. května 2024 se koná druhý ročník veletrhu GrindingHub, který odborníkům z celého světa představí – poprvé v historii ve čtyřech výstavních halách – nejnovější technologická řešení v oblasti broušení. Tentokrát se ve Stuttgartu představí přes 460 vystavovatelů z 31 zemí.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

TOSmeet & TOSday 2018

Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Kroky k excelentní spolupráci akademické a průmyslové sféry

Pracovníci Ústavu výrobních strojů systémů a robotiky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně usilují o těsné sepětí školy s praxí, které nelze realizovat jinak než úzkou spoluprací s průmyslem. Transfer výsledků této praktické činnosti přenesený do některých částí výuky je potom zárukou, že studenti budou mít aktuální informace o stavu strojního průmyslu, vědy a techniky.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit