Témata
Reklama

Řezné nástroje na IMTS 2006 Chicago

Mezinárodní veletrh výrobních technologií International Manufacturing Technology Show umožnil ucelený pohled na současnou technickou úroveň výrobních metod v nejširších souvislostech. My vám v další části našich reportáží přinášíme pohled na oblast řezných nástrojů a materiálů, které zde byly prezentovány.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly

Řezné materiály, povlaky a břitové destičky

Stále významnou úlohu rychlořezných ocelí (RO) jako řezného materiálu dokumentuje firma Warner, která představila soubor vyměnitelných břitových destiček z rychlořezné oceli určených pro obrábění speciálních materiálů, jako jsou Inconel, titan a jeho slitiny, plasty apod. Nástroje z RO se prakticky využívají ve všech metodách obrábění i fázích výroby a na všech typech strojního vybavení. Vyměnitelné destičky z RO jsou schopny řezat při nízkých řezných rychlostech s dobrou jakostí povrchu, bez vylamování nebo poškození břitu. Vysoká houževnatost umožní využití při přerušovaném řezu. Nástroje z RO mají v porovnání se slinutými karbidy ostřejší břit, což usnadňuje odřezávání materiálu a snižuje možnosti jeho vytrhávání s pozitivním dopadem na kvalitu dokončeného povrchu.Nový jemnozrnný druh polykrystalického diamantu (PKD) pro řezné nástroje s ozn. Dipax D4 vystavovala společnost Cinetic Landis. Nový řezný materiál Dipax D4 charakterizuje vynikající kombinace lomové pevnosti a tvrdosti; stává se tak ideálním typem pro mnoho aplikací obrábění kovů.

Reklama
Reklama
Reklama
Frézovací hlava s břitovými destičkami Dipax D4 z polykrystalického diamantu (Cinetic Landis)

Jemnozrnný druh Dipax D4 je doporučován pro frézování a hrubování slitin hliníku a bronzů, kde je požadována vysoká odolnost proti otěru, a dále pro obrábění hliníkových slitin se středním až vysokým obsahem křemíku, kde je od nástroje vyžadována vysoká odolnost proti abrazi. V porovnání s existujícími typy PKD je další výhodou novinky D4 snadné zpracování elektroerozivními metodami obrábění a klasickým broušením.K produktivnímu obrábění hůře obrobitelné litiny a některých ocelí vyvinula společnost Mitsubishi vyměnitelné břitové destičky UC5115 a UC5105 s novým CVD povlakem. Vynikající vlastnosti destiček by měl zajistit povlak na keramické bázi, tvořený postupně vrstvami TiCN, Al2O3 a vnější černou vrstvou, vytvořenou inovovanou povlakovací technologií nazývanou "All black super even coat". Povlak má vysokou odolnost proti opotřebení a vylomování břitu. Velmi hladký povrch povlaku zvyšuje nejen trvanlivost nástroje, ale současně i spolehlivost jeho funkce. Druh UC5105 (K05) je doporučován pro plynulý řez, zatímco destičky UC5115 (K10) pro obrábění přerušovaným řezem, v obou případech při využití intenzivních řezných podmínek. Doporučené řezné rychlosti pro obrábění tvárné litiny (~450 MPa) jsou u UC5105 na úrovni 300 m.min-1 a u UC5115 na úrovni 250 m.min-1.Skupinu progresivních řezných materiálů doplnily nové výrobky Mitsubishi: povlakovaný cermet VP45 a kubický nitrid bóru MB8025. Cermet je určen pro obrábění ocelí přerušovaným řezem řeznými rychlostmi v rozmezí 100 až 200 m.min-1.

Břitové destičky AC610M a AC630M pro soustružení korozivzdorných ocelí (Sumitomo)

Na základě jemnozrnného cermetu (odolného proti opotřebení a lomu) je vytvořen složený povlak (Ti,Al)N s vnější vrstvou TiN. Nový druh KNB MB8025 byl vyvinut pro dokončovací obrábění zušlechtěných ocelí, spékaných slitin železa a litiny vysokými rychlostmi. Nízká afinita nitridu k železu je výborným předpokladem pro získání vysoké kvality obrobeného povrchu. V takovém případě lze broušení nahradit klasickým obráběním uvedeným nástrojem.Kvalitativní zvýšení úrovně technologií soustružení by měl podle výrobce Seco zajistit nový povlak DurAtomic TP2500, který má disponovat dříve nedosažitelnou úrovní otěruvzdornosti a pevnosti. Výkonem má překonat všechny známé druhy pro aplikace ISO P. Je doporučován prakticky pro soustružení všech ocelí a litin, ale i k efektivnímu obrábění materiálů v rozsahu K10 až M40. Seco uvádí, že povlak TP2500 má zvýšenou pevnost, optimální poměr odolnosti proti opotřebení i teplotě a omezený sklon k tvorbě nárůstků.

Břitové destičky T-REX s unikátním tvarem řezné hrany pro soustružení i vyvrtávání (Sumitomo)

Praktické testy ukázaly až 100% nárůst produktivity, doprovázený zvýšením trvanlivosti nástroje až o 400 %. Povlak TP2500 je vytvářen metodou DurAtomic, kterou vyvinula firma Seco a při které je proces řízen na atomové úrovni. Základem povlaku je struktura oxidu hlinitého, ale výsledná houževnatost je významně ovlivněna procesem DurAtomic. Na širokých aplikačních možnostech destiček TP2500 se výrazně podílí i struktura substrátu, která zaručuje vysokou houževnatost břitu bez snížení pevnosti základního materiálu destičky. Vyměnitelné destičky TP2500 byly testovány při více než 80 různých operacích, včetně hrubovacího, čelního a dokončovacího obrábění různých materiálů, a to s následujícím výsledkem: zvýšení trvanlivosti nástrojů o 18 až 400 %; zvýšení produktivity obrábění o 55 až 100 %; snížení opotřebení nástrojů o 40 až 80 %. Nabídka destiček TP2500 zahrnuje prakticky celý využitelný sortiment řezných geometrií, tvarů a velikostí, včetně provedení wiper.Nové druhy Sumitomo AC610M a AC630M - vyměnitelné břitové destičky s leštěným povrchem břitů pro soustružení korozivzdorných a dalších ocelí s nebývalou přesností - kombinují progresivní substráty s otěruvzdornými povlaky na bázi Al2O3 a TiN, což zajišťuje vyšší trvanlivost nástroje i produktivitu obrábění. Výrobce doporučuje využít vynikající přilnavost povlaku AC630M při řezání korozivzdorných ocelí. Vysoká odolnost proti plastické deformaci a opotřebení předurčuje druh AC610M pro ekonomicky výhodné obrábění vysokými řeznými rychlostmi. Oba nové druhy břitových destiček jsou připraveny v pozitivním i negativním provedení.Náklady na obrábění může významně snížit i na první pohled malá konstrukční úprava nástroje. Tuto skutečnost potvrzuje doporučení firmy Sumitomo nahradit u řady soustružnických nástrojů stávající vyměnitelné destičky DNMG trojúhelníkovými typy SumiTurn T-Rex s úhlem špičky 550. Je tedy nabízena destička s více břity (6) a nižší cenou místo konvenční destičky se 4 břity. T-Rex se speciálním tvarem břitů má zajištěnu velmi přesnou polohu i tuhé upínání v soustružnickém systému. Vyměnitelné destičky T-Rex jsou připraveny ve třech materiálových provedeních:

AC700G pro dokončování běžných i korozivzdorných ocelí a hrubování litiny;

AC2000 pro univerzální obrábění konstrukčních i korozivzdorných ocelí a litin;

AC3000 pro těžké hrubování a obrábění přerušovaným řezem ocelí, včetně korozivzdorných.

Soustružení destičkami s honovanými břity a novým povlakem YB100 na bázi TiCN (Sumitomo)

Při obrábění lze využít maximální hloubku řezu 2,5 mm. Výrobce doporučuje destičky s utvářečem LU pro dokončování až střední řezání nebo provedení s utvářečem GU pro střední až hrubovací obrábění. Řezný materiál s největšími a dosud nedosažitelnými aplikačními možnostmi - povlakovaný slinutý karbid pro obrábění Sumitomo YB100. Takto na trh uvedená novinka má být využitelná v širokém rozsahu operací soustružení a vyvrtávání, od dokončovacího soustružení ocelí až po hrubování litin. Břitové destičky tvoří nově vyvinutý substrát s mimořádně vysokou kvalitou dokončení povrchu řezného klínu a jemný povlak na bázi TiCN. Vyšší úroveň kvality YB100 by se měla projevit větší trvanlivostí, zvýšenou produktivitou obrábění a výbornou drsností obrobeného povrchu. Speciální vlastnosti povlaků pro řezné nástroje charakterizují novinky, které na veletrh přivezla společnost Metaplas Ionon.

Celokarbidové frézy s povlakem MAXIT (AlTiN) pro těžké operace obrábění (Metaplas Ionon)

Firma, která do praxe uvedla již více než 180 typů PVD systémů, představila povlak MAXIT AlTiN pro obtížné operace obrábění a povlak MAXIT W-C:Hmod, optimalizovaný pro tribologické systémy. Podmínky nanášení typu AlTiN, velmi dobrá přilnavost k základnímu materiálu a odolnost proti "přilepování" materiálu předurčují tento povlak pro těžké operace obrábění (> 62HRC) i zpracování materiálů se sklonem k nalepování a mazání. Vysoká odolnost proti opotřebení a malý sklon k adhezi přináší významné zvýšení výkonu při obrábění kompozitních materiálů. Typickými oblastmi použití mnohovrstvého povlaku AlTiN (tloušťka 1 - 3 µm) jsou obrábění rychlořezných ocelí, termoplastů vyztužených vlákny, např. ABS, kompozitních materiálů, slitin mědi, ve výrobě desek s tištěnými spoji, sběrných kolektorů, komutátorů apod. Povlak W-C:Hmod je připraven PVD povlakovacím procesem (magnetronové rozprašování při asi 200 0C), který příznivě upraví substrát.

Čelní frézy IASR/ASR MULTI s BD povlakovanými hybridní technologií PVD (Hitachi)

Kovový DLC (Diamond-Like Carbon) povlak tvoří multivrstvá struktura efektivně ovlivňující tribologické vlastnosti povrchu, tj. tření a adhezi. I v porovnání s ostatními DLC povlaky se vyznačuje velmi nízkým koeficientem tření, optimální tvrdostí a současně vysokou pružností. Typické provedení povlaku o tloušťce 2 - 4 µm má dobrou kvalitu povrchu a díky jeho chemicky inertnímu povrchu zde prakticky neexistuje efekt svarků za studena. Při použití na tvářecích a stříhacích nástrojích pro zpracování hliníku povlak zajistí významné snížení roztírání i mazání materiálu a tvoření miniaturních třísek. Díky struktuře povlaku se malý koeficient tření kombinuje s výbornými provozními vlastnostmi v situacích nedostatečného mazání. V těchto případech lze předčasnou únavu (tvoření důlků) a tribologickou oxidaci (třecí korozi) prakticky vyloučit. Povlaky s nízkým koeficienty tření se začínají uplatňovat i v řadě dalších oblastí, např. v technologiích tváření, v ložiskové, upínací, montážní, kompresorové, fluidikové technice apod.Hybridní povlakovací technologie byla využita pro vytvoření nového povlaku Hitachi JX na vyměnitelných destičkách pro nástroje IASR/ASR MULTI.

Stopkové frézy s povlakem Black Widow obsahujícím směs diamantu s grafitem (Crystallume)

Procesem PVD připravený povlak obsahuje částice se zvýrazněnými mazacími vlastnostmi. V porovnání s dřívějšími povlaky se JX vyznačuje významným zlepšením mazavosti, tvrdosti, žáruvzdornosti a odolnosti proti vylamování. Povlak JX zvyšuje efektivnost řezání a trvanlivost nástroje při hrubování a středním obrábění běžných i zušlechtěných ocelí vysokými řeznými rychlostmi a posuvy. Nástroje IASR/ASR MULTI splňují požadavky pro nasazení na progresivní obráběcí stroje s možností využít posuvy větší než 20 m.min-1. Výrobce montuje povlakované destičky JX na čelní a modulární frézy o průměru od 16 do 66 mm. Přitom jedna velikost destiček je využitelná na všech typech i velikostech fréz. K výkonnému obrábění hliníku a dalších neželezných materiálů vyvinula firma Crystallume povlak nazvaný Black Widow HCC-C-100 a také speciální nástroje, na které byl uvedený povlak nanesen. Povlak obsahuje směs diamantu a grafitu, která na nanomolekulární úrovni vytváří určitou formu amorfního materiálu, jenž se vyznačuje vysokou tvrdostí a velmi příznivými třecími vlastnostmi. Tyto vlastnosti se projevují omezením tvorby nárůstku na břitu a zvýšením trvanlivosti 2x až 3x v porovnání s provedením bez povlaku.

Fréza Fullcut Mill s novou geometrií zvyšuje výkon obrábění (Big Kaiser).

Frézování

Rozšířit možnosti víceúčelového frézování a zvýšit výkon obrábění mají zajistit nové frézy Fullcut Mill FCR, uvedené na trh firmou Big Kaiser. Základním inovačním prvkem nástroje je nová geometrie FCR, jejíž přednosti se mají uplatnit především při frézování osazení, tvarovém, stupňovitém a zahlubovacím frézování. Mimořádně ostré břity a optimální velikost úhlu hřbetu zajišťují klidné čelní frézování všech materiálů.

Výkonné čelní stopkové frézy ze speciálního jemnozrnného slinutého karbidu (Emuge)

Břity unikátních vyměnitelných destiček si díky excentrickému úhlu podbroušení udržují vysokou pevnost a houževnatost u všech průměrů fréz. Nástroje jsou nabízeny s O 16, 19, 25 a 32 mm, v různých délkách, s integrálními stopkami BIG PLUS v provedení CAT40, BT30 i 40, HSK A50 a A63. Doplněnou řadu čelních stopkových fréz určených pro speciální aplikace obrábění nabídla firma Emuge. Výsledek dlouhodobého vývoje je vyráběn ze speciálního slinutého karbidu submikronové zrnitosti. Označení a určení nových nástrojů je následující:

- Hard Cut - pro obrábění širokého spektra materiálů od konstrukčních a nástrojových ocelí až po litiny;

- S-Hard-Cut - pro frézování zušlechtěných ocelí a litin;

- N-Cut - pro obrábění prakticky všech ocelí, včetně kalených a nástrojových, slitin hliníku a syntetických materiálů.

Frézy AJX pro obrábění ocelí a litiny vysokými posuvy (Mitsubishi)

- AJX - pro obrábění korozivzdorných ocelí a litiny vysokými posuvy, které sníží náklady při všech aplikacích; trojúhelníkový tvar vyměnitelných destiček poskytuje ekonomický počet břitů.

- ASX 400/445 - základní určení pro frézování čelní a do rohu; tuhá konstrukce tělesa se čtvercovými destičkami je vysoce odolná proti chvění, což umožňuje splnit vyšší nároky na přesnost.

- BXD - vysoce výkonné frézování slitin hliníku vysokými rychlostmi - při O 25,4 mm až 38 000 ot.min-1, vícefunkční nástroj vhodný pro osazování, kopírování 3D a zahlubovací frézování.

- SRM2 - frézy s vyměnitelnou řeznou částí kulového tvaru pro hrubování a střední obrábění, vyvážený poměr nízkých řezných sil a pevnosti tělesa zajišťuje klidný proces frézování; vhodná pro obrábění hůře přístupných povrchů.

- APX - nová generace výkonných fréz s povlakovanými destičkami Miracle - (Al, Ti)N, jejichž unikátní technologie zajišťuje vysokou přesnost obrábění a trvanlivost nástroje.

- AQX fréza/vrták - unikátní víceúčelová fréza s vyměnitelnými břitovými destičkami, nástroj pro všechny aplikace čelní stopkové frézy od drážkování až po vrtání, provedení standardní nebo s prodlouženými břity.

Čelní frézy QuattroMill s novými břitovými destičkami velikosti 15 mm (Seco)

Novou konstrukcí čelních fréz QuattroMill - úhel stoupání 450, nová velikost destiček 15 mm a dvojí provedení tělesa fréz (pevné a kazetové) - doplnila firma Seco již úspěšně zavedenou skupinu nástrojů. 15mm vyměnitelné destičky rozšiřují rozsah frézování a umožní řezání hloubkou řezu až 7,5 mm a posuvem na zub 0,5 mm. I větší destičky, stejně jako původní 9- a 12mm, jsou připraveny v několika materiálových i geometrických provedeních pro širokou aplikaci na ocelích, včetně korozivzdorných, litině, žáropevných materiálech apod. V nabídce nechybí destičky "wiper" pro vysoké posuvy a destičky KNB pro těžké frézování. Tělesa nových fréz umožní volbu mezi hrubou, střední a malou zubovou roztečí, v rozsahu průměrů od 63 do 500 mm. Kazetové provedení je vyrobeno ve velikostech od 80 do 500 mm a jedno těleso může být osazeno nejen novými destičkami 15 mm, ale i původními ve velikostně odpovídajících kazetách. Povrch všech těles a kazet je opatřen speciálním tvrdým povlakem (> 700 Vickers), který zlepšuje otěruvzdornost a třecí vlastnosti povrchu, což se příznivě projeví ve zlepšení odvodu třísek z místa řezu. Uvedené frézy využívají pevné čtvercové destičky s integrálními podložkami a vysoce pozitivní geometrií (efektivní úhel čela až 350).

Frézy Helical Nano a Helical Power rozšiřují skupinu nástrojů TURBO (Seco).

Tato geometrie zajišťuje menší mechanickou i energetickou náročnost řezání, takže lze obrábět i velkými posuvy. Frézy QuattroMill jsou doporučovány pro obrábění při nestabilních podmínkách, včetně velkých vyložení nástroje nebo nevhodném upnutí obrobku.Zvýšení produktivity frézování sledoval výrobce Seco rozšířením skupiny fréz TURBO vývojem dalších typů Helical Nano a Helical Power Turbo, vyměnitelných hlav Combimaster s rychle vyměnitelnými upínači Capto, nastavitelnými kazetami, destičkami wiper a novou geometrií MD. Frézy Helical umožní zvýšení hloubky řezu (4x až 5x) v porovnání s předešlými typy nástrojů. Helical Nano pro nejmenší aplikace nabízí čelní frézy stopkové nebo nástrčné se standardní nebo malou roztečí zubů a průměry 12,7 a 19 mm. Jsou připraveny pro široký rozsah obráběných materiálů a operací, s možností nastavení hloubky řezu až 21 mm. Helical Power jsou určeny pro hůře obrobitelné materiály a těžké podmínky. Provedení fréz s válcovou stopkou nebo nástrčné, rozsah průměrů od 38 do 102 mm a dvě varianty velikosti zubové rozteče (standard a menší). Výrobce uvádí maximální hloubku řezu 64 mm. Pro zvýšení univerzálnosti využití nástrojů ve výrobě menších obrobků, při použití Nano a Micro Turbo (19 - 38 mm), firma připravila výměnné hlavice Combimaster s vnitřním vedením chlazení přímo na břity. U současných vřetenových strojů přinese další zvýšení flexibility nástrojového systému použití hlavic Combimaster s upínacími adaptéry Capto. Řezná geometrie MD má umožnit zvětšení úběru materiálu. Ve spojení s nástroji Super a Power Turbo nabízí největší rychlost úběru kovu v současné praxi - až dvojnásobek v porovnání s konkurenčním srovnatelným nástrojem. Nové seřiditelné kazety Seco a destičky "wiper" určené pro frézy Power a Super Turbo zlepšují podmínky pro dosažení lepší kvality povrchu, která je jinak obtížně dosažitelná při frézování rozměrnějších povrchů velkými nástroji. Z hlediska hospodárnosti mají nejlepší předpoklady pro rychlé obrobení velkých součástí frézy Turbo.

Nástrčné čelní frézy MS Mill pro obrábění vysokými posuvy a s vysokou produktivitou (Sumitomo)

Navíc je použití kazet velmi ekonomické, poněvadž v případě poruchy se místo celé frézy vymění jen kazeta. Rychlostí posuvu až 2 mm na zub, tedy mimořádnou produktivitou řezání, propaguje společnost Sumitomo frézy MS Mill. Konstrukce frézy usměrňuje složku řezné síly do vřetena stroje a umožňuje tak obrábění vysokými posuvy i v podmínkách menší tuhosti obráběcího uzlu. Použité čtvercové destičky upínané šroubem zaručují nízké nástrojové náklady na součást. Standardní provedení nástrojů má průměry těles 25 až 100 mm. Uživatel má možnost výběru osazení břitovými destičkami CS3000 s CVD povlakem pro rychlostní frézování uhlíkových a korozivzdorných ocelí nebo ACZ310 s PVD povlakem pro univerzální frézování zápustkových ocelí a litiny, příp. ACZ330 s PVD povlakem pro univerzální frézování běžných a korozivzdorných ocelí.

Čelní stopkové a nástrčné frézy WEX s vlnovým tvarem břitů (Sumitomo)

Na základě koncepce úspěšné řady WaveMill nabídla firma Sumitomo nové čelní stopkové a nástrčné frézy WEX s vyměnitelnými destičkami pro frézování širšího spektra obráběných materiálů. Vlnový tvar ostří WEX usnadní řezání a nižší řezné síly umožní využití fréz při hlubokém frézování i na méně tuhém stroji. Zušlechtění materiálu tělesa a zlepšení upínání destiček v lůžku zajišťují vysokou trvanlivost tělesa. Břitové destičky s povlaky CVD a PVD zajišťují zvýšení trvanlivosti nástroje při obrábění ocelí i litin, možnosti zvýšení posuvů i přesnosti a kvality obrobených povrchů. Frézy WEX využívají i přednosti povlaku Sumitomo Super ZX v široké nabídce destiček pro obrábění ocelí a litin. Vysoce výkonné čelní stopkové frézy Thunderbolt představují nový, mimořádně tenký diamantový povlak nazvaný Ultra Thin Nano Diamond. Kromě technické přednosti by měl uvedený povlak uživateli umožnit cenově efektivní výběr mezi nástroji s povlakem DLC nebo amorfním diamantovým povlakem a nástroji Crystallume se standardním dia povlakem pro obrábění grafitu.

Čelní stopková fréza Thunderbolt s mimořádně tenkým diamantovým povlakem (Crystallume)

Na rozdíl od DLC nebo amorfního diamantového povlaku nová povlakovací technologie vytváří na frézách Thunderbolt skutečný povlak krystalického diamantu, ale za cenu DLC. Nabídku čelních stopkových fréz doplnila novinka Mitsubishi M-Star a Diamond Star. Monolitní nástroje z jemnozrnného slinutého karbidu s povlakem MS jsou doporučovány pro obrábění všech druhů ocelí, vysokými řeznými rychlostmi i za sucha. M-Star jsou připraveny v rozsahu průměrů 1 až 12 mm, zatímco Diamond Star jen v palcové verzi 1/64 až 11/4". Optimální využití M-Star usnadňuje výběr z několika provedení různých úhlů kuželů, délek, úhlů šroubovice i poloměrů zaoblení rohů.

Čelní stopkové frézy M-Star/Diamond Star pro obrábění vysokými řeznými rychlostmi bez chlazení (Mitsubishi)

Vrtání a úpravy otvorů

Zvýšení kvality technologie výroby otvorů má zajistit nový progresivní šroubovitý vrták GEN3SYS, který na trh uvádí přední výrobce vrtacích systémů s vyměnitelnými břitovými destičkami Allied Machine (AMEC). Předností nástroje je nově patentovaná geometrie, která zajišťuje zlepšení úběru třísek, možnosti zvýšení řezných rychlostí i posuvů a vyšší trvanlivost. Optimální výkonnost vrtáku zajistí destičky ze dvou typů kvalitních slinutých karbidů, opatřené vlastním povlakem AM200.Stejný výrobce nabízí i široký sortiment vrtacích nástrojů. Např. vrtací systém T-A zahrnuje nástroje pro otvory průměru od 9,5 mm do 114 mm. Standardní vrtáky umožní vrtat otvory až do hloubky 32 D.

Šroubovité vrtáky GEN3SYS s novou geometrií zlepšující utváření třísek a využití progresivních řezných podmínek (Allied Machine)

Vrtací destičky AMEC T-A jsou připraveny v sedmi materiálových provedeních: 3x RO a čtyři druhy SK, s různými typy povlaků. Právě použití vyměnitelných břitových destiček umožnilo zvýšit kvalitu povrchu a přesnost rozměru vrtaných otvorů. Široká je i nabídka speciálních držáků a destiček pro systém T-A, např. délkové provedení XL a 3XL pro vrtání hlubokých otvorů, které umožní vrtání do délek nedosažitelných jinými výrobci. Pro vrtání korozivzdorných ocelí a jiných těžkoobrobitelných materiálů, v rozsahu O 3 až 20 mm, jsou nabízeny celokarbidové vrtáky ASC 320. Za revoluční technologickou změnu výrobce označuje novou nástrojovou řadu EcoCut, jejíž jeden nástroj je schopen provádět více operací. Konstrukce tohoto nástroje má umožnit vrtání, vyvrtávání, čelní zarovnávání a soustružení. Zajímavá je nabídka pomůcky Product Selector, která má uživateli usnadnit výběr vhodného nástroje pro konkrétní vrtací aplikaci. Interaktivní program provede uživatele jednoduchým procesem od zadání (průměr a délka díry, tvrdost vrtaného materiálu) až po stanovení typu vrtáku. Program je ve dvojím provedení (standardním a pro spec. nástroje Advanced QDS) dosažitelný na webových stránkách AMEC. Umožní zpracovat i konstrukční požadavky zákazníka, nekonvenční délky nástrojů nebo postupy v nejkratším možném čase.Nová konstrukce vrtáků TAW Mitsubishi nahrazuje pájené destičky vyměnitelnou řeznou hlavicí ze slinutého karbidu (jemnozrnný TP15) s povlakem Miracle. Tento povlak na bázi (Al,Ti)N se vyznačuje odolností proti otěru i tvoření nárůstků v důsledku vysoké stykové teploty, a proto jej výrobce doporučuje pro obrábění všech ocelí i litin. Konstrukční a materiálové provedení zaručuje nástroji řadu následujících předností:

- vlnový tvar břitu zlepšuje utváření třísek - pevnost břitu přispívá k jeho mimořádné trvanlivosti;

- vrubové spojení hlavice s tělesem zaručuje vysokou přesnost polohy a pevnost upnutí;

- vysoká odolnost tělesa s vnitřním vedením chladicího média - povrchová úprava tělesa z tepelně odolné speciální slitinové oceli zvyšuje odolnost proti korozi a abrazi;

- ekonomický provoz - vyloučeno přeostřování a obnova povlaku, více rozměrů hlavic lze připojit k jednomu držáku;

- snadná manipulace - výměna hlavice povolením jednoho šroubu.

Šroubovité vrtáky SMD s výměnnými řeznými hlavicemi ze slinutého karbidu (Sumitomo)

Funkční vlastnosti vrtáků TAW dokumentují výsledky praktického nasazení: při vrtání otvorů O 18 mm v mater. JIS S48C (200HB) na obráběcím centru, při vc = 70 m.min-1, f = 0,3 mm.ot-1, s vnitřním chlazením, bylo zaznamenáno zvýšení výkonu o 25 % (TAW 250 otvorů; konkurence 200 otvorů) v porovnání s konkurencí.S využitím povlaku Miracle firma Mitsubishi nově zařadila do nabídky vrtáky Miracle W Star 8 x D. Konstrukce břitu výrazně zlepšuje odvod třísek a zvyšuje trvanlivost nástroje. Přestože vrtání nevyžaduje vysoký tlak chladiva a není nutno zařazovat vyprazdňovací cyklus, lze docílit snížení doby vrtání až o 1/5 v porovnání s konvenčním nástrojem. Uvedené vrtáky jsou k dispozici v O od 3,2 do 12,7 mm.Zlepšit ekonomiku a přesnost vrtání otvorů má inovace vrtáků Sumitomo SMD s výměnnými řeznými hlavicemi ze slinutého karbidu. Vrták SMD je snadno smontovatelný, broušené spojovací plochy hlavice s tělesem zajišťují přesné a pevné spojení, provedené dvěma šrouby. Vysokou trvanlivost hlavic zajišťuje jemnozrnný slinutý karbid se speciálním povlakem ZX, tvořeným 2000 mikrovrstvami. Snížení nákladů a skladových zásob je docíleno využitím jednoho tělesa nástroje SMD z ušlechtilé oceli pro více velikostí řezných hlavic. Nabídka obsahuje SMD v rozsahu průměrů 14 až 23 mm pro vrtání délek 3D a 5D, s vedením chlazení v tělese vrtáku.Nástroje pro srážení a zahlubování, příp. zarovnání vnitřních čel otvorů (čel otvorů ústících do skříní a uzavřených prostorů) s typovým označením Erix BKSP připravila firma Maintech (Maintenance Technologies).

Vystružování nástroji s PKD ve slitinách hliníku s využitím minimálního nebo žádného chlazení (Unimerco)

Nástroje pracují v automatickém cyklu a umožní zkrátit čas obrábění na CNC až o 90 %, vyloučí nutnost zastavovat program, využívat ruční práci a provádět úpravy čel otvorů v omezeném prostoru. Jsou tvořeny tyčí s radiálně uloženým řezným nástrojem ve tvaru "křídla", který se při průchodu otvorem součásti zasune do vybrání tyče. Kromě uvedené novinky nabízí výrobce široký sortiment speciálních osových nástrojů Technicut pro výkonné obrábění těžkoobrobitelných materiálů (např. titanu, kompozitů apod.) na obráběcích centrech. Nové výstružníky s polykrystalickým diamantem (PKD) pro dokončování vývrtů pro ventily v hliníkových skříních vystavovala firma Unimerco. Jedná se o nástroje PKD pro hrubování a dokončování hladkých i stupňovitých otvorů s využitím minimálního množství maziva (MQL) nebo za sucha. K obrábění ventilových skříní s minimálními náklady je třeba optimální kombinace obráběcích strojů, řezných podmínek a nástrojů. Nabídka vychází z praxí ověřených zkušeností obrábění otvorů v širokém sortimentu materiálů. PKD nástroje jsou vhodné pro obrábění za sucha, s minimálním množstvím chladiva nebo i s konvenčním chlazením. Pro využití malého množství chladiva Unimerco zaručuje speciální provedení chladicích kanálků i řezné geometrie nástroje, které chladicí mlhu nebo olej přivedou přímo do oblasti řezání a přispějí i k optimálnímu odvodu třísek.

Honování flexibilními nástroji ATB (Osborn)

Základní předností představených výstružníků je mimořádná výkonnost. Na tu ukazují i výrobcem doporučené typické řezné parametry obrábění: řezná rychlost 6000 - 10 000 ot.min-1; posuv 0,2 - 0,4 mm.ot-1, což odpovídá posuvové rychlosti 1200 - 4000 mm.min-1. Praktické ověření mezních podmínek nasazení nových výstružníků při dokončování vývrtu bylo prováděno při rychlosti 1200 ot.min-1 a posuvu 0,5 mm.ot-1, tj. posuvové rychlosti 6 m.min-1. I zde ovšem platí, že volba řezných podmínek je výrazně závislá na velikosti i přesnosti dokončovaného otvoru a vlastnostech obráběného materiálu.Flexibilní honovací nástroje ATB na veletrhu doporučovala firma Osborn International k dokončovacím operacím vnitřních povrchů. Nástroj je tvořen "válcem" pružných vláken, na jejichž konci jsou upevněny abrazivní elementy. Speciální ohebná vlákna jsou samostředící a jsou konstruována tak, že vytváří tlak optimální pro honování otvorů. Tuhé abrazivní částice jsou pevně připojené ke konci vláken, takže nástroj je využitelný i pro odstraňování otřepů příčných otvorů nebo pro zaoblování hran. Výrobce osazuje nástroje ATB honovacími elementy z karbidu křemíku nebo oxidu hlinitého o zrnitosti 60 až 320. Doporučuje využít nový nástroj společně s řadou dalších vlastních výrobků (ATB Softtool) k dosažení bezchybného výsledku dokončení povrchu.

Vyvrtávací držáky s nastavitelnými vyměnitelnými břitovými destičkami (Big Kaiser)

Vyvrtávání

Provádět jedním nástrojem srážení různě skloněných hran umožní novinka společnosti Big Kaiser, která představila vyvrtávací hlavy TW Series vybavené držáky s nastavitelnou polohou vyměnitelných destiček. Tyto nové držáky, které odpovídají ISO standardům pro destičky ze slinutých karbidů, umožní nastavení libovolného úhlu sražení v rozmezí 150 až 750. Pro snadnější manipulaci je na tělese držáku vyznačena stupnice s dílky 150. Samostatně nabízené držáky, použitelné na vyvrtávacích hlavách Kaiser TW, jsou určeny pro srážení hran nebo lehké dokončovací vyvrtávání, kde je požadován speciální úhel sklonu obrobené plochy. Rozsah vyvrtávání s uvedeným rozmezím sklonu je od 58 do 205 mm. Výrobce nabízí možnost objednání i jiných úhlů sklonu a rozsahu průměrů vyvrtávání.Pro vyvrtávání hlubokých otvorů připravila firma Sumitomo nové vyvrtávací tyče X-Bar.

Vyvrtávací tyče X-BAR s tlumicím mechanismem pro obrábění hlubokých otvorů (Sumitomo)

Tyče X-Bar jsou vybaveny speciálním tlumicím mechanismem, který minimalizuje jejich chvění a zajistí obrábění s mimořádnou kvalitou dokončeného povrchu při vysoké trvanlivosti břitu. Uvedený nástroj je konstruován pro obrábění při velkém vyložení, takže zajistí vysokou kvalitu povrchu až do hloubky 6D. Tyče X-Bar jsou k dispozici v provedení celokarbidovém nebo ocelovém. Nový nástroj je vhodný i pro obrábění stupňovitých otvorů, dna hlubokých zahloubení, čel prohlubní a kopírování. Průměr stopky tyčí je v rozmezí 12,5 až 25,0 mm; všechny jsou vybaveny vnitřními kanálky pro chlazení; mohou být osazeny destičkami typu CCMT, TCMT a TPMT s více variantami utvářečů třísek, včetně nových tvarů ELU a ESU. Předností v praxi osvědčeného vyvrtávacího systému Komet M03 pro dokončovací operace je vysoce přesný seřizovací mechanismus, který zajistí přesnost nastavení průměru 0,002 mm.

Přesná stavitelná vyvrtávací hlava M03/Speed s vyměnitelnými držáky břitových destiček (Komet)

Přesné seřízení při kompenzaci opotřebení břitové destičky nebo změny nastavení průměru lze provádět snadno a přesně na nástroji upnutém ve vřetenu stroje. Po změně polohy destičky je automaticky prováděno vyvážení nástroje. Pro vyvrtávání otvorů v rozsahu průměrů 24,8 až 208 mm je k dispozici sedm velikostí nástrojových těles. Maximální přesnost při jejich výměně zaručuje spojení ABS. Pro dokončování větších průměrů (100 až 206 mm) jsou připraveny tři seřiditelné vyměnitelné můstky na základním tělese nástroje ABS63. Flexibilitu a novou kvalitu získaly vyvrtávací nástroje M03/Speed i díky vyměnitelným držákům břitových destiček. Pro vyvrtávání otvorů O 206 až 1000 mm nabízí Komet modulární nástroje. Velikostně široká nabídka standardních a výměnných nástrojových dílů umožní sestavit vyvrtávací hlavu M03 v souladu s požadavky zákazníků. Vyvrtávací souprava Techniks BohrSTAR se vyznačuje stabilní vysokou funkční přesností. Souprava sestává z dvanácti dílů a kromě základní hlavy obsahuje i šest vyvrtávacích tyčí, dva deskové nástavce s vložkou, deset destiček a všechny potřebné klíče.

Vyvrtávací souprava BohrSTAR pro rozsah Ø 7,8 – 170 mm s přesností 2,5 µm (Techniks)

Další nožové držáky lze zakoupit i jednotlivě. Obsluha BohrSTAR je jednoduchá, nevyžaduje speciální zacvičení a všechny komponenty jsou snadno smontovatelné. Charakteristika soupravy: rozsah průměrů vyvrtávání 7,8 - 170 mm, přesnost 2,5 µm, robustní konstrukce zajišťuje maximální tuhost, noniusový mechanismus AccuSET umožní nastavení rozměrové změny 2,5 µm, konstrukce spoje s kuželovým šroubem tlumí chvění nástroje. Předností jsou úspory na pořizovacích nákladech i zkrácení časů seřizování nástroje. Novou konstrukci integrální stopky v praxi zavedených přesných vyvrtávacích hlav přináší Big Kaiser EW2-50XL. Nové vyvrtávací hlavy připravené v několika variantách podle provedení vřeten se vyznačují menší délkou v porovnání s modulární sestavou vyvrtávací hlava/stopka. V případě kužele CAT40 je nástroj kratší o více než 8,5 mm. Takto zvýšená tuhost a zmenšená hmotnost umožní nástroji pracovat při vyšších řezných rychlostech a posuvech. Při použití osově upínaných vyvrtávacích hlav (O 2,000 - 54,000 mm) nebo stranově upínaných držáků s destičkami (O 80 - 152,000 mm) mohou být uvedené hlavy využívány pro přesné dokončovací vyvrtávání s velkým seřizovacím rozsahem. Seřizovací mechanismus má stupnici dělenou po 5 µm a s použitím nonia je přesnost nastavení 1,5 µm. Přídavné vybavení hlav EW2-50XL, které výrobce dodává, rozšíří možnosti jejich využití při klasickém i zpětném zahlubování, srážení hran a standardním soustružení.

Přesná vyvrtávací hlava EW2-50XL s novou konstrukcí integrální stopky (Big Kaiser)

Nástroje pro obrábění malých součástí

-1-1

Výroba závitů

- závitové frézy se šroubovitými drážkami pro výrobu závitů NPT/API v rozmezí průměrů 1,6 až 50,8 mm;

- závitové frézy s břitovými vyměnitelnými destičkami pro řezání závitů NPT/API o průměrech 25,4 až 508 mm.

Celokarbidové závitové frézy NPT/API (Emuge)

Nové frézy doplňují aplikační rozsah osvědčených programů Emuge Thread-Max a Thread-All.Progresivní metody broušení, používané při výrobě monolitních závitových fréz, zajišťují těmto frézám řadu předností - výkon, spolehlivost, univerzálnost i snadnou obsluhu. Kvalitní jemnozrnný slinutý karbid s povlakem TiCN zaručuje mimořádnou trvanlivost; konstrukce nástroje s více šroubovými drážkami eliminuje jeho chvění v řezu. U rozměrnějších fréz je provedena korekce profilu závitu k zajištění správného normovaného tvaru. Větší délky závitů, požadované u API provedení trubek, zajistí prodloužené frézovací profily. Tuhost, přesnost a spolehlivost, tzn. základní požadavky na řezání kuželových závitů, v plné míře splňují i závitové frézy s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Závitníky InnoForm pro tváření za studena (Emuge)

Těleso nástroje ze zušlechtěné nástrojové oceli je broušeno na CNC strojích, s upínacími stopkami Weldon nebo integrálním provedením u třech velikostí. Intenzivní vnitřní chlazení je vedeno přímo na břit, takže příznivě ovlivňuje trvanlivost nástroje, kvalitu povrchu závitu a odvod malých třísek. Břitové destičky z jemnozrnného karbidu s povlakem TiN nebo TiAlN mají přesně broušené povrchy břitu, což dovoluje větší úběry na zub a tím zvýšení výkonu řezání. K výrobě přesných a kvalitních závitů přispívá vhodná geometrie řezání s nižšími radiálními silami i přesná, stabilní poloha destičky v tělese. Čtyřbřité destičky lze rychle vyměňovat přímo na stroji. Světovou novinku představuje nová generace tvářecích závitníků Emuge InnoForm, které jsou optimalizovány pro specifické vlastnosti jednotlivých skupin obráběných materiálů, což umožnilo radikálně zvýšit výkon výroby závitů v porovnání se všemi konvenčními metodami. Unikátní tvar konstrukce, povlaky a provedení nástrojů InnoForm vytváří bezkonkurenční prostředek pro beztřískovou výrobu vnitřních závitů v širokém spektru materiálů.

Závitovací jednotky pro CNC stroje typu Swiss (Genevies Swiss)

Nová řada závitníků zahrnuje sedm optimalizovaných základních geometrií, z nichž každá je připravena v řadě tvarových provedení a počtu zubů s cílem zajistit maximální trvanlivost nástroje v dané aplikaci. InnoForm je schopen tvářet závity v mnoha materiálech, ve kterých dosud nebyla výroba závitů z hlediska technického nebo ekonomického možná. Všechny závitníky jsou opatřeny tvrdými otěruvzdornými povlaky a některá provedení také speciálními antiadhézními povlaky. Výrobce nabízí základní provedení tvářecích závitníků InnoForm s povlakem TiN pro oceli, dále nástroje pro tvárné slitiny hliníku a neželezné kovy (InnoForm - AL), pro použití v měkčích ocelích typ InnoForm - W, pro lité hliníkové slitiny InnoForm - GAL, závitník určený pro korozivzdorné oceli InnoForm - VA, pro houževnaté a vysoce pevné oceli a jejich slitiny InnoForm - Z a pro materiály s omezenými tvárnými vlastnostmi závitníky InnoForm - H. Předností závitníků InnoForm je:

- zvýšení trvanlivosti nástroje a výkonu řezání, např. v materiálu Ck45 je výkonnost vyšší až o 500 %;

- vynikající kvalita povrchu - hladký lesklý povrch závitu;

- zvýšená statická a dynamická pevnost závitu díky tvářecímu procesu za studena, který zachovává integritu zrn materiálu (zpevnění v oblasti kořene závitu);

- délka závitu není omezena požadavky na odvod třísek, což činí proces výroby mimořádně spolehlivým;

- vyloučení chyb úhlu hřbetu, běžných u řezaných závitů.

Monolitní povlakovaná závitová fréza TMLR pro obrábění malých součástí (Scientic Tools)

Nové závitníky Emuge jsou připraveny v ISO metrické řadě od hrubších závitů DIN 13 - M3 až M16 až po jemné závity DIN 13 od MF 8x1 do 16x1,5. Efektivní a rychlou výrobu vnějších dlouhých závitů na CNC soustružnických centrech typu Swiss má zajistit nová závitovací jednotka společnosti Genevies Swiss. Funkční část jednotky tvoří řezací prstenec osazený vyměnitelnými břitovými destičkami ze slinutého karbidu. Nástroj je vybaven i vodicím pouzdrem k podepření dlouhých součástí. Závity lze vyrobit na jeden průchod, což představuje velkou časovou úsporu, a tedy zvýšení produktivity procesu. Jednotka je připravena pro výrobu závitů s úhlem stoupání ±100 a s poměrem kol 1 : 1 zajistí provedení operace vyššími rychlostmi než jiné jednotky.Sadu závitových fréz TMLR (Long reach thread mill) vyrobených z jemnozrnného slinutého karbidu představila firma Scientic Tool. Nástroj speciální konstrukce je určen pro řezání vnitřních závitů především ve výrobě malých součástí, z materiálů dříve považovaných za obtížně obrobitelné nebo konvenčními metodami neobrobitelné. Geometrie nástroje zajišťuje malé boční tlaky při řezání, což vytváří příznivé podmínky při výrobě malých vnitřních závitů s extrémními poměry délky/průměru. Díky tomuto nástroji se podstatně zkrátí cyklus frézování závitů o délce 2 až 3D. Jemně vybroušený povrch břitu a povlak TiAlN zajišťují nástroji vysokou trvanlivost a vynikající kvalitu obrobeného povrchu.

Předseřizovací systém STP-35 EzVision pro nástroje větších délek (Big Kaiser)

Seřizování a upínání nástrojů

Předseřizovací nástrojové systémy STP-35 Basic a STP-35 EzVision představily jako nový společný výrobek firmy Speroni a Big Kaiser. Přístroje splňují nejvyšší požadavky na přesnost, zobrazují rozměry s rozlišením 0,001 mm a rozšiřují možnosti seřizování nástrojů v ose Z až na jejich délku 508 mm. Na rychlém měřicím systému lze seřizovat jakýkoliv nástroj. Ovládá a zobrazuje uspořádání nástroje i břitů na stejném monitoru jako Peroni PC řízený EzVision. Systém je vybaven skleněnými měřítky Heidenhein s velikostí dílku 1 µm. Tepelně stabilizované těleso přístroje z uměle stárnuté perlitické litiny zaručuje, že se nebude v průběhu času nebo teplotních změn deformovat - tím je splněn základní předpoklad pro časově neomezenou lineární přesnost a opakovatelnost. Digitální prostředek snímání odstraňuje potenciální chyby vznikající u ručních měřicích zařízení. Systém nespoléhá na práci operátora, ale na zaostřovací a vyrovnávací vlastnosti vlastní optiky.

TechnoSHRINK Ultra – nová generace zařízení pro upínání nástrojů tepelným smrštěním (Techniks)

To zaručuje opakovatelnou přesnost nastavení nástroje bez ohledu na změnu obsluhy. - Po vložení nástroje do vřetena STP-35 EzVision operátor nastaví maximální průměr přímým odečítáním digitálních hodnot a následné barevné klasifikaci na monitoru PC. Získání měřených hodnot je stejně snadné jako vyrovnání nástroje v zorném poli nebo použití jednoho z etalonů zákazníka. Počítač nahrazuje digitální odečítání běžné na mnoha typech předseřizovacích přístrojů a operátor se nemusí seznamovat s dvěma kontrolními postupy - digitálním odečítáním a monitorem počítače. Použití středicího boxu s indikátorem na EzVision je výhodné pro předseřízení skloněných (úhlových) řezů, např. při srážení hran nebo šikmém zahloubení. Může být také využit k výpočtu poloměru výstupních částí a úhlů. Prohlížení neprůhledných předloh, jeden z nejpopulárnějších nadstandardních prostředků STP-35, umožní osvětlením a zvětšením břitu snadnou kontrolu vad nebo deformací. Jako všechny nezávislé předseřizovací přístroje i nový inovovaný prostředek STP-35 zkrátí dobu seřízení nástroje, prodlouží produkční dobu obrábění a současně zvýší kvalitu vyráběných součástí.

Modulární systém Slim-Fit umožní výběr upnutí nástroje s využitím tepelného efektu nebo kleštiny v jednom držáku (Techniks).

Rozšiřování upínání řezných nástrojů do držáků s využitím tepelného efektu, které již využívá řada výrobců, vyžaduje technické přizpůsobení všech funkčních částí upínacího uzlu. Upnutí nástroje tepelným smrštěním zajišťuje vysoké upínací síly, minimální házení a je využitelné i u malého, ale přesného upínacího průměru. Příspěvkem k aplikaci uvedeného principu upínání jsou nové držáky s nejvyšší přesností a kvalitou materiálu, které představila firma Big Kaiser ve spojení s vlastním přístrojem Big Plus. Přesné držáky v rozměrech 6,4 až 25,4 mm v provedení CAT40 a 12,7 až 31,8 mm s kuželem CAT50 zaručují minimální házení bez snížení upínací síly. Tento způsob upínání zajišťuje vysokou tuhost a opakovatelnou přesnost, což je výhodné zejména při vyšších rychlostech úběru materiálu a projeví se vyšší přesností, zlepšenou kvalitou povrchu a vyšší trvanlivostí nástroje. Upínací systém Big Plus zajistí maximální přesnost polohy držáku ve vřetenu při použití automatické výměny nástrojů ze zásobníku a polohování nástrojového držáku s opakovatelnou přesností 1 µm. Novou generací zařízení pro upínání využívající tepelný efekt, které zajistí rychlou výměnu nástrojů bez tradičně vysokých nákladů, označuje výrobce Techniks novinku Techno SHRINK Ultra. Zařízení je bezpečnější než původní přístroje, poněvadž tepelná oblast je soustředěna do indukční hlavy a ochlazování se automaticky zapíná na konci teplotního cyklu, takže obsluha nemusí nástroj přemísťovat do chladicí stanice. Přednostmi zařízení jsou zvýšená bezpečnost provozu, úspora na pořizovacích nákladech, zvýšení trvanlivosti nástrojů ze slinutých karbidů o 400 % i více díky zvýšené tuhosti a přesnosti upínání.

Nástrojové držáky CoolFLEX, přizpůsobené pro dva systémy vnitřního chlazení (Techniks)

Charakteristika Techno SHRINK Ultra: výměna nástroje během 6 - 10 s, vyloučení manipulace s horkým nástrojem, stolní provedení usnadňující umístění, snadné programování pro nástroje RO i SK a všechny velikosti stopek, připojení na 220 V bez transformátoru a dílenský rozvod vzduchu pro chlazení. Modulární systém upínání nástrojů Techniks Slim-Fit umožňuje výběr upnutí řezného nástroje buď s využitím tepelného efektu, nebo kleštinového pouzdra bez výměny držáku. Novinka rozšiřuje praktické možnosti upínání v jednom nástrojovém držáku. Systém Slim-Fit zaručuje mimořádně přesné a tuhé upnutí bez užití kleštinových matic nebo momentových klíčů, maximální obvodové házení 5 µm, přesnost 0,0025 µm od kužele AT3 k upínací ploše kleštiny. Sestava je vyvážena při 18 000 ot.min-1 na G 2,5 a kvalita ověřena certifikací T.I.R. na přesnost a vyvážení. Flexibilní kleštinový systém Techniks lze označit za univerzální nástrojový upínací prostředek, u kterého stačí výběr vhodné kleštiny, uložení nástroje a upnutí utažením kleštinové matice. Kleštinové upínání je vhodné pro vrtání, frézování, vnitřní vedení chladicího média a vysokorychlostní aplikace. Speciální kleštiny DNA (Dead Nuts Accurate) jsou používány pro upínání malých vrtáků (? 6 mm). Systém sestává z přesného nástrojového držáku ER se speciální maticí "Power Coat", která zajišťuje velmi výkonné upnutí. To se příznivě projeví na trvanlivosti karbidových nástrojů a umožní provádět i operace lehčího frézování. Pro dosažení nejlepších výsledků výrobce doporučuje vždy upínat optimálním momentem vyvozeným momentovým klíčem, vyvarovat se překročení momentového zatížení, poněvadž hrozí poškození kleštiny i jejího uložení. Výrobce nabízí kleštiny v přesném a ultrapřesném provedení, ve velikostech od ER8 do ER40.

EzTribos systém pro upínání polygonálních nožových držáků (Big Kaiser)

Držáky jsou připraveny pro upnutí CAT, HSK, BT a ISO typy vřeten. Každý nástrojový držák má ověření o přesnosti a výsledku vyvažovací zkoušky, což dokumentuje jejich špičkovou kvalitu. Ekonomicky výhodné řešení nástrojových držáků, které malou úpravou umožní využití dvou systémů chlazení, předvedla firma Techniks jako novinkou CoolFLEX. Konstrukce těchto nožových držáků zajišťuje přechod od vnitřního chlazení vedeného vřetenem na systém chlazení DIN pouhým vyjmutím dvou šroubů. Řešení přináší velké úspory vyplývající z porovnání cen vřeten obou systémů chlazení. Držáky CoolFLEX jsou připraveny pro vřetena CAT40 a CAT50, v provedení kleštinového sklíčidla ER a držáku pro čelní stopkové frézy. Kleštinová sklíčidla velikosti ER16 až ER40 jsou vyvážena při 18 000 ot.min-1. Držáky stopkových fréz velikosti 6 mm až 32 mm jsou vyváženy při 10 000 ot.min-1. Výrobce dodává všechny držáky CoolFLEX v provedení pro vnitřní chlazení vřetenem s tím, že změnu na systém DIN si provede uživatel. Kleštinová sklíčidla jsou vybavena novou maticí "Power Coat", která zvětšuje upínací sílu na stopce nástroje až o 75 %. Systém Big Kaiser EzTribos je určen k automatickému nastavení a upínání polygonálních nožových držáků. Upínací zařízení je stálou částí předseřizovače a automaticky se přesouvá v upínacím rozsahu nástrojového držáku. Upínací tlak je vyvíjen ve třech bodech na polygonální držák, což umožní upravit tvar povrchu pro upnutí ve válcové díře. Po vložení nástroje se tlak uvolní, polygonální stopka se vrátí do původního stavu a nástroj je bezpečně upnut.§§§Při zpracovávání tohoto příspěvku jsme vycházeli zejména z materiálů dodaných jednotlivými vystavovateli do tiskového centra výstavy IMTS a z tiskových zpráv umístěných ve volně přístupné sekci Media Center na www.imts.com. Právě na tento zdroj nás odkazovali téměř všichni vystavovatelé při návštěvě jejich expozice a při žádosti o jejich tiskové materiály.

Ing. Zdeněk Novák

znovak@upcmail.cz

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 61208
Datum: 19. 12. 2006
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Seriál
Firmy
Související články
Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Kloubový robot uvnitř stroje

V oboru obráběcích strojů není potřeba japonskou společnost Okuma podrobně představovat. Je známá svým širokým sortimentem soustružnických, frézovacích a brousicích číslicově řízených obráběcích strojů. Nyní na trh přináší vlastní automatizační řešení v podobě robota Armroid.

Související články
Přesnost zvyšující produktivitu

Zakoupení obráběcího centra Pama umožnilo společnosti Tajmac-ZPS zvýšit nejen její celkovou produktivitu, ale také geometrickou přesnost při výrobě důležitých komponent pro její vícevřetenové automaty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Novinka z varnsdorfské líhně

Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

Pro větší efektivitu ve výrobě

Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

Československá stopa u nového rekordu

Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

Vlajková loď pětiosého obrábění

Český výrobce obráběcích strojů Kovosvit MAS v letošním roce slaví úspěch se svojí high-tech produkcí, zejména s pětiosými vertikálními obráběcími centry řady MCU. Tyto stroje se daří firmě umísťovat na náročné trhy Evropské unie i jinde ve světě, cenné reference sbírají především v leteckém průmyslu.

Optimalizace soustružení korozivzdorných ocelí

Použití korozivzdorných ocelí pro inženýrské aplikace vždy do určité míry vedlo k technickému paradoxu. Zatímco konstruktéři jsou nadmíru spokojeni s tím, jaké pevnostní vlastnosti a korozní odolnost tyto běžně používané materiály nabízejí, výrobní inženýři už jsou asi méně okouzleni jejich typickým deformačním zpevňováním a všeobecně špatnou obrobitelností. Avšak průmyslovými odvětvími, jako jsou výroba čerpadel a ventilů, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, automobilový a letecký průmysl, jsou součásti z korozivzdorných ocelí výslovně požadovány i nadále.

Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Efektivní likvidace obráběcích kapalin

Obráběcí emulze jsou klíčovým prvkem celé řady obráběcích procesů. Emulze zajišťují chlazení, odvod vznikajících třísek, dočasně pasivují obrobky v průběhu operací a mají spoustu dalších funkcí. Na konci životnosti emulze je nutné zajistit jejich likvidaci. Vyčerpané emulze jsou klasifikovány jako nebezpečný kapalný odpad, takže je nelze jednoduše vylít do kanalizace. Článek pojednává o možnostech likvidace obráběcích kapalin.

Robot s dvojitým uchopovačem zrychlil obsluhu CNC stroje

Osvald Jensen A/S je dánská rodinná firma dodávající strojírenské produkty pod vlastní značkou. Ve své továrně v Dánsku firma vyvíjí a vyrábí součástky do převodovek pro široké spektrum využití. Zaměřuje se na produkci vysoce kvalitních šnekových převodovek, převodových ústrojí a ozubených kol nejrůznějších velikostí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit