Témata
Reklama

Přesnost zvyšující produktivitu

Zakoupení obráběcího centra Pama umožnilo společnosti Tajmac-ZPS zvýšit nejen její celkovou produktivitu, ale také geometrickou přesnost při výrobě důležitých komponent pro její vícevřetenové automaty.

Z historie je ověřeno, že spojením různých přístupů a kultur často vznikají zajímavé projekty, které velmi dobře obstojí na trhu.

Tajmac-ZPS je součástí skupiny Tajmac Group, jejímiž členy je v současnosti mnoho různých společností působících v rozmanitých oborech po celém světě. Tato skupina vznikla sloučením dvou společností. Firmu Tajmac založil ve třicátých letech dvacátého století Amedeo Tajariol. Česká společnost ZPS působí již sto let jako výrobce nástrojů. Ačkoli se od sebe tyto společnosti liší, byly schopny propojit se tak dokonale, že mohou nabízet svým zákazníkům více než 35 různých typů strojů, kdy zaměření na detaily u jednotlivých typů je shodné a stejná je také kvalita produktů. „Skupina Tajmac Group, holdingová společnost s celkovým počtem 1 500 zaměstnanců, zaštiťuje veškeré podnikatelské aktivity. Navzdory své velikosti zůstala firma Tajmac-ZPS rodinnou firmou se všemi výhodami, které takové uspořádání nabízí,“ vysvětluje Michele Tajariol, generální ředitel společnosti Tajmac-ZPS a vnuk zakladatele Amedea Tajariola. „V českých závodech vyrábíme nejrůznější typy obráběcích strojů v několika produktových řadách. Našim zákazníkům nabízíme především obráběcí centra, dlouhotočné automaty a vícevřetenové automaty.“

Vysoká kvalita výrobků firmy vyžaduje velice přesné vybavení, a proto byla pozornost při výběru nového vybavení zaměřena na italskou společnost.

Reklama
Reklama
Kvůli složitosti vyráběných dílů v Tajmac-ZPS bylo u starších strojů nutné provádět pět či šest druhotných operací. Obráběcí centrum Speedmat HP od společnosti Pama umožnilo snížit procesní kontroly a počet upnutí pouze na jedno při současném dodržování vysokého standardu.

Italská přesnost

Stroje společnosti Tajmac-ZPS jsou konstruovány pro dlouhou a produktivní životnost. Všechny mají litinový podstavec, který poskytuje tradiční pevnost a umožňuje soustruhům vysokou rychlost obrábění při minimalizaci vibrací. To má zřejmé výhody s ohledem na kvalitu povrchu obráběných dílů.

Jak uvádí Michele Tajariol: „Naše stroje patří do vyšší třídy – naši zákazníci nás znají a jsou si vědomi vysoké kvality strojů, které pořizují. Pro garanci takové kvality je nezbytné, abychom disponovali vybavením, které bude moci vyrobit komponenty našich strojů s vysokou přesností. Když jsme dosáhli bodu, kde naše stávající vybavení již nebylo schopno dostát našim požadavkům na kvalitu, hledali jsme firmu, která nám pomůže v procesu výroby velkých a komplexních dílů. Poté, co jsme prověřili rozličné návrhy, padla volba na společnost Pama a její výrobky. Naše rozhodování ulehčila skutečnost, že tato společnost disponovala profesionály i léty zkušeností v našem oboru vícevřetenových soustružnických automatů. Zvolili jsme stroj Speedmat HP, multifunkční CNC obráběcí horizontální centrum vhodné k obrábění složitých materiálů i pro operace vyžadující vysokou přesnost.“ Na stroji lze obrábět díly o rozměru až 4 600 mm a hmotnosti až 35 tun (v závislosti na zvoleném modelu).

Stroj firmy Pama v Tajmac-ZPS slouží pro výrobu dvou komponent automatického soustruhu, a to krytu převodovky a nosné konstrukce bubnu, které jsou vysoké přibližně jeden a půl metru.


„Stroj firmy Pama jsme vybrali pro výrobu dvou komponent automatického soustružnického soustruhu, a to krytu převodovky a nosné konstrukce bubnu, které jsou vysoké přibližně metr a půl. Úroveň přesnosti, které jsme schopni dosáhnout pomocí obráběcího centra Speedmat HP, představovala skutečně výraznou změnu kvality, což nám umožnilo vyhnout se dodatečným nákladům spojeným s opracováním dílů.“ Tento stroj přináší hmatatelné výhody především při finálních operacích – dosahuje přesnosti, která je v řádu dvou setin milimetru, což vedlo k výraznému snížení procesních kontrol.

„Z důvodu složitosti námi vyráběných dílů jsme u starších strojů museli provádět pět či šest druhotných operací. Obráběcí centrum Speedmat HP od společnosti Pama nám umožnilo snížit procesní kontroly a počet upnutí pouze na jedno, přičemž je stále dodržován vysoký standard, který je pro naše produkty nezbytný.“
Jedná se o úspěšné partnerství, kde jsou obě strany schopny komunikovat a vyměňovat si zkušenosti tak, aby dosahovaly cíle, který si stanovily – vynikající kvality za všech okolností. Velmi důležitá pro dosahování tohoto výsledku je konstrukce obráběcího centra Speedmat HP, která garantuje stejnou přesnost kdekoli v pracovním prostoru se stabilním výkonem a krouticím momentem vřetena.

Partnerství, které funguje

Při volbě stroje byla jednou ze zásadních priorit společnosti Tajmac-ZPS schopnost provádět potřebné operace s požadovanou přesnosti, a to za současného udržení flexibility.

Kromě toho, že stroj byl dodán včas, jak bylo slíbeno, nabídla firma Pama společnosti Tajmac-ZPS také školení operátorů zaměřené na správné používání stroje, aby jeho potenciál byl využíván plně, bez jakýchkoli komplikací nebo nedorozumění způsobených novou technologií.

„Jsme spokojeni se servisem, který nám byl poskytnut pro optimální zacházení se strojem. Pro dosahování vysokého standardu, který jsme si stanovili, nestačí pouze stroj nejvyšší kvality, ale všichni, včetně operátorů, musejí být schopni nový nástroj využívat v maximální míře. V opačném případě bychom mohli dosahovat neuspokojivých výsledků nebo bychom mohli zabřednout do technických potíží, které by ovlivnily naši výrobu. Tomu jsme se vyhnuli díky profesionálnímu přístupu společnosti Pama, a to jak z hlediska technického, tak i díky jejím pracovníkům.“

Článek byl převzat z Pama Journal 2019, dodání stroje zprostředkovala firma MRM Machinery, která je výhradním zástupcem společnosti Pama pro Českou republiku a Slovensko.

Vendula Švajková

svajkova@mrm-machinery.cz

MRM: https://mrm-machinery.cz/

PAMA: https://mrm-machinery.cz/cnc-stroje/pama/

Reklama
Související články
Bezobslužná výroba forem rychle a přesně

Požadavky na výrobce nástrojů pro vstřikování plastových dílců rostou kontinuálně, současně se zvyšuje tlak na ceny ze zemí s nízkými mzdami. Pro výrobu těchto nástrojů jsou proto vyžadovány obráběcí stroje, které jsou vysoce produktivní i velmi přesné, aby bylo možné snížit náklady na opravu zmetků a rychle splnit přání zákazníků. Kromě toho musí "ladit" podpora ze strany výrobce stroje.

Vysoce výkonné vrtání kovaných dílů

Kované ocelové díly se často používají v aplikacích s vysokými požadavky na pevnost a spolehlivost, jako jsou např. oka ojí pro zemědělské stroje. U těchto dílů jsou kladeny požadavky na vysokou pevnost a tvrdost, což kovaná ocel splňuje. A pro obrábění těchto materiálů jsou samozřejmě třeba vysokovýkonné stroje.

Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Související články
Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Alternativa k aditivním technologiím

Kdo rychle potřebuje nějaký prototyp, tomu doporučuje výrobce strojů Röders z německého Soltau místo výroby s následným leštěním vyfrézovat model z celého bloku hliníku. "To jde mnohem rychleji," říká vedoucí prodeje Dr.-Ing. Oliver Gossel. Jak lze tímto způsobem vyrobit držák na mobil za 30 minut - a to dokonce s vysoce lesklým povrchem - demonstruje Röders na svém stroji RXP601 s použitím 6 mm diamantové frézy od firmy Horn.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Nový rekord v HPC frézování

Společnosti Chiron a Gühring, výrobce strojů a specialista na nástroje, společně dosáhly významného rekordu v oblasti vysokovýkonného frézování: 1 000 cm3 oceli (16MnCr5) bylo obrobeno za 60 sekund. To představuje úběr osmi kilogramů oceli za minutu. A také extrémní třískový objem v čase a enormní posuv.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Kde se svět točí kolem kotouče

Moderní výrobní závody sázejí na stroje, které vyžadují minimální počet manuálních operací a nepříliš intenzivní personální dohled. Pojmem, který symbolizuje optimální propojení nejmodernější technologie s výkonností, je automatizace.

Nová obráběcí centra na veletrhu EMO

Z obráběcích center představených na EMO 2019 představujeme několik novinek společností Hwacheon a Takisawa Japan zaměřených na produktivitu, přesnost, kvalitu a automatizaci.

Efektivita a maximální dynamika

Jedinečný koncept, možnost frézovat a vrtat bez nového upínání, a především vysoká procesní jistota při maximální přesnosti. Tyto přednosti udělaly věrného zákazníka firmy Grob i ze společnosti Hetec sídlící v německém Breidenbachu.

Kloubový robot uvnitř stroje

V oboru obráběcích strojů není potřeba japonskou společnost Okuma podrobně představovat. Je známá svým širokým sortimentem soustružnických, frézovacích a brousicích číslicově řízených obráběcích strojů. Nyní na trh přináší vlastní automatizační řešení v podobě robota Armroid.

Vždy přímo na místě

Čerpadla Spandau Pumpen dopravují chladicí kapalinu do obráběcích strojů v závodě SKF Lubrication Systems v České republice.

Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit