Témata
Reklama

Přesnost zvyšující produktivitu

Zakoupení obráběcího centra Pama umožnilo společnosti Tajmac-ZPS zvýšit nejen její celkovou produktivitu, ale také geometrickou přesnost při výrobě důležitých komponent pro její vícevřetenové automaty.

Z historie je ověřeno, že spojením různých přístupů a kultur často vznikají zajímavé projekty, které velmi dobře obstojí na trhu.

Tajmac-ZPS je součástí skupiny Tajmac Group, jejímiž členy je v současnosti mnoho různých společností působících v rozmanitých oborech po celém světě. Tato skupina vznikla sloučením dvou společností. Firmu Tajmac založil ve třicátých letech dvacátého století Amedeo Tajariol. Česká společnost ZPS působí již sto let jako výrobce nástrojů. Ačkoli se od sebe tyto společnosti liší, byly schopny propojit se tak dokonale, že mohou nabízet svým zákazníkům více než 35 různých typů strojů, kdy zaměření na detaily u jednotlivých typů je shodné a stejná je také kvalita produktů. „Skupina Tajmac Group, holdingová společnost s celkovým počtem 1 500 zaměstnanců, zaštiťuje veškeré podnikatelské aktivity. Navzdory své velikosti zůstala firma Tajmac-ZPS rodinnou firmou se všemi výhodami, které takové uspořádání nabízí,“ vysvětluje Michele Tajariol, generální ředitel společnosti Tajmac-ZPS a vnuk zakladatele Amedea Tajariola. „V českých závodech vyrábíme nejrůznější typy obráběcích strojů v několika produktových řadách. Našim zákazníkům nabízíme především obráběcí centra, dlouhotočné automaty a vícevřetenové automaty.“

Vysoká kvalita výrobků firmy vyžaduje velice přesné vybavení, a proto byla pozornost při výběru nového vybavení zaměřena na italskou společnost.

Reklama
Reklama
Kvůli složitosti vyráběných dílů v Tajmac-ZPS bylo u starších strojů nutné provádět pět či šest druhotných operací. Obráběcí centrum Speedmat HP od společnosti Pama umožnilo snížit procesní kontroly a počet upnutí pouze na jedno při současném dodržování vysokého standardu.

Italská přesnost

Stroje společnosti Tajmac-ZPS jsou konstruovány pro dlouhou a produktivní životnost. Všechny mají litinový podstavec, který poskytuje tradiční pevnost a umožňuje soustruhům vysokou rychlost obrábění při minimalizaci vibrací. To má zřejmé výhody s ohledem na kvalitu povrchu obráběných dílů.

Jak uvádí Michele Tajariol: „Naše stroje patří do vyšší třídy – naši zákazníci nás znají a jsou si vědomi vysoké kvality strojů, které pořizují. Pro garanci takové kvality je nezbytné, abychom disponovali vybavením, které bude moci vyrobit komponenty našich strojů s vysokou přesností. Když jsme dosáhli bodu, kde naše stávající vybavení již nebylo schopno dostát našim požadavkům na kvalitu, hledali jsme firmu, která nám pomůže v procesu výroby velkých a komplexních dílů. Poté, co jsme prověřili rozličné návrhy, padla volba na společnost Pama a její výrobky. Naše rozhodování ulehčila skutečnost, že tato společnost disponovala profesionály i léty zkušeností v našem oboru vícevřetenových soustružnických automatů. Zvolili jsme stroj Speedmat HP, multifunkční CNC obráběcí horizontální centrum vhodné k obrábění složitých materiálů i pro operace vyžadující vysokou přesnost.“ Na stroji lze obrábět díly o rozměru až 4 600 mm a hmotnosti až 35 tun (v závislosti na zvoleném modelu).

Stroj firmy Pama v Tajmac-ZPS slouží pro výrobu dvou komponent automatického soustruhu, a to krytu převodovky a nosné konstrukce bubnu, které jsou vysoké přibližně jeden a půl metru.


„Stroj firmy Pama jsme vybrali pro výrobu dvou komponent automatického soustružnického soustruhu, a to krytu převodovky a nosné konstrukce bubnu, které jsou vysoké přibližně metr a půl. Úroveň přesnosti, které jsme schopni dosáhnout pomocí obráběcího centra Speedmat HP, představovala skutečně výraznou změnu kvality, což nám umožnilo vyhnout se dodatečným nákladům spojeným s opracováním dílů.“ Tento stroj přináší hmatatelné výhody především při finálních operacích – dosahuje přesnosti, která je v řádu dvou setin milimetru, což vedlo k výraznému snížení procesních kontrol.

„Z důvodu složitosti námi vyráběných dílů jsme u starších strojů museli provádět pět či šest druhotných operací. Obráběcí centrum Speedmat HP od společnosti Pama nám umožnilo snížit procesní kontroly a počet upnutí pouze na jedno, přičemž je stále dodržován vysoký standard, který je pro naše produkty nezbytný.“
Jedná se o úspěšné partnerství, kde jsou obě strany schopny komunikovat a vyměňovat si zkušenosti tak, aby dosahovaly cíle, který si stanovily – vynikající kvality za všech okolností. Velmi důležitá pro dosahování tohoto výsledku je konstrukce obráběcího centra Speedmat HP, která garantuje stejnou přesnost kdekoli v pracovním prostoru se stabilním výkonem a krouticím momentem vřetena.

Partnerství, které funguje

Při volbě stroje byla jednou ze zásadních priorit společnosti Tajmac-ZPS schopnost provádět potřebné operace s požadovanou přesnosti, a to za současného udržení flexibility.

Kromě toho, že stroj byl dodán včas, jak bylo slíbeno, nabídla firma Pama společnosti Tajmac-ZPS také školení operátorů zaměřené na správné používání stroje, aby jeho potenciál byl využíván plně, bez jakýchkoli komplikací nebo nedorozumění způsobených novou technologií.

„Jsme spokojeni se servisem, který nám byl poskytnut pro optimální zacházení se strojem. Pro dosahování vysokého standardu, který jsme si stanovili, nestačí pouze stroj nejvyšší kvality, ale všichni, včetně operátorů, musejí být schopni nový nástroj využívat v maximální míře. V opačném případě bychom mohli dosahovat neuspokojivých výsledků nebo bychom mohli zabřednout do technických potíží, které by ovlivnily naši výrobu. Tomu jsme se vyhnuli díky profesionálnímu přístupu společnosti Pama, a to jak z hlediska technického, tak i díky jejím pracovníkům.“

Článek byl převzat z Pama Journal 2019, dodání stroje zprostředkovala firma MRM Machinery, která je výhradním zástupcem společnosti Pama pro Českou republiku a Slovensko.

Vendula Švajková

svajkova@mrm-machinery.cz

MRM: https://mrm-machinery.cz/

PAMA: https://mrm-machinery.cz/cnc-stroje/pama/

Reklama
Související články
Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Související články
Kloubový robot uvnitř stroje

V oboru obráběcích strojů není potřeba japonskou společnost Okuma podrobně představovat. Je známá svým širokým sortimentem soustružnických, frézovacích a brousicích číslicově řízených obráběcích strojů. Nyní na trh přináší vlastní automatizační řešení v podobě robota Armroid.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Novinka z varnsdorfské líhně

Přední evropský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, letos představil nečekanou novinku, která významně rozšiřuje nabídku výkonných obráběcích strojů z varnsdorfské líhně.

Československá stopa u nového rekordu

Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

Pro větší efektivitu ve výrobě

Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

Vlajková loď pětiosého obrábění

Český výrobce obráběcích strojů Kovosvit MAS v letošním roce slaví úspěch se svojí high-tech produkcí, zejména s pětiosými vertikálními obráběcími centry řady MCU. Tyto stroje se daří firmě umísťovat na náročné trhy Evropské unie i jinde ve světě, cenné reference sbírají především v leteckém průmyslu.

Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

Optimalizace soustružení korozivzdorných ocelí

Použití korozivzdorných ocelí pro inženýrské aplikace vždy do určité míry vedlo k technickému paradoxu. Zatímco konstruktéři jsou nadmíru spokojeni s tím, jaké pevnostní vlastnosti a korozní odolnost tyto běžně používané materiály nabízejí, výrobní inženýři už jsou asi méně okouzleni jejich typickým deformačním zpevňováním a všeobecně špatnou obrobitelností. Avšak průmyslovými odvětvími, jako jsou výroba čerpadel a ventilů, výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, automobilový a letecký průmysl, jsou součásti z korozivzdorných ocelí výslovně požadovány i nadále.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Efektivní likvidace obráběcích kapalin

Obráběcí emulze jsou klíčovým prvkem celé řady obráběcích procesů. Emulze zajišťují chlazení, odvod vznikajících třísek, dočasně pasivují obrobky v průběhu operací a mají spoustu dalších funkcí. Na konci životnosti emulze je nutné zajistit jejich likvidaci. Vyčerpané emulze jsou klasifikovány jako nebezpečný kapalný odpad, takže je nelze jednoduše vylít do kanalizace. Článek pojednává o možnostech likvidace obráběcích kapalin.

Multifunkční obráběcí centra

Tento typ obráběcích center patří do bouřlivě se rozvíjející skupiny CNC obráběcích strojů. Představuje typ obráběcího stroje, který reflektuje rostoucí požadavky uživatelů na obrobení součásti při jednom upnutí. Ve své podstatě jde o CNC stroje sdružující dvě základní operace třískového obrábění, a sice soustružení a frézování, do jednoho stroje. Kromě tohoto atributu mají tyto stroje i jiné vlastnosti, které budeme dále diskutovat.

Výměna čelistí do 50 sekund

Strojírenské firmy, které potřebují obrábět široké spektrum dílů, mají nyní k dispozici nové silové sklíčidlo Duro-A RC od firmy Röhm, které umožňuje výměnu, přemístění nebo obrácení čelistí za méně než 50 sekund.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit