Témata
Reklama

Obráběcí stroje na IMTS 2006 Chicago

Další z našich monotematických reportáží z chicagského veletrhu obráběcích a tvářecích strojů a komponent IMTS 2006 je zaměřena na oblast obráběcích strojů. Ty byly v převážné míře vystaveny v největší hale A, nacházející se v jižní budově.

Tento článek je součástí seriálu:
Světové veletrhy obráběcí techniky
Díly
Prof. Jiří Marek

Je profesorem na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. Zastával manažerské pozice ve výrobních společnostech Toshulin, KŠ Kuřim a TOS Kuřim. V praktické a pedagogické činnosti je zaměřen především na konstrukci obráběcích strojů a obráběcích center pro rotační i nerotační obrobky, teorii konstrukčního procesu a životního cyklu produktu a v neposlední řadě na systémovou metodologii. Jeho dlouholetou snahou je spojovat teorii s praxí do vzájemně se respektujícího celku. Je členem řady odborných organizací, členem redakční rady MM Průmyslového spektra a spoluzakladatelem MM Science Journal. Je autorem celé řady monografií, mj. i legendární knižní edice Konstrukce CNC obráběcích strojů (MM publishing).

Lubomír W. Novotný

Vystudoval konstrukci obráběcích strojů na FSI VUT v Brně. Zde rovněž absolvoval nástavbové studium Technického znalectví a obhájil disertační práci. Více než 16 let pracuje ve firmě Toshulin, a. s., kde se nejprve věnoval konstrukčním a vývojovým činnostem, inovacím, pevnostním výpočtům a byl několik let vedoucím detašovaného pracoviště a oddělení Vývojové projekty této firmy. Šest let je vedoucím úseku Technická podpora prodeje. Vedle hlavních profesních činností byl asistentem Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT v Brně, vedoucí a oponent diplomových a disertačních prací, a je spolupracovníkem a přednášejícím na dalších moravských technických a ekonomických vysokých školách, dopisovatelem významných vydavatelství technických publikací a poradcem firem pro oblast dodávek CAD/FEM software. Aktuálně je například činný ve výkonném výboru Společnost pro obráběcí stroje či pracovní skupině „Metodika mapování budoucích kompetencí - KOMPETENCE 4.0“ při MPSV.

Jednu z nejrozsáhlejších expozic zde měl kalifornský výrobce Haas, který vystavoval 45 plně pracujících strojů. Jen spotřeba surovin a energie v jeho expozici činila 30 tun kovového materiálu a 2500 galonů řezné kapaliny a dodávaný elektrický proud v jeden okamžik přesáhl hodnotu 3000 A.

Reklama
Reklama
Reklama
Show se konala v hale A (jižní budova), v hale B (severní budova) a v hale D a E (u Michiganského jezera). Cizinci měli již tradičně vstup zdarma.
Z relaxačního prostoru pro návštěvníky ve východní části výstavního komplexu McCormick Place, bezprostředně sousedící s Michiganským jezerem a nazvané Lakeside Centre, je nádherný výhled na chicagské panoráma.

Job Shop

Pojem Job Shop je v České republice často vykládán nesprávně. O co se jedná? Mnohé dílny nepotřebují jednoúčelový a customizovaný obráběcí proces - potřebují proces, který jim umožňuje rychle reagovat a dodat malý počet obrobků na základě včasných dodávek. To se však netýká pouze dílen. Výrobní podniky si v narůstající míře uvědomují, že je nutné přizpůsobit se velmi krátkým lhůtám mezi zadáním objednávky a jejím plněním, malým výrobním dávkám a narůstajícímu výskytu speciálních prací - právě takových, jako jsou dílenské práce. O jaké dílny se jedná? 299 amerických dílen odpovědělo na průzkum časopisu American Machinist a poskytlo základní informace, které vedly k níže uvedeným úvahám. Respondenti průzkumu představují významný průřez americkým průmyslem. Některé dílny jsou malé, s prodejem méně než 1 milion dolarů za rok, a jejich činnosti provádí jedna osoba. Jiné dílny jsou velké, s prodejem přesahujícím 200 milionů dolarů za rok a mající více než 200 dílenských zaměstnanců. Dílny, které představují horních 20 procent, procházejí přes různé velikostní rozdíly a jdou napříč zeměpisnými hranicemi. Jsou to dílny pracující na zisk (Job Shop), smluvní dílny a dílny určené pro vlastní potřebu, umístěné po celých Spojených státech, od Massachusetts až po Kalifornii, od Floridy až po stát Washington. Jejich společným prvkem je to, že obrábí kovy na obráběcích strojích ve světě, kde vládne vysoká konkurence.

Pětiosé obrábění bylo v minulosti doménou pouze bohatých a odvážných společností. IMTS jednoznačně potvrdila, že v současnosti se již používá zcela běžně a stává se standardem. Je preferován přenos součásti od návrhu přímo do řídicího systému stroje a simulace obrábění přímo na obrazovce, a to i v běžné masové produkci. Toto bylo aplikováno ne všech typech obráběcích strojů.

12 klíčových indikátorů pro posouzení Job Shopů

1. Míra fluktuace zaměstnanců (měřeno jako procento zaměstnanosti).

2. Prostoje způsobené zraněním nebo nemocí (měřeno jako počet případů, nikoliv jako dny prostoje).

3. Průměrné výrobní náklady na jednu jednotku, kromě nakoupeného materiálu.

4. Průměrná doba strojního cyklu (v minutách - pro nejtypičtější produkty daného výrobce).

5. Průměrná doba seřizování (v hodinách nebo minutách).

6. Míra včasného dokončení (procento).

7. Výtěžek z konečných hotových produktů první jakosti (procento).

8. Náklady na zmetky a předělávky (jako procento z celkového výnosu).

9. Výnos dílny v "člověkohodinách" (zahrnuje veškerý placený čas, včetně dovolené, dnů nemoci atd.).

10. Celková doba provozuschopnosti stroje (doba, po kterou stroje vyrábějí, jako procento celkových naplánovaných provozních hodin).

11. Disponibilita stroje (doba, po kterou se stroje používají nebo jsou připravené k použití, jako procento celkových naplánovaných provozních hodin).

12. Procento údržby strojního zařízení, která je reaktivní.

Druhy Job Shopů

Dílny pracující na zisk - dílny, ve kterých je obrábění kovů primárním zdrojem výnosů.

 • 88,7 % méně než 10 milionů dolarů ročně.
 • 1 % více než 51 milionů dolarů.
 • Průměrný počet dílenských zaměstnanců je 25.
 • 33 % z horních 20 %.
 • 77,1 % mezi 1 milionem a 50 miliony dolarů.
 • 4,2 % více než 51 milionů dolarů.
 • Průměrný počet dílenských zaměstnanců je 77.
 • 27,5 % z horních 20 %.
 • 61,3 % mezi 1 milionem a 50 miliony dolarů.
 • 18,8 % více než 51 milionů dolarů.
 • Průměrný počet dílenských zaměstnanců je 106.
 • 39,2 % z horních 20 %.
 • Technologické trendy

  Trh s obráběcími stroji v současné době silně expanduje a zákazníci investují, což vede ke zvýšenému výkonu výrobců, ale i ke kratší době dodávky a stlačování cen a zisků. Společnosti produkující obráběcí stroje musí držet krok s těmito požadavky, jinak přestanou na trhu existovat. To se neodehrává pouze v oblasti duševní činnosti, ale i v oblasti technologií strojů, které vyrábí obráběcí stroje pro zákazníka. Výrobní produktivita se v USA zvedla o 62 %, zatímco služby obyvatelstvu pouze o 28 %. Náklady na materiál a suroviny dramaticky stoupají stejně jako náklady na energie. Tyto podmínky signalizují, že výrobci musí vykonat tvrdší kus práce, aby udrželi krok se světovým trhem. Výstava jednoznačně ukázala trendy směřující ke kombinovanému obrábění více technologiemi třískového obrábění včetně pětiosého obrábění.

  Pro simultánní pětiosé obrábění v kombinaci s vysoce precizním naklápěcím stolem je určen stroj Variaxis 630-5X-II.
  Základní filozofií strojů Integrex e1060V/8II RAM je „done in done“.

  Exponáty na IMTS 2006

  Největší portfolio typů a rozměrů obráběcích strojů jako vždy prezentovala ve svém velkoryse pojatém stánku společnost Mazak. Pro Teruyukiho Yamazakiho, předsedu mateřské společnosti Yamazaki Mazak Corporation, představuje umístění stánku dosažení cíle, o který jeho společnost usiluje od té doby, co Mazak exportoval v roce 1968 svůj první obráběcí stroj do Spojených států. "Trh ve Spojených státech vždy byl a je pro moji společnost velmi důležitý. Od mých počátečních dnů práce v původní firmě společně s mým otcem ve městě Nagoja v Japonsku jsem věděl, že společnost může být úspěšná pouze v tom případě, když budeme moci naše stroje prodávat ve Spojených státech," řekl T. Yamazaki.Pan Yamazaki je obzvláště hrdý na umístění firemního stánku na výstavě, protože věří, že takové exkluzivní místo by na přední americké obchodní výstavě výrobní technologie mělo být obsazeno americkým výrobcem obráběcích strojů.

  Obráběcí centrum Index G250 Rational je určen pro flexibilní výrobní úkoly.
  Vícevřetenový soustruh Index MS 52 G má šest plně řiditelných CNC vřeten.

  "Mazak staví obráběcí stroje ve Florence v Kentucky od roku 1974," zdůraznil pan Yamazaki a dodal, že Mazak tam od té doby čtrnáctkrát rozšířil své výrobní možnosti a zařízení, s celkovými investicemi 170 milionů dolarů.Výrobní základna Mazak v USA působí jako plně podřízená pobočka mateřské společnosti a má svoji vlastní strukturu řízení, v jejímž čele stojí Brian Papke. "Společnost v USA není pouze satelitní závod," vysvětlil Papke. "Konstruujeme, vyrábíme a nabízíme obráběcí stroje v Kentucky a prodáváme je po celém světě." Souhlasí s panem Yamazakim, že pro firmu Mazak, jako výrobce obráběcích strojů v USA a člena AMT, je vhodné umístění firemního stánku ve středu první řady na IMTS. Pokročilé konstrukční rysy stroje Variaxis 630-5X-II přispěly k větší technologické efektivitě při třískovém obrábění. Jedná se zejména o nově navrženou hlavu s vestavěným elektrovřetenem s otáčkami 18 000 min-1 a o výkonu 30 kW. Rychloposuv 52 m.min-1 ve všech třech lineárních osách X, Y a Z dělá z tohoto stroje rychlý a výkonný stroj. Otáčení obrobku může být realizováno na otočně sklopném stolu, který rovněž dovoluje obráběnou součást soustružit. Nástroj může být vyměněn od třísky ke třísce za 3,6 s, a to ze zásobníku nástrojů o 40 místech. Zpracování velkého množství dat obstarává při vysoce precizním simultánním řízení pěti os nový řídicí systém Mazatrol Matrix CNC.

  Stroj NMV5000 DCG byl hlavním exponátem firmy Mori Seiki a byl poprvé představen právě na letošním veletrhu IMTS.
  Stroj NMV5000 DCG byl hlavním exponátem firmy Mori Seiki a byl poprvé představen právě na letošním veletrhu IMTS.

  Nové softwarové schopnosti Mazatrolu Matrix umožňují obsluze snadnější a rychlejší programování. Vizuální 3D simulace obrábění pomáhají operátorovi řešit kolizní situace, které se mohou během obrábění vyskytnout.Vysokou produktivitu, přesnost a komplexní zpracování umožňuje obrábění na modifikovaném modelu strojů řady Integrex e1060V/8II RAM. Základní filozofií těchto strojů je "done in done" - tedy udělaný najednou. Je to "terminus technikus", který zavedl Mazak pro kompletní dokončení velkých obrobků. Tyto obrobky by při klasickém způsobu obrábění vyžadovaly časté přepínání a změnu orientace upnutí z horizontální do vertikální polohy a naopak. To je při použití obrábění na tomto stroji eliminováno jejich stavebními skupinami. Přesnost polohování v rotační C ose je 0,0001 stupně. Elektrovřeteno o výkonu 37,5 kW a o 10 000 otáčkách, vestavěné do B hlavy, se může naklápět až o 150 stupňů. Na stroji lze běžně soustružit, a to díky paralelně vestavěnému smýkadlu.

  Horizontální pětiosé centrum MEGA5 firmy Cincinnaty Machine

  Tím je možné obrábět v malém otvoru soustružnickými nástroji. Otočný výměník palet umožňuje výměnu obrobku o průměru 1250 mm. Komfort obsluhy zajišťuje tzv. "e" věž. I zde je nasazen nový řídicí systém Mazatrol Matrix, zajišťující velmi rychlé zpracování velkého množství dat a komfort obsluhy i programátorů.Společnost Index demonstrovala na IMTS obráběcí centrum G250 Rational, které umožňuje provádět zejména soustružnicko frézovací operace. Tato centra dovolí obrobit ekonomicky i malou sérii obrobků. Díky modulární konstrukci je zajištěna vysoká flexibilita výrobních uspořádání, která jsou zákazníkovi "ušita" přímo na míru, čímž jsou také velmi významně eliminovány investiční náklady na výkonný a účinný stroj. Přednosti stroje byly demonstrovány na obrábění ocelových součástí. Elektrovřeteno o instalovaném výkonu 27,5 kW umožní odebrat velkou třísku. Firma Index představila také vícevřetenový soustružnický stroj MS 22C s CNC řízením pro obrábění malých obrobků do průměru 22 mm. Stroj se šesti plně řiditelnými CNC vřeteny, z nichž každé umožňovalo 10 000 otáček za minutu, demonstroval plnou CNC flexibilitu při obrábění v dílnách, kde je velký podíl dílů, jež mají velmi krátké přípravné časy.

  Horizontální obráběcí centrum HMC-400 firmy Fadal

  Tento model je náhradou strojů ovládaných pomocí vaček. Stavebnicový systém MS 22 C může být vybavený až 62 osami, 12 vedeními, osou Y, synchronními vřeteny, 6 nástroji pro zpětné obrábění, z nichž čtyři mohou být rotační. Nástrojové nosiče jsou uspořádány do V, což přináší různé výhody. Stroj může být taktéž vybaven osou C, čímž je s osou Y umožněno kompletní obrobení součásti. Vysoký instalovaný výkon a krouticí moment s plynule programovatelnými otáčkami vřetena zajistí optimální nastavení řezné rychlosti pro každý nástroj, což znamená dlouhou životnost nástroje. MS 22 C je součástí celé řady vícevřetenových soustružnických strojů MS 32 P, MS 42 a MS 32 G a MS 52 G. Mezi firmy s největší výstavní plochou patřila firma Mori Seiki. Na IMTS představila soustružnické obráběcí centrum NT5400 DCG/1800S, které umí provádět frézovací operace na rotačních součástech, a 3D jednotky NXH3000 DCG, které jsou primárně součástí výrobních linek. Existují v několika velikostech, jednotky mohou obsahovat vodorovné nebo svislé vřeteno a otočný sůl. Manipulace mezi jednotkami je řešena spodním manipulátorem, antropomorfním nebo horním lineárním robotem. Jedná se o pětiosé obráběcí centrum typu horní gantry s otočným a naklápěcím stolem. Firma neopomněla připomenout, že je výrobcem strojů NT série.

  Až 12 metrů dlouhé, 25 tun těžké a tvarově velmi složité obrobky (klikové hřídele, částí cyklónů atd.) jsou standardními parametry obrobku stroje mpmc firmy Weingärtner Maschinenbau.

  Jedná se o stroje rámové konstrukce se zdvojenými pohony v osách (obdobně jako u MEGA5), oceněné několika cenami za inovace. Např. stroje typu NH využívají pro pohon otočného stolu direct-drive motory.MAG Industrial Automation Systéme je jednou ze silných skupin zabývajících se obráběcími stroji a komplexními řešeními strojírenské výroby. V době IMTS byly součásti skupiny firmy Cincinnati Automation & Test, Cincinnati Machine, Cincinnati Machine Limited, Cross Hüller Ex-Cell-O Lamb, Fadal Machining Centers, Giddings & Lewis Machine Tools, Hessapp, Hüller Hille, Maintenance Technologies, Turmatic Systems, Inc, a Witzig & Frank. Pro znalce oboru samá známá jména. Stalo se tak poté, co se ThyssenKrupp MetalCutting stal členem MAG. Díky této základně je skupina schopna nabídnout řešení pro zmiňované Job Shopy různých velikostí i pro výrobní linky výrobců automobilů (motorárny atd.).Giddings & Lewis je jednou z firem, které jsou hluboce zapsány v americkém povědomí. To se odráží například v tom, že ve veletržních průvodcích a materiálech je plocha skupiny MAG vedena jako plocha G&L - zářný příklad toho, co zmůže známé jméno. I u českých firem se obtížně podaří vymazat TOS z jejich názvu. Společnost Giddings & Lewis fyzicky vystavovala horizontku s otočným stolem RT 1250. Tento stroj je na trhu od roku 2004. Firma G & L se pyšní tím, že jich od jeho uvedení prodala více než 60 kusů. Svislé soustruhy tentokrát zůstaly zákazníkům ukryty.Společnost Cincinnaty Machine prezentovala na své výstavní ploše vodorovné pětiosé obráběcí centrum MEGA5. Tepelně symetrická konstrukce je provedena tak, aby bylo minimalizováno vyložení vřeteníku, zdvojené pohony v lineárních osách udělují pohybovým osám velkou dynamiku. Nástroj lze sklonit vůči vodorovné rovině v rozsahu +60/-120 stupňů.Výrobce Hessapp představil nové soustružnické centrum se zdvojeným hlavním vřetenem. DVH 250 i duo je určeno pro obrobky do 250 mm při výkonu hlavního vřetena 27 kW.

  Také výrobci z České republiky byli na IMTS přítomni. Např. firma TOS Varnsdorf vystavovala prostřednictvím svého zástupce na americkém kontinentu svou horizontku řady WH(Q), jež byla přímým konkurentem exponátu firmy G & L. Firma Argo Hytos, výrobce hydraulických komponent, prezentovala velkou část výrobního programu, a podobně tomu bylo i u firmy Erwin Junker.
  Také výrobci z České republiky byli na IMTS přítomni. Např. firma TOS Varnsdorf vystavovala prostřednictvím svého zástupce na americkém kontinentu svou horizontku řady WH(Q), jež byla přímým konkurentem exponátu firmy G & L. Firma Argo Hytos, výrobce hydraulických komponent, prezentovala velkou část výrobního programu, a podobně tomu bylo i u firmy Erwin Junker.
  Také výrobci z České republiky byli na IMTS přítomni. Např. firma TOS Varnsdorf vystavovala prostřednictvím svého zástupce na americkém kontinentu svou horizontku řady WH(Q), jež byla přímým konkurentem exponátu firmy G & L. Firma Argo Hytos, výrobce hydraulických komponent, prezentovala velkou část výrobního programu, a podobně tomu bylo i u firmy Erwin Junker.

  Kompaktní řešení zabere ve výrobní hale pouze 6 m2. Ve stejných barvách vystavující Fadal uvedl na trh novou řadu vodorovných obráběcích center HMC-400 až HMC-630. V reálném provozu bylo možné vidět HMC-400 a HMC-500. Jako velká část strojů v Americe, i stroje HMC jsou vybaveny řídicím systémem Fanuc. Avšak expanze firmy Siemens a jejího řídicího systému v zámoří úspěšně pokračuje.Firma Weingärtner Maschinenbau GmbH ze skupiny Weingärtner prezentovala nové obráběcí centrum mpmc (Multi Product Machining Centers). Vodorovně uložené hlavní vřeteno uděluje obrobku hlavní řezný pohyb a zároveň slouží jako osa C. Další vřeteno je nad obrobkem a integruje zbývající čtyři pohybové osy. Mezi další významné produkty firmy patří okružovací frézky pro výrobu kuličkových šroubů, hlavních částí šroubových kompresorů a další.Poměrně mladá firma Amera Seiki založila svou expozici na svislých obráběcích centrech (VTL). Představila nové stroje VT-750 (24" VTL w/ 60HP) a VT-2000 (63" VTL w/ 100HP). Kromě nich byla expozice obohacena o soustružnická centra T-412 a TS-42 anebo o svislé obráběcí centrum A-4.

  Závěrem

 • mzda zručných a zkušených dělníků je vysoká;
 • jejich množství je značně omezeno.
 • Do vývoje nových strojů, nástrojového vybavení, softwaru a služeb prezentovaných na výstavě vstoupilo množství vynalézavosti a důvtipu. I když náklady na vybavení jsou závažným činitelem při jakémkoliv rozhodování ohledně nákupu, nemá to být jediný faktor. V některých případech méně nákladný prvek je právě tím, co je třeba brát v potaz "v souvislostech", což bylo heslo, které se neslo výstavou. Druhým takovým heslem bylo to, že po návštěvě IMTS klesnou vaše náklady o 15 %. Nejednalo se o představení převratných světových novinek v konstrukci obráběcích strojů, spíše o dotažení technologií třískového obrábění a strojů do nejposlednějších detailů, včetně pětiosého obrábění jako standardního vybavení.

  Doc. dr. Ing. Jiří Marek

  Ing. Lubomír Novotný, Ph.D.

  TOSHULIN

  Jiri.Marek@toshulin.cz

  Lubomir.Novotny@toshulin.cz

  www.toshulin.cz

  Reklama
  Vydání #11
  Kód článku: 61112
  Datum: 22. 11. 2006
  Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
  Seriál
  Firmy
  Související články
  Na evropské trhy s finanční podporou

  První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

  MSV ve znamení sofistikovaných řešení

  Na naše otázky odpovídají Zuzana Štemberová, Project Engineer ve společnosti Advanced Engineering, a Pavel Šumera, ředitel firmy Hennlich.

  MSV ve znamení speciálních nástrojů

  Na naše otázky tentokrát odpovídá Vavřinec Pečinka, majitel společnosti ANAJ Czech.

  Související články
  Průvodce světem technologických inovací

  Nejen vynikající příležitostí pro navazování nových či utužování stávajících obchodních vztahů, ale i příhodnou záminkou důležitých společenských setkání. Tím vším je, velmi stručně řečeno, Amper 2020 – největší středoevropská veletržní akce v oborech elektrotechnika, energetika, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Proběhne ve dnech 17.–20. března 2020 na brněnském výstavišti.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  MSV ve znamení monitorovacích zařízení i výroby plastů

  Na naše otázky tentokrát odpovídají Ing. Jakub Červeň Sales Manager firmy 4dot a Ing. Markéta Havlíková marketing a komunikace A.M.

  Düsseldorf pro klíčové hráče oborů drátů a trubek

  Nová multifunkční hala pro 10 tisíc lidí, která je letošní novinkou veletrhů wire a Tube, ale i nesčetné zajímavosti z oborů dráty, kabely, trubky a roury. To je příslib veletržního dua wire a Tube.

  Budoucnost průmyslových technologií objevíte v Brně

  Nadcházející 62. Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže ještě více z digitalizace průmyslu, přičemž jeho nosným oborem bude tradičně obrábění a tváření. Očekává se návštěva 80 tisíc odborníků z více než 1 600 firem. Veletrh proběhne od 5. do 9. října 2020 na brněnském výstavišti.

  Nové technologie jako motor inovací - 2. část

  Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

  Nové technologie jako motor inovací

  Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

  Düsseldorf se chystá na Káčko

  K Düsseldorf - tento název je již 67 let symbolem největšího světového setkání v oblasti průmyslu plastů a kaučuku. Každé tři roky se v Düsseldorfu scházejí vystavovatelé a návštěvníci ze všech kontinentů, aby se seznámili s nejnovějšími výsledky vývoje v tomto dynamickém a inovativním průmyslovém odvětví.

  Řezné nástroje v Brně

  Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně je letos netrpělivě očekáván mimo jiné i zájemci o novinky a trendy v oblasti řezných nástrojů, materiálů a jejich povlaků pro obrábění, stejně jako například v oblasti maziv či řezných kapalin.

  Téma budoucnosti: Aditivní výroba

  Aditivní výroba je velkým tématem budoucnosti. Klasické výrobní technologie stále více nahrazuje trojrozměrný tisk, který se již dnes úspěšně používá v mnoha náročných průmyslových oborech.

  Budoucnost textilního průmyslu

  Přední světoví odborníci ze světa technologií na zpracování textilu a pružných materiálů se ve dnech 14.–17. května sejdou v německém Frankfurtu. Jako tradičně bude i letos cílem jejich cesty veletrh Texprocess.

  Moskva ve znamení trubek a drátů

  Oblíbené příležitosti k setkání lidí z branží trubek a drátů se v roce 2019 uskuteční v Moskvě, ale v rozdílných termínech. Přední ruský veletrh drátů a kabelů – wire Russia – se zde uskuteční od 18. do 20. června 2019, zatímco kombinace veletrhů Tube Russia / Metallurgy Russia / Litmash Russia se bude konat o měsíc dříve. Na rozsáhlé ploše moskevského veletržního areálu Krasnaya Presnya očekávají pořadatelé v obou případech rekordní účast.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit